Waalbroek

Plaats
Buurtschap
Simpelveld
Heuvelland Parkstad
Limburg

waalbroek_heet_tot_de_jaren_zestig_broek_kopie.jpg

Tot in de jaren zestig is er rond de grens van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld alleen sprake van een buurtschap Broek, die op grondgebied van beide gemeenten ligt, te zien aan de aanduiding Bz en Sd onder de plaatsnaam. (© Kadaster)

Tot in de jaren zestig is er rond de grens van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld alleen sprake van een buurtschap Broek, die op grondgebied van beide gemeenten ligt, te zien aan de aanduiding Bz en Sd onder de plaatsnaam. (© Kadaster)

waalbroek_sinds_de_jaren_zestig_waalbroek_en_broek_kopie.jpg

Pas in de jaren 1960 zien we op kaarten de plaatsnaam Waalbroek verschijnen, voor het N deel van wat voorheen Broek heette. Het Z deel blijft Broek heten. (© Kadaster)

Pas in de jaren 1960 zien we op kaarten de plaatsnaam Waalbroek verschijnen, voor het N deel van wat voorheen Broek heette. Het Z deel blijft Broek heten. (© Kadaster)

Waalbroek

Terug naar boven

Status

- Waalbroek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld. T/m 1981 grotendeels gemeente Simpelveld, deels gemeente Bocholtz; in 1982 in zijn geheel over naar gemeente Simpelveld.

- De buurtschap Waalbroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Simpelveld.

- De buurtschap Waalbroek ligt binnen de bebouwde kom van Simpelveld, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'r Waalbróch.

Oudere vermeldingen
1378 Wadebroucke, 1388 in den Waelbroich, 1454 Waelbroeck, 1559 Wailbroich, Wailborch, 1588 Waelbroickshof, 1840 Het Broek, 1979 Waalbroek. Op kaarten komt de huidige naam van de buurtschap pas voor vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw. Voorheen staat er alleen de plaatsnaam Broek, die dan zowel betrekking heeft op de huidige gelijknamige buurtschap op grondgebied van Bocholtz (waarvoor zie de volgende alinea), als de huidige buurtschap Waalbroek op grondgebied van Simpelveld.

Naamsverklaring
Evenals in Wahlwiller zal Waal hier ‘Waals, Romaans sprekend’ betekenen. Broek betekent ‘moerassig, drassig land’. ZO van Waalbroek ligt de buurtschap Broek.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Waalbroek ligt rond de gelijknamige weg, direct ZO van het dorp Simpelveld. De buurtschap ligt verder NW van het dorp Bocholtz, W van de A76, internationaal bedrijventerrein Avantis en de Duitse plaats Horbach, ZW van bedrijventerrein Trilandis en de stad Kerkrade, Z van bedrijventerrein De Beitel en de stad Heerlen, ZO van het dorp Huls, O van het dorp Eys, NO van het dorp Nijswiller en N van de plaats Orsbach in Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap, dan nog onder de naam Het Broek, 33 huizen met 172 inwoners op grondgebied van de gemeente Simpelveld. Onder de gemeente Bocholtz wordt de buurtschap dan niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap Waalbroek ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De hoeven op nrs. 46 en 48, met deels vakwerk, zijn rijksmonumenten en vormen fysiek één geheel.

- De monumentale Waalbroekerhof (die vroeger ook de Abdij van Simpelveld werd genoemd) was een Laathof en eigendom van de Abdis van de Cisterciënzerabdij van Val-Benoit in Luik. Er woonden Walen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Waalbroek ligt in het dal van de Eyserbeek, in deze omgeving een relatief laaggelegen gebied.

Reactie toevoegen