Ryptsjerk

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Trynwâlden
Fryslân

ryptsjerk_collage.jpg

Ryptsjerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ryptsjerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ryptsjerk_dorpsfeest.jpg

In Ryptsjerk hebben ze aan een feestweekend niet genoeg: daar bouwen ze in juni altijd een hele wéék feest!

In Ryptsjerk hebben ze aan een feestweekend niet genoeg: daar bouwen ze in juni altijd een hele wéék feest!

Rijperkerk poldermolen Ypey's Mole [640x480].jpg

Rijperkerk Poldermolen Ypey's Mole

Rijperkerk Poldermolen Ypey's Mole

Ryptsjerk..jpg

Licht en schaduw in Ryptsjerk.

Licht en schaduw in Ryptsjerk.

Ryptsjerk.jpg

Hoog in het dorp Ryptsjerk staat de kerk.

Hoog in het dorp Ryptsjerk staat de kerk.

Ryptsjerk_0.jpg

Mooi hoekje in Ryptsjerk.

Mooi hoekje in Ryptsjerk.

Ryptsjerk

Terug naar boven

Status

- Ryptsjerk is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Rijperkerk. Overigens is de plaatsnaam sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ryptsjerk ligt ZO van de dorpen Gytsjerk en Wyns, ZZO van de dorpen Oentsjerk en Aldtsjerk, ZZW van de dorpen Mûnein en Readtsjerk, ZW van het dorp De Falom, WZW van de dorpen Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, W van het dorp Noardburgum, NW van de dorpen Hurdegaryp en Burgum, NNW van het dorp Suwâld, N van het dorp Tytsjerk, NO van de stad Leeuwarden en OZO van het dorp Lekkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ryptsjerk (dan: Rijperkerk) 59 huizen met 331 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ryptsjerk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ryptsjerk heeft 6 rijksmonumenten.

- De voorheen Hervormde kerk maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk (onder de link vind je informatie over zowel de kerkelijke als de burgerlijke geschiedenis van het dorp).

- Ypey-Mole.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Doarpsfeest Ryptsjerk (week in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De provincie Fryslân heeft in 2017 een tunnel onder de Westerdijk (N361) NW van Ryptsjerk aangelegd. Deze zogeheten droge duiker zorgt voor een veilige verbinding tussen de natuurgebieden Grutte Wielen W van de weg het Bûtenfjild O van de weg. In beide gebieden leven otters. Er worden regelmatig sporen gevonden. De duiker zorgt ervoor dat dieren veilig onder de weg door kunnen. Er is ook een raster aangelegd aan beide kanten van de weg, zodat de otter naar de tunnel wordt geleid. Niet alleen de otter profiteert hiervan, ook andere dieren zoals muizen, egels, wezels en amfibieën kunnen van de tunnel gebruikmaken. Er is tevens een grote multifunctionele faunapassage aangelegd, waardoor naast dieren ook schaatsers en kano’s de weg kunnen passeren.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ryptsjerk.

- Dorpshuis: - Doarpshûs De Einekoer.

- Onderwijs: - Basisschool Alpha.

- Sport: - Voetbalvereniging Rijperkerk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ryptsjerk.

Reactie toevoegen