Zeijerveen

Plaats
Buurtschap
Assen
Drenthe

Zeijerveen

Terug naar boven

Status

- Zeijerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. T/m 1997 gemeente Vries.

- De buurtschap Zeijerveen heeft een eigen postcode (9489) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt de plaats als buurtschap onder het dorp Zeijen.

- De buurtschap Zeijerveen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam wordt soms ook als Zeyerveen geschreven (zoals in de Topografische atlas Drenthe). De officiële spelling (op de plaatsnaamborden, in postcodeboek en gemeentelijke basisregistratie BAG) is echter met ij.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeijerveen ligt NW van de stad Assen, rond de Jan Wittestraat en grenst in het O aan de A28 - met ter plekke de Verzorgingsplaats Zeijerveen - en in het Z aan de Asser nieuwbouwwwijk Kloosterveen. Het O deel van de buurtschap wordt tegenwoordig in beslag genomen door het Z deel van het terrein van de Drentsche Golf & Country Club. De buurtschap ligt verder ZW van de dorpen Zeijen en Vries, ZO van de dorpen Peest, Norg en Westervelde, OZO van het dorp Veenhuizen, NO van het dorp Bovensmilde en WZW van het dorp Taarlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zeijerveen omvat ca. 15 woonhuizen (deels boerderijen) met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Zeijerveen als veengebied is ontstaan doordat een dicht aan de oppervlakte liggende keileemlaag de waterafvoer dusdanig belemmerde dat daardoor een dik pakket hoogveen werd gevormd. Sinds 1844 is het gebied op bedrijfsmatige wijze verveend. Daartoe is voor de afwatering en ontsluiting de van de Drentse Hoofdvaart afgetakte Asser wijk tot in het veen doorgetrokken.

Zeijerveen is de enige plaats in de voormalige gemeente Vries waar op bedrijfsmatige wijze turf werd gewonnen. De verveningen werden uitgevoerd in opdracht van drie heren uit Assen, Zuidlaren en Ter Aard, die de grond in 1830 hadden gekocht van de markegenoten van Zeijen. In 1937 is de turfgraverij voltooid. Sindsdien resteert een in noord-zuidstroken verkaveld gebied met dalgronden, bestemd voor de akkerbouw.

De meeste bebouwing in deze nederzetting, die rond 1850 is ontstaan, ligt aan de Jan Wittestraat met de vaart Asserwijk. Het betreft voornamelijk ontginningsboerderijen zoals Oudheide, Dollyhoeve, Anniehoeve en Julianahoeve. Rond 1920 is Zeijerveen met een bestrate weg verbonden met moederdorp Zeijen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2005 officieel van start gegane ruim 20 hectare grote bomenpark Arboretum Assen te Zeijerveen is ingedeeld in drie werelddelen: Amerika, Europa en Azië. Op hun beurt zijn de drie werelddelen weer onderverdeeld in totaal 17 regio’s. De drie delen zijn onderling met elkaar verbonden en ontsloten door een systeem van lanen dat ongeveer 6 kilometer lang is. Met de grond uit de gegraven vijvers zijn heuvels opgeworpen. In de eindsituatie zullen er ongeveer 800 soorten bomen en struiken in het arboretum aanwezig zijn. Bomen zijn zowel in bosverband als solitair geplant. Het duurt jaren voordat alle bomen zijn volgroeid. Toch kunt u al heerlijk wandelen over de paden langs de meest exotische bomen en struiken. Zo kunt u in het parkdeel Europa imposante linde’s (Tilia) bewonderen. Of de Japanse notenboom of Tempelboom (Ginkgo biloba) in parkdeel Azië en de indrukwekkende rode esdoorn (Acer rubrum) en suikeresdoorn (Acer saccharum) in parkdeel Noord-Amerika met hun prachtige rode herfstkleuren.

- Recreatiepark Zeijerveen heeft in 2014 een eigen schaapskudde gekregen. De gemeente Assen kiest hiermee voor duurzaam en milieuvriendelijk onderhoud van het park. Een schaapskudde van 200 tot 250 dieren wordt ingezet ten gunste van ecologische ontwikkeling van de vegetatie. Tevens onderhouden de schapen de heuvels die lastig te maaien zijn met machines. Een gedeelte van het recreatiepark is afgerasterd en er zijn klaphekjes en wildroosters geplaatst, zodat de schapen vrij rond kunnen lopen zonder dat de herder de hele dag aanwezig hoeft te zijn. Verder is er in het park o.a. een Dirt-bike baan.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld.

- Zorg: - Zorgboerderij Ko-Bus werkt vanuit de gedachte dat iedereen uniek is met eigen behoeften, normen en waarden. Door daar vanuit te gaan krijg je zorg op maat, met de juiste zorg en ondersteuning en een respectvolle benadering. Ko-Bus is een christelijke organisatie met bijbehorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat cliënten en hun familie dit onderschrijven, maar wel hun respect hiervoor.

Reactie toevoegen