Kloosterveen

Wijk
Buurtschap
Assen
Drenthe

Kloosterveen ca 1910 (Kopie).jpg

Kloosterveen was - en is deels nog - een buurtschap in de gemeente Assen, maar ook een dorp in de gemeente Midden-Drenthe. Sinds 1923 heet dat dorp Smilde. En daar staat dus deze hervormde koepelkerk uit 1778.

Kloosterveen was - en is deels nog - een buurtschap in de gemeente Assen, maar ook een dorp in de gemeente Midden-Drenthe. Sinds 1923 heet dat dorp Smilde. En daar staat dus deze hervormde koepelkerk uit 1778.

Kloosterveen

Terug naar boven

Status

- Kloosterveen is tegenwoordig een nieuwbouwwijk en voor een klein deel nog een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen. Tot 1923 was het tevens de naam van het dorp dat sindsdien Smilde heet (curieus is dat tussen de beide plaatsen Kloosterveen nog het dorp Bovensmilde lag).

- Buurtschap en wijk Kloosterveen vallen, ook voor de postadressen, onder de stad Assen.

- Weliswaar is de nieuwbouwwijk Kloosterveen voorzien van welkomstbordjes, maar de gelijknamige buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Beide, nieuwbouwwijk en buurtschap, liggen binnen de bebouwde kom van de stad Assen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het gebied dat nu Kloosterveen is, maakte ooit onderdeel uit van een uitgestrekt gebied, dat ongeveer 10.000 jaar geleden is ontstaan. Het veengebied behoorde vroeger tot het bezit van de omringende dorpen. Het deel waar nu Kloosterveen ligt, was eeuwenlang eigendom van de boeren van Witten. Deze situatie veranderde in 1260 na de stichting van het klooster Maria in Campis in Assen. Dat klooster verwierf in de loop der tijden veel bezittingen en vanaf 1487 behoorde ook het hele dorp Witten tot de kloosterbezittingen. Daardoor kwamen ook de veengebieden in het bezit van het klooster, waarmee deze plaatsnaam is verklaard. (bron: J.T. Battjes)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Kloosterveen ligt in het W van Assen, W van de A28. Direct W van deze wijk ligt nog een stukje van de oude buurtschap Kloosterveen (langs de Hoofdvaartsweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Kloosterveen in de gemeente Assen 45 huizen met 389 inwoners. Kloosterveen in de toenmalige gemeente Smilde (= het huidige dorp Smilde) omvat in dat jaar 238 huizen met 1.675 inwoners. Tegenwoordig staan er nog ca. 25 panden met ca. 65 inwoners in de oude buurtschap, W van de gelijknamige nieuwbouwwijk. De wijk Kloosterveen is nog in aanbouw en zal uiteindelijk ca. 6.500 woningen met ca. 15.000 inwoners omvatten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw heeft hier op grote schaal turfwinning plaatsgevonden. Na de turfwinning zijn de gronden geschikt gemaakt voor landbouw. In deze ontginningsperiode neemt de bevolking snel toe. Dit leidt in 1841 tot de vestiging van een 'bijschool', in 1881 gevolgd door een volwaardige lagere school. Het gebouw daarvan staat nog steeds aan de Hoofdvaartsweg NZ (achter nummr 96). Een groot deel van de bevolking leeft in die tijd overigens in plaggenhutten. Veel van de (lint)bebouwing langs de Drentse Hoofdvaart dateert uit de 19e eeuw en uit het begin van de 20e eeuw. (bron: J.T. Battjes)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Winkelcentrum Kloosterveste.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kloosterveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Kloosterveen op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Kloosterveen organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten. De buurtvereniging heeft als werkgebied de oudere lintbebouwingen aan de Hoofdvaartsweg, Asserwijk, en Vaart N.Z. (dus niet de nieuwbouwwijk).

- Onderwijs: - Basisschool Kloosterveen ligt centraal in de gelijknamige nieuwbouwwijk. Het deskundige en enthousiaste schoolteam zorgt ervoor dat rond 600 kinderen zich dagelijks welkom voelen. Ze geven goed onderwijs in een veilige omgeving vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs. Daltononderwijs biedt een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen uitnodigt om op basis van vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Een leerstofaanbod dat is afgestemd op de behoeften, interesses en competenties van het kind. Samenwerken in een veilig opvoedkundig klimaat.

Wat maakt Basisschool Kloosterveen uniek?: Daltononderwijs; een open, rustige sfeer; Engels vanaf groep 1; begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen; keuzeworkshops in de bovenbouw; Wetenschap- en Techniekweken; ondernemend onderwijs; ouderbetrokkenheid; alles in 1 school.

Reactie toevoegen