Wilp-Achterhoek

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

wilp-achterhoek_carnaval_deurdonderen_city.jpg

Het dorp Wilp-Achterhoek heet tijdens carnaval officieel Broekersgat, maar Carnavalsvereniging Deurdonderen maakt er Deurdonderen City van (© https://www.facebook.com/CV-Deurdonderen-1414458225448718/)

Het dorp Wilp-Achterhoek heet tijdens carnaval officieel Broekersgat, maar Carnavalsvereniging Deurdonderen maakt er Deurdonderen City van (© https://www.facebook.com/CV-Deurdonderen-1414458225448718/)

wilp-achterhoek_abwa_logo_kopie.jpg

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

Wilp-Achterhoek

Terug naar boven

Status

- Wilp-Achterhoek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp Wilp-Achterhoek heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' buurdorp Wilp.

- De kern van Wilp-Achterhoek heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is dus een 'bebouwde kom' (met 50 km-zone).

- Onder het dorp Wilp-Achterhoek valt een klein deel van buurtschap De Kar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1868 Achter Hoek, 1899 Achterhoek.

Naamsverklaring
Betekent achter 'achteraf gelegen' en hoek '(afgelegen) plaats', ten opzichte van het dorp Wilp.(1) Het betekent dus niet dat Wilp-Achterhoek in de Achterhoek ligt, want het ligt immers op de Veluwe ;-)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Broekersgat.

Terug naar boven

Ligging

Wilp-Achterhoek ligt O van Apeldoorn, ZW van Twello, W van Wilp. De meeste bebouwing ligt direct N van de A1, maar een deel van het dorp ligt ook Z van de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Wilp-Achterhoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, van wie een klein deel in de dorpskern woont en een groot deel in het omringende buitengebied.

Terug naar boven

Beschrijving

Attero
Z van de kern van Wilp-Achterhoek, Z van de A1, ligt een 75 ha groot afvalverwerkingscomplex van Attero (die zij in 2011 heeft overgenomen van de VAR = Veluwse Afval Recycling). Bij binnenkomst op het terrein is direct het hoofdkantoor zichtbaar met daarvoor de weegbrug. Meteen daarachter bevindt zich de compostering, waar per jaar ca. 225.000 ton GFT (= groente-, fruit- en tuinafval) wordt verwerkt. Een groot deel van het GFT gaat door de vergistingsinstallatie, waar hernieuwbare elektriciteit uit het biogas wordt geproduceerd. De locatie heeft ook verschillende activiteiten op het gebied van mineralen. Zo wordt hier puin gebroken en grond gereinigd. Ook heeft locatie Wilp-Achterhoek een operationele stortplaats. Gemeentelijke vuilophaaldiensten leveren er hun huishoudelijk en GFT-afval af, en als particulier kun je er terecht voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, dakafval, schoon puin, groen afval, asbest, en grof huishoudelijk afval.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Voorst wil voor de hervestiging van glastuinders een nieuw tuinbouwgebied ontwikkelen ten zuidwesten van de VAR in Wilp-Achterhoek. Het gaat om een gebied van 70 hectare. In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (RSV) staat dat er een hervestigingslocatie moet komen voor glastuinders in de Regio Stedendriehoek. De verwachting was dat er tuinbouwbedrijven verplaatst zouden moeten worden voor het project IJsselsprong. Het college van Voorst besloot toen om in het zoekgebied nabij de VAR een begrensd gebied voor hervestiging aan te wijzen zodra zich een gegadigde meldt. Het bedrijf Schoneveld Breeding uit Twello wil zich graag in Wilp-Achterhoek vestigen. De veredelaar en producent van potplanten heeft met de VAR een akkoord bereikt over de aankoop van een terrein van 10 hectare in het beoogde tuinbouwgebied.

- De gemeente Voorst wilde 75 nieuwe woningen realiseren in Wilp-Achterhoek. Dat lijkt veel voor zo'n klein dorp, maar het was als inhaalslag te beschouwen omdat de afgelopen jaren veel kernen in de gemeente Voorst, waaronder ook dit dorp, 'op slot' hebben gezeten qua woningbouw en uit onderzoek een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen in het dorp was gebleken. De gemeente was op basis van een extern advies en richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uitgegaan van een geurcirkel van 200 meter rond veevoerbedrijf Bosgoed Graanhandel. In februari 2012 bepaalde de Raad van State echter na een advies van de Stichting Adviesgroep Bestuursrecht dat voor Bosgoed Graanhandel een geurcirkel van minimaal 700 meter gehanteerd moet worden.

De gemeente Voorst kan, aldus de Raad van State, binnen deze geurcirkel in onvoldoende mate het vereiste ´goede leef- en woonmilieu´ garanderen. De gemeente heeft daarna onderzocht of het mogelijk is om de bedrijfsvoering aan te passen of het bedrijf te verplaatsen, om zo woningbouw toch mogelijk te maken. Beide opties bleken echter economisch niet verantwoord. De gemeente heeft daarom in maart 2013 definitief geconcludeerd dat om deze reden in Wilp-Achterhoek helaas niet meer kan worden gebouwd. In 2014 heeft de provincie overigens geconcludeerd dat er überhaupt geen 'contingent' meer beschikbaar is om woningen te bouwen in de kleine kernen van de gem. Voorst, waaronder Wilp-Achterhoek en buurkern Posterenk, waar ook woningbouwplannen waren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Jaarlijks is er op carnavalszondag de Carnavalsoptocht Pampus - Lollebroek (= Posterenk en Wilp-Achterhoek), in 2018 voor de 45e keer. - Carnavalsvereniging De Lollebroek. - CV Deurdonderen, naar eigen zeggen "de leukste groep uit de regio", bouwt sinds 2013 jaarlijks een mooie wagen en doet daarmee mee in de optochten in het dorp en omgeving.

- Bij de jaarlijkse spectaculaire Autorodeo (weekend in mei) bouwen ze eerst een feestje op zaterdag. En de jeugd mag dan op het terrein brommer- en quadrijden. Op zondag is er de Autorodeo. Wat precies de bedoeling is, is ons niet helemaal duidelijk. Normaalgesproken proberen coureurs hun wagen zo lang mogelijk heel te houden. Het lijkt er hier op dat het tegengestelde de bedoeling is. Maar wie heeft er dan gewonnen? Voor een indruk zie de foto's en filmpjes onder de link, of bekijk hier de videoreportage Autorodeo Wilp-Achterhoek 2017.

- Tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest (weekend in juni, in 2018 voor de 27e keer) is er 3 dagen lang van alles te doen voor jong en ouder. Voor een indruk zie het programma Dorpsfeest 2017.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA) bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Zij houden zich onder meer bezig met woningbouwplannen, de verkeersveiligheid, het gemeentebeleid en de relatie met bedrijven in het dorp. Daarnaast hebben ze een rol gespeeld in aanschaf en onderhoud van de AED die beschikbaar is bij graanhandel Bosgoed.

- Onderwijs: - De missie van Basisschool Wilp-Achterhoek is een school te zijn met een veilige, open sfeer, waarin kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Ze streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. Op een flexibele en praktische wijze werken ze aan de ontwikkeling van hun competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin. Ze werken gedifferentieerd met moderne methoden en hanteren afwisselende, zelfstandigheid bevorderende én samenwerking bevorderende werkvormen om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de leerbehoeften van de kinderen.

Alle kinderen op Basisschool Wilp-Achterhoek zijn verschillend. Om tegemoet te komen aan deze verschillen en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen bieden ze hen een klimaat waarin hun kernwaarden “Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect” een herkenbare plek hebben. Dit kenmerkt zich doordat ze in de omgang met de kinderen, hen laten ervaren dat ze ‘mogen zijn wie ze zijn’. Ze bieden de kinderen daarom sociale ondersteuning zodat ze hun eigen grenzen aan kunnen geven én kunnen omgaan met de grenzen van een ander. Dat klimaat wordt vervolgens gerealiseerd door passende structuur te bieden, regels op te stellen en samen met de kinderen in de groep afspraken te maken.

Reactie toevoegen