Binnenmaas

Voormalige gemeente
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Binnenmaas

Terug naar boven

Status

- Binnenmaas is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard.

- De gemeente Binnenmaas is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas. In 2007 is de gemeente 's-Gravendeel daar nog aan toegevoegd.

- In 2019 is de gemeente Binnenmaas opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

- De gemeente Binnenmaas omvatte de dorpen Goidschalxoord, 's-Gravendeel, Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas en de buurtschappen Blaaksedijk, Cillaarshoek (deels), De Wacht, Greup (grotendeels), Kuipersveer, Maasdijk, Reedijk, Schenkeldijk, Sint Anthoniepolder, Westdijk en Zwanegat (grotendeels). In totaal zijn dit 7 dorpen en 11 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente Binnenmaas.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de in het gebied gelegen Binnenbedijkte Maas, die ook wel kortweg Binnenmaas wordt genoemd (waarvoor zie verder het hoofdstuk Landschap etc.).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Binnenmaas lag in het NO van de Hoeksche Waard en werd in het N begrensd door de rivier de Oude Maas en in het O door de rivier de Dordtse Kil. Vrij centraal binnen de gemeente lag het water de Binnenbedijkte Maas (of Binnenmaas). De gemeente lag O en ZO van het dorp Oud-Beijerland, Z van de dorpen Rhoon en Barendrecht en de stad Rotterdam, ZW van de dorpen Ridderkerk, Rijsoord, Oostendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, W van de stad Dordrecht en N van de dorpen Strijen en Klaaswaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- End 2018, bij de opheffing ervan, heeft de gemeente Binnenmaas ca. 12.000 huizen met ca. 29.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Structuurvisie Binnenmaas 2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Binnenmaas heeft 55 gemeentelijke monumenten.

- Stichting Molens Binnenmaas (SMB) heeft zich sinds 1991 ingezet voor het behoud van de 8 molens in deze (sinds 2019 voormalige) gemeente die zij in eigendom had. Naast het regelmatig laten draaien en onderhouden van de molens, richtte de stichting zich op het verzamelen van historische gegevens en het stimuleren van de belangstelling voor dit bijzonder stukje cultureel erfgoed. Daarnaast droeg SMB zorg voor de instandhouding van het molenaarsambacht. De stichting dreef als organisatie volledig op vrijwilligers, waaronder molenaars, molenvrijwilligers en bestuursleden. In 2019 is de stichting opgevolgd door Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW), die je beschreven vindt op de pagina Hoeksche Waard.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Binnenbedijkte Maas wordt in de volksmond vaak kortweg Binnenmaas genoemd. De gelijknamige gemeente is hiernaar genoemd. Het meer beslaat een oppervlakte van circa 175 hectare. De Binnenbedijkte Maas is een overblijfsel van de oorspronkelijke loop van de Maas. Dit water kwam bij (het toen nog niet bestaande) 's-Gravendeel de huidige Hoeksche Waard binnen, en vervolgde zijn weg aan de westkant van Oud-Beijerland (dat toen ook nog niet bestond) richting Brielse Maas. Het water vormde de noordelijke begrenzing van de Groote of Hollandsche Waard en het land van Putten.

Na de Sint Elisabethsvloed in 1421 werd de Maas bij Maasdam afgedamd, en kwam de rivier noordelijker te liggen: de huidige Oude Maas. Volgens sommige bronnen is dit meer ontstaan door diverse dijkdoorbraken na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Zeker is in ieder geval dat deze vloed van grote invloed is geweest op de huidige vormgeving van dit water.

De Binnenbedijkte Maas begint in het westen bij het dorp Westmaas, waar zij ruim 300 meter breed is en circa 1 meter diep. Ter hoogte van Mijnsheerenland loopt de bodem snel af naar meer dan 10 meter (hier is in het verleden zand weggezogen) tot een gat van 18 meter diep. De oeverzones blijven overigens ondiep met steil aflopende taluds. Na dit diepe gedeelte loopt de bodem heel snel weer op, om vervolgens een stuk van enkele kilometers te krijgen waar het weer zeer ondiep en modderig is en nog steeds vrij breed blijft. Na dit stuk maakt de Binnenmaas een bocht naar het noorden en wordt het water smaller en geleidelijk aan dieper. De diepte neemt toe van ongeveer 1,5 meter naar 3 meter bij het recreatieoord. Hier maakt het water weer een bocht naar het oosten richting Maasdam. Dit smallere stuk tussen de 120 en 150 meter breed blijft vrij constant van diepte met een gemiddelde van iets meer dan 3 meter. Hier en daar loopt de diepte op tot 4,5 meter. Bij Maasdam eindigt het meer in een kom waar ruim 1,5 meter water staat. Deze kom heeft een doorsnede van ruim 400 meter. Vandaar loopt een vliet die via een gemaal uitmondt in de Oude Maas. Het meer heeft geen verbinding met andere binnenwateren, je kunt hiervandaan dus niet de rest van Nederland per vaarwater bereiken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Binnenmaas (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Binnenmaas. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit de (kernen van de) voormalige gemeente Binnenmaas, op de site Hoekschewaard.nl.

- Sport: - Hengelsportvereniging HSV Binnenmaas is ontstaan door het samengaan van HSV Blijf Sportief Maasdam en HSV Westmaas Mijnsheerenland. Naast het polderwater in de gemeente Binnenmaas behoort ook de Binnenbedijkte Maas tot hun viswater-gebied. Vanaf de oever is dit meer te bevissen vanaf de vissteiger te Maasdam, en visplaatsen te Maasdam, vissteiger op het recreatieoord. Bij het strandje van Westmaas en bij de voormalige watersportvereniging in Westmaas is een vissteiger gecreëerd voor mindervaliden waar vanuit een rolstoel kan worden gevist. Ook bij Mijnsheerenland zijn enkele visplaatsen naast de watersportvereniging. Naast de visplaatsen aan het meer zijn er vissteigers (aan de Blauwesteenweg te Westmaas) in de Negentienmorgenvliet. Tevens kun je aan de vissteigers langs de provincialeweg van Maasdam naar 's-Gravendeel vissen (natuurreservaat Middelvliet). Omdat de Binnenbedijkte Maas uitermate geschikt is om vanuit de boot te bevissen, beschikt de vereniging over twee aanlegplaatsen voor visboten en wel in Maasdam een aanleghaven voor 60 visboten en een botensteiger te Westmaas voor 80 visboten.

- Welzijn: - De Zonnebloem afd. Binnenmaas is actief in de 5 kernen van deze voormalige gemeente, zijnde Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas. Ze vertegenwoordigen ruim 170 gasten en ca. 40 vrijwilligers waarvan 5 contactpersonen die niet alleen de vrijwilligers aansturen in hun kern maar ook het eerste contact leggen met nieuwe gasten en informatie verstrekken over alle activiteiten die zij als afdeling voor de gasten organiseren. De Zonnebloem is er voor alle jongeren en ouderen die vanwege een lichamelijke handicap niet makkelijk kan deelnemen aan activiteiten of door weinig contacten dreigen te vereenzamen. Ze verzorgen dagjes uit, museumbezoek, bingo-middagen, kerstbijeenkomsten en kleine activiteiten op maat naar de wens van de gast.

Reactie toevoegen