Zeijerveld

Plaats
Buurtschap
Assen
Drenthe

zeijerveld_leugenbankje_kopie.jpg

Sinds 2015 heeft de buurtschap Zeijerveld zijn eigen 'leugenbankje'

Sinds 2015 heeft de buurtschap Zeijerveld zijn eigen 'leugenbankje'

Zeijerveld

Terug naar boven

Status

- Zeijerveld is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. T/m 1997 gemeente Vries.

- De buurtschap Zeijerveld heeft een eigen postcode (9488) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt de buurtschap onder het dorp Zeijen.

- De buurtschap Zeijerveld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de jaren zeventig van de 20e eeuw verschijnt de spelling Zeyerveld op de kaarten, eigenlijk ten onrechte, want vermoedelijk onder invloed van het in 1978 in werking getreden huidige postcodesysteem, waarbij aanvankelijk in de plaatsnamen (en ook straatnamen) alle ij's waren vervangen door y's. Dit als ruimtebesparing in de computersystemen, omdat de bytes toen nog duur waren. Rond 2000 zijn die taalkundig foutieve y's in de plaats- en straatnamen in het postcodeboek weer veranderd in ij's.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeijerveld ligt NW van de stad Assen en ZW van het dorp Zeijen, rond de wegen Minister Cremerstraat, Binnenweg, Verlengde Binnenweg, Vorenkampsweg, Lossingspad en Veldweg. Het gebied is vanuit de lucht goed herkenbaar tussen Assen en de dorpen Peest en Zeijen door de typerende rechtlijnige verkaveling. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Vries, ZO van de dorpen Peest en Norg, OZO van het dorp Westervelde, O van het dorp Veenhuizen, NNO van het dorp Bovensmilde, N van de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen en W van het dorp Taarlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zeijerveld omvat ca. 40 huizen (deels boerderijen) met ca. 95 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het ruim 600 hectare grote Zeijerveld is in 1907 als 'woeste grond', zoals dat in die tijd heette, van de Zeijer boeren gekocht door Jacob Theodoor Cremer, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en oud-minister van Koloniën. Cremer liet het gebied in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog ontginnen door de Nederlandsche Heidemaatschappij. Vanaf de Drentse Hoofdvaart werd de Asserwijk gegraven voor afwatering en transport. Langs en bij de Asserwijk liet Cremer 15 boerderijen bouwen, met een grootte van 20-45 ha, en een aantal arbeiderswoningen. De belangrijkste straat in de buurtschap, de Minister Cremerstraat, is naar deze heer genoemd.

Zie verder:

- de Encyclopedie van Drenthe;

- geschiedenis van Zeijerveld op de site van de Asser Historische Vereniging;

- reportage over de 100-jarige ontginningsgeschiedenis van Zeijerveld, met Ben Trip en Jan Zuurd van de Historische Vereniging Oud Vries.

- En wie echt álles over de geschiedenis van deze buurtschap wil weten, kan zich uitleven met het boek 100 jaar Zeijerveld (ruim 300 pagina's, met meer dan 100 unieke foto's), dat in 2007 door Stichting Oud Vries is uitgebracht t.g.v. het 100-jarig bestaan van de nederzetting. - Samenvatting van het boek 100 jaar Zeijerveld op de site van Erfgoed Arcadis / KNHM.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft geen rijksmonumenten. Het heeft wel 2 gemeentelijke monumenten: het pand op Binnenweg nr. 1 en de zogeheten Lebstok of Lebbestaok. Het bijzondere verhaal dat aan deze grenspaal is verbonden, kunt u onder de link lezen.

- Oorlogsmonument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Met de aanleg van Landgoed Zeijerveld wil de familie Schoon een nieuw bos- en natuurgebied ontwikkelen met winst voor de natuur en versterking van de recreatieve en educatieve betekenis van het gebied voor de omgeving.

- Sinds 2015 heeft de buurtschap zijn eigen 'leugenbankje', bij de ingang van Landgoed Alida aan de Minister Cremerstraat. Inwoners kunnen er de laatste nieuwtjes uitwisselen, maar natuurlijk kunt u er ook als wandelende of fietsende toerist even bijkomen.

- Fietsroute Zeijerveld (ca. 16 km).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zeijerveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld.

Reactie toevoegen