Posterenk

Plaats
Buurtschap
Voorst
Veluwe
Gelderland

posterenk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Posterenk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst. T/m 1811 gemeente Voorst. In 1812 over naar gemeente Wilp, in 1818 over naar de heropgerichte gemeente Voorst.

Posterenk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst. T/m 1811 gemeente Voorst. In 1812 over naar gemeente Wilp, in 1818 over naar de heropgerichte gemeente Voorst.

Posterenk

Terug naar boven

Status

- Posterenk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst. T/m 1811 gemeente Voorst. In 1812 over naar gemeente Wilp, in 1818 over naar de heropgerichte gemeente Voorst.

- De buurtschap Posterenk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wilp.

- De buurtschap werkt op veel gebieden samen met de eveneens kleine buurkern Bussloo. We zien deze kernen dan ook vaak aangeduid als 'tweelingdorp' Posterenk-Bussloo.

- De buurtschap Posterenk heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Posterenk, 1936 Posterink.

Naamsverklaring
Betekent enk 'eng, hoog gelegen akkerland' behorend bij boerderij De Post, die aan de noordkant van de enk lag.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Posterenk ligt rond de wegen Molenallee, H.W. Iordensweg, Grotenhuisweg, Enkweg en Postakker en ligt Z van het dorp Twello en WZW van het dorp Wilp en grenst in het N aan de A1 en in het Z aan recreatieterrein Bussloo. De buurtschap ligt verder NW van het dorp Bussloo, NNW van het dorp Voorst, O van het dorp Wilp-Achterhoek en de stad Apeldoorn, OZO van het dorp Teuge en ZW van de stad Deventer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Posterenk omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boek
Klaas Smit heeft - na hier bijna 10 jaar onderzoek naar te hebben verricht - eind 2016 een boek gepubliceerd over de Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw. Over de oorlog en de wederopbouw, ook in deze regio, is natuurlijk al veel geschreven. Toch voegt dit boek iets unieks toe aan de al bestaande literatuur. Voor het eerst komen namerlijk de inwoners zelf aan het woord. Voor het eerst ook worden hun persoonlijke herinneringen zichtbaar in hun eigen foto's. Er ontstaat zo een beeld van een hechte dorpsgemeenschap die elkaar vaak door dik en dun steunde. Het was een gemeenschap met markante persoonlijkheden die zich niet zonder slag of stoot de les lieten lezen door de bezetter. Maar die ook heel goed wist hoe ze samen van vrolijke gebeurtenissen konden genieten.

Ook in de tijd na de Tweede Wereldoorlog lieten de Posterenkers elkaar niet los. Er was veel vernield. Veel mensen waren dakloos geworden. En daarbij kwamen natuurlijk ook allerlei nieuwe ontwikkelingen die niet aan de Posterenk voorbij gingen. Het verenigingsleven bloeide weer op. De jeugd die in de oorlog niet echt kind had kunnen zijn, sloeg zijn vleugels uit. En ook de ontwikkelingen in wetenschap en politiek gingen niet aan de buurtschap voorbij. Het is de kracht van deze uitgave dat al deze ontwikkelingen niet als abstracte maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven, maar als concrete gebeurtenissen die door de inwoners zelf worden verteld.

In het Nawoord komt de auteur en oud-inwoner zelf aan het woord: "Mijn herinneringen zijn niet voldoende om een boek als dit vol te schrijven. Maar van jongs af aan had ik een grote interesse in geschiedenis, en met name in die van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig waren er vele (oud)dorpsgenoten die mij op levendige wijze hun ervaringen uit die tijd deelachtig maakten. De gesprekken met hen zal ik niet gauw vergeten - hun parate kennis over die tijd verbaast me ook nu nog. Dat geldt ook voor de humor waarmee ze op die bewogen tijd terugkeken. En wat een schat aan beeldmateriaal vertrouwden ze aan me toe! Ik hoop dat ik voor u als lezer de geschiedenis van de Posterenk zoals die door zijn inwoners is beleefd, met dit boek weer tot leven heb kunnen brengen. Als er daarbij af en toe een glimlach om uw lippen is verschenen, ben ik een tevreden schrijver."

De 1e druk was al direct uitverkocht. Daarom is er eind 2016 gelijk een 2e druk verschenen. Het boek is, uiteraard zolang nog voorradig, verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk in Twello, Boekwinkel de Negro in Bathmen en Bakker Gerrits in Wilp. Je kunt het boek ook bestellen via boekposterenk@gmail.com en het dan na afspraak afhalen. (bron: Deventer Post, 19-12-2016)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw?
De gemeente Voorst wilde bouwbedrijf Bessels in Posterenk verplaatsen om op de vrijgekomen locatie enkele tientallen woningen te bouwen. Bouwen op één grotere bouwlocatie is goedkoper dan meerdere kleine locaties, redeneerde de gemeente. Posterenks Belang (PB) wil de buurtschap liever 'organisch' laten groeien op meerdere plekken in de bestaande lintbebouwing. Volgens de belangenvereniging hoeft dat niet duurder te zijn.

PB heeft in 2011 zelf een alternatief plan ontwikkeld met 4 locaties. Het gaat om open ruimtes aan de Enkweg, de Molenallee, de H.W. Iordensweg en Grotenhuisweg, waar in totaal 40 woningen zouden kunnen verrijzen. PB heeft contact gehad met de eigenaren van de grond en die zouden bereid zijn om aan de woningbouw mee te werken. Helaas is in 2014 bekend geworden dat er in de gemeente Voorst als geheel te veel woningbouwplannen zijn. Slechts in enkele kernen mag van de provincie worden gebouwd. Andere plannen, zoals die in Posterenk en in buurdorp Wilp-Achterhoek, worden daarom de komende jaren in de 'ijskast' gezet.

Bestemmingsplan
Gezien het hierboven vermelde is het Bestemmingsplan Posterenk (2012) op het onderdeel woningbouw(plannen) dus achterhaald.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
Het enige rijksmonument in Posterenk en dé blikvanger en trots van de buurtschap is de Wilpermolen of Lathmerse Molen (Molenallee 14). De ronde stenen stellingmolen is een van de grootste en oudste stellingmolens van Oost-Nederland. Van de grond tot de askop is de hoogte ongeveer 18 meter. De hoogte van de stelling is 6,60 m. De molen is in 1736 gebouwd (en na brand rond 1769 herbouwd) als koren- en pelmolen, op grond van Wilhem Harmen van Broekhuysen, ambtsjonker in Voorst en burgemeester van Harderwijk. Dit gebeurde na het afbranden van standerdmolen De Ploegh in 1725, die vermoedelijk een kilometer ten oosten van de huidige molen stond. De jonker bezat naast de molen ook onder andere havezate De Lathmer, en de huizen Wilp en Leeuwenberg. Hij was gehuwd met Mechteld Jacomina van Lynden. Boven de stelling bevindt zich in de romp van de molen nog altijd het alliantiewapen van beide echtelieden.

In 1821 werd de molen afgesplitst van landgoed de Lathmer rondom Wilp en kwam in handen van bakker G.J. Belt. Een aantal jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd alleen nog elektrisch gemalen. Maar door de economische crisis van de jaren '30 en de schaarste aan brandstof en elektriciteit die daarmee gepaard ging, kwam de molen in 1936 of 1937 opnieuw in gebruik op windkracht. Tijdens de bevrijding van de buurtschap, begin april 1945, liep de molen door beschietingen aanzienlijke schade op. De naastgelegen molenaarswoning brandde hierbij volledig af. De molen werd door de Canadezen zwaar onder vuur genomen, omdat de Duitsers er een seinpost hadden ingericht. Aan de bevrijding herinnert nog altijd een gedenksteen in de molenromp: 'Posterenk bevrijd door de C.Y.R. Canadezen, 13 april 1945'.

Ondanks de opkomst van de mengvoederindustrie en verbeterde technologie in de landbouw bleef de molen nog tot 1975 in bedrijf. De komst van recreatiegebied Bussloo, waar vroeger altijd het meeste graan vandaan kwam, betekende het einde van het professionele molenbedrijf. In hetzelfde jaar is de molen gerestaureerd en ingericht als korenmolen met twee koppels 16der (140 cm doorsnede) kunststenen: één aangedreven door de wind en één elektrisch aangedreven koppel. Vanwege de hoge onderhoudskosten verkocht de laatste beroepsmolenaar de molen in 1985 voor 10.000 gulden aan de gemeente Voorst. In hetzelfde jaar werd in de Posterenk de Stichting Behoud Wilpermolen opgericht, die de nieuwe eigenaar werd en de molen sindsdien beheert en exploiteert. In 1991 onderging de molen opnieuw een grote restauratie, waarbij ook de kap en de wieken werden vernieuwd. Sindsdien draait de molen weer regelmatig en wordt op vrijwillige basis graan voor veevoer gemalen. - Site van de Wilpermolen. - Het boekje 'De historie van de Wilpermolen', uitgegeven t.g.v. het 250-jarig bestaan van de molen in 1986, is via de link ook online te lezen. Anno 2022 worden er fondsen geworven omdat er wederom een restauratie noodzakelijk is.

Bethelkapel
De voormalige Hervormde (PKN) Bethelkapel (Grotenhuisweg 13) dateert uit 1893 en is sinds 2015 in gebruik bij een 'huisgemeente', die hier op de zondagen bijeenkomt, en die voorheen bijeenkwam in een woonhuis in Twello.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Facebookpagina Buurt-Sport Activiteiten Posterenk - Bussloo houdt je op de hoogte van evenementen en activiteiten in deze kernen.

- Stichting Cultuur Kleine Noordijk stelt zich ten doel op kleinschalige basis culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten te organiseren op Landgoed Kleine Noordijk in de buurtschap Posterenk. Daarmee beoogt zij een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en het leef- en woonklimaat van de gemeente Voorst en omgeving en het landgoed toegankelijker te maken voor publiek. De stichting heeft vorm gekregen vanuit de behoefte van de landgoedeigenaren enerzijds, om de schoonheid en historie van het landgoed te delen met derden. Anderzijds bestaat er bij belangstellenden een behoefte aan openstelling van en informatie over het landgoed.

Kleinschaligheid en een persoonlijke benadering passen bij de waarden en sfeer van het landgoed en zijn voorwaarden om bezoekers met elkaar, het landgoed, maar ook met kunstenaars, musici en artiesten in gesprek/contact te brengen. De beleving van het landgoed draagt bij aan de beleving van voorstellingen en activiteiten en vice versa. - Er zijn regelmatig concerten en theatervoorstellingen van gerenommeerde artiesten. De agenda vind je onder de link.

Carnaval
- CV De Raddraaiers. - De Mega Carnavalsparty in Pampus trekt jaarlijks meer dan 2.000 bezoekers. - Jaarlijks is er op carnavalszondag de Carnavalsoptocht Pampus - Lollebroek (= Posterenk en Wilp-Achterhoek), in 2020 voor de 47e keer. Vanaf 2020 start de optocht niet meer in Wilp, omdat veel deelnemers de lengte (9 km) en duur (3 uur) wel erg lang vonden. De optocht start voortaan bij het onderkomen van Pampus, waardoor de route van de optocht nu nog 'maar' 6 km lang is.

- "Jaarlijks organiseren vrijwilligers van de Wilpermolen een gezellig en interactief dorpsfeest. Elk jaar in mei is het tijd voor het Posterenks Feest. Van alle windstreken komen mensen uit buurdorpen gezellig meevieren."

- Outdoor Summerparty (op een zaterdag eind juli).

- Jaarlijks is er op de 1e zaterdag van september een Rommelmarkt (9.30-15.00 uur) bij Hippisch centrum Zuidwijk aan de Grotenhuisweg in Posterenk. Er is een groot en gevarieerd aanbod van nog goed bruikbare goederen waaronder huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, kleding, handwerkspullen, bloemstukjes en meubels. Om 11.30 is er een veiling, waarbij enkele tientallen objecten per opbod worden verkocht. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Koffie, thee, frisdrank, cake, koek, oliebollen, pannenkoeken en belegde broodjes zijn verkrijgbaar. De opbrengst van de Rommelmarkt komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk te Wilp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Posterenk.

- Nieuws: - Nieuws uit Posterenk op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Het was in 1987 dat op initiatief van Stichting Behoud Wilpermolen de Vereniging Posterenks Belang en Omstreken (PBO) is opgericht. De gemeente Voorst had daartoe een verzoek ingediend met als doel om in elke kern een aanspreekpunt te hebben. Van aanspreekpunt tot belangenbehartiger. Er is een belangrijke ontwikkeling te zien waarin de Belangenverenigingen naast het zijn van aanspreekpunt zich sterk hebben ontwikkeld als daadwerkelijke behartigers van de belangen voor elke kern. Denk daarbij aan onderwerpen als woningbouw, verkeersveiligheid, (leef)klimaat. Voor Posterenk zijn door de jaren heen de A1 en woningbouw belangrijke onderwerpen geweest, maar zeker ook hoe wij met elkaar de leefbaarheid kunnen verbeteren. Meerjaren Dorpsplan. Een belangrijk middel voor PBO is de ontwikkeling van een Meerjaren Dorpsplan. Dorpsgenoten denken daarin met elkaar na over de vraag hoe we ons dorp de komende jaren het beste en het liefste zouden willen ontwikkelen."

- Jongeren: - Jongerencentrum Pampus. "Stichting Pampus is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat barmedewerkers, glazenhalers en deejays zich op vrijwillige basis inzetten voor de jeugd in Posterenk en omgeving. Pampus is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die ons team willen komen versterken. Als vrijwilliger van Pampus behoor jij tot de inboedel. Een gezellig avondje uit, dat is wat wij onze bezoekers proberen te bieden. Nog belangrijker is echter dat je het als vrijwilliger naar je zin hebt! Naast een super-gezellig jaarlijks actiegroepuitje, hebben we ook een speciale Sinterklaasavond alleen voor de actiegroep, gaan wij door tot de kleine uurtjes, heb je altijd GRATIS entree, een gereduceerde muntprijs tijdens openingstijden en zijn consumpties buiten openingstijden natuurlijk GRATIS!

OK, OK, Vrijwilliger zijn kost natuurlijk wel tijd, hoewel dit reuze meevalt! Alle actiegroepleden hebben naast het vrijwilliger zijn bij Pampus ook gewoon een betaalde baan en/of opleiding. 1 keer per maand heb je op maandagavond een vergadering (+/- 1,5 uur), 1 keer per maand op maandag heb je schoonmaak (+/- 1 uurtje) en 1 keer in de 3 weken heb je dienst op zaterdagavond (tapdienst, glazenhalen, dj, portier, muntenkassa). Daarnaast is er elke avond wel iemand in Pampus te vinden om lekker te klussen of om gezellig bij te kletsen. Kortom: Vrijwilliger zijn is vooral LEUK en kost niet veel tijd! Stuur voor een geheel vrijblijvend gesprek een e-mail via het Contactformulier."

Reactie toevoegen