Teuge

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

Teuge

Terug naar boven

Status

- Teuge is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

Terug naar boven

Ligging

Teuge ligt NO van Apeldoorn, W van Twello.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Teuge 37 huizen met 537 inwoners. Dat is met gemiddeld ca. 14 mensen in 1 huis ook voor die tijd uitzonderlijk veel. Het gemiddelde was in die tijd 6 tot 10 mensen in 1 huis. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 270 huizen met ca. 680 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is vooral bekend van de in 1935 opgerichte Luchthaven Teuge, het enige burgervliegveld van de provincie Gelderland, tegenwoordig Teuge International Airport geheten. De Duitse bezetter zorgt in de Tweede Wereldoorlog voor een groei van het dorp. Vlakbij het dorpje verrijzen hallen waarin vliegtuigmotoren en mogelijk delen voor V1- en V2-raketten worden geassembleerd. Na de Tweede Wereldoorlog wordt een mobilisatiecomplex bij het vliegveld aangelegd. Aan de grasbaan van het vliegveld vestigen zich in de jaren zestig de eerste vliegscholen. Na de verharding van de toen 720 meter lange baan in 1979 komen meer luchtvaartbedrijven naar Teuge. - Artikel over de relatie van het dorp tot de luchthaven in Trouw, 17-12-2010.

Het dorp Teuge heeft aanvankelijk inwoners van de Molukken opgevangen in de eerste periode nadat zij naar Nederland waren gekomen (jaren vijftig). Zij woonden in een kamp bij het dorp. De rijtjeshuizen van de luchtvaartpionierwijk zijn speciaal voor hen gebouwd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Teuge schetst de door de dorpelingen wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Op het noordelijk deel van het voormalige mobilisatiecomplex (MOB-complex) Kamp Teuge komt een wijkje in een groene omgeving met uiteindelijk in totaal 85 woningen. Van 2015 tot 2020 kunnen er maximaal 40 huizen worden gebouwd. De rest volgt daarna.

- Lelystad Airport wordt in 2019 in gebruik genomen voor lijnvluchtdiensten. Daar zijn de afgelopen jaren door deskundigen de optimale aanvliegroutes voor uitgedokterd. Een van de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport gaat recht over vliegveld Teuge. Dat vliegverkeer wordt er daardoor zo zeer beperkt in zijn mogelijkheden, dat dit het einde voor het vliegveld zou betekenen. Vliegveld Teuge haalt namelijk de helft van zijn omzet uit het Nationaal Paracentrum, en dat is ten dode opgeschreven als deze plannen realiteit worden. En zonder paracentrum is het dus vervolgens ook einde luchthaven.

Wat staatssecretaris Dijksma betreft kan er echter niet aan de routes worden getornd, omdat er al jaren aan is gepuzzeld om tot de huidige routes te komen. Het zal ingewikkeld zo niet onmogelijk zijn om daar nog een puzzelstukje aan te veranderen. Het routeontwerp zoals het ministerie dat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, lijkt een (voorgenomen) besluit dat 'in beton is gegoten'. Er is namelijk geen alternatief voorhanden, waarvoor de Kamer zou kunnen kiezen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma dat het lastig was om mogelijke routes te vinden. Zo mag het vliegverkeer voor Lelystad Airport het verkeer dat op Schiphol vliegt niet in de weg zitten. Ook moet er rekening worden gehouden met militair verkeer en moeten woonkernen en natuurgebieden in de buurt van Lelystad worden ontzien. Met de nieuwe route over Teuge wordt aan al deze voorwaarden voldaan, staat in de brief. De directie van vliegveld Teuge heeft in augustus 2017 een alternatief plan ingediend dat haar vliegveld zou ontzien, maar volgens de staatssecretaris zou die route het vliegverkeer van Schiphol hinderen en daarom niet acceptabel zijn. Wordt vervolgd...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Teuge heeft 2 rijksmonumenten.

- Teuge heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- In de voormalige Hervormde Rehobothkerk is tegenwoordig een reisbureau gevestigd. De Teugenaren kerken nu in Twello.

- Het voormalige Duitse manschappengebouw uit de Tweede Wereldoorlog is tegenwoordig een hotel.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting JongerenWerk Peco zet zich op vrijwillige basis in om activiteiten te organiseren voor de inwoners van Teuge en omgeving. De nadruk ligt hierbij op de jongeren. Regelmatig is er op vrijdag-  en zaterdagavond en zondagmiddag disco voor jeugd vanaf 14 jaar. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Peco organiseert ook Koningsdag, het Dorpsfeest, het Touwtrekweekend en de Sinterklaasmiddag.

- Carnaval. - CV De Panlat is een carnavalsvereniging uit Teuge en heeft ca. 15 leden. Sinds 2007 bouwen ze elk jaar een mooie wagen om tijdens carnaval mee te doen aan de optochten in Klarenbeek en Wilp-Achterhoek. Ook jaarlijks organiseren zij het Panlatfeest.

- Speelweek voor de basisschooljeugd (dat is naar wij aannemen in augustus).

- Dorpsfeest (weekend in september).

- Touwtrektoernooi Peco’s TUG OF WAR Teuge (op een zondag eind september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een natuurvriendelijke oever verfraait sinds 2011 de Grote Wetering in Teuge. Dat is gebeurd in het kader van het project 'Stapstenen en ecologische verbindingszone Grote en Kleine Wetering'. De natuurvriendelijke oever bevindt zich tussen de Bottenhoekseweg en de Holthoevensestraat. Het waterschap heeft de bestaande oever vergraven. Hierdoor is een strook met ondiep water ontstaan. Daarbij is het grootste deel van de aanwezige bomen en struiken op het bosperceel verwijderd. De Grote Wetering is een watergang die aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water moet voldoen. Dit houdt in: zorgen voor schone wateren en werken aan de ecologische doelstelling om het leven van dieren en planten in en om de wateren te bevorderen. Daarnaast is de aanleg een opgave uit het Waterbeheersplan 2010-2015. (bron: Waterschap Veluwe, 25-2-2011)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Teuge (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Teuge.

- Nieuws: - Nieuws uit Teuge van Algemeen Belang op Facebook. - Dorpskrant Teugje Nieuws (verschijnt 5x per jaar huis aan huis in Teuge en buurdorp De Vecht en omgeving) is via de link ook online te lezen (ook oudere edities).

- Belangenvereniging: - Algemeen Belang Teuge is opgericht in 1910. Nieuwe inwoners worden welkom geheten met een welkomstmand, met daarin o.a. het door Algemeen Belang samengestelde zeer informatieve boekje 'Welkom in Teuge', waarin ze wegwijs worden gemaakt in verleden en heden van het dorp, met zijn voorzieningen, gebruiken, evenementen en dergelijke.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Op den Toega.

- Onderwijs: - Het kleine dorp Teuge heeft 2 (chr.) basisscholen: Basisschool De Zaaier en de Eben Haëzerschool.

- Sport: - SP Teuge is opgericht in 1954 en is een omnisportvereniging, wat wil zeggen dat ze verschillende sporten faciliteren, zijnde voetbal, volleybal, gymnastiek, dynamictennis, biljarten, zaalvoetbal en klaverjassen, en maandelijks is er ook nog een bingo. Facebookpagina voetbal Vrouwen 1. - Touwtrekvereniging Peco is opgericht in 1980.

- Tennisclub Teuge (TCT) is opgericht in 1977. Vanaf 1992 kan er gespeeld worden op twee kunstgrasbanen. Een gunstige locatie, bij de sportvelden van de afdeling voetbal en de kijkhoek van de Luchthaven. Niet in de bebouwde kom, en er kan met verlichting altijd tot 23.00 uur worden gespeeld. In 1993 bouwen ze een oud noodlokaal van een basisschool met veel zelfwerkzaamheid om tot een kantine. De club is lange tijd een afdeling binnen de omnivereniging Sportclub Teuge. In 2005 is de Tennisclub zelfstandig geworden. In 2008 wordt een mooi nieuw clubhuis gerealiseerd; houtskeletbouw van twee verdiepingen en een vergroot terras. Een nieuwe keuken, mooie bar, goede douches en ruime kleedkamers. Het gebouw ziet er mede door het gebruik van (veel) hout zowel van binnen als van buiten fantastisch uit en past mooi in de omgeving. De afbouw en inrichting wordt weer door een enthousiaste groep vrijwilligers zelf gedaan en ook de "buitenboel" wordt strak aangelegd.

Tennisclub Teuge blijft een "boer'nclub"; laagdrempelig, iedereen is welkom. Voorzitter Enrico van Dijk: "We vinden het heel belangrijk dat onze leden zich thuisvoelen op ons park. En in de praktijk is dit gelukkig ook zo. Iedereen kan zijn of haar weg vinden bij ons, er zijn diverse groepen om je bij aan te sluiten, en om de onderlinge band goed in stand te houden organiseren wij diverse toernooien en wedstrijden. Bijna legendarisch is ons stamppottoernooi aan het eind van het seizoen. We organiseren ook de jaarlijkse clubkampioenschappen; hét moment om te ontdekken hoe het met je spelniveau gesteld is. In de winterperiode (januari t/m maart) hebben we een onderlinge competitie. Natuurlijk is er ook een flink aantal leden dat niet alleen recreatief wil spelen, maar ook meedoet aan door de KNLTB georganiseerde competities.

Er is ook een jeugdcommissie die leuke dingen voor de jeugd organiseert. Een echt tenniskamp is een van de hoogtepunten van het jaar. Er wordt dat weekend natuurlijk (veel) tennis gespeeld, maar ook door bijv. levend stratego, survival, zeskamp, disco, speurtochten, gezamenlijk lekker patat eten, leren ze elkaar eens op een andere manier kennen; al jaren een succes. De jeugdcommissie heeft ook tennisclinics georganiseerd voor de basisscholen in Teuge en De Vecht. De KNLTB stelt hiervoor materiaal beschikbaar en de clinics waren een groot succes. Bijna alle leerlingen van de scholen wilden wel een balletje slaan en naar aanleiding hiervan hebben zich verschillende nieuwe jeugdleden aangemeld."

Reactie toevoegen