Pekela

Gemeente
Pekela
Veenkoloniën
Groningen

Pekela richtingbord Pekelas.jpg

Pekela's is geen plaatsnaam, maar een 'gemakshalve samenvoeging' van de dorpen Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela.

Pekela's is geen plaatsnaam, maar een 'gemakshalve samenvoeging' van de dorpen Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela.

Pekela

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Pekela (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Pekela is een gemeente in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën.

- De gemeente is in 1990 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Nieuwe Pekela en Oude Pekela.

- De gemeente omvat de dorpen Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela, en de buurtschappen Bronsveen, Dwarsdiep, Hoetmansmeer, Kruiselwerk en Wildeplaats. Dit zijn 3 dorpen en 5 buurtschappen in totaal.

In sommige plaatsnamenlijsten e.d. komen nog vermeende plaatsnamen / buurtschapsnamen in de gemeente Pekela voor, die dat in werkelijkheid inmiddels niet meer zijn, dan wel nooit geweest zijn. Voor de volledigheid vermelden wij ze hier, met toelichting: Doorsnee (is een van de linten in de kern Nieuwe Pekela, is geen buurtschap maar een naoorlogse uitbreidingswijk); Hanekamp (in de kern van Oude Pekela gelegen); Mallemolen (lag tussen Oude Pekela en de vroegere Westerleese Venen, ongeveer ter hoogte van waar nu massagesalon Lady Aphrodite - Ontsluitingsweg 5 - is gehuisvest. Bron: Dick Kuil); Noodvlucht (was een waterschap, geen buurtschap); Noorderkolonie en Zuiderkolonie (opgegaan in het huidige dorp Boven Pekela); Stroobos (bebouwing verdwenen).

- Wapen van de gemeente Pekela.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Pekela.

Terug naar boven

Naam

Richtingborden
Op richtingborden in de regio worden de dorpen Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela om praktische redenen (neemt minder ruimte in) vaak samengevoegd onder de benaming Pekela's (zie foto).

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Pekela's liggen in het grensgebied van Westerwolde in het ZO en het Oldambt in het NW. In vroeger eeuwen was dit daarom een aantrekkelijk smokkelgebied, omdat in deze streken verschillende belastingregimes golden. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

- WikiPekela is een encyclopedie over de gemeente Pekela, nagelaten door amateur-historicus en Pekela-kenner Dick Kuil (1948-2011).

- Geschiedenis van de (kernen in de) gemeente Pekela.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Pekela.

- Nieuws: - Pekela actualiteiten.

Reactie toevoegen