Bovensmilde

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

bovensmilde groeten uit 1980 [640x480].jpg

Bovensmilde Groeten uit 1980

Bovensmilde Groeten uit 1980

Bovensmilde

Terug naar boven

Status

- Bovensmilde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Smilde.

- Onder het dorp Bovensmilde valt ook een deel van de buurtschap Huis ter Heide.

- Het dorp heeft de slogan: "Er gaat niets Bovensmilde."

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Bovensmildeger.

Oudere vermeldingen
1844 Boven-Smilde. Tegenwoordig wordt de plaatsnaam dus als één woord aaneengeschreven, maar de oude spelling heeft nog lang standgehouden, getuige de ansichtkaart die we hier afbeelden uit 1980.

Naamsverklaring
Het betreft het noordelijk gedeelte van Smilde.

Terug naar boven

Ligging

Bovensmilde ligt ZW van Assen, NO van Smilde, langs de Drentse Hoofdvaart en de daarlangs lopende N371.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bovensmilde 141 huizen met 896 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In religieuze kringen is Bovensmilde bekend vanwege dominee Hendrik de Cock, de voorman van de Afscheiding, die zich hier in 1835 bestigt en van hieruit het gereformeerde gedachtengoed over Drenthe verspreidt. In 1839 komt er een tegenactie als het dorp zijn eigen Hervormde kerk krijgt. In 1860 wordt het dorp een zelfstandige kerkelijke gemeente t.o.v. Smilde en in 1861 krijgt het zijn eerste eigen predikant (met pastorie in 1862).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bovensmilde heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de pastorie uit 1862 op Hoofdweg 185 en de naastgelegen Hervormde (PKN) kerk uit 1869. Beide zijn in 1975 gerestaureerd. De kerk had een voorganger uit 1836 op dezelfde plek, die in 1869 is gesloopt en vervangen door de huidige kerk. Sinds 2001 fungeert de kerk als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Assen / Kloosterveen. Blijkens een bericht op de site van de Protestantse Gemeente Bovensmilde zijn kerk en pastorie in 2015 overgedragen aan Het Drentse Landschap.

- Protestantse (PKN) Kerk (voorheen Gereformeerd) uit 1953 (Ds. Luitzen Dijkstrastraat 21). De hervormde en gereformeerde gemeente in het dorp zijn samengegaan onder de naam Protestantse Gemeente Bovensmilde en hebben hun diensten nu in dit kerkgebouw Het Kruispunt.

- De kerk van het Apostolisch Genootschap uit 1953 (J. de Walstraat 34) is in 2010 buiten gebruik gesteld. Men is samengegaan met en verder gegaan in de Apostolische Gemeente te Assen. De kerk had een voorganger uit 1910 aan de Schoolstraat, die in 1952 is gesloopt t.b.v. de nieuwbouw aan de J. de Walstraat.

- Molukse kerk Bethanië (Jasmijnstraat 13).

- Voormalig tolhuis annex keuterij uit 2e helft 19e eeuw.

- Het beeld De Voleinding bij de Van Liersbrug is het laatste in een reeks van 4 beelden die de 4 Smildes (Hoogersmilde, Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde) met elkaar verbindt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oranje Feestvereniging Bovensmilde organiseert door het jaar heen een aantal evenementen waaronder uiteraard Koningsdag.

- De Hel van Bovensmilde (begin november) is - aldus de organisatie - "een helse tocht met een knipoog" door de landerijen van het dorp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Hertenkamp 't Meulenparkie.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De zelfoogst groentetuin van De Groene Stap is een plek waar je heen wandelt en je dagelijkse groenten zelf oogst. Je ontmoet je buurman of dorpsgenoot die het zelfde doet. Je wandelt nog even rond en gaat weer op huis aan. Gedurende het seizoen zie je de tuin veranderen en het aanbod van groentes verandert mee. De Groene Stap biedt de inwoners van Bovensmilde en passanten de mogelijkheid om dagelijks hun groenten te oogsten. Door middel van een abonnement en losse verkoop biedt de Groene Stap de verbouwde groenten aan. Het principe is laagdrempelig en sociaal, het is betaalbaar en betaalt zich terug! Investeren in een groenten abonnement of losse koop van groenten is meer dan consumeren alleen. Het is een investering in een duurzame verbondenheid met de wereld om je heen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bovensmilde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bovensmilde.

- MFA: - De recentelijk gebouwde Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Spil biedt onderdak aan het dorpshuis met daarbij een sporthal, een kantine / bar en een ontmoetingsruimte op de eerste verdieping, die geschikt is voor culturele aktiviteiten zoals cursussen en workshops.

- Onderwijs en kinderopvang: - Sinds 2013 heeft Bovensmilde de Brede School De Kiem, in een deels nieuwbouw deels verbouwd complex. Hierin zijn gezamenlijk gehuisvest de basisscholen De Wingerd en De Meenthe, peuterspeelzaal 't Prullemandje, kinderdagverblijf Pinokkio en de bibliotheek.

- Sport: - Voetbalvereniging BSVV.

- Overige instellingen: - Stichting Duurzaam Bovensmilde e.o. ontwikkelt lokale duurzame initiatieven. Door duurzamer te wonen en leven zijn er forse besparingen te behalen voor iedereen. Daarnaast kunnen we door duurzamer om te gaan met energie, water en leefomgeving de schadelijke gevolgen voor ons directe leefklimaat flink verminderen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bovensmilde.

Reactie toevoegen