Trynwâlden

Streek
Trynwâlden
Fryslân

Trynwâlden

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Trynwâlden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Trynwâlden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Trynwâlden.

Terug naar boven

Status

- Trynwâlden is een streek in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Tytsjerksteradiel, deels gemeente Dantumadiel.

- De streek Trynwâlden omvat de dorpen Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk (= het enige dorp in deze streek in de gem. Dantumadiel), Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns.

Terug naar boven

Naam

Legende m.b.t. de streeknaam en de dorpsnamen
Volgens een lengende zijn de dorpen in deze streek ontstaan doordat hier vroeger een rijke weduwe Tryntsje woonde met 7 jongens. Haar zonen kregen als erfdeel ieder een grote boerderij met veel land toebedeeld. In de omgeving waarin zij zich vestigden bouwden ze meerdere huizen en natuurlijk ook een kerk. Ze vernoemden de ontstane buurtschappen naar hun eigen naam. Zo werd Aldtsjerk naar de oudste zoon genoemd en Oentsjerk zou door de zoon Oene gesticht zijn. Gieke bouwde Gytsjerk, Rode werd Roodkerk, Rypke stichtte Ryptsjerk, Tiete bouwde Tytsjerk en Wynse was de grondlegger van Wyns. De gehele streek werd later Trynwâlden genoemd, naar het gebied van Tryntsjemuoi.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Trynwâlden heeft een rijke geschiedenis. Veel van de geschiedenis is bewaard gebleven in foto's, dia's, ansichtkaarten, boeken, tijdschriften, brieven, krantenknipsels en andere documenten. Er is geschreven over bijzondere gebouwen en bijzondere mensen uit deze omgeving. Maar er is ook veel bewaard gebleven over alledaagse zaken, zoals jaarverslagen, gidsen en notulenboeken van verenigingen. Vaak ligt dit materiaal bij mensen op zolder, of is het opgeslagen in dozen. Het komt pas te voorschijn bij een fikse opruimbeurt of bij het overlijden van mensen die in de Trynwâlden geboren en getogen zijn. De in 1997 opgerichte Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden heeft tot doel alles wat aangaande de Trynwâlden en zijn inwoners van belang is en historische waarde heeft, bijeen te brengen, te verzamelen en te archiveren voor de huidige én volgende generaties. - Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 1986 is door Annet Haring het kunstwerk tegenover het dorpscafé in Oentsjerk gemaakt, ter herinnering aan de onder Naam vermelde legende.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Mountainbike Veldtoertocht Omloop van Trynwâlden (op een zaterdag in oktober). - Omloop van Trynwâlden op Facebook.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten uit de Trynwâlden op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Site van en over de Trynwâlden.

 

Reactie toevoegen