Heinenoord

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

gemeente_heinenoord_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Heinenoord anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Heinenoord anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Heinenoord

Terug naar boven

Status

- Heinenoord is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Heinenoord.

- Onder het dorp Heinenoord vallen ook de buurtschappen Blaaksedijk (grotendeels), Kuipersveer en Reedijk (deels, waarvan deels alleen voor de postadressen), en, alleen voor de postadressen, ook het dorp Goidschalxoord.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1312 Heynekens orde, 1369 Heynkens oort, 1401 en 1402 Heynkensoert, 1514 Heynenoert, 1573 Heijnen Oirt, 1773 Heinkens Oort, 1844 "Heinenoord, ook genoemd Oud-Heinenoord, in de wandeling Heinkensoord, bij verkorting Heinoord".

Naamsverklaring
Betekent oord 'land uitstekend in of omspoeld door water' van de persoon Heineken, een verkleinvorm van Hein.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Heinenoord ligt aan de rivier de Oude Maas en ligt verder ZW en Z van het dorp Barendrecht, Z van de stad Rotterdam, Z en ZO van het dorp Rhoon, O van de dorpen Goidschalxoord en Oud-Beijerland, N van de dorpen Mijnsheerenland en Westmaas, NW van de dorpen Maasdam en Puttershoek, W van het dorp Zwijndrecht en WZW van het dorp Heerjansdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Heinenoord 167 huizen met 1.077 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 88/599 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zomerland 3/21, Kuipersveer 8/53, De Blaak 42/237, Reedijk 8/50 en 't Lage Eind en Sluisschendijk samen 18/117. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.300 huizen met ca. 3.200 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Goidschalxoord).

Terug naar boven

Geschiedenis

Heinenoordtunnel
De plaatsnaam Heinenoord is landelijk bekend vanwege de Heinenoordtunnel, die half op grondgebied van het dorp ligt, en die sinds 1968 de Hoeksche Waard verbindt met de gemeente Barendrecht op het eiland IJsselmonde, als opvolger van de Barendrechtse Brug. In 1999 is de tweede Heinenoordtunnel, die bestaat uit twee buizen, opengesteld voor het langzaam verkeer. Dit is tevens de eerste geboorde tunnel in Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heinenoord heeft 12 rijksmonumenten.

- "Heinenoord wordt in 1216 al als dorp in de archieven vermeld. Aangenomen wordt dat de huidige kerk rond 1450 is gebouwd. De oudste grafzerk in het koor van de kerk is van Jan Dirks van der Leck en Johanna van Egmond. Johanna van Egmond is overleden in 1443. Vanaf 1450 zijn ook de pastoors van deze kerk bekend. De laatste pastoor van onze kerk is Andries Wouters. Deze is in 1572, toen de kerk protestants werd, door de geuzen opgehangen. Wouters is een van de 'Martelaren van Gorinchem' en is in verband daarmee heiligverklaard. Tijdens de restauratie zijn diverse muurschilderingen gevonden uit de katholieke periode, waaronder enkele wijdingskruisjes en heiligenafbeeldingen geschilderd als secco’s, die dateren uit de beginperiode van de kerk als parochiekerk. Sinds 1572 hebben in deze kerk ca. 50 predikanten gediend. Enkelen zijn zeer bekend geworden, zoals Hendrik Pierson en Talma.

Niet alleen het gebouw maar ook het interieur van de Hervormde (PKN) kerk (Kerkplein 12) is monumentaal. De preekstoel en het dooptuinhek dateren van de 1e helft van de 17e eeuw. Ook de herenbanken en predikantenborden zijn authentieke elementen van de kerk. De 30 grafzerken in het koor van de kerk zijn eveneens bijzonder omdat alle geslachtswapens op de wapenschilden bewaard zijn gebleven. Ook is er een Van Assendelftgraf. De Van Assendelften waren de heren van Heinenoord. De kerk is bekend om zijn scheve toren. Deze staat zelfs meer dan 6 graden schuin, dus schever dan de wereldberoemde Toren van Pisa. De huidige spits van de kerk is in 1772 geplaatst. Bij de restauratie van 1970 is er ook het huidige Lohman orgel geplaatst, dat uit 1855 stamt en afkomstig is uit de kerk van het dorpje Oterdum bij Delfzijl, dat in de jaren zeventig geheel is afgebroken om ruimte te maken voor de uitbreidende industrie aldaar. Dit orgel heeft zelfs nog al zijn oorspronkelijke pijpen. Ook de triomfbalk met een oude tekst bij het koorhek mag niet onbenoemd blijven." (bron: Hervormde Gemeente Heinenoord)

- Twee kapitale naast elkaar gelegen rijksmonumenten vormen het sfeervolle historische complex van Museum Hoeksche Waard in Heinenoord. De herenboerderij Oost-Leeuwenstein en het statige Hof van Assendelft zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en opnieuw ingericht. In het museum ontmoet je de ambachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, vakman, winkelierster, landarbeider en het schoolkind. Duidelijk wordt de ongelijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren en arbeiders en tussen mannen en vrouwen. Je ziet hoe men vroeger leefde en werkte. Van de rijke herenboer tot de arme landarbeider, allemaal hebben ze de streek gevormd tot wat ze nu is.

De monumentale herenboerderij Oost-Leeuwenstein stamt uit de 17e eeuw, het bijbehorende unieke zomerhuis uit de 18e eeuw. De grote schuur is ruim 150 jaar geleden verbouwd tot het huidige ‘middenlangsdeeltype’ dat kenmerkend is voor de Hoeksche Waard. Hier woonden boeren met veel land en veel oogst, waarvoor ze grote schuren nodig hadden. De familie Leeuwenburgh heeft hier generaties lang gewoond en geboerd. In het prachtige 18e-eeuwse ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft stap je in een andere wereld, die van de welgestelde klasse. Beneden zijn stijlkamers ingericht met objecten uit de vaste collectie. Een historische keuken, kelder, opkamer met bedstede en een statige salon, dompelen je onder in de 19e eeuw. Bijzonder is het bijna 200 jaar oude panoramabehang in de salon.

Op de bovenverdieping tref je ambachtsvrouwe Sara Louisa du Faget van Assendelft en ontdek je hoe de streek door de eeuwen heen is gemaakt. Wist je dat de Hoeksche Waard met mensen- en paardenkracht is gemaakt, land dat gewonnen is op de zee? Meer dan 60 inpolderingen zijn sinds de 15e eeuw nodig geweest om de streek zijn huidige vorm te geven. De expositie in ’t Hof van Assendelft vertelt over de invloed die de elite van ambachtsheren en polderbestuurders heeft gehad op de ontstaansgeschiedenis van de streek. Het museum is ook van genealogische betekenis: als je voorouders uit deze streek komen, dan kun je in het museum dankzij het werk van vele vrijwilligers ook je stamboom uitzoeken en/of uitbreiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De in 1931 opgerichte Oranjevereniging 'Nederland en Oranje' organiseert de jaarlijkse activiteiten rond Koningsdag en 4 mei.

- Lichtjesoptocht.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Heinenoord.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heinenoord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool OBS Het Anker is sinds 2004 gehuisvest in een modern en royaal opgezet gebouw aan de dijk in Heinenoord. In dit gebouw zijn ook basisschool CBS De Regenboog en Peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje ondergebracht. Rond het gebouw ligt een zeer ruim schoolplein voorzien van een voetbalveld, diverse speelmogelijkheden en een groot grasveld. Op het grasveld is een groot natuurspeelterrein gerealiseerd waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

- "Siemenotje in Heinenoord wil het perfecte, gezellige verlengstuk zijn van thuis, of je kind nu twee of twaalf jaar is. Onder het motto ‘Siemenotje maakt je groot!’ willen we bijdragen aan een stabiele en fijne opvoeding voor jouw kind. Qua kinderdagverblijf onderscheiden wij ons op de volgende punten: Ons uitgangspunt voor een stabiele en fijne opvang is niet teveel kinderen in een groep, en veel aandacht voor het kind. Daarom kiezen wij er bewust voor om meer leidsters op een groep te plaatsen dan wettelijk verplicht is. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 19.00 uur. Ouders met onregelmatige werktijden kunnen de opvangdagen wekelijks flexibel indelen. Kindjes krijgen bij ons ontbijt, middageten en verse gekookte warme maaltijd bij de prijs inbegrepen. Dagen ruilen of inhalen is geen probleem.

Met één verticale groep is kinderdagverblijf Siemenotje voorzichtig begonnen in 2010. Intiem was het toen met vijf pedagogisch en twee huishoudelijke medewerkers. Trots zijn we op de uitbreiding met het gastouderbureau in 2013 en met de buitenschoolse opvang in 2014. Al zo’n zestig kinderen hebben het voor en na schooltijd naar hun zin bij ons in het voetbalcomplex van Heinenoord. Daardoor is het aantal pedagogisch medewerkers gegroeid naar over de twintig en er zijn meer dan 10 huishoudelijke krachten. Ook groeien we in het aantal gastouders die opvang bieden via ons bij hun thuis. Qua omvang zijn we flink gegroeid, maar de intieme, fijne sfeer is gebleven."

- Muziek: - Binnenmaas Fanfare Orkest (BFO) Da Capo is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen Muziekvereniging Leeuwenstein uit Heinenoord en Mastlands Fanfare uit Westmaas. Het repertoire is divers; van mars tot musical, van klassiek tot pop en natuurlijk ook eigentijdse composities."Da Capo is het gezelligste fanfareorkest in de Hoeksche Waard. Vanuit onze thuisbasis in Heinenoord werken wij elke week aan uiteenlopende muziekstukken en stijlen. Dit alles met één doel voor ogen: muziek maken die je raakt! Kom eens luisteren tijdens een van de repetities en wees welkom bij onze concerten en buitenoptredens. Kijk voor locaties en datums in onze concertagenda. Graag tot ziens!"

- "Drumfanfare Oranje Garde uit Heinenoord is een slagwerkvereniging, die bestaat uit slagwerk (de drums) en gestemd slagwerk, namelijk de Marimba’s en Marchingbells. Wij zijn opgericht in 1961 en houden nog steeds vast aan ons doel, om vooral veel optredens op straat te verzorgen. Wij willen als groep naar de mensen toe komen en ons daar laten zien en horen. Zo zul je ons vooral veel zien bij het begeleiden van optochten, marsen, vierdaagses en andere buitenevenementen. Wil je je graag bij ons aansluiten of een instrument leren bespelen, kom dan een kijken op onze repetitieavonden."

- Sport: - Voetbalverenginig s.v. Heinenoord is opgericht in 1946, of eigenlijk heropgericht, want ook voor de oorlog was er al een voetbalvereniging in het dorp. Onder de link kun je lezen over de geschiedenis van de vereniging.

- Veiligheid: - "Weet jij hoe je moet handelen in een noodgeval? EHBO-vereniging Heinenoord verzorgt herhalingslessen en beginnerscursussen EHBO en reanimatie volgens de laatste richtlijnen van de Koninklijke EHBO. Naast het theoretische gedeelte zijn ook de praktische vaardigheden een belangrijk onderdeel. Onze lessen worden verzorgd door ervaren instructeurs. Deze delen ervaringen uit de praktijk en dit ondersteunt de theorie met duidelijke praktijkvoorbeelden. Wij zijn een kleine vereniging met enkele tientallen leden. Wanneer je een evenement organiseert kun je een beroep doen op onze ervaren en deskundige EHBO'ers."

- Brandweer Heinenoord.

Reactie toevoegen