Albergen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

albergen_mega_carnavalsparty_kopie.jpg

In Albergen houden ze wel van een feestje, en dat pakken ze gelijk groot(s) aan; zo trekt de jaarlijkse carnavalsoptocht 3.500 deelnemers, en de Mega Carnavalsparty maar liefst 12.000 feestgangers, die ook nog eens al een week van tevoren is uitverkocht.

In Albergen houden ze wel van een feestje, en dat pakken ze gelijk groot(s) aan; zo trekt de jaarlijkse carnavalsoptocht 3.500 deelnemers, en de Mega Carnavalsparty maar liefst 12.000 feestgangers, die ook nog eens al een week van tevoren is uitverkocht.

Albergen

Terug naar boven

Status

- Albergen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- In een tijdschrift uit 1933 beschrijft iemand zijn vakantie in buurtschap De Pook, gelegen W van het dorp Albergen, rond het kanaal Almelo-Noordhorn. Tegenwoordig is deze benaming als buurtschap kennelijk niet meer in gebruik. Wij kunnen er althans niets van vinden. In de atlassen staat nog wel een benaming De Pook voor het bosgebiedje ter plekke, Z van het kanaal. En N van het kanaal ligt een pand De Pooksbelten, beide overigens op grondgebied van de gemeente Almelo.

Terug naar boven

Naam

In het Twents
Albearg, Albearge, Albeargn.

Oudere vermeldingen
Laat in 10e eeuw Alberge, midden 12e eeuw Alfberga, 1385 Alberghe, 1531 Talberch, 1548 Alberghe, 1665 Albergen.

Naamsverklaring
Op grond van de vorm Alfberga moet de betekenis zoiets als 'elvenberg' zijn, waarin het Oudnederlandse alf 'bovenaards wezen, elf'. Wordt alf echter opgevat als een onverbogen bijvoeglijk naamwoord, dan betekent het 'wit' en duidt de plaatsnaam op een 'witte berg'. De verklaring uit het Oudfranse alberge 'herberg' berust slechts op vormgelijkheid en is geografisch misplaatst.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Albergen ligt O van de stad Almelo en Z van de stad Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Albergen 172 huizen met 994 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 1.400 huizen met circa 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verslag van de plunderingen van het klooster Albergen door de Geuzen en de Spanjaarden in 1572-1573.

- Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1975 opgerichte Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek. "Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving. Het doel van de stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de marke tot stand zijn gekomen en geworden zijn tot wat ze thans in velerlei vormen te bieden hebben." Via de link zijn enkele nummers van het verenigingstijdschrift De Oale Maarke (2x per jaar) ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Albergen is in 2011 vastgesteld. De Structuurvisie is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Tubbergen, de Dorpsraad en adviesbureau Amer. De structuurvisie geeft een visie voor de ontwikkeling van het dorp tot 2025 op de gebieden wonen, werken, landschap, sport en verkeer. Een van de onderdelen is het veiliger maken van de Ootmarsumseweg. Er wordt een centrumzone aangewezen die mogelijkheden biedt voor wonen, winkels, horeca en vrijetijdsbesteding.

De uitbreiding van het bedrijventerrein zal ten noorden van de Ootmarsumseweg plaatshebben (Zuid Esch II). De sportvelden aan de Kemnaweg en de tennisclub blijven gehandhaafd op de huidige locatie, tenzij het bedrijventerrein met meer dan drie hectare wordt uitgebreid. Dan is een verplaatsing van de sportvelden wellicht nodig. De locatie van de ijsbaan wordt uitgebreid met een accommodatie voor Jong Nederland Albergen en een uitbouw van het bestaande clubgebouw voor de ijsbaan en schaatsvereniging. Uitbreiding van de woonwijken zal aan de zuidzijde van het dorp plaatshebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Albergen heeft 2 rijksmonumenten.

- In 1787 wordt er in het dorp een RK kerk gebouwd, op de fundering van de oude kloosterkerk. In 1841 wordt deze kerk vervangen door een nieuwe kerk, die in 1953 wordt vervangen door de huidige RK Sint Pancratiuskerk (Ootmarsumsestraat 176). Het hoofdorgel is rond 1920/1930 gebouwd door J. Adema. Het orgel is niet meer in gebruik, het binnenwerk is verwijderd. Men maakt nu gebruik van een elektronisch Content orgel, type D2700. De kerk valt onder de fusieparochie H. Pancratiusparochie, die alle dorpen in de gemeente Tubbergen plus Vriezenveen omvat.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over evenementen en activiteiten in Albergen op Facebook.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Alberger Bökke. - "Dweilorkest La Bella Bok is al meer dan 25 jaar de vaste begeleider van de Hoogheid van Carnavalsvereniging De Alberger Bökke. Momenteel bestaat het orkest uit dertien enthousiaste muzikanten en staat het onder leiding van dirigent André. Naast het carnaval is La Bella Bok ook te vinden tijdens diverse dweilfestivals door het hele jaar heen." - CV De Sjikke Bökke. - Jeugdcarnavalsvereniging JCV De Bokk'n Hörnkes. - Het dorp heeft altijd de eerste grote carnavalsoptocht van Twente, met aansluitend een groot tentfeest, de MEGA Carnavalsparty. Het qua omvang toch redelijk bescheiden dorp scoort met carnaval indrukwekkende cijfers; zo doen aan de Eerste Grote Twentse Carnavalsoptocht (in 2019 voor de 49e keer) circa 3.500 deelnemers mee. Verenigingen als De Kroegtijgers uit Geesteren, Sikke Bökke uit Albergen en De Venfluiters uit Manderveen brengen hier loopgroepen met honderden deelnemers op de been. Om de optocht in goede banen te leiden zijn 70 vrijwilligers in touw, onder meer om wegen af te zetten. En er zijn zes EHBO'ers, die zich per mountainbike verplaatsen om snel te kunnen reageren.

De MEGA Carnavalsparty in Albergen begint om 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Ook dit evenement is steeds groter gegroeid; in 2020 is het alweer voor de 19e keer in een feesttent. Voorheen was het in een zaal van Café Morshuis, maar daar barstte het al snel uit zijn voegen. Ook hier indrukwekkende cijfers: in 2019 trok de party het recordaantal van 12.000 feestgangers (de kaarten zijn ook nog eens snel uitverkocht), die uiteraard veelal uit de regio maar ook met bussen uit zelfs Amsterdam en Den Haag komen. Het feest loopt op rolletjes dankzij een doordachte organisatie, die op de dag zelf wordt ondersteund door maar liefst 300 vrijwilligers.

- "Met de toneelgroep van Concordia voeren we jaarlijks een komedie of blijspel op. De laatste steeds geschreven door Jos Schepers. Direct na de zomervakantie beginnen de repetities. Na ongeveer 25 repetities zijn we dan klaar voor de vier uitvoeringen, die meestal in maart plaatsvinden. De belangstelling van het publiek is altijd groot. Er wordt gespeeld voor volle zalen. Op verzoek, en als daar ruimte en tijd voor is, speelt de toneelvereniging ook bij verenigingen of instellingen. Enkele voorbeelden zijn het optreden bij Vrouwenvereniging DCA met een kerstspel en een extra uitvoering voor een vrouwenvereniging uit Almelo."

- Paaspop Albergen (1e paasdag) is er sinds 2012.

- Jaarlijks, op een zondag begin april, is er de Tukkerstocht (in 2020 voor de 57e keer), een wandeltocht voor jong en ouder. De start is vanaf Café Morshuis. Je kunt kiezen uit de afstanden 6, 12, 18, 25 en 40 km. De 6 kilometer is een thematocht, met jaarlijks een ander thema. Onderweg kun je koffie, chocolademelk, fris en snacks kopen. Ook zijn er de nodige toiletten langs de route. Langs de route en bij de start/finish is er muziek van een dweilorkest en een fanfare. De kortste afstand is tevens geschikt voor rolstoelen en wandelwagens.

- Volksfeest Albergen (vier dagen rond Pinksteren). Ieder jaar worden weer vele bekende artiesten naar het dorp gehaald en beleven de inwoners 4 dagen lang een echt volksfeest voor jong en ouder.

- De Vakantiespelen worden gehouden in de laatste week van de basisschoolvakantie en zijn bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen in Albergen en Fleringen.

- Een van de evenementen die de Oude Trekker Club Albergen en Omstreken jaarlijks organiseert is de circa 45-50 km lange Elfdorpentocht (op de laatste zaterdag van augustus, in 2019 voor de 18e keer). Het idee is in 2000 ontstaan. Een van de leden kwam op het idee om een Elfdorpentocht te organiseren. Net zoals de Friese Elfstedentocht, maar dan met oude trekkers. De gemeente Tubbergen heeft officieel negen kerkdorpen, maar samen met Mander en Harbrinkhoek zijn het toch in totaal elf dorpen. Dit resulteerde in 2002 in een eerste Elfdorpentocht voor oude trekkers. In dat jaar waren er zo'n 45 deelnemende trekkers. Inmiddels zijn ze toe aan de 17e Elfdorpentocht en is het aantal deelnemende trekkers gestegen tot het - om organisatorische redenen - maximum van 225.

Inmiddels is het niet meer mogelijk om met de rondrit alle dorpen van de gemeente Tubbergen langs te gaan. De reden hiervoor is dat dan vaak gebruik moet worden gemaakt van dezelfde wegen. Er wordt wel geprobeerd om zo veel mogelijk dorpen aan te doen. Dankzij de ‘Noaber Kracht’-samenwerking tussen de gemeenten Tubbergen en Dinkelland is het nu mogelijk de route ook gedeeltelijk door de gemeente Dinkelland te laten lopen. Elk jaar word er weer een nieuwe route uitgestippeld die door de mooiste bossen, zandpaden en landweggetjes gaat.

- Op een vrijdagavond begin september start de jaarlijkse 24-uurs Solexrit Albergen (in 2020 voor de 10e keer). Er doen circa twintig teams aan mee. De rit start om 19.00 uur. Vervolgens wordt er op het scherpst van de snede geracet en zijn de deelnemers 24 uur lang aan elkaar gewaagd. Voorafgaand aan de finish vindt traditiegetrouw het verklede uur plaats, dat altijd mag rekenen op veel bekijks en spektakel. Het team dat zich het best verkleedt gaat ervandoor met de originaliteitsprijs. Tussen de bedrijven door zijn er nog diverse andere activiteiten. In 2018 waren dat het armworsteltoernooi en The Wall, vernoemd naar het gelijknamige SBS6-programma. Het gehele weekend voorzien de jongens van Distel FM en het Geziet FM deelnemers en toeschouwers van een muzikale noot. Zij draaien hun plaatjes vanuit de feesttent. Zaterdagavond, aansluitend aan de prijsuitreiking, is er het jaarlijkse tentfeest, eveneens met muzikale ondersteuning van genoemde zendamateurs. Het feestterrein is het gehele weekend gratis toegankelijk.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Albergen, die in 1950 is opgericht, nadat reeds sinds de jaren dertig de ijsbaan door de muziekvereniging was verzorgd. In die tijd waren de omstandigheden niet altijd ideaal. Na een zware storm moest men op pad met paard en wagen om de omgewaaide bomen te verwijderen en de wallen weer te repareren. Daarna moest er water worden gepompt uit de aan de andere zijde van de Ootmarsumseweg gelegen 'Beem’s Kleikoel'. In 1985 is het oude houten gebouw vervangen door het huidige onderkomen, gebouwd met de hulp van veel vrijwilligers en met financiële steun van de bevolking. Sinds 1997 is de ijsclub in het bezit van een dweilmachine waarmee men de schoongeveegde baan kan dweilen met water van 90 graden Celcius, waardoor een perfecte ijsvloer ontstaat. In 2010 is het gebouw opnieuw geheel door zelfwerkzaamheid van het bestuur en enkele vrijwilligers uitgebreid, om weer te voldoen aan de eisen des tijds.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Albergen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Albergen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Albergen op Facebook.

- Belangenorganisaties: - De Dorpsraad stelt zich ten doel het bevorderen en (mede) in stand houden van de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid van het dorp.

- Albergen mijn dorp 2030 is een werkgroep die ideeën en plannen ontwikkelt voor behoud en leefbaarheid van het dorp op de langere termijn.

- Cultuurhoes: - "Cultuurhoes Albergen biedt mogelijkheden aan voor jong en oud. Verschillende organisaties/initiatieven, zoals de Buurtbieb, Stichting Heemkunde, de Zonnebloem en De Kuierstie maken gebruik van de ruimte in het Cultuurhoes. Meer info over alle activiteiten en gebruikers is te vinden in de rubrieken Activiteiten en Agenda. Wilt u zelf ook gebruik maken van de ruimte in het Cultuurhoes? Dat kan. In de rubriek Ruimteverhuur vindt u meer info."

- MFA: - "Na een jarenlange periode van voorbereidingen is in september 2013 de schop in de grond gegaan, waarmee een start is gemaakt met het bouwklaar maken van het terrein Bous Mös. Hier zal de multifunctionele accommodatie MFA Albergen worden gebouwd, waarvan onder andere de lokale afdeling van Jong Nederland gebruik zal maken."

- Jeugd en jongeren: - "Jong Nederland Albergen is een vereniging die activiteiten en kampen aanbiedt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. De vereniging is opgedeeld in 5 verschillende leeftijdscategorieën. De minioren voor de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool, de jongste maxioren voor de groepen 4 en 5 van de basisschool, de oudste maxioren voor de groepen 6 en 7 van de basisschool, de junioren voor de groepen 8 de basisschool en de 1e van het voorgezet onderwijs en de senioren voor kinderen vanaf de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Vanaf 15 jaar is er de mogelijkheid om aspirant leiding te worden waarbij je meedraait met ervaren leiding om zo ervaring op te doen om later zelfstandig leiding te worden.

Passende groepsactiviteiten. Er worden per leeftijdscategorie passende activiteiten aangeboden. Dit varieert van activiteiten in en om de blokhut bijv. het maken van vuur, spellen op het veld, knutselen, pionieren, spellen in de zaal. Maar ook activiteiten als tochten lopen, naar het maisdoolhof, een bezoek aan de brandweer en zwemmen horen bij het aanbod. Per groep worden er 1 a 2 kampen aangeboden waarbij de kinderen op kamp gaan ergens in Nederland. Voor de jongere groepen is dit een kamp dichterbij Albergen, en voor de oudere groepen gaan we verder weg. Deze groepen worden geleid door leiding die vrijwillig 1 x in de week een groepsavond aanbieden. We worden wordt geleid door het bestuur dat samen met de leiding ervoor zorgt dat we leuke activiteiten kunnen aanbieden en de vereniging draaiende houden."

- Muziek / zang / toneel / twirlen: - "De toneelvereniging van Concordia is opgericht in 1925. In 1927 wordt dit toneel- en muziekvereniging Concordia. Als muziekvereniging merken we rond 2010 dat het steeds moelijker wordt om de jeugd te interesseren voor muziekonderwijs en het spelen in een orkest. Het lopen op straat in uniform wordt voor de jeugd een steeds groter bezwaar. Ook de oudere leden krijgen moeite om op straat met instrument te lopen en te spelen en de marsmuziek die gespeeld werd zorgde voor een oubollig imago. Het imago sloot niet meer aan bij de geest van de tijd. Daarom wordt in 2011 besloten om een nieuwe weg in te slaan. We gaan door als concertvereniging, die niet meer op straat loopt, maar wel blijft optreden in Albergen bij bijvoorbeeld de Tukkerstocht. Ook wordt besloten om een andere stijl muziek te gaan maken, meer Pop- en Brassmuziek die een ieder kent. De ingeslagen weg blijkt succesvol te zijn, diverse oud-leden en nieuwe leden melden zich aan als hernieuwd lid.

Concordia is de afgelopen jaren veranderd in een Pop- en Brassband. Swingende muziek met een andere orkestbezetting ondersteund door gitaar en drums. Onder leiding van een jonge dirigent, Arjen Hondorp, waardoor met veel nieuwe energie bekende en hedendaagse muziek wordt gespeeld. Het orkest bestaat uit een groep van ca. 20 muzikanten. Jaarlijkse optredens zijn de Tukkerstocht, het Pleinconcert in juni, concerten op locatie en met kerst kun je genieten van onze zang en muziek. Nieuwste telg bij Concordia Albergen is het popkoor. Popkoor Happinezz bestaat uit 40 zeer enthousiaste leden inclusief combo. Onder leiding van de zeer ervaren Anneke van Wassenhoven groeit en bloeit ons popkoor naar een steeds hoger niveau. Niet alleen Anneke is onze dirigent, ook haar man John Hondorp is altijd van de partij. Het popkoor wordt begeleid door een combo bestaande uit keyboard, basgitaar, sologitaar en drums.

Dansen, mooie pakjes, glitters, wedstrijden, prijzen winnen... Iedereen kent de oude majorettes nog wel, maar twirlen is toch echt wat anders. Je zou kunnen zeggen dat alleen het stokje (baton) is gebleven. Concordia Albergen heeft 4 twirlteams. Het onderdeel majorette is gaandeweg vervangen door het twirlen, doordat onze vereniging niet meer op straat loopt en wij ons door de jaren heen meer hebben ontwikkeld op twirlgebied. De twirlers van Concordia nemen actief deel aan meerdere wedstrijden door heel het land. Verschillende onderdelen worden getraind, op eigen tempo en niveau. Op dit moment zijn er ruim 20 leden, verdeeld over 4 kleine teams. En dan is er last but not least voor jongeren vanaf ongeveer 10 jaar tot 18 jaar nog een speciale Jongerentheatergroep. De jeugd leert bij Concordia al op jonge leeftijd acteren. Samenwerken, luisteren, kijken naar elkaar, inleven in een ander, uit je comfortzone kruipen en respect zijn belangrijke elementen van het theater maken."

- Met 't Koortje brengen de zussen Miriam, Pauline, Elise, broer Martin en 'geadopteerde' broers Arjan en Robin een tijdloos en breed repertoire voor elke gelegenheid.

- Koor Cantiamo. Cantiamo betekent "samen zingen" en dat doen ze al jaren met veel plezier.

- Sport: - Het in 1932 opgerichte RKSV De Tukkers heeft afdelingen voor voetbal en handbal.

- Oude Trekker Club: - Het vormen van een lokale trekkerclub begon in 1990. Een drietal inwoners ging met hun oude trekker naar Swifterbant voor een lustrum van de lokale Oude Tractoren en Motoren Vereniging (OTMV). Het was meer dan alleen een toertocht en een oldtimershow, het was vooral een gezellig samenzijn van oldtimerliefhebbers. Zoiets zou er in hun eigen dorp ook moeten komen, vonden zij, en zo geschiedde. In de beginjaren was het een klein groepje oldtimerfanaten dat met elkaar evenementen bezocht. Later vormde dit groepje samen de Oude Trekker Club Albergen en Omstreken (OTCA), met momenteel circa 40 leden en circa 50 tractoren.

Tegenwoordig bezoeken de leden jaarlijks meerdere oldtimerevenementen en nemen deel aan toertochten en bijeenkomsten. Ze gaan een zondag per jaar met de eigen leden toeren en ze organiseren elke laatste zaterdag van augustus de Elfdorpentocht (zie daarvoor verder het kopje Evenementen en activiteiten). Verder verrichten ze hobbymatig verschillende werkzaamheden als ploegen en gras maaien/hooien. Dat is voor hen een genot om te doen, maar het is ook belangrijk dat de machines nog af en toe kunnen draaien. Zo blijven de machines en de kennis bewaard.

- Veiligheid: - Het doel van Stichting AED Albergen is: voldoende opgeleide vrijwilligers te werven en te houden die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend; een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging Albergen en Fleringen. Op hun site vind je o.a. links naar lokale bedrijven en verenigingen.

Reactie toevoegen