Oentsjerk

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Trynwâlden
Fryslân

oentsjerk_groenkerk_bord_kopie.jpg

De werkgroep Groenkerk in Oentsjerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk e.o. Groenkerk is "het groene wiel in de regio".

De werkgroep Groenkerk in Oentsjerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk e.o. Groenkerk is "het groene wiel in de regio".

Oentsjerk kerk JD [640x480].JPG

Oentsjerk / Oenkerk, kerk en kerkhof.

Oentsjerk / Oenkerk, kerk en kerkhof.

Oenkerk..jpg

De Mariakerk van Oentsjerk nog wat nader bekeken.

De Mariakerk van Oentsjerk nog wat nader bekeken.

Oentsjerk

Terug naar boven

Status

Oentsjerk is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oenkerk. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Oentsjerk ligt NO van Leeuwarden, NO van Gytsjerk, ZO van Aldtsjerk, ZW van Readtsjerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oentsjerk 100 huizen met 441 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Oentsjerk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Doarpsfisy Oentsjerk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oentsjerk heeft 16 rijksmonumenten, zijnde de Mariakerk met toren, het Jelte Binneshûs met koetshuis uit 1909 (Rengersweg 53) en Stania State met een reeks 'toebehoren'. - Levensloop van Jan de With, die van 1758-1781 Stania State heeft bewoond, en in de kerk van Oentsjerk begraven is. Tevens vinden we in de kerk een kleurrijke rouwkast te zijner nagedachtenis.

- Landgoed Stania State is in 2017 aangekocht door de fa. Rinsma Invest van Auke en Walentina Boskma uit Driezum, die ook landgoed Rinsma State in dat dorp in bezit hebben.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- 9x per jaar, meestal op de 1e maandag van een maand, van 13.00-20.00 uur, is er de BOB Kledingbeurs in Buurthuis BOB aan de Wynzerdyk 3 te Oentsjerk. Er wordt niet alleen maar tweedehands kinderkleding verkocht, maar ook volwassenen kleding en accessoires. De kleding is in goede staat, modern en betaalbaar. De kleding is verdeeld in leeftijdsgroepen en overzichtelijk opgehangen of uitgestald op tafels. De kleding blijft hooguit een half jaar in roulatie zodat er altijd een wisselende collectie is. Het is beslist de moeite waard om eens te komen kijken. De werkgroep krijgt dan ook veel complimenten van trouwe bezoekers maar ook van klanten die voor het eerst komen.

Je kunt ook kleding inbrengen, die dan tijdens de beurs voor je verkocht wordt. Het enige wat je moet doen is (schone) kleding in een zak doen en die voorzien van naam, adres, e-mail en IBAN bankrekeningnummer. Inbrengen kan op de dagen van de beurs. De prijzen worden door de vrijwilligers van de kledingbeurs bepaald. 50% van de opbrengst van je verkochte kleding wordt eens per jaar op je rekening gestort. De overige opbrengst gaat naar hun 2 adoptiekinderen van Plan Nederland en naar lokale goede doelen in Oentsjerk of elders in de Trynwâlden, en hebben iets met kinderen te maken. Eens per twee jaar wordt een goed doel uitgekozen. Dit wordt van te voren bekend gemaakt zodat iedereen hierbij aanwezig kan zijn.

- In een weekend in september is er de Leeuwarder Courant NaZomerFair op Landgoed Stania State in Oentsjerk, dat 365 dagen per jaar indrukwekkend is, maar op zijn mooist is in de periode dat de bladeren geel, rood en oranje kleuren. Kom genieten van het buitenleven, de laatste interieur- en tuintrends, mode, food en fijne hebbedingen. Ca. 9.000 bezoekers genieten van wat ca. 100 standhouders te bieden hebben. Er is ook een uitgebreid entertainmentprogramma voor jong en ouder.

- Op een zaterdag eind oktober is er het Bierbos Feest.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Folk in de Wâlden is een reeks folkconcerten die sinds 2004 op het statige en sfeervolle landgoed Stania State plaatsvindt. De concerten worden eens per maand georganiseerd, meestal op een dinsdagavond. Diverse artiesten uit binnen- en buitenland komen naar de Trynwâlden om mensen te laten genieten van akoestische muziek, meestal in kleine bezetting.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oentsjerk.

- Nieuws: - Dorpskrant De Koeketromp is via de link ook online te lezen.

- Lokale links: - Oentsjerk linkspagina.

- Buurthuis en MFC: - Sommige dorpen hebben géén bruisend dorpshart, andere hebben er twee. Oentsjerk behoort tot de laatste categorie. Zo is er het in 1978 opgerichte Buurthuis BOB, dat blijkens het gevelopschrift "het bruisende dorpshart van de Trynwâlden voor jong en ouder" is. De stichting heeft ten doel: stimulering en begeleiding van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en vormend terrein in de Trynwâlden, omvattend de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Mûnein, Readtsjerk en Wyns. In Buurthuis BOB worden activiteiten, cursussen en workshops voor jong en ouder georganiseerd door SCW Trynwâlden en vele vrijwilligers.

En dan is er nog Heemstra State, het multifunctionele hart van de Trynwâlden, waar jong en ouder elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen en gastvrije omgeving. Vanuit Heemstra State kun je het totale pakket aan zorg, welzijn en diensten aan huis geleverd krijgen: van huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging. De zorg wordt geleverd door wijkteams. Met de ondersteuning van het wijkteam word je in de gelegenheid gesteld zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Andersom ben je ook van harte welkom in Heemstra State. Het multifunctionele centrum (MFC) herbergt een ruim scala aan voorzieningen, waar je gebruik van kunt maken. - Artikel over hoe het huidige Heemstra State rond 2000 ontstaan is (in Noorderbreedte, 2003).

Heemstra State zit al een tijdje in de rode cijfers. Zorginstelling Patyna heeft dat tot heden altijd bijgepast, maar dat kan niet zo doorgaan. In het document 'Laatste Kans voor “Nieuw Heemstra State”. Een prachtige voorziening van en voor de (w)inwoners van Trynwâlden' (januari 2017) inventariseert Patyna wat de zorgpunten zijn en wat de alternatieven zouden kunnen zijn om een duurzame 'doorstart' te maken. Medio 2017 wil ze daar een knoop over doorhakken. Duidelijk is in ieder geval dat er andere partijen moeten gaan aanhaken, participeren, en dat Patyna niet meer de 'hoofdaandeelhouder' kan zijn.

- Onderwijs: - Basisschool De Opstap. - Basisschool Paadwizer. - Suvelskoalle Oentsjerk is van oudsher een begrip in de zuivelwereld in Nederland en ver daarbuiten. Een praktijkschool waar vele melkveehouders en zuivelprofessionals het vak hebben geleerd. De Suvelskoalle vormt daarmee een belangrijke bron voor het vakmanschap dat onze zuivelsector groot heeft gemaakt. Suvelskoalle Oentsjerk ontwikkelt zich tot een platform voor training en innovatie in de melkveehouderij en zuivelindustrie in brede zin. Hiermee wordt invulling gegeven aan sectorbrede opleidingsvraagstukken door bij te dragen aan de opleiding en beschikbaarheid van vakmensen voor de zuivelsector; nu en op lange termijn.

- Sport: - vc Trynwâlden (voetbal). - De korfbalverenigingen KC Tietjerk en KV DFD uit Oentsjerk zijn in september 2014 opgegaan in Kuorbalferiening KF De Wâlden. Alle senioren en A junioren spelen onder deze clubnaam hun wedstrijden. - Paardensportvereniging PSV Trynwâlden. - Tennisvereniging Trynwâlden is opgericht in 1976 en heeft een kleine 200 leden, van wie de leeftijd varieert van onder de 10 tot boven de 80. De verscheidenheid van de leden; mannen-vrouwen, kinderen-volwassenen maakt de vereniging zeer gevarieerd en ook erg gezellig. Iedereen is welkom.

- Zorg: - Naast Heemstra State ligt een moderne en kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie: Noflik Wenje. Hier kun je onder professionele begeleiding veilig en vertrouwd wonen. De dagelijkse huishouding, waaronder het koken en eten, pak je samen met je medebewoners op. De intentie is dat je zo veel mogelijk je persoonlijke levensritme kunt voortzetten in een plezierige omgeving waar je je zich thuis voelt.

- Ben je op zoek naar een gemoedelijke en veilige plek op of rond een boerderij? Maak dan kennis met de diverse activiteiten op het gebied van wonen, werken, leren en beleven op Zorgboerderij Moai Seldsum. Voor iedereen met een zorg- en/of begeleidingsvraag willen ze hulp bieden. Tijdelijk of langdurig, op hun locatie of door doorverwijzing. Iemand verder helpen is hun doel.

- De zussen Fronny Hendriks en Jolanda de Grijs, beiden met enkele decennia ervaring in de zorg, hadden we de ambitie een zinvolle dagbesteding te starten voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze kregen de mogelijkheid om gebruik te maken van het terrein van de voormalige praktijkschool in Oentsjerk en grepen deze kans om hun plannen te realiseren, onder de naam Paarden- en Dagbestedingcentrum Bûtenút. Op deze prachtige 7 ha grote locatie kunnen de deelnemers het buitenleven ervaren.

- Duurzaamheid: - 7 inwoners van Oentsjerk steken in 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. "Wij willen de wereld in goede en als het even kan betere staat doorgeven aan komende generaties", luidt hun hartenwens. De beweging Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk. De doelen van Groenkerk zijn: zelf alle duurzame energie leveren voor huizen, bedrijven en vervoer; binnen het dorpsareaal een aanmerkelijk deel van het benodigde voedsel produceren; afvalstromen minimaliseren; voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving creëren.

De activiteiten van Groenkerk variëren van concrete fysieke projecten tot werken aan bewustwording over duurzaamheid. Voor dit laatste worden op de lokale basisscholen lesprogramma’s ontwikkeld, enquêtes uitgezet onder dorpsgenoten, minisymposia georganiseerd, infraroodmetingen warmteverlies woningen aangeboden en aangesloten bij landelijke evenementen als Duurzame Burendag, Klimaatstraat, Keep it Cleanday en netwerken als Duurzame Dorpen. Daarnaast werkt Groenkerk samen met de Friese Milieu Federatie aan de programma’s Fair Fibers (kleding) en Oars Ite (voedselconsumptie). Groenkerk functioneert als het groene wiel in de regio Trynwâlden (met naast Oentsjerk nog 6 andere dorpen) met als motto: mondiaal denken, lokaal doen.

Fysieke projecten gaan voornamelijk over het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen. Maar ook over het opschalen van de activiteiten op het gebied van duurzame energie naar omliggende dorpen en het opzetten van Enerzjy Koöperaasje Trynergie. Daarnaast staan projecten op het gebied van duurzaam vervoer en cradle to cradle op de agenda en is ook 'zorg' als thema binnen Groenkerk toegevoegd.

- Weer: - Weerstation Oentsjerk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oentsjerk.

Reactie toevoegen