Puttershoek

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Puttershoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Puttershoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Puttershoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Puttershoek

Terug naar boven

Status

- Puttershoek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Puttershoek.

- In de praktijk valt wellicht de buurtschap Kuipersveer ook tot Puttershoek te rekenen, omdat het er direct NW van ligt. Formeel valt Kuipersveer echter onder het dorp Heinenoord.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Puttershoek ligt ZW van het dorp Zwijndrecht en ZO van het dorp Barendrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Puttershoek 168 huizen met 1.585 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.750 huizen met ca. 6.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot in de 19e eeuw was Puttershoek een klein en afgelegen dorp, waar de voornaamste bron van inkomsten het biezensnijden was. In 1912 wordt een grote suikerfabriek in het dorp gebouwd, waardoor door het dorp iedere herfst een kenmerkende zoete geur dreef. Deze geur was afkomstig uit de pulpdrogerij en was bij krachtige wind tot op vele tientallen kilometers in de omtrek te ruiken. Vanwege het seizoenswerk van de suikerfabriek kwamen ook arbeiders uit Noord-Brabant en Zeeland naar het dorp. Het behoudend Nederlands-hervormde dorp kreeg door de komst van de Brabanders weer een kleine katholieke gemeenschap. De katholieke arbeiders woonden tijdens de bietencampagne op het terrein van de suikerfabriek en mochten jarenlang hun mis houden in een stenen werkplaats op het fabrieksterrein. Nadat een toenemend aantal Noord-Brabantse arbeidersgezinnen in Puttershoek en omgeving was komen wonen, is in de jaren zestig een RK kerk in het dorp gebouwd, een van de twee katholieke kerken die de Hoeksche Waard rijk is.

Eind 2004 is de suikerfabriek gesloten. De suikerproductie is overgeplaatst naar de fabrieken van Suiker Unie in Hoogkerk (bij Groningen) en Dinteloord. In 2012 is de oude fabriek in Puttershoek grotendeels gesloopt. Alleen de schoorsteen en de mechanische werkplaats staan nog overeind. Deze restanten zijn, samen met het nog resterende wandreliëf en tegeltableau, tot gemeentelijk monument benoemd en blijven gehandhaafd. In 2018 hebben de toenmalige gemeente Binnenmaas en Suiker Unie afgesproken om de komst van nieuwe bedrijven langs de Oude Maas te onderzoeken. Voorwaarde daarbij is wel dat er - via een 'groene buffer' - ook wordt geïnvesteerd in de natuur. Dit is nodig om het landschappelijke karakter van de Hoeksche Waard intact te houden. Het plan is om op het noordelijke deel van de voormalige vloeivelden bedrijven te huisvesten. Ook moet daar een goede ontsluitingsweg van en naar het dorp komen. Wel is daarbij de voorwaarde opgenomen dat rond de silo's, het Lindtse Poldertje en het gebied waar de Schotse Hooglanders grazen, natuurgebied worden ontwikkeld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Oud-Puttershoek, op welker site o.a. een pagina over de geschiedenis van Puttershoek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het monumentale (maar formeel geen monument) gemaal 't Hooft van Benthuizen uit 1870 is, na jarenlange procedures die voor behoud pleitten, helaas in 2014 gesloopt, om plaats te maken voor woningbouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Puttershoek heeft 14 rijksmonumenten.

- Hervormde kerk.

- Molen De Lelie.

- Poldermuseum, Molendijk 1. Tel. 078-6764341.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hoekschewaard Jazz (april).

- Al sinds 1968 is er in Puttershoek op een zaterdag in augustus het NK Sprietlopen; lopen over een 20 meter lange paal over de haven. In de 1e ronde is de paal nog droog, de meeste deelnemers - in 2017 waren dat er ruim 120 - halen dan ook de overkant. In de 2e ronde is de paal over een lengte van 2 meter ingesmeerd met groene zeep. En dan haalt bijna niemand de overkant, in 2017 op één deelnemer na, die dan ook de winnaar is geworden. Op de vrijdag eraan voorafgaand is er rodeostier rijden, met daarna een afterparty met een DJ. Na afloop van het NK Sprietlopen op zaterdag is er feest met optredens van diverse artiesten. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de videoreportage NK Sprietlopen 2017 van RTV Rijnmond.

- Ibiza Dream Event (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Het is fijn winkelen in Winkelcentrum Puttershoek. Het aanbod is heel gevarieerd en alle winkels liggen op loopafstand van elkaar. Je vindt er altijd wel een gratis parkeerplek. Hier kun je fijn boodschappen doen, of lekker funshoppen. En.. er is regelmatig iets leuks te beleven tijdens een van onze evenementen. Op Winkelcentrumputtershoek.nl vind je beschrijvingen van alle (meer dan 30) winkels."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Puttershoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Puttershoek.

- Nieuws: - Nieuws uit Puttershoek op Facebook.

- Muziek: - Muziekvereniging MaasMuziek is in 1994 ontstaan uit een fusie van de toen 93 jaar oude Harmonie Puttershoek en het 75 jaar oude Wilhelmina Maasdam. De vereniging omvat een opstap- en opleidingsorkest, een blaaskapel, een slagwerkgroep en een harmonieorkest.

- Sport: - "Rollen of glijden, we doen het beiden", is de slogan van IJs- en Skeelerclub Puttershoek, die in 1917 is opgericht als ijsclub. De IJsclub heeft op verschillende locaties ijsbanen gehad. De eerste 40 jaar is op de Boezem, in het Nieuwe Poldertje en op de Boezemvliet geschaatst. Oftewel op ijs op gewoon open water. In de jaren zestig kreeg de ijsclub de beschikking over een 400-meter baan met clubhuis langs de Maerten Bollesteeg (waar nu de basisscholen zijn gesitueerd). In de jaren zeventig verhuisde de accommodatie naar een terrein langs de Sportlaan (waar nu garagebedrijf Van der Veer is gevestigd). Deze locatie was helaas te klein voor een 400-meter baan. Rond de eeuwwisseling moest de vereniging weer wijken doordat garagebedrijf Van der Veer uit het winkelcentrum diende te verdwijnen. Sinds 2002 beschikt de vereniging over de huidige prachtige accommodatie aan de Sportlaan. De accommodatie bestaat uit een ruim clubgebouw, een 200 meter- en een 400 meter-asfaltbaan voor skeeleren (en in de winter voor schaatsen). Daarnaast is de vereniging in 2007 uitgebreid met een jeu de boulesafdeling. Inmiddels telt deze afdeling 170 leden. Zij beschikken over 20 buitenbanen en 8 overdekte banen. Deze binnenbanen zijn gesitueerd in een in 2017 gerealiseerde bouledrome. De jeu de boulers maken gewoon deel uit van IJs- en Skeelerclub Puttershoek, maar spelen onder de naam van IJsboulers."

- Duurzaamheid: - "Na het succesvol halveren van de CO2-uitstoot per kilo suiker sinds 1990, zet Suiker Unie een nieuwe groene stap: een ZonneWeide in Puttershoek die de fabriek én omwonenden van zonne-energie voorziet. Als alles volgens plan verloopt ligt hier in 2020 rond de specialiteitenfabriek minimaal 14 hectare aan zonnepanelen. Genoeg energie om de fabriek volledig op zonne-energie te laten draaien. Paul Mesters van Suiker Unie: ‘’Daar waar onze collega-concurrenten nu van steenkool op gas overstappen, zijn wij met de volgende energietransitie bezig; van gas op verdere vergroening; groen gas en solar." Het onderzoek naar de ZonneWeide is onderdeel van een heel scala aan vergroeningsmaatregelen, passend in de ambitie om de meest duurzame suikerproducent van Europa te worden. ‘’De suikerbiet is - als product en in proces - een van de meest duurzame gewassen ter wereld. Zo richten we ons nu op verder onderzoek met onze start up Green Protein B.V.; naar groene eiwitten uit bietenblad. Voor veel mensen is het een eye-opener dat een hectare suikerbieten met loof een vergelijkbare hoeveelheid eiwit bevat als een hectare soja. En, ja, de suikerbiet is een excellente grondstof voor het terugdringen van de fossiele aardolie-economie. Denk aan bioplastics en biomaterialen.

Met de afvalloze verwaarding is de suikerbiet een van de meest duurzame gewassen, stelt Mesters. Zo worden de lokaal geteelde bieten in het eigen water gewassen (75 % van de biet bestaat uit water) en wordt datzelfde water weer door omliggende kassen als gietwater gebruikt. Dit circulaire watergebruik was een van de genomineerde projecten voor de Waterinnovatieprijs. Tomaat groeit zo op water van de suikerbiet. Zeker gezien de hitte en droogte van 2018 en het thema klimaatadaptatie is dit relevant. Een intersectorale uitwisseling tussen agrofood, glastuinbouw en energie, die tekenend is voor de ontwikkeling van de coöperatie, waarin de suikerfabrieken van Suiker Unie langzaam veranderen in bioraffinaderijen met circulaire kringlopen.

De realisatie van de ZonneWeide in Puttershoek past in een lange traditie van duurzaamheid, legt Mesters uit: "Suiker Unie en circulair zijn bijna synoniem. Focus van de 100 boeren die de coöperatie een eeuw geleden oprichtten was: de suikerbiet maximaal verwaarden – en dat is anno 2019 nog steeds zo. Bieten worden tot het laatste blaadje verwerkt: voor medicijnen, bioplastics, voeding en energie. Zelfs zand en klei die meekomt bij het rooien wordt gebruikt voor wegen- en dijken. En de eerste bioraffinaderij van Suiker Unie in Nieuw Prinsenland is in ontwikkeling’’, aldus Mesters, die met Suiker Unie de komende jaren volop inzet op vergroening, met de ZonneWeide als eerste wapenfeit." (bron: Suiker Unie, 16-1-2019) De ZonneWeide wordt omhuld met een aarden wal, om ze aan het zicht te onttrekken.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - "Sinds 2016 is BIZ* Centrum Puttershoek (= Pieter Repelaerstraat, Oranjeplein, Eendrachtsweg, Narvikstraat) actief. Winkeliers en ondernemers in deze zone hebben hun krachten gebundeld. De agenda staat boordevol leuke plannen om het winkelcentrum in de komende jaren verder op de kaart te zetten. Alle gebruikers en eigenaren in de zone dragen middels een wettelijke heffing via de gemeente bij aan de BIZ. De gemeente keert deze heffing uit als subsidie aan de vereniging. Met deze subsidie kan de vereniging in het winkelcentrum nuttige voorzieningen, activiteiten en evenementen organiseren."
* Bedrijveninvesteringszone.

Reactie toevoegen