Beekdorp

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Beekdorp bordje Bekdoarp tunnel.jpg

De buurtschap Beekdorp moet het zonder plaatsnaamborden stellen. Op de foto zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privé makelij), in het lokale dialect, aan de Beekdorpweg ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg.

De buurtschap Beekdorp moet het zonder plaatsnaamborden stellen. Op de foto zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privé makelij), in het lokale dialect, aan de Beekdorpweg ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg.

Beekdorp

Terug naar boven

Status

- Beekdorp is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Beekdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Weerselo. Het achterste deel van de Beekdorpweg, gezien vanuit Weerselo, valt als (deel van de) buurtschap Noordijk onder het dorp Saasveld.

- De buurtschap Beekdorp ontbeert plaatsnaamborden. Op de foto elders op deze pagina zie je het enige bordje met de plaatsnaam erop (vermoedelijk van privé makelij), in het lokale dialect Bekdoarp, aan de Beekdorpweg ter hoogte van de splitsing met de Akkerhuisweg. De 'tunnel' waar op het bord op wordt gedoeld, is een veetunnel die net achter de T-splitsing Beekdorpweg / Weertsweg ligt, bedoeld om vee van de ene kant naar de andere kant van de Beekdorpweg, veilig voor dier en verkeer, onder de weg door te leiden. Dit soort speciale veetunnels treffen wij in ons land maar zelden aan*. Deze tunnel ligt overigens precies op de grens met de naastgelegen Saasveldse buurtschap Noordijk.
* Bijvoorbeeld in de Brabantse buurtschap Hazeldonk bij Rijsbergen is enkele jaren geleden ook een speciale tunnel voor het vee gebouwd, zie aldaar bij Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Naam

In het Twents
Bekdoarp.

Oudere vermeldingen
Volgens (1) wordt deze plaatsnaam voor het eerst vermeld in 1867. Op een militaire topografische kaart uit 1848 echter wordt het toponiem 'Beek Dorp' al vermeld ten westen van Het Stift. Ook een kaart uit de periode 1830-1850 maakt al melding van een toponiem 'Beekdorp'. Het wordt dan weliswaar nog niet als plaatsnaam / buurtschap beschouwd. Daarentegen komt de naam niet voor op een gedetailleerde militaire kaart uit 1941, die het naastgelegen en ongeveer even 'grote' (of beter gezegd kleine) Noordijk wél vermeldt. Pas sinds de jaren zestig, als Weerselo rond de katholieke kerk uitgroeit, wordt de naam Nijstad aldaar op kaarten vervangen door de naam Weerselo, wordt rond de hervormde kerk waar voorheen Weerselo op kaarten stond aangegeven, de plaatsnaam Het Stift ingevoerd, en wordt W van Het Stift de naam Beekdorp kennelijk voor het eerst als buurtschapsnaam, en dus plaatsnaam, vermeld.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een huisnaam. Samenstelling van beek en dorp.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beekdorp ligt W van Weerselo en Het Stift, vanuit Weerselo gezien rond het begin van de Beekdorpweg met het parallel daaraan lopende deel van de Bornsestraat (die o.i. eigenlijk Bornesestraat zou moeten heten want het is de weg naar Borne en niet naar Born, dat ligt iets zuidelijker...)

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Beekdorp heeft ca. xx huizen met ca. xx inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het landkruis dateert uit 1947 en heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Zie verder de link.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het terrein van de in de regio bekende Weerselose Markt (iedere zaterdag van 08:30 tot 14:00 uur) ligt in de buurtschap Beekdorp, aan de Bornsestraat.

Reactie toevoegen