Weerselo

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Weerselo een van de attracties tijdens de kermis in Weerselo juni 2010 [640x480.jpg

Weerselo, een van de attracties tijdens de kermis in Weerselo, juni 2010.

Weerselo, een van de attracties tijdens de kermis in Weerselo, juni 2010.

weerselo kerkstraat ca 1910 [640.jpg

Weerselo Kerkstraat ca. 1910

Weerselo Kerkstraat ca. 1910

Weerselo grenssteen [640x480].jpg

Weerselo, tussen Oldenzaal en Rossum staat langs de grote weg op de gemeentegrens nog een oude grenssteen met wapen van de voormalige gemeente Weerselo. Goed opletten als u er langs rijdt, want meestal is deze steen door gras overwoekerd.

Weerselo, tussen Oldenzaal en Rossum staat langs de grote weg op de gemeentegrens nog een oude grenssteen met wapen van de voormalige gemeente Weerselo. Goed opletten als u er langs rijdt, want meestal is deze steen door gras overwoekerd.

Weerselo Eertmansweg.jpg

Weerselo, Zicht vanaf de Eertmansweg op het buitengebied van Weerselo. In de komende jaren zal het aanzien van dit stukje natuur drastisch veranderen met de aanleg van de provinciale weg N343 langs de oostzijde van Weerselo.

Weerselo, Zicht vanaf de Eertmansweg op het buitengebied van Weerselo. In de komende jaren zal het aanzien van dit stukje natuur drastisch veranderen met de aanleg van de provinciale weg N343 langs de oostzijde van Weerselo.

weerselo_gemeentehuis_burgermeester_scholtensplein.jpg

Weerselo, dit pand was van 1955 tot de gemeentelijke herindeling van 2001 het gemeentehuis van de gemeente Weerselo.

Weerselo, dit pand was van 1955 tot de gemeentelijke herindeling van 2001 het gemeentehuis van de gemeente Weerselo.

weerselo_gemeentewapen_op_gemeentehuis.jpg

Weerselo, gemeentewapen op het voormalige gemeentehuis.

Weerselo, gemeentewapen op het voormalige gemeentehuis.

weerselo_sint_remigiuskerk.jpg

Weerselo, de RK Remigiuskerk aan de Legtenbergerstraat.

Weerselo, de RK Remigiuskerk aan de Legtenbergerstraat.

OV gemeente Weerselo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Weerselo in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Weerselo in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Weerselo en Saasveld e.o. plattegrond [1024x768].jpg

Weerselo en Saasveld e.o. plattegrond

Weerselo en Saasveld e.o. plattegrond

Weerselo

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Weerselo.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Weerselo.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Weerselo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weerselo (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Weerselo is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Weerselo.

- Sinds de vorming van de gemeente Weerselo in 1811 vallen het gehucht Nijstad en het beschermde dorpsgezicht Het Stift ook onder deze gemeente, evenals de buurtschap Beekdorp.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Weersel.

Oudere vermeldingen
1157-1164 kopie 1170-1175 Werslo, 1381-1393 Weersle, 1385 Werslo, 1395-1396 Weersele, 1517-1518 Weersloe, 1591 Werselo, 1883 Weerseloo, 1903 Weerselo.

Naamsverklaring
Lo
betekent 'bos'. Voor het eerste lid heeft men gedacht aan het Oudnederlandse wers 'dwars, bars, woest'. (1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Weerselo Knollenlaand. De bijnaam van de inwoners is knollentrekkers.

Terug naar boven

Ligging

Weerselo ligt NW van Oldenzaal, NO van Hengelo, ZO van Tubbergen, ZW van Ootmarsum en Denekamp.

Terug naar boven

Statistische geggevens

- In 1840 had de gemeente Weerselo 948 huizen met 5.135 inwoners, verdeeld in dorp Weerselo 109/558 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Dulder 167/932, Volthe 98/542, Rossum 101/504, Lemselo 70/402, Nijstad 37/168, Gammelke 52/267, Deurningen 131/719, Hasselo 146/805 en Klein Driene 37/238. Opvallend is dat de buurtschappen Volthe en Rossum in 1840 vrijwel even groot zijn als de hoofdplaats, en dat de buurtschappen Dulder, Deurningen en Hasselo zelfs groter zijn. Hierbij past de kanttekening dat Volthe, Rossum, Dulder, Deurningen en Hasselo een veel grotere oppervlakte omvatten dan Weerselo, dat slechts de dorpskern omvatte. Het omliggende gebied behoorde tot de marken Nijstad (oosten van het dorp) en Dulder (zuiden en westen van het dorp). Opvallend is ook dat het dorp Saasveld niet wordt genoemd. Dat wordt in die tijd kennelijk nog tot Dulder gerekend (tegenwoordig is dat andersom. Het kan verkeren...).

Bij de gemeente Weerselo hebben de volgende grenscorrecties plaatsgevonden (onder de links vindt u plattegronden waarop de grenscorrecties worden gevisualiseerd):
- 1-5-1886 naar Hengelo: 169 hectare met 324 inwoners;

- 1-12-1943 naar Hengelo: 142 hectare met 341 inwoners;

- 1972 naar Borne: 134 hectare met 90 inwoners;

- 1972 naar Hengelo: 1.106 hectare met 1.017 inwoners;

- 1994 naar Oldenzaal: 113 hectare met 18 huizen en 70 inwoners;

- 1994 van Oldenzaal: 22 hectare met 3 huizen en 10 inwoners.

Bij de opheffing van de gemeente Weerselo per 1-1-2001 is zij als volgt verdeeld:
- naar de nieuwe fusiegemeente Denekamp (per 1-6-2002 naamswijziging: Dinkelland): 8.474 hectare met 3.037 huizen en 8.959 inwoners;

- naar Oldenzaal: 527 hectare met 97 huizen en 297 inwoners;*

- naar Enschede: 129 onbewoonde hectare;**

- naar Hengelo: 79 hectare met 34 huizen en 38 inwoners.
* Dit betrof een deel van het buitengebied van Deurningen, O van het dorp, waarbij het stukje Lemseloseveldweg en N ervan vanouds onder de marke Lemselo viel, postaal gezien kern Weerselo, het deel Z ervan was Deurningen. Het dorp zelf is meegegaan naar de nieuwe gemeente Dinkelland.
** Het doel van deze grenscorrectie was om Vliegveld Twente geheel onder de gemeente Enschede te laten vallen.
(de bewerkingen van de plattegronden zijn © Andreas Bartelink)

- Bij de opheffing van de gemeente Weerselo per 1-1-2001 had zij 3.168 huizen met 9.294 inwoners op een oppervlakte van 9.209 hectare. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Het dorp Weerselo ontstond oorspronkelijk op de plaats waar tegenwoordig het beschermde dorpsgezicht Het Stift is gevestigd. Lange tijd zouden de belangrijkste publieke functies (o.a. het gemeentehuis) zich op Het Stift bevinden.

De 19e eeuw
In 1809 besloot Koning Lodewijk Napoleon dat de kerk op Het Stift te klein was om de grote Weerselose Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap te herbergen. Voor hen werden gelden beschikbaar gesteld om een eigen kerkgebouw te bouwen. Deze bouwden zij ongeveer een kilometer in zuidoostelijke richting buiten Het Stift direct ten westen van de buurtschap Nijstad aan de Lichtenberger Steeg (de huidige Legtenbergerstraat). Rond deze kerk ontstond enige bebouwing onder de (nogal vooruitstrevende) naam ‘Nieuwstad’. Uit de ‘oorspronkelijk aanwijzende tafelen’ van het Kadaster uit 1832 blijkt dat het nieuwe dorp is gelegen in een gebied met het toponiem ‘Zuidelijke Nieuwstad’, dat door de huidige Eertmansweg (toen alleen bekend onder de naam ‘weg van de Nieuwstad naar Rossum’) gescheiden werd van het ‘Noordelijke Nieuwstad’, waarvan de bebouwing zich concentreerde rond de huidige Siemertsteeg.

De 20e eeuw
Tot de Tweede Wereldoorlog zou ‘de Nieuwstad’ zie langzaam ontwikkelen en tot het einde van de 19e eeuw kleiner dan het oorspronkelijke Weerselo op Het Stift blijven. Pas vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw begon de Nieuwstad zich te echt ontwikkelen en werd het groter dan Het Stift. Na de Tweede Wereldoorlog nam de bebouwing rond de Rooms-Katholieke kerk door de bevolkingsgroei drastisch toe en begon de Nieuwstad de functie van Het Stift als belangrijkste kern te vervangen. In 1955 verhuisde het gemeentehuis van de Rudolph Wilminklaan op Het Stift naar het Burgermeester Scholtensplein tegenover de Rooms-Katholieke kerk.

Recente ontwikkelingen
In de tweede helft van de 20e eeuw groeide het dorp uit tot de huidige omvang. Aanvankelijk werd in de jaren ’50 bebouwing gecreëerd langs de Bisschopsstraat, Legtenbergerstraat, Sint Remigiusstraat en Raadhuisstraat. Vervolgens breidde de bebouwing uit met de Voortmors en ten zuidwesten van de Bisschopsstraat, langs de Gunnerstraat en Weerselerveldweg. In de jaren ’70 (fase I) en ’80 (fase II) volgde de bebouwing op het grondgebied van de buurtschap Nijstad. In recentere jaren is Weerselo uitgebreid met een bedrijventerrein ‘De Echelpoel’ en is tussen de wijk De Voortmors en de Middensloot de woonwijk Het Reestman aangelegd.

Weerselo staatkundig en geografisch
In 1811 werd het richterambt Oldenzaal gesplitst in drie gemeenten. Het stadsgericht ging verder als gemeente Oldenzaal. Het landgericht werd opgedeeld in de gemeenten Losser en Weerselo, die de volgende marken van het richterambt Oldenzaal omvatte: Deurningen, Dulder, Gammelke, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Nijstad, Rossum, Volthe en daarnaast het dorp Weerselo dat niet tot één van de marken behoorde.

In 1886 werd de eerste grenswijziging met de gemeente Hengelo een feit. Een gebied van 169 ha van de marke Klein Driene werd per 1 januari van dat jaar overgeheveld ten behoeve van voorgenomen uitbreiding van de inmiddels sterk geïndustrialiseerde stad. Deze uitbreiding zou begin 20e eeuw plaatsvinden in de vorm van de wijken Tichelwerk en Elsbeek.

De volgende grenswijziging was werderom een wijziging met de gemeente Hengelo. Op last van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden werd per verordening van 27 november 1943 een gebied ter grootte van 142 ha per 1 december 1943 overgeheveld. Hengelo was één van de Twentse gemeenten die in de Tweede Wereldoorlog een NSB-burgemeester had. Deze was reeds in de oorlog begonnen met de werderopbouw van zijn stad na de oorlog (natuurlijk had deze verwacht dat dit onder Duitse heerschappij zou zijn, maar voor de plannen maakte dit weinig tot niets uit). Voor deze uitbreiding was ruimte nodig, en dat had Hengelo maar weinig (de voormalige marken Oele en Beckum waren - en zijn nog immer - in eigendom van Twickel en konden dus niet voor woningbouw worden aangewend). Na de oorlog zouden hier de wijken Klein Driene en de Sterrenbuurt verrijzen.

Hierna zou de gemeente 30 jaar lang ongewijzigd blijven. De Hengelose groei had echter weer de gemeentegrens bereikt en men keek dan ook weer richting de gemeente Weerselo voor gebieduitbreiding. Per 1 januari 1972 stond de gemeente een groot deel van de voormalige marke Hasselo af aan de gemeente Hengelo en het uiterste westelijke deel werd overgedragen aan de gemeente Borne. Snel na de overdracht begon de gemeente Hengelo met de ontwikkeling van de wijk 'Hasseler Es'. Later, vanaf de jaren negentig, ontwikkelde de gemeente Hengelo ten westen van de Hasseler Es de wijk Slangenbeek. In het laatste decennium zijn op deze gronden de wijken 'Het Broek' en meest recentelijk (nog in ontwikkeling) Dalmeden. Ook is de gemeente Borne begonnen de gronden die zij in 1972 heeft verworven van de gemeente Weerselo te bebouwen. Momenteel wordt hier de wijk Bors(ch)e Maten ontwikkeld.

De laatste grootschalige wijzigingen van de gemeentegrens van Weerselo betreffen de gebieden tegen de gemeente Oldenzaal. De gemeente Oldenzaal heeft in 1955 vrijwel de gehele marke Berghuizen erbij gekregen van de gemeente Losser. In de jaren negentig was het gebied dat Oldenzaal erbij had gekregen vrijwel volledig volgebouwd, terwijl er nog geen einde was aan de Oldenzaalse groei. Ten behoeve daarvan werd per 1 januari 1994 een deel van de buurtschap Lemselo overgeheveld naar de gemeente Oldenzaal voor uitbreiding van de wijk 'Graven Es'. Tegelijkertijd werd een deel van de voormalige marke Berghuizen overgeheveld van de gemeente Oldenzaal naar de gemeente Weerselo.

De wijzigingen van 2001 hadden veelal een administratieve aard. De wijziging met Enschede had er louter mee te maken dat het bestuurlijk onhandig was dat een deel van de vliegbasis Twente in de gemeente Weerselo lag. Hetzelfde gold voor recreatiepark Het Hulsbeek. Bestuurlijk was het ook hier niet wenselijk dat dit in twee verschillende gemeenten lag, vandaar dat dit werd overgeheveld naar de gemeente Oldenzaal.

De overheveling naar Hengelo had te maken met de aanleg van de Hengelose Beneluxlaan. Dit is een belangrijke ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijken Slangenbeek, Het Broek en in de toekomst Dalmeden. Momenteel verloopt deze weg tot de weg Hengelo-Deurningen (Deurningerstraat / N738). Er is in 2001 ook grond overgeheveld om de Beneluxlaan verder te verlengen tot de weg Deurningen-Enschede (Vliegveldstraat / N737) om het dorp Deurningen te ontzien. Het is echter twijfelachtig of deze ontwikkeling nog plaats zal vinden. (© hoofdstuk Geschiedenis: Andreas Bartelink)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Weerselo, kunt u terecht bij:

- Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel.

- Canon van Weerselo.

- Alle - meer dan 120 - oude nummers van het kwartaalblad Oet de Boerschopn (sinds de oprichting van de heemkundevereniging in 1982) zijn via de link online te lezen (klik op 'Meer info' en scroll daar naar onderen).

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Weerselo (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Actuele ontwikkelingen rond de beoogde rondweg om Weerselo in de N343.

- De intentie is om de komende jaren 93 nieuwe woningen te bouwen in Weerselo, met name in de wijk 't Spikkert.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weerselo heeft 8 rijksmonumenten.

- Weerselo heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Het gemeentehuis was tot 1955 gevestigd op Het Stift, sinds dat jaar in de kern Weerselo (Burgemeester Scholtensplein). Sinds de gemeentelijke herindeling van 2001, waarbij de gemeente Weerselo opging in de nieuwe gemeente Dinkelland, zetelt de gemeenteraad in Denekamp. Tegenwoordig wordt het voormalige gemeentehuis, opgetrokken in klassieke Twentse bouwstijl, gebruikt als trouwlocatie en zijn er diverse ondernemingen en een kinderopvang gevestigd. Aan het gemeentehuis bevindt zich een plaquette met het gemeentewapen. De tekst 'anno 1955' op de plaquette slaat op het jaar van ingebruikname van het gemeentehuis.

- De RK H. Remigiuskerk (Legtenbergerstraat) is een ontwerp van H. Koldeweij uit Voorburg en is in 1966 ingewijd door kardinaal Alferink. Het is de opvolger van een oudere kerk ter plekke, die in genoemd jaar is gesloopt. De klokkentoren staat op de plaats waar in de oude kerk het doopvont stond. De klok in de toren is afkomstig van de Stiftkerk.

- Mariakapellen.

- Korenmolen De Vier Winden of de Weerselose Molen ligt N van het dorp maar ligt net in de gemeente Tubbergen en valt daarom onder het dorp Reutum.

- Gevelstenen in Weerselo.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranje Comité Weerselo organiseert de jaarlijkse evenementen koningsdag, bevrijdingsdag, het paasvuur, de jaarlijkse dorpsfeesten en de intocht van Sinterklaas.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Knollentrekkers.

- MegaParty Weerselo (weekend in april).

- Kermis (weekend begin juni).

- Jaarmarkt (op een dinsdag half augustus).

- In veel plaatsen is carbidschieten met oudjaar een traditie. Ook in 2009 had Weerselo weer het grootste carbidkanon van Nederland (lengte maar liefst 11 meter).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto zet zich in voor de natuur in vooral Weerselo en de omliggende dorpen. Zij zijn actief op het gebied van o.a. praktische weidevogelbescherming, bescherming en behoud van leefgebieden voor weidevogels en jonge dieren, ringonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden, plaatsing en controles van nestkasten, landschapsonderhoud, wintervoedering indien de omstandigheden dit vereisen, broedvogelonderzoek van huis- en boerenzwaluw, deelname landelijk steenuilproject en aandacht voor de kerkuil, vogelinventarisatie (broed- en trekvogels) en voorlichting en educatie middels stands en lezingen.

- Elke zaterdag is er in Weerselo de Weerselose Markt.

- Buurtbus Weerselo e.o. met online dienstregeling.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Weerselo.

Reacties

(1)

Ik zou graag met Andreas Bartelink in contact komen over een paar foto's en onze naam!

Reactie toevoegen