Zeijen

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

Zeijen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zeijen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zeijen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zeijen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Zeijen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

- In praktische zin vielen en vallen nog altijd onder het dorp Zeijen de buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld. Het geografisch en bestuurlijk bijzondere van deze buurtschappen is dat zij 1) allemaal een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek hebben en daarmee formele woonplaatsen zijn (in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land die voor de postadressen doorgaans 'in' het buurdorp liggen) en 2) dat zij bij de herindeling van 1998 middels grenscorrectie naar de gemeente Assen zijn overgegaan (terwijl Zeijen zelf naar de nieuwe gemeente Tynaarlo is gegaan) en daarmee in bestuurlijke zin van hun dorp zijn afgesneden. Dat belet buurtschappen en dorp uiteraard niet om in de praktijk net als voorheen intensief te blijven samenwerken.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Zeijer.

Spelling
De huidige officiële spelling van de plaatsnaam is Zeijen. Hier en daar komen wij de verouderde spelling Zeyen nog tegen (bijv. in de recente Topografische atlas Drenthe).

Terug naar boven

Ligging

Zeijen ligt direct N van Assen, ZW van Vries, ZO van Norg en grenst in het O aan de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Zeijen 39 huizen met 215 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Zeijen ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van Zeijen.

Terug naar boven

Recente ontwikkellingen

- De in 2014 gerealiseerde Brede School Zeijen is een multifunctioneel gebouw waar de verschillende gebruikers elkaar mooi aanvullen, maar waar ze vooral ook in alle rust hun eigen ding kunnen doen. KAW ontwierp dit breed inzetbare gebouw waar de school, gymzaal, het jeugdhonk en het buurthuis zijn ondergebracht. Op slimme wijze hebben de architecten met dezelfde hoeveelheid m2 vloeroppervlak toch meer ruimte voor alle gebruikers gerealiseerd. De amorphe vorm voegt zich op natuurlijke wijze in de groene omgeving. Het voormalige schoolgebouw wordt wellicht herbestemd tot 4 starterswoningen.

- Boermarke Zeijen heeft de Landbouwvisie 2010-2025 opgesteld. Schaalvergroting naar bijna 190 ha per bedrijf, halvering van het aantal bedrijven en verdubbeling van het aantal stuks vee zijn volgens de Landbouwvisie de voornaamste te verwachten ontwikkelingen voor de komende jaren. Gedeputeerde Rein Munniksma kreeg in januari 2011 het eerste exemplaar aangeboden en complimenteerde de Boermarke met dit initiatief, waaruit een ambitieus plan is ontstaan. Munniksma benadrukte het belang van samenwerking tussen alle partijen, zodat een goede balans wordt gevonden tussen een gezonde en rendabele landbouw en haar omgeving.

- Energie-Rijk Zeijen is een project waarbij de inwoners op diverse manieren toewerken naar een duurzaam dorp. Verschillende enthousiaste werkgroepen onderzochten de mogelijkheden en presenteerden deze tijdens een Energiemarkt. Inmiddels zijn de inwoners bezig met het realiseren van deze veranderingen, zoals de plaatsing van zonnepanelen en het isoleren van hun huizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zeijen heeft 2 rijksmonumenten.

- Tjasker Zeijen.

- Tjasker Zeijen (Meestersveen).

- Hunebed D5.

- Oorlogsmonument aan de Peesterweg.

- Één vanouds Zeijens monumentaal pand staat vandaag de dag heel ergens anders: een 17e-eeuwse boerderij uit Zeijen is in 1953 afgebroken en steentje voor steentje weer opgebouwd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De boerderij had een open vuur, maar geen schoorsteen. Door de rook werd het slachtvlees van eigen slacht goed geconserveerd en droogde de oogst op zolder. Voor de bewoners zelf was de rooklucht minder gezond...

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midsummer Fair (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 is een nieuw landgoed van ruim 10 hectare aangelegd bij Huis Zeijen. De locatie was voorheen in gebruik als landbouwgrond.

- Het gidsje Knapzakroute Zeijen-Peest is een deel in de serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe.

- De in 2001 opgerichte Stichting Zeijerwiek e.o. heeft als doel het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de Schoolkring Zeijen. De stichting brengt dit in de praktijk door o.a.: het uitvoeren van beheers- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van natuur,  landschap, recreatie en cultuurhistorie; het opstellen van omgevingsplannen, beheer- en projectplannen; het organiseren van voorlichtings-, recreatieve- en andere activiteiten.

Terug naar boven

Links

- Site van en over het dorp Zeijen en de buurtschappen Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld.

- Belangenvereniging Schoolkring Zeijen. Kennelijk duidt men met de naam gelijk het werkgebied aan: de kinderen uit de buurtschappen rond het dorp zullen allicht ook in het dorp naar school gaan.

- Basisschool De Zeijer Hoogte.

Reactie toevoegen