Reutum

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

Reutum

Terug naar boven

Status

- Reutum is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- De buurtschap Haarle is formeel een aparte woonplaats, maar valt in de praktijk als buurtschap onder het dorp Reutum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Reuthem, laat in 10e eeuw Riatnon, midden 12e eeuw Riednen, midden 12e eeuw Retmenne, 1297 Rotmen, 1313 Roetmen, 1323 Rotme, 1422 Ruetmen, 1424 Rottem, 1460 Rotmen, 1484 Rotman, 1665 Roetman.

Naamsverklaring
Betekent hreudinum*, collectiefafleiding in datief meervoud van hreud-* 'riet' met als betekenis '(nederzetting) bij de plaats waar riet groeit'. Voor de wisseling -men en -um zie Bathmen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Reutum ligt ZO van Tubbergen, ZW van Ootmarsum. Het dorp heeft een groot buitengebied in de vorm van een verticale strook. In het N loopt de grens N van de Ootmarsumseweg langs de Venhuisweg, Rotgerinksweg en Hakeweg. In het O loopt de grens langs de Molenbeekweg. In het Z loopt het dorpsgebied tot vlak N van Weerselo, de grens loopt Z langs de Jan van Arkelweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Reutum samen geteld met de N gelegen buurtschap Haarle. Gezamenlijk hadden zij in dat jaar 114 huizen met 670 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners, waarvan ca. 500 in de kom van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In vervolg op het Dorpsplanplus uit 2011 wordt er momenteel gewerkt aan een volgende versie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reutum heeft 8 rijksmonumenten.

- Mariakapel.

- Voor 1862 heeft Molen De Vier Winden (Oude Bornsedijk 30) al een leven als molen zonder stelling in De Lutte bij Oldenzaal achter de rug. In genoemd jaar is hij aangekocht door de rentmeester van de “Heerlijkheid Het Stift” te Weerselo. De molen wordt als achtkantige stellingmolen op de huidige plaats herbouwd, waarbij voor de onderbouw stenen zijn verwerkt van een stal bij de vroegere Stiftspoort. Door voortdurend geldgebrek van Het Stift is de molen omstreeks 1895 overgedragen aan molenaar Henricus Antonius Kleijsen. Sinds 1982 werd de molen beheerd door Stichting De Molenhof Erve Kleijsen, met als bestuur de broers en zussen Kleijsen. In 2000 is Stichting De Vier Winden opgericht. De molen is onder leiding van de stichting in 2003 gerestaureerd. Zij beheert de molen samen met gidsen, winkelbeheerders en de molenaars. De molen wordt in de volksmond de Weerselose Molen genoemd, veelal echter ook wel aangeduid als Kleijsen's Möll. Hoewel de naam Weerselose molen anders doet vermoeden, staat De Vier Winden in Reutum.

Na overleg met eigenaren, beschikking kapvergunning en goedkeuring Boswet zijn begin 2014 10 are bos en twee houtwallen gekapt, waardoor vanaf meerdere windrichtingen de windvang weer is veiliggesteld. Met hulp van 17 vrijwilligers, waaronder de burgemeester, is met steun van het Oranjefonds (NL-Doet) op 22 maart 2014 alle afval opgeruimd en zijn de resten van takken in een wal verwerkt. In de maanden april t/m september is de molen elke zaterdag 3 uur open voor publiek. Je kunt de molen bezoeken, de molenaar geeft uitleg over de molen en je kunt in de winkel molengerelateerde producten kopen. Nationale Molendag en Overijsselse Molendag wordt uitgebreid gevierd met diverse kraampjes met molen- en streekproducten. Ook worden er pannenkoeken en wafels gebakken. Eind juli vindt jaarlijks een molenconcert plaats, verzorgd door Harmonie St. Remigius uit Weerselo.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Pin'n.

- Jaarlijks op de 2e zondag van juni is er de Tubbergse Molenfietsdag vanuit Reutum. Hieraan nemen jaarlijks honderden fietsers deel.

- Bij de Dom Verdan Loop (op een zondag eind juni) kunnen de hardlopers kiezen uit 5km, 10km en halve marathon. Wandelaars kunnen kiezen uit 10km of 15km. De Dom Verdan Loop is geen evenement voor uitslapers. Je zult vroeg uit de veren moeten. De eerste hardlopers starten reeds om 7.00 uur.

- Op een zaterdag begin december start 'Reutum in het Licht' (in 2019 voor de 9e keer). Het begint om 18.00 uur, direct na een kerkdienst rond het thema licht. De pastor ontsteekt met de paaskaars het licht van de route door het dorp. Daarna mogen kinderen en vervolgens ouderen plaatsnemen in het treintje van horecabedrijf De Molenberg dat de route door alle verlichte straten rijdt. De straten blijven verlicht t/m tweede kerstdag. Het is in 2011 begonnen als een geintje van Gerard Vrerink. Hij had zijn schutting en die van zijn buurman versierd met lampjes en nodigde de buurt uit om onder het genot van een pilsje hun mening te geven. Het sloeg aan en steeds meer mensen gingen eraan meedoen. Nu doet bijna elke straat er aan mee, en worden er zelfs hoogwerkers ingezet om de panden te versieren. Het is de enige periode in het jaar dat er files zijn in het dorp, van mensen die het verlichte dorp komen bekijken.

- Op de zaterdag na de start van het hierboven beschreven 'Reutum in het Licht' organiseren Gerard Vrerink en zijn vrouw Astrid, eveneens sinds 2011, de jaarlijkse Kerstfair (geopend van 16.00-20.00 uur), in en om de grote kapschuur van Erve Groothuis (Kerkstraat 19).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij Reutum is in 2013 een zelfbedieningspontje gerealiseerd in het Kanaal Almelo-Nordhorn, bij de visvijvers van 'Wild bijzonder vissen'. Over het terrein loopt een wandelpad dat deel uitmaakt van het wandelnetwerk in het oosten van de provincie Overijssel.

- Binnen- en buitenspeeltuin Morskieft.

- De natuurgebieden Reutummerveen en Reutummerweuste bij Reutum zijn samen ongeveer 75 hectare groot en bestaan uit een afwisseling van graslanden, vochtige bossen, watergangen en vele meters houtwallen. De gebieden zijn het hele jaar behoorlijk nat. Dit komt door een hoge kweldruk en de lage ligging in het landschap. Door deze omstandigheden komen in de gebieden bijzondere plant- en diersoorten voor. De bosranden en houtwallen in de gebieden zijn anno 2020 toe aan onderhoud. Er staan namelijk veel hoge bomen, wat zorgt voor schaduw op de naastgelegen graslanden. En struiken zoals hazelaar en sleedoorn in de houtwal worden verdrongen. Daarom gaat Staatsbosbeheer in het najaar van 2020 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Een deel van de bomen wordt gekapt, waarmee voor de genoemde soorten licht en ruimte ontstaat. Op deze manier blijft het oude landschap voor de toekomst bewaard. Het vrijkomend hout heeft al een bestemming. Een deel van het geoogste hout wordt als FSC-hout duurzaam toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. (bron: Staatsbosbeheer, juli 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Reutum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reutum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Op de site van en over Reutum vind je o.a. een overzicht van de tientallen verenigingen die dit kleine dorp rijk is.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Reutum is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van het dorp aan bod komen."

- Dorpshuis: - Rabo Kultuurhoes.

- Onderwijs: - De Mariaschool is er voor de kinderen uit Reutum en Haarle.

- Jeugd: - "Jeugdgroep De Avonturiers is opgericht in 2009. Ons doel is om kinderen van groep 7 en 8 zoveel mogelijk in de natuur te laten genieten. We komen 1x per maand bij elkaar. Deze opkomsten organiseren we in ons onderkomen bij Erve Holsman in Reutum. Tijdens deze opkomsten leren we de kinderen verschillende technieken die een goede avonturier bezit. Hierbij kun je denken aan het lopen van een tocht met verschillende technieken (kaartlezen, bolletje pijltje, smiley-tocht, stippenkaart, met kompas leren omgaan en seinen met licht en/of vlaggen), pionieren, koken, E.H.B.O en vlotten bouwen. Dit is altijd een mooie opkomst vooral wanneer de vlotten worden getest op het kanaal. Als afsluiting van elk seizoen houden we een zomerkamp. Tijdens dit kamp worden alle technieken toegepast. Ook de Hike is een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens de Hike lopen de kinderen in 2 dagen een tocht met behulp van verschillende tochttechnieken. De kinderen lopen zelf de tocht zonder hulp van de leiding van post naar post. Onderweg zijn er verschillende opdrachten die vervuld moeten worden."

- Muziek: - Dweilorkest 'n Moal wat Aans.

- "Muziekvereniging Sint Jozef is opgericht in april 1904, met als grote initiatiefnemer en promotor de toenmalige pastoor Berndes. Hij kreeg voor elkaar dat het kerkbestuur instrumenten aanschafte en de vereniging de beschikking kreeg over het parochiehuis als repetitielokaal. Een paar tuba's, twee trombones, twee trommels, een paar klarinetten, een trompet, een piston en het dorp had een eigen harmonie. En dat was in die tijd echt een luxe. Voor 1904 verzorgden muziekverenigingen uit omliggende dorpen de muzikale begeleiding tijdens de kerkelijke activiteiten. En dat was natuurlijk een doorn in het oog van Reutum."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Reutum.

- "Klootscheet’n tussen grafheuvels, urnenvelden en heide op het Haorlsche veld. Een zin doordrenkt met historische waarde die de sport eer aandoet. Te midden van deze omgeving heeft het klootschieten in ons dorp zich ontwikkeld tot wat het nu is. Een sport die diep is geworteld in de folklore. Eeuwenlang verankerd in de cultuur en het sociale gebeuren van hoofdzakelijk de boerensamenleving. Vanaf begin 19e eeuw (ca. 1820) geeft de geschiedschrijving aan dat er enige vorm van organisatie te ontdekken is in het klootschieten in dit dorp. De Reutumse buurtschappen; Marke, Noordik, Haarle en de Zoeke waren vertegenwoordigd door hun veuropscheeters. Zij waren de aanvoerder en voorzitter van hun buurtschap. Deze structuur vormt de voorloper van onze huidige klootschietersvereniging KV Reutum. Een bloeiende vereniging die zich mag verheugen op een brede steun van de inwoners. Met dit als basis vervult zij een wezenlijk aandeel in de behoefte aan sportieve en recreatieve mogelijkheden in deze gemeenschap." Aldus de vereniging op haar site.

Reactie toevoegen