Wilp-Achterhoek

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

wilp-achterhoek_abwa_logo_kopie.jpg

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

Wilp-Achterhoek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Bosgraaf.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wilp-Achterhoek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wilp-Achterhoek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wilp-Achterhoek.

Terug naar boven

Status

- Wilp-Achterhoek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp Wilp-Achterhoek heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Wilp-Achterhoek daarom 'in' buurdorp Wilp.

- De kern van Wilp-Achterhoek heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is dus een 'bebouwde kom' (met 50 km-zone).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Voor de duidelijkheid: Wilp-Achterhoek ligt dus niet in de Achterhoek, maar op de Veluwe. Allicht duidt de naam op het feit dat de buurtschap een uithoek, 'achterhoek' van het dorp Wilp is.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Wilp-Achterhoek Broekersgat.

Terug naar boven

Ligging

Wilp-Achterhoek ligt O van Apeldoorn, ZW van Twello, W van Wilp. De meeste bebouwing ligt direct N van de A1, maar een deel van het dorp ligt ook Z van de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Wilp-Achterhoek niet apart vermeld.

- Tegenwoordig heeft Wilp-Achterhoek ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, van wie een klein deel in de dorpskern woont en een groot deel in het omringende buitengebied.

Terug naar boven

Beschrijving

Z van de A1 ligt een groot complex van de VAR (afvalverwerking en -recycling).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Mogelijk nieuwe glastuinbouwlocatie bij Wilp-Achterhoek
De gemeente Voorst wil voor de hervestiging van glastuinders een nieuw tuinbouwgebied ontwikkelen ten zuidwesten van de VAR in Wilp-Achterhoek. Het gaat om een gebied van 70 hectare. In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (RSV) staat dat er een hervestigingslocatie moet komen voor glastuinders in de Regio Stedendriehoek. De verwachting was dat er tuinbouwbedrijven verplaatst zouden moeten worden voor het project IJsselsprong. Het college van Voorst besloot toen om in het zoekgebied nabij de VAR een begrensd gebied voor hervestiging aan te wijzen zodra zich een gegadigde meldt. Het bedrijf Schoneveld Breeding uit Twello wil zich graag in Wilp-Achterhoek vestigen. De veredelaar en producent van potplanten heeft met de VAR een akkoord bereikt over de aankoop van een terrein van 10 hectare in het beoogde tuinbouwgebied.

Helaas (weer) streep door woningbouw in Wilp-Achterhoek
De gemeente Voorst wilde 75 nieuwe woningen realiseren in Wilp-Achterhoek. Dat lijkt veel voor zo'n klein dorp, maar het was als inhaalslag te beschouwen omdat de afgelopen jaren veel kernen in de gemeente Voorst, waaronder Wilp-Achterhoek, 'op slot' hebben gezeten qua woningbouw en uit onderzoek een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen in het dorp was gebleken. De gemeente was op basis van een extern advies en richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uitgegaan van een geurcirkel van 200 meter rond veevoerbedrijf Bosgoed Graanhandel. In februari 2012 bepaalde de Raad van State echter na een advies van de Stichting Adviesgroep Bestuursrecht dat voor Bosgoed Graanhandel een geurcirkel van minimaal 700 meter gehanteerd moet worden. De gemeente Voorst kan, aldus de Raad van State, binnen deze geurcirkel in onvoldoende mate het vereiste ´goede leef- en woonmilieu´ garanderen. De gemeente heeft daarna onderzocht of het mogelijk is om de bedrijfsvoering aan te passen of het bedrijf te verplaatsen, om zo woningbouw toch mogelijk te maken. Beide opties bleken echter economisch niet verantwoord. De gemeente heeft daarom in maart 2013 definitief geconcludeerd dat om deze reden in Wilp-Achterhoek helaas niet meer kan worden gebouwd. Later heeft de provincie geconcludeerd dat er überhaupt geen 'contingent' meer beschikbaar is om woningen te bouwen in de kleine kernen van de gem. Voorst waaronder Wilp-Achterhoek.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er op carnavalszondag de Carnavalsoptocht Pampus - Lollebroek (= Posterenk en Wilp-Achterhoek). - Carnavalsvereniging De Lollebroek.

- Autorodeo Wilp-Achterhoek (weekend in mei).

- Dorpsfeest Wilp-Achterhoek (weekend in juni).

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA).

 

Reactie toevoegen