Oentsjerk

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

oentsjerk_groenkerk_bord_kopie.jpg

De werkgroep Groenkerk in Oentsjerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk e.o. Groenkerk is "het groene wiel in de regio".

De werkgroep Groenkerk in Oentsjerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk e.o. Groenkerk is "het groene wiel in de regio".

Oentsjerk kerk JD [640x480].JPG

Oentsjerk / Oenkerk, kerk en kerkhof.

Oentsjerk / Oenkerk, kerk en kerkhof.

Oenkerk..jpg

De Mariakerk van Oentsjerk nog wat nader bekeken.

De Mariakerk van Oentsjerk nog wat nader bekeken.

Oentsjerk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oentsjerk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oentsjerk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oentsjerk.

Terug naar boven

Status

- Oentsjerk is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oenkerk. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Oentsjerk ligt NO van Leeuwarden, NO van Gytsjerk, ZO van Aldtsjerk, ZW van Readtsjerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Oentsjerk 100 huizen met 441 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Oentsjerk ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Oentsjerk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- 7 inwoners van Oentsjerk steken in 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. "Wij willen de wereld in goede en als het even kan betere staat doorgeven aan komende generaties", luidt hun hartenwens. De beweging Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk. De doelen van Groenkerk zijn: zelf alle duurzame energie leveren voor huizen, bedrijven en vervoer; binnen het dorpsareaal een aanmerkelijk deel van het benodigde voedsel produceren; afvalstromen minimaliseren; voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving creëren.

De activiteiten van Groenkerk variëren van concrete fysieke projecten tot werken aan bewustwording over duurzaamheid. Voor dit laatste worden op de lokale basisscholen lesprogramma’s ontwikkeld, enquêtes uitgezet onder dorpsgenoten, minisymposia georganiseerd, infraroodmetingen warmteverlies woningen aangeboden en aangesloten bij landelijke evenementen als Duurzame Burendag, Klimaatstraat, Keep it Cleanday en netwerken als Duurzame Dorpen. Daarnaast werkt Groenkerk samen met de Friese Milieu Federatie aan de programma’s Fair Fibers (kleding) en Oars Ite (voedselconsumptie). Groenkerk functioneert als het groene wiel in de regio Trynwâlden (met naast Oentsjerk nog 6 andere dorpen) met als motto: mondiaal denken, lokaal doen.

Fysieke projecten gaan voornamelijk over het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen. Maar ook over het opschalen van de activiteiten op het gebied van duurzame energie naar omliggende dorpen en het opzetten van Enerzjy Koöperaasje Trynergie. Daarnaast staan projecten op het gebied van duurzaam vervoer en cradle to cradle op de agenda en is ook 'zorg' als thema binnen Groenkerk toegevoegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oentsjerk heeft 16 rijksmonumenten, zijnde de Mariakerk met toren, het Jelte Binneshûs met koetshuis uit 1909 (Rengersweg 53) en Stania State met een reeks 'toebehoren'. - Levensloop van Jan de With, die van 1758-1781 Stania State heeft bewoond, en in de kerk van Oentsjerk begraven is. Tevens vinden we in de kerk een kleurrijke rouwkast te zijner nagedachtenis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Folk in de Wâlden is een reeks folkconcerten die sinds 2004 op het statige en sfeervolle landgoed Stania State te Oentsjerk plaatsvinden. De concerten worden eens per maand georganiseerd, meestal op een dinsdagavond. Diverse artiesten uit binnen- en buitenland komen naar de Trynwâlden om mensen te laten genieten van akoestische muziek, meestal in kleine bezetting.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oentsjerk.

- Dorpskrant De Koeketromp is via de link ook online te lezen.

- Buurthuis BOB in Oentsjerk is de plek waar activiteiten, cursussen en workshops voor jong en oud worden georganiseerd door SCW-Trynwâlden en vele vrijwilligers.

- Basisschool De Opstap. - Basisschool Paadwizer.

- Suvelskoalle Oentsjerk is van oudsher een begrip in de zuivelwereld in Nederland en ver daarbuiten. Een praktijkschool waar vele melkveehouders en zuivelprofessionals het vak hebben geleerd. Suvelskoalle Oentsjerk vormt daarmee een belangrijke bron voor het vakmanschap dat onze zuivelsector groot heeft gemaakt. Suvelskoalle Oentsjerk ontwikkelt zich tot een platform voor training en innovatie in de melkveehouderij en zuivelindustrie in brede zin. Hiermee wordt invulling gegeven aan sectorbrede opleidingsvraagstukken door bij te dragen aan de opleiding en beschikbaarheid van vakmensen voor de zuivelsector; nu en op lange termijn.

- Weerstation Oentsjerk.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oentsjerk.

Reactie toevoegen