Saasveld

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Saasveld cultuurhistorische optocht collage [640x480].jpg

Saasveld, collage van de Cultuurhistorische Optocht 2010.

Saasveld, collage van de Cultuurhistorische Optocht 2010.

Saasveld dorpswapen [640x480].jpg

Saasveld, dorpswapen

Saasveld, dorpswapen

Saasveld

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Saasveld.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Saasveld.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Saasveld.

Terug naar boven

Status

- Saasveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- Onder het dorp Saasveld vallen ook de buurtschappen Dulder, 't Loo, Noordijk, Westerik en Zoeke.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Soasel. De inwoners heten Saasveldenaars of Saasvelders, in het Nedersaksisch Soaseler.

Bijnaam van de inwoners
Koffiedreenkers

Oudere vermeldingen
1145 kopie 2e helft 12e eeuw Saterslo, 1284 Satherslo, 1361 Zaterslo, 1455 Zaetsel, 1589 Saseloe, 1657 Sasfeld, 1793 Sasfelt.

Naamsverklaring
Vermoedelijk een samenstelling van de persoonsnaam Sanþahari en lo 'bos'. Het Lexicon heeft voor het eerste lid een vraagteken. Saasveld is een hypercorrecte vorm, waarbij el in Saasel (huidige uitspraak) als ontstaan uit veld is opgevat. (1)

Terug naar boven

Ligging

Saasveld ligt NO van Borne, ZW van Weerselo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vreemd is dat Saasveld in de Volkstelling van 1840 niet als plaatsnaam wordt genoemd onder de gemeente Weerselo, terwijl omliggende buurtschappen zoals Dulder en Gammelke wel worden vermeld. Saasveld was immers sinds 1818 al een dorp, toen daar de eerste (stenen) kerk werd gebouwd. Vernoedelijk werd Saasveld in de Volkstelling van 1840 tot Dulder gerekend (terwijl het tegenwoordig andersom is. Het kan verkeren...).

- Tegenwoordig heeft het dorpsgebied van Saasveld ca. 600 huizen met ca. 1.700 inwoners, waarvan ca. 650 in de kom van Saasveld (met een oppervlakte van 43 ha) en ca. 1.050 in het buitengebied (met een oppervlakte van 2.262 ha), dat voor de statistieken gemakshalve 'verspreide huizen Dulder' heet en in de praktijk naast deze buurtschap ook de kleine buurtschappen 't Loo, Noordijk en Zoeke omvat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Saasveld (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Saasveld heeft 3 rijksmonumenten.

- Saasveld heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Op het kerkeiland van Saasveld stond meer dan 800 jaar kasteel Saterslo, een van de eerste en sterkste burchten in Twente. De Twenste benaming Soasel voor Saasveld gaat terug op Saterslo. Het kasteel werd gedurende 6 eeuwen bewoond door achtereenvolgens het riddergeslacht Van Saterslo en het geslacht Van Reede. De derde en laatste eigenaar van het Huis Saasveld met in die tijd ca. 20 boerenerven was Droste zu Vischering uit Westfalen. Na de sloop van het kasteel in de laatste helft van de 18e eeuw werd hier in 1818 een Waterstaatskerk gebouwd. De oorspronkelijke buitengracht van het kasteel is nog geheel intact. In de grote tuin achter de kerk markeert een vijverpartij de plek van het voormalige kasteel.

- RK Sint Plechelmuskerk uit 1926.

- Op het kerkplein staat het standbeeld van St. Plechelmus. Dit beeld is in 1947 vervaardigd door beeldhouwer Piet Jungblut en vertolkt de dank van ca. 1.200 mensen die tijdens de laatste oorlogswinter in Saasveld onderdak hebben gevonden.

- De Saasvelder Molen / Soaseler Möl is een windkorenmolen uit 1870.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Buisman's Keals. - Blaaskapel De Koffiebraanders.

- Trekkertrek (1e weekend van mei).

- Zomerfeesten Saasveld (weekend begin juni).

- Oldtimerdag (eind juni).

- De Cultuurhistorische Optocht Saasveld wordt georganiseerd bij gelegenheid van een historische gebeurtenis in het dorp. De optochten vóór 2010 waren in 1965, 1980, 1985 en 1997. Respectievelijk ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de parochie Saasveld, de aanleg van de ophaalbrug, het 100-jarig bestaan van de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia en 50-jarig bestaan RKSV Saasveldia, en in 1997 ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de marke Dulder. Saasveld is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. In 2010 deed zich het feit voor dat de beide genoemde verenigingen wederom een jubileum vierden. Om deze reden en mede door het grote succes van en de grote deelname aan de eerder genoemde optochten (40.000 bezoekers in 1997), is er in 2010 weer een Cultuurhistorische Optocht georganiseerd. Onder de link kunt u er een videoreportage van bekijken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 is het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke afgerond. Het 2600 hectare grote landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke heeft een nieuwe verkaveling. De agrarische structuur is flink verbeterd. Het aantal veldkavels is gehalveerd, per bedrijf gemiddeld van 3,1 naar 1,6. De huiskavels beslaan nu gemiddeld 80 procent van de totale bedrijfsoppervlakte. In de oude situatie was dat 63 procent. Bij de herverkaveling waren ruim 900 eigenaren betrokken. Ruim 830 hectare grond is geruild. Verder is een deel van de 46 kilometer beken natuurlijk ingericht, is er 17 km fiets- en wandelpad aangelegd, bijna 40 hectare vrijgemaakt voor wateropvang en 145 hectare voor natuur. Melkveebedrijven zijn verplaatst, waardoor op de oude plekken meer ruimte kwam voor collega-boeren. De verplaatsingen waren ook nodig om ruimte te krijgen voor natuurontwikkeling in de Handijksmeden, een gebied in het NW van de buurtschap Gammelke, die overigens onder het ZO van Saasveld gelegen dorp Deurningen valt. Door een goede uitruil van gronden is ook het over- en weergebruik over een drukke verkeersweg verminderd, waardoor de verkeersveiligheid sterk is toegenomen. Met dit project zijn dus verschillende win-win situaties gerealiseerd. Zie ook de videoreportage met betrokkenen over het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke en de geschiedenis en recentelijke ontwikkelingen van het landschap in dit gebied in de Canon van Weerselo.

- Saasvelderbeek.

- Het Molenven is een 45 hectare groot, vrijwel ongestoord bosreservaat met open water, wilgenbos en broekbos. Er is een grote verscheidenheid aan planten, insecten en vogels. Het Molenven kreeg zijn naam door de vlak bij dit ven al eeuwenlang aanwezige 'Soaseler Möll'.

- Nabij het centrum van Saasveld ligt het Gravenbos, een oud nat bos op keileem, met een rijke voorjaarsvegetatie en vogelstand. Het gebied omvat naast nat bos ook drogere bossen, wilgenbos en schrale graslanden op natte grond. De natte bossen zien er prachtig uit, vooral tijdens het voorjaar met rijke bloei van bosanemoon, speenkruid, klaverzuring en dotterbloem op de natste plekken. Het wilgenbos langs de beek is een echt moerasbos met liesgras, moeraszegge en mietgras. De natte graslanden zijn zeer soortenrijk met o.a. bosbies, veldrus en dotterbloem.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Saasveld.

- RK Basisschool Bernardus.

Reactie toevoegen