Kuipersveer

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

kuipersveer_schotse_hooglanders_kopie.jpg

Natuurgebied Kuipersveer wordt begraasd door een kudde Schotse hooglanders, en als ze het warm hebben zoeken ze ook weleens verkoeling in het water van de twee plassen in het gebied.

Natuurgebied Kuipersveer wordt begraasd door een kudde Schotse hooglanders, en als ze het warm hebben zoeken ze ook weleens verkoeling in het water van de twee plassen in het gebied.

kuipersveer_vrienden_van_kopie.jpg

Na het vertrek van de Suiker Unie-fabriek zijn gelukkig bedrijven en particulieren bereid gevonden natuurgebied Kuipersveer te sponsoren, zodat het kan blijven voortbestaan, maar de financiering is nog niet dekkend, dus sponsoren blijven welkom!

Na het vertrek van de Suiker Unie-fabriek zijn gelukkig bedrijven en particulieren bereid gevonden natuurgebied Kuipersveer te sponsoren, zodat het kan blijven voortbestaan, maar de financiering is nog niet dekkend, dus sponsoren blijven welkom!

Kuipersveer

Terug naar boven

Status

- Kuipersveer is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 gemeente Heinenoord, in 1984 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- De buurtschap Kuipersveer valt voor de postadressen onder het dorp Heinenoord, omdat het daar vanouds dus gemeentelijk onder viel. De buurtschap ligt echter dichter bij Puttershoek, dus wij kunnen ons voorstellen dat de inwoners daar wellicht meer banden mee hebben.

- De buurtschap Kuipersveer heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in de voormalige gemeente Binnenmaas - geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1715 Kuypersveer.

Naamsverklaring
Volgens de overlevering getuigden een aantal mannen in 1715 tegenover een notaris dat een oude man tegen hen had gezegd: "Dat veer hiet naar naar mijn naam, want ick was een kuyper wonende aan de dijk aan de zuidzijde van het Kuypersveer in een hutje of keetje en ick hadde een klein schuitje daar ick mede viste en ick bracht zo nu en dan daarmede een mens aan de noordzijde van het veer en hetwelke door dat overvaren mettertijds zo toenam dat het een formeel veer werd."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kuipersveer ligt rond de gelijknamige weg, O van het dorp Heinenoord en NNW van het dorp Puttershoek, en grenst in het O en N aan de rivier de Oude Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kuipersveer 8 huizen met 53 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het huidige natuurgebied Kuipersveer ligt NW van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek. Het gebied is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas, een van de vele riviertakken in de delta van Rijn en Maas. Lange tijd is dit voormalige buitendijkse zoetwatergetijdengebied als landbouwgrond gebruikt, daarna door Suiker Unie om de tarra (= de grond die vrijkomt bij het spoelen van de suikerbieten) te bergen. Nadat het terrein vol was, heeft de natuur er weer bezit van genomen, met een natuurgebied van ca. 8 ha als resultaat.

Een kleine kudde Schotse Hooglanders graast jaarrond in het gebied. Zij zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die op hun beurt weer insecten en vogels aantrekken. Het gebied staat inmiddels bekend om zijn diversiteit en hoeveelheid watervogels, vlinders en libellen. ’s Zomers vliegen de vlinders op de vele nectarbronnen en langs de waterkant krioelt het van de waterjuffers en grotere libellen. Met als topper de rivierrombout, een schitterende libel die hier jaarlijks in het voorjaar jagend is aan te treffen.

Doordat Kuipersveer is opgehoogd met de in de vorige alinea beschreven tarra, vormt het een veilige vluchtplaats voor allerlei insecten die in de lage natte delen niet blijvend kunnen overleven en die in de agrarische polders te weinig voedsel en beschutting vinden. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Er valt dus veel te zien in dit kleine gebied!

Sinds 1999 verzorgt FREE Nature in opdracht van de Suiker Unie het beheer van natuurgebied Kuipersveer. Na de sluiting van de suikerfabriek eind 2004, hing het beheer van dit gebied aan een zijden draadje. De SuikerUnie heeft sinds 1999 het beheer van het natuurgebied gefinancierd. Het bedrijf pachtte de grond van de Nederlandse staat voor de opslag van tarra. De suikerfabriek is inmiddels gesloten en afgebroken. De Suiker Unie wenste daarom, begrijpelijk, de grond niet langer te pachten.

Maar daardoor zou het voortbestaan van dit natuurgebied in gevaar komen. Samen met onder andere Stichting Hoekschewaards Landschap en Staatsbosbeheer wil FREE Nature beheer en beleving van de noordrand van de Hoeksche Waard stap voor stap meer tot een geheel maken. Voortzetten van de begrazing van Kuipersveer hoort daar bij. Daarom heeft FREE Nature in 2015 sponsors voor dit gebied gezocht. En met succes! Bedrijven, omwonenden en andere particulieren zijn sponsor en 'Vriend van Kuipersveer' geworden. Maar anno medio 2016 is het beheer nog niet kostendekkend, dus sponsoren blijven welkom!

Reactie toevoegen