Ruigenhil

Polder
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Ruigenhil 1882 [640x480].jpg

Van 1871 tot 1883 was er ergens in de polder Ruigenhil (gemeente Willemstad) een hulppostkantoor. Wie weet waar dat was?

Van 1871 tot 1883 was er ergens in de polder Ruigenhil (gemeente Willemstad) een hulppostkantoor. Wie weet waar dat was?

Ruigenhil

Terug naar boven

Status

- Ruigenhil is een polder in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Willemstad.

Terug naar boven

Ligging

De polder Ruigenhil wordt begrensd door Willemstad in het N, de Stadsedijk in het Z, en de Tonnekreek in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had de polder Ruigenhil samen met fort De Hel 103 huizen met 806 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De streek was in den beginne een gors dat vooral werd gebruikt voor de schapenteelt. In 1564 werd het gebied ingepolderd door Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom, die de zandgronden van zijn gebied wilde verrijken met vruchtbaar gebied. In 1565 ontstond het dorp Ruigenhil. Gelijktijdig werd ook de binnenhaven gebouwd. In 1583 is het dorp alweer verdwenen om plaats te maken voor de vesting Willemstad*1. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in juni 1583, tijdens de Tachtigjarige Oorlog*2, de stad Steenbergen in handen was gevallen van de Spanjaarden en Willem van Oranje daardoor behoefte had ‘in alderhaast’ het dorpje Ruigenhil te versterken.

“De oorspronkelijke nederzetting De Ruigenhil werd aangelegd volgens een plattegrond die in de 15e eeuw op het eiland Overflakkee als dorpsplanning was ontwikkeld. Dit type werd ook wel ringstraatdorp of het Flakkeese dorpstype genoemd. Zo’n dorp bestaat uit een loodrecht op de dijk staande straat, de zogenoemde Voorstraat; deze loopt uit op een terrein waarop de kerk en het kerkhof liggen, omringd door de Kerkring. Parallel aan de Voorstraat lopen twee Achterstraten. Rond de haven vindt men bebouwing die niet planmatig is opgezet. Landmeter Jan Symons maakte in 1570 een kaart van het dorp De Ruigenhil. Tot op de dag van vandaag kunt u het daarop getekende grondplan in het huidige Willemstad terugvinden” (58).

*1 Zie verder aldaar.
*2 Die eindigde met de Vrede van Munster in 1648.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Staatsbosbeheer beheert in de polder Ruigenhil enkele oude kreken (waaronder Breede Gat, Tonnekreek en Kleine Ton) met oeverlanden, met een totale oppervlakte van 43 hectare. Landschappelijk en voor diverse vogelsoorten is deze polder van groot belang. Het beheer is erop gericht de overblijfselen van het voormalige krekenstelsel zo goed mogelijk te herstellen. De kreken zijn niet toegankelijk, ze zijn wel vanaf de aangrenzende wegen te overzien.

Terug naar boven

Postale gegevens

Het dorp Ruigenhil is eind 16e eeuw reeds omgevormd tot de vestingstad Willemstad. En daarmee is de plaatsnaam van de kaart verdwenen. Zou je denken. Van 1871-1883 is er echter ergens in de Willemstadse polder Ruigenhil een hulppostkantoortje geweest genaamd Ruigenhil (zie de afbeelding. Hulppostkantoren hadden die tijd alleen een 'naamstempel' dat alleen de plaatsnaam bevatte en, in tegenstelling tot de postkantoren, geen datum). Een postkantoortje zal niet eenzaam in de weilanden staan, daar mag je in principe een zekere vorm van nederzetting bij verwachten. Maar tot heden kunnen wij er helemaal niets over vinden, over postkantoortje noch over het eventuele plaatsje Ruigenhil dat er eind 19e eeuw zou zijn geweest. Heeft iemand enig idee waar dit kantoortje gevestigd was en verdere achtergronden? Dat intrigeert ons, want immers Willemstad had een eigen postkantoor, en de enige andere kern in de voormalige gemeente Willemstad, Helwijk, bestond toen nog niet. En het nabijgelegen Oudemolen had ook een eigen hulppostkantoortje. Maar kennelijk was er dus toch nog een ander strategisch punt in de polder Ruigenhil dat een eigen postkantoortje met die naam rechtvaardigde? Reacties graag aan de redactie.

Reactie toevoegen