Alteveer (Groningen)

Plaats
Dorp
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

alteveer_stadskanaal_plaatsnaambord_kopie.jpg

Alteveer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde. Tot en met 1989 viel ook nog een stukje van het dorp onder de gemeente Nieuwe Pekela.

Alteveer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde. Tot en met 1989 viel ook nog een stukje van het dorp onder de gemeente Nieuwe Pekela.

Alteveer (Groningen)

Terug naar boven

Status

- Alteveer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde. Tot en met 1989 viel ook nog een stukje van het dorp onder de gemeente Nieuwe Pekela. Om de respectievelijke delen te kunnen onderscheiden had het dorp ook twee postcodes (respectievelijk 9661 en 9662). Bij de herindelingen van 1990 is door middel van grenscorrectie het deel van Nieuwe Pekela naar de gemeente Stadskanaal overgegaan. Het betrof een oppervlakte van 47 ha, met 26 inwoners, en daarmee zal het om een tiental huizen hebben gegaan. Bij de grenscorrectie is ook de postcode 9662 opgeheven en hebben die panden ook de postcode 9661 gekregen.

- Onder het dorp Alteveer vallen ook de buurtschappen Höchte en Tange.

- De inwoners wonen niet in maar op Alteveer.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve namen
De plaats werd en wordt ook wel Tange-Alteveer genoemd, omdat de buurtschap Tange aan het dorp is vastgegroeid. Ook op oude ansichtkaarten van deze nederzettingen - zie hieronder bij Beeld - zie je dat ze afwisselend Tange, Alteveer en Tange-Alteveer worden genoemd.

Het dorp wordt ook wel Alteveer (Groningen) genoemd, omdat er nog twee dorpen in ons land zijn met deze naam, beide gelegen in de provincie Drenthe.

Oudere vermeldingen
1899 Alteveer.

Naamsverklaring
Betekent 'al te ver'. Vermoedelijk verband houdend met de ligging aan het uiteinde van het wijkenstelsel vanaf de Pekel Aa.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Alteveer ligt N van het dorp Stadskanaal, NW van het dorp Onstwedde en ZO van het dorp Nieuwe Pekela, aan de N365 en rond de splitsing met de N366. Het Alteveer Veen ligt enkele kilometers Z van het dorp. Het Alteveerkanaal loopt langs dit veengebied en door het dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Alteveer heeft circa 500 huizen met circa 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Alteveer is van oorsprong een vervenersdorp, ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Zoals vaker bij vervenersdorpen, was ook hier in de eerste decennia sprake van armoede en inwoners die in plaggenhutten woonden. De laatste plaggenhut in dit dorp was tot 1941 bewoond. Na het overlijden van bewoonster Fennechien Kok is deze plaggenhut verhuisd naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 1909 tot in de jaren zeventig was er in het dorp de Coöperatieve aardappelmeelfabriek Alteveer. De fabriek is afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 is de Dorpsvisie Alteveer 'Samen werken aan samenwerken' vastgesteld. In de dorpsvisie staat een beschrijving van hoe het dorp er over twintig jaar uit zou kunnen zien. De drie thema’s uit de dorpsvisie zijn: wonen, welzijn en zorg: het is hier goed wonen voor starters, gezinnen en ouderen. Bewoners organiseren hun eigen activiteiten, ondersteunen elkaar en mantelzorg is vanzelfsprekend; samenwerking: organisaties en verenigingen werken samen in het belang van het dorp. Plaatselijk Belang verbindt deze partijen en is de vertegenwoordigende organisatie naar buiten toe en sport, recreatie en ontmoeting: De Drijscheer, het evenemententerrein en verenigingen werken samen bij het organiseren van sportieve en culturele activiteiten en benutten hierbij elkaars accommodaties. Het AVEBE-terrein wordt ingericht als een recreatief groengebied met wandel- en fietsroutes voor dorpsbewoners en recreanten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Alteveer heeft 1 rijksmonument, zijnde boerderij Houdt Moed (Barkelazwet 6). Het is een moderne Oldambster boerderij met aangebouwde bijschuur en stookhut, waarschijnlijk gebouwd in 1937, getuige de naam met jaartal, die de schilder achterliet op de muur van de zolder ("J. Koning, schilder, Wedde 1937"). Op het achtererf staat een wagenschuur die wegens onvoldoende kwaliteit buiten de bescherming valt. De boerderij, die is opgetrokken in een verstrakte regionale variant op de Amsterdamse Schoolstijl, ligt ten noorden van het dorp, aan de voormalige Barkelasloot. Deze sloot vormde toentertijd de grens tussen het Westerwoldse veengebied en de Pekelder venen. Een geasfalteerde oprijlaan verleent aan de linkerzijde toegang tot de baanderdeuren aan de voorzijde en tot het achtererf. De boerderij met stookhut en bijschuur is van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde: als voorbeeld van een moderne Oldambtster boerderij, waarschijnlijk gebouwd in 1937; vanwege de sobere, maar verzorgde vormgeving in een verstrakte regionale variant van de Amsterdamse Schoolstijl; vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel het ex- als het interieur; vanwege de beeldbepalende ligging in het open veld aan de voormalige zwetsloot.

- In 1902 besluit de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde om in Tange-Alteveer een hulpkerk te bouwen en een woning voor een evangelist-godsdienstonderwijzer. Nadat een ontwerp van de Groninger architect K. H. Holthuis is goedgekeurd, vindt op 14 juli 1902 de aanbesteding plaats in de woning van de heer Beurnee in Nieuwe Pekela. Op 19 september 1902 schrijft de beroepen evangelist-godsdienstonderwijzer W. C. Lodder te Grijpskerk aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde dat hij de vrijmoedigheid heeft om naar deze Evangelisatie te gaan en hoopt door het hoofdbestuur van de Nederlandse Evangelisatie Protestantse Vereniging in Den Haag te worden uitgezonden. In de morgendienst van 7 december 1902 wordt hij bevestigd. Hiermee is de lokale Nederlands Hervormde Evangelisatie (Beumeesweg 99) gesticht. In 1924 is er een door orgelbouwer A. Standaard uit Schiedam gebouwd pijporgel geplaatst.

De jongelingsvereniging van de Nederlands Hervormde Evangelisatie deelt in 1903 aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk van Onstwedde mee dat ze van plan zijn naast de kerk een lokaal (verenigingsgebouw) te bouwen. Hierin kan dan catechisatie worden gegeven en de bijeenkomsten van de zondagsschool worden gehouden. Tevens kunnen daar de vergaderingen van de meisjes-, jongelings- en zangvereniging worden gehouden. De benodigde grond voor de bouw wordt in 1904 geschonken door burgemeester F. H. Boels van Nieuwe Pekela, die hiervan de eigenaar was. Vermoedelijk is nog in hetzelfde jaar de bouw gerealiseerd.

De Nederlands Hervormde Evangelisatie wordt op 1 april 1947 een zelfstandige gemeente en wordt voortaan Nederlands Hervormde Kerk genoemd. In 1961 wordt naar een ontwerp van architect J. Groof uit Stadskanaal de huidige kerk gebouwd. De kerk, waarvan de bouwkosten fl 75.000,- bedroegen, biedt plaats aan 350 bezoekers. De oude kerk is afgebroken. Het doopvont, de avondmaalstafel en de knielbank met twee stoelen zijn geschonken door vrouwenvereniging Lydia die daarvoor, door middel van volgeplakte zegelboekjes, fl 1000,- bij elkaar spaarde. De kerk valt onder de (PKN) Protestantste Gemeente Tange-Alteveer.

- De voormalige Gereformeerde Evangelisatie Pro Rege (Veenhofsweg 4) is sinds eind 1960 niet meer als zodanig in functie. Tegenwoordig doet het pand dienst als schuur en garage.

- Voor MFC De Drijscheer ligt een zwerfsteen van 30 ton, die in 1979 tussen Alteveer en Tange is opgegraven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2011 is aan de Veenhofsweg in Alteveer het Evenemententerrein met schaatsbaan - van de in 1905 opgerichte IJsvereniging De Toekomst - en skeelerbaan gerealiseerd. De schaatsvereniging had in de loop der decennia reeds een uistekende naam opgebouwd, provinciaal en landelijk, door onder andere tal van Nederlandse kampioenschappen, provinciale kampioenschappen en diverse andere kortebaanwedstrijden te organiseren. Uit de gehele regio komen schaatsliefhebbers graag naar deze baan. Maar gezien de situatie van het terrein was het niet mogelijk om er na de winterperiode nog andere activiteiten te organiseren. Uit een door de gemeente georganiseerde avond in 2008, waarbij de inwoners werd gevraagd naar ideeën op het gebied van de leefbaarheid, kwam het multifunctioneel maken van het ijsbaanterrein dan ook als belangrijke wens naar voren.

Een werkgroep kwam met het plan om een gecombineerde schaats-/skeelerbaan te creeëren. Met de komst van een combibaan zou er na enkele nachtvorsten vrij snel geschaatst kunnen worden. Na de winterperiode zouden dan diverse activiteiten als skeeleren, rollerskaten, atletiek, diverse sportclinics voor de jeugd alsmede de jaarlijkse sport-, spel- en feestweek georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zou ook een tractorpullingbaan kunnen worden aangelegd. Voor de realisatie en het beheer werd Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer (SMEA) opgericht. De gemeente Stadskanaal en Leader Groningen stelden bijna 200.000 euro beschikbaar, onder de voorwaarde dat een groot deel van het werk door vrijwilligers zou worden gedaan. Ook het Jan Schrikfonds heeft het project financieel ondersteund. Het terrein is op 1 oktober 2011 feestelijk geopend.

- Handelsvereniging Alteveer organiseert sinds 2016 op een zaterdag in januari de Midwinterwandeltocht. Verslag van de vereniging van de editie 2017: "Er was nu een route uitgezet die onder andere door het mooie fabeltjesbos achter de ijsbaan en langs het achterdiep liep. Ruim 200 wandelaars genoten van een mooie tocht langs lampjes over verharde en onverharde wegen. De wandelaars kwamen niet alleen uit het dorp maar ook uit de omringende dorpen Onstwedde, de Pekela's, Vlagtwedde en zelfs uit Drouwenermond. Onder winterse weersomstandigheden (af en toe toch een lichte sneeuwbui) werd gelopen en kon er halverwege bij een kraam met livemuziek even een winterse versnapering (snert, glühwein of warme chocolademelk) worden genuttigd. Zodat ook de tweede helft van de tocht goed te doen was door het donkere landschap met mooie kaarslichtjes. Aan het eind, bij dorpshuis De Drijscheer, was muziek te horen van muziekgroep Excelsior uit Nieuwe Pekela en kon men weer warm worden bij de grote kachel onder het genot van een hapje en een drankje. De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde midwinterwandeltocht."

- Rommelmarkt (op een vrijdag in mei), georganiseerd door en op het terrein van de voetbalvereniging.

- Op de 1e zaterdag van juli brullen de motoren tijdens de Trekkertrek op de speciaal aangelegde tractorpullingbaan op het evenemententerrein in het dorp. Een groep vrijwilligers maakt er atijd weer een gezellige dag van voor jong en ouder. Circa 100 standaard- en circa 20 sport- en supersporttrekkers gaan de strijd aan voor het eremetaal. Voor de jeugd van 5 tot en met 15 jaar is er een Grasmaaier Trekkertrek.

- Feestweekend (oktober).

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van alle straten in Alteveer.

- Oude ansichtkaarten van Alteveer en Tange.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Alteveer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Alteveer.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer is opgericht in 2016, als opvolger van het in 2015 opgeheven Plaatselijk Belang. Dorpsbelang heeft de volgende doelen: het beoordelen van ideeën; plannen en klachten vanuit het dorp en die onder de aandacht brengen van gemeente, provincie of andere instanties; het beoordelen van voorstellen vanuit de gemeente, provincie of andere instanties en die onder de aandacht brengen van de bevolking via dorpsblad de Schakel (het dorpsblad voor het dorp en buurdorp Onstwedde); het dorp, waar mogelijk, actief inschakelen bij het formuleren van plannen en beleidsvoornemens, het beoordelen van gemeentelijke beleidsvoorstellen en het realiseren van voornemens die door het dorp worden gedragen; het overleg voeren over verkeersveiligheid, onderhoud wegen en verlichting, openbaar vervoer, woningbouw, vitaliteit en het in stand houden van de contacten met de gemeente.

Een voorbeeld is de voor- en najaarsschouw, waarbij door gemeente en Dorpsbelang vastgestelde punten worden bezocht om te zien hoe de situatie ter plaatse is. Ook stelt Dorpsbelang tijdens de schouw knelpunten aan de orde, die dan bezocht worden. Dorpsbelang beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van goede contacten met de bevolking en het vormen van een verbinding tussen het dorp en de gemeente.

- MFC: - Multifunctioneel Centrum De Drijscheer in Alteveer biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal 't Krekeltje. De Drijscheer heeft de beschikking over verschillende zalen die je kunt huren, eventueel in combinatie met de sporthal. Ze kunnen evenementen verzorgen voor 10 tot 150 personen. De grote zaal is geschikt voor een toneeluitvoering, seminar, workshops en cursussen. De kleine zaal wordt veelal gebruikt voor vergaderingen, cursussen en andere kleine bijeenkomsten. Ook verjaardagen worden hier gevierd, waarbij desgewenst een buffet kan worden verzorgd. Ze kunnen op verzoek ook livemuziek verzorgen.

- Onderwijs: - Chr. Basisschool De Höchte. Openbare basisschool Zonnedal is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. Fusiebesprekingen met De Höchte hebben niet tot resultaat geleid.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Handelsvereniging Alteveer.

- Welzijn: - De in 2016 opgerichte Stichting Ruilwinkel Alteveer heeft ten doel: het bevorderen van het ruilen van goederen en diensten en het uitwisselen van ideeën tussen personen, alsmede het bevorderen van het hergebruik van spullen; een sociale plek te zijn waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, stimuleren en inspireren en een plaats te zijn om te netwerken en ideeën uit te werken tot plannen die de (economische) zelfstandigheid van individuen en de lokale gemeenschap vergroten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Alteveer alg.

Reactie toevoegen