Ulvenhout

Plaats
Dorp
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

ulvenhout anneville put 1956 [640x480].jpg

Ulvenhout Anneville put 1956

Ulvenhout Anneville put 1956

DK 20110216-1567 Korenmolen De Korenbloem, Ulvenhout.jpg

Ulvenhout, korenmolen "De korenbloem"

Ulvenhout, korenmolen "De korenbloem"

DK 20110216-1570 Bakhuisje aan de Mouterijstraat, Ulvenhout.jpg

Ulvenhout, bakhuisje aan Mouterijstraat

Ulvenhout, bakhuisje aan Mouterijstraat

DK 20110216-1572 Boerderij, Ulvenhout.jpg

Ulvenhout, boerdrij in dorpskern

Ulvenhout, boerdrij in dorpskern

ulvenhout_gemeentehuis_wilhelminaplein_640x480.jpg

Ulvenhout, voormalig gemeentehuis

Ulvenhout, voormalig gemeentehuis

Ulvenhout

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ulvenhout.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ulvenhout.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ulvenhout.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ulvenhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Ulvenhout is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken. In 1997 over naar gemeente Breda.

- Per 1 januari 1997 is een deel van het buitengebied rond Ulvenhout (het deel Z van de A58, zijnde het landgoed Anneville, de buurtschappen Geersbroek, Couwelaar, Notsel en Rakens, en een klein deel van buurtschap 't Hoekske, namelijk de Heistraat) overgegaan naar de gemeente Alphen-Chaam. De dorpelingen die naar de gemeente Alphen-Chaam zijn ‘verhuisd’, kregen aanvankelijk een brief van de gemeente dat de naam van hun woonplaats officieel was gewijzigd van Ulvenhout in Geersbroek, om praktische redenen (een zelfde plaatsnaam in twee gemeenten is niet handig). De bewoners konden het echter niet waarderen dat zij nu ineens in Geersbroek zouden wonen in plaats van in Ulvenhout. Geersbroek is immers veel onbekender. Protest bij de gemeente heeft ertoe geleid dat de naam Ulvenhout ook voor het Alphen-Chaamse deel gehandhaafd blijft, met uitzondering van de buurtschap Notsel, die onder het dorp Strijbeek is komen te vallen. Als je vanuit het dorp Ulvenhout de A58 oversteekt, zie je dan ook een wit bord met daarop in zwarte letters de plaatsnaam ‘Ulvenhout gem. Alphen-Chaam’ opdoemen. In het postcodeboek heet deze plaatsnaam Ulvenhout AC (waarbij AC staat voor de gemeente Alphen-Chaam). Zie verder aldaar.

- Onder het dorp Ulvenhout valt ook de buurtschap 't Hoekske (grotendeels).

- Oorspronkelijk was ook Pennendijk een buurtschap van Ulvenhout, thans een wijk in het Z van het dorp, rond de weg Pennendijk. Komt in 1521 en 1526 voor als 'aenden Bennendyck'. De naam is opgebouwd uit dijk, hier vermoedelijk ‘hoge weg door beekdal’, en benne ‘vlechtwerk’, mogelijk ter versteviging van het talud. Het Middelnederlandse benne betekent ‘mand, ruif’(1).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Waarschijnlijk hout ‘hoogopgaand bos’ met ulven, meervoud van een thans in vergetelheid geraakte boomnaam, of hulven, meervoud van hulf ‘steekpalm, hulst’. (2)

- Ulvenhout zou samengesteld kunnen zijn met ulf, dat voortkomt uit wulf = wulg en zou dan een wilgenbos geweest zijn. Ulf komt ook voor in de naam Ulvenschot, de oude naam voor het Ulvenhoutsebos. Schotnamen worden vrijwel niet gecombineerd met persoonsnamen. Daarom komt de persoonsnaam Ulf hier waarschijnlijk niet in aanmerking. (3)

- K. Leenders stelt in (102, nr. 127, 1999): “Hout-namen herinneren aan de vroege en hoge Middeleeuwen, toen in deze streken nog veel bos voorkwam.”

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Uilenbos of Bosuilendorp. - Site over het carnaval in Bosuilendorp.

Terug naar boven

Ligging

Ulvenhout ligt ZO van Breda. In het Z grenzend aan de A58.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ulvenhout 40 huizen met 266 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“De tegenwoordige Sint Laurentiuskerk werd ingewijd op 25 juli 1904. Zij was niet het eerste Ulvenhoutse kerkgebouw; daarvóór hadden er al twee andere kerken bestaan, een die in 1792 in gebruik werd genomen en een die in 1742 werd gebouwd. Waaruit niet mag worden afgeleid dat de parochie in het laatstgenoemde jaar werd opgericht. Met enig recht kan men zeggen dat zij veel ouder is. Al kan men ook volhouden dat zij eerst veel later tot stand kwam.

De verklaring van dit raadsel ligt hierin: de kerkschuur die in 1742 werd gebouwd, was bestemd als kerkgelegenheid voor de uitgestrekte parochie Ginneken, waartoe destijds ook Ulvenhout behoorde. Ginneken had in de eeuw daarvóór het eigen kerkgebouw moeten afstaan aan de hervormden. De kerkschuur van Ulvenhout diende feitelijk om die te vervangen. Men sprak ook nog steeds van de parochie Ginneken. Maar toen in de 19e eeuw de bewoners van de oude dorpskom weer een eigen kerkgebouw wensten, werd Ginneken in 1837 als zelfstandige parochie afgesplitst, en wel van de parochie Ulvenhout. Wat een verrassende beslissing was, want die parochie was welbeschouwd geen andere dan de oorspronkelijke parochie Ginneken. Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van kerkelijk Ulvenhout, moet dus worden uitgegaan van de lotgevallen van Ginneken. Alleen wie daarmee rekening houdt, kan begrijpen waarom er een grote kerk is gebouwd in Ulvenhout en niet bijvoorbeeld in het vanouds centraler gelegen Galder”, aldus mgr. dr. J. de Lepper in ‘Drie eeuwen kerk in Ulvenhout’.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ulvenhout, kunt u terecht bij Heemkundekring Paulus van Daesdonck, die het gebied van de voormalige gemeenten Nieuw-Ginneken en Ginneken en Bavel* bestrijkt. De kring is genoemd naar de middeleeuwse edelman die omstreeks 1350 leefde op een kasteeltje aan de Mark onder Galder. Van 1344 tot 1364 was hij leenman van de Heren van Breda. Hij ligt begraven in de oude kerk van Ginneken.
* Dat zijn de dorpen Ulvenhout, Bavel, Galder, Strijbeek, Heusdenhout en Ginneken met de bijbehorende buurtschappen.

Het boekje dat is verschenen bij de oprichting van de heemkundekring (en dat zolang de voorraad strekt nog verkrijgbaar is) onthult wie Paulus van Daesdonck eigenlijk was, gaat in op de geschiedenis van het landgoed Daasdonk, geeft een toelichting op de Nieuw-Ginnekense monumentenlijst en bevat een gloedvol betoog van C. Leijten over de vraag wat heemkunde eigenlijk is. Enkele citaten uit dit betoog, die de kern raken van wat ook wij met de site Plaatsengids.nl aan u willen laten zien, willen wij u niet onthouden:

“Heemkunde is de studie over en de kennis van geschiedenis en cultuur van land en volk in onze naaste omgeving, onze woonplaats, onze streek. (…) Het terrein van de heemkunde is veelomvattend. De taal, het dialect, met verhalen, sagen, legenden, mythen en sprookjes. Maar ook gewoonten en gebruiken van alledag, bij feest en droefenis. Naamkunde, geslachtskunde (genealogie) en wapenkunde (heraldiek); oude gebruiksvoorwerpen, flora en fauna; de economische, sociale, godsdienstige en rechtskundige geschiedenis van de streek; grote en kleine monumenten onderkennen, restaureren en behouden. Dat alles is heemkunde. (…) Heemkunde is niet nieuw, maar wel van deze tijd. Het maakt ons los van het tempo van onze eeuw, om ons te laten genieten van de tijd, dat men nog ‘tijd’ had. Toen men nog te voet naar de stad ging om boodschappen te doen. Nu heeft men daar de tijd niet meer voor, beter gezegd, men néémt er de tijd niet meer voor. Schreef Vondel niet reeds in 1637 in zijn beroemde Gijsbrecht van Amstel: ‘De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.’ Dát is heemkunde.”

Het Heemkundig Museum van de heemkundekring, gevestigd in een boerderijtje uit 1903, voert u aan de hand van vele grote en kleine voorwerpen terug naar de eerste helft van de 20e eeuw. Alle voorwerpen zijn geschonken door de bijna 650 leden van de kring.

De tentoongestelde voorwerpen zijn gegroepeerd rondom een aantal onderwerpen, zoals keuken, kelder, kamer, café annex winkel, opkamer met klederdrachten, school en kapel. Op de zolder vele ambachten, een collectie uniformpetten en een torenuurwerk uit Meerseldreef gestuurd door een moederklok uit Ulvenhout. Daarnaast zijn er nog uitgebreide collecties Koninklijk Huis, geneeskunde, curiosa, de Tweede Wereldoorlog en over de verenigingen in de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ulvenhout heeft 31 rijksmonumenten.

- De Laurentiuskerk en de ernaast gelegen pastorie dateren uit 1904. In de neogotische kerk staat een Van Peteghemorgel dat bijna twee eeuwen oud is. Het orgel is in 2000 gerestaureerd. Tevens zijn vijf glas-in-loodramen, die voorheen op zolder lagen opgeslagen, gerestaureerd en teruggeplaatst. Beide activiteiten konden worden uitgevoerd dankzij financiële ondersteuning van de in 1998 opgerichte Stichting Restauratie Kerkgebouwen Ulvenhout / Galder / Strijbeek. Het uurwerk en mechanisme van de kerkklokken zijn ook aan restauratie toe maar daartoe ontbreekt vooralsnog het geld. Ook de pastorie is gerestaureerd: op het dak liggen nieuwe Engelse leien (overigens, wegens geldgebrek, slechts gedeeltelijk) en de drie grote stenen bollen op de tuitgevels zijn vastgemaakt. Die zaten zo los dat zij naar beneden dreigden te vallen. De pastorie is gerestaureerd met geld dat de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken opzij zette vóór de gemeentelijke herindeling van 1997.

Het kerkbestuur heeft diverse bronnen aangeboord die aan de instandhouding van het kerkgebouw bijdragen. Sinds pastoor Baeten uit de pastorie vertrok, is het gebouw te groot voor de parochiale werkzaamheden. Op de bovenverdieping zijn inmiddels twee bedrijven gevestigd en in de kerktoren hebben telefoonmaatschappijen een telefooncentrale voor mobiele telefonie gebouwd. Dat is een jaarlijkse inkomstenbron. Het succes van de Stichting Restauratie Kerkgebouwen komt volgens oud-architect en kerkbestuurder Frans Ruys door de grote betrokkenheid van het dorp: “Ook niet-kerkse mensen in het dorp vinden het een belangrijk en beeldbepalend gebouw in de kern. Zij hebben daar dan financieel wat voor over” (869).

- Ronde stenen bergkorenmolen De Korenbloem dateert uit 1909. In 1835 werd hier een gelijknamige standerdmolen gebouwd, die voorheen op de Goudberg te Strijbeek stond. Deze eeuwenoude molen brandde in 1909 af. Nog in datzelfde jaar is in opdracht van eigenaar P. Soffers de huidige bergkorenmolen gebouwd. Na een aantal jaren te hebben stilgestaan, kon de molen in 1977, dankzij een actief gemeentelijk subsidiebeleid, na een flinke restauratie weer in gebruik worden genomen. In 1998 is er een stichting opgericht die zich inzet voor het behoud van dit monument.

- Het fraaie voormalige gemeentehuis van Nieuw-Ginneken aan het Wilhelminaplein dateert uit 1964 en was de opvolger van het voorlopige gemeentehuis in Ginneken, dat tot 1942 het gemeentehuis was van de gemeente Ginneken en Bavel en daarna van de gemeente Nieuw-Ginneken. In 2008 is het verbouwd tot een appartementencomplex met 15 appartementen.

- Rentenierswoningen aan de Dorpsstraat 52 (uit 1875) en 113 (uit 1902).

- In 1996 zijn in het kader van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant de poort (tussen kerk en pastorie) en de hekpalen (tussen het voormalige klooster en de kerk) van het verdwenen huis Grimhuijzen gerestaureerd, als onderdeel van een provinciebreed restauratieproject van ‘kleine monumenten’. Deze overblijfselen van Grimhuijzen dateren vermoedelijk uit begin 17e eeuw en behoren daarmee tot de oudste monumenten van Ulvenhout. In opzet en fraaie detaillering is het uit Bentheimer zandsteen vervaardigde poortje een voorbeeld van renaissancestijl rond 1600. De poort vertoont stilistische overeenkomsten met de ingang van kasteel Bouvigne te Ginneken. De hekpalen zijn eveneens in Bentheimer zandsteen uitgevoerd. Opgebouwd uit een basement met diamantkop, een geblokte schacht met Bremerwerk en ionisch kapiteel, bekroond met een in reliëf gehakte leeuwenkop. De bouw van de nieuwe Laurentiuskerk met pastorie op het voorterrein van Grimhuijzen, in 1904, betekende tevens de afbraak van het slotje.

- Mariakapel bij de Pennendijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Aan de Voorjaarsmarkt (op een zondag eind april) doen circa 150 verenigingen, stichtingen en winkeliers mee. Er zijn ook attracties voor de kinderen.

- De kermis begint op de zaterdag in het laatste weekend van augustus en duurt vier dagen.

- Fietsdag Ulvenhout (3e zondag van september). U kunt kiezen uit drie verschillende afstanden: 130 kilometer, 75 kilometer en een gezinsrit van 30 kilometer. Er is geen wedstrijdelement aanwezig, iedereen kan in zijn eigen tempo rijden en op zijn eigen manier van de tocht genieten. De opbrengst van de tochten, waaraan jaarlijks ruim 3.000 mensen deelnemen, komt ten goede aan de instandhouding van twee vakantiebungalows voor gehandicapten.

- De Broekloop (op een zondag in december) betreft zowel hardlopen als Nordic walking. Voor afstanden zie de site.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Markt aan de Dorpsstraat, donderdag 13-17 uur.

- Het gebied van Boswachterij Ulvenhout loopt van het NW naar het ZO, tot aan de weg Chaam-Gilze (Z daarvan ligt Boswachterij Chaam). Het begint N van het dorp en omvat achtereenvolgens het Ulvenhoutse Bos of Voorbos (N van de A58) en Z van de A58 het Annabos, het Chaamse Bos of Chaambosje, Valkenberg, het Nieuw-Bos of Nieuwbos en het Prinsenbos. Het Ulvenhoutsebos heette vroeger Ulvenschot (89). De Boswachterij heeft een oppervlakte van 730 hectare. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

In het W deel van de Boswachterij komt meer loofhout voor dan in het O deel. Dat heeft met grondsoorten en wijze van aanleg te maken. Het Voorbos en het Annabos stammen uit de 16e eeuw, toen de adel hier de dienst uitmaakte. Hier komt relatief veel loofhout voor. De rest van het Ulvenhoutsbos is aangelegd tussen 1890 en 1930. Woeste, arme gronden werden in die tijd bebost, want de vraag naar stuthout voor onze mijnen was groot.

“Hoe werd aan het begin van de 20e eeuw een bos aangelegd? Rechte rijen jonge boompjes (van één soort!) gingen de grond in. Meestal werd gekozen voor de grove den, een soort die ook op (voedsel)arme gronden redelijk groeit. Later zijn ook soorten als de Corsicaanse den, Douglas, lariks en fijnspar geplant. Het beheer van deze bossen bestond uit enkele dunningen van 30-80 jaar oude bomen. Daarna ging het hele perceel bos (vaak hectares groot!) voor de bijl en werden er weer nieuwe boompjes geplant. Deze aanpak heeft monotone, eenvormige bossen met geringe natuurwaarden opgeleverd” (23). Het hout van de dennenboom wordt overigens – als het voor productiedoeleinden wordt gebruikt – grenen genoemd.

“Staatsbosbeheer heeft het roer omgegooid en streeft naar een meer gevarieerde opbouw van het bos. Het Meerjarenplan Bosbouw (MPB), vastgesteld in 1986, beschrijft de gewenste bosontwikkeling in Nederland tot het jaar 2050. In het beheerplan voor de boswachterijen Ulvenhout en Chaam zijn deze ontwikkelingen voor dit gebied nader uitgewerkt. De boswachterijen maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn hierin omschreven als ‘natuurkerngebied’. Het beleid is de aanwezige natuurwaarden te behouden en te vergroten en negatieve invloeden een halt toe te roepen. Het grootste deel van het bos krijgt de functie ‘multifunctioneel’, dat wil zeggen dat recreatie, natuur en houtproductie optimaal samengaan. Voor ongeveer een kwart van het bos komt het accent helemaal op natuur te liggen.

Het Voorbos in het westelijke deel van Boswachterij Ulvenhout bestaat uit loofbomen en toont in het voorjaar een daverende voorjaarsflora met onder meer bosanemoon, speenkruid en dalkruid. Zulk bos moeten we méér hebben! Het Voorbos is een uitzondering op de bossen in deze regio die vol staan met bomen van één soort en één leeftijd. Als er nauwelijks kruiden en struiken zijn, hebben planten en dieren niet veel mogelijkheden. Een andere vorm van beheer kan hierin verandering brengen en dát gaat ook gebeuren, waarbij Staatsbosbeheer inspeelt op natuurlijke processen. Meer dunnen, dus meer bomen weghalen, betekent; meer licht op de bosbodem, waardoor zaden van kruiden, struiken en bomen kunnen kiemen. Kaalkap zal alleen op kleine oppervlakten gebeuren, zodat de ingreep in het bosecosysteem zo gering mogelijk is. Het kappen van de bomen past op deze manier in het streven naar meer natuur. Tegelijkertijd levert het hout geld op. En dat is welkom om onder meer recreatievoorzieningen te kunnen beheren. De al in de bodem aanwezige zaden zijn letterlijk en figuurlijk de kiem voor deze natuurlijke verjonging van het bos, dat er stukken gevarieerder en aantrekkelijker op wordt. Zo’n gemengd bos is stabieler en minder gevoelig voor storm, ziekte of plaag. Vooral het loofhout – inlandse eik, berk en beuk – wordt ‘voorgetrokken’; talrijke planten- en diersoorten zijn afhankelijk van deze inheemse bomen” (23). Zie ook bij (Boswachterij) Chaam.

Het Ulvenhoutse bos is aangewezen als Natura 2000-gebied. In het Natura 2000-Beheerplan wordt vastgesteld dat het bos op een aantal plaatsen te lijden heeft onder verdroging, onder meer door een te lage grondwaterstand. Daardoor dreigen bijzondere bosplanten en boomsoorten te verdwijnen. Om dat te voorkomen moet een deel van de naaldbomen worden vervangen door eiken en beuken. Op die manier wordt de verdamping van grondwater geremd. Om te voorkomen dat het grondwater in de beekjes en slootjes verdwijnt, worden hoger gelegen greppels gedempt. Lager gelegen slootjes worden ondieper gemaakt. Daarnaast moet het het bos worden uitgedund om meer lichtinval te krijgen voor laag groeiende planten.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Ulvenhout.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Ulvenhout I.

- Site van en over Ulvenhout II.

- Dorpsraad Ulvenhout.

Reactie toevoegen