Wilp-Achterhoek

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

wilp-achterhoek_hoken_en_bokken_bie_beltman_13_oktober_2018.jpg

Høken en Bökken bie Beltman in Wilp-Achterhoek (bij Stoeterij Beltmanshoeve) is volgens de site van het evenement "Høken zoals het ooit bedoeld is: manege, muziek, en bier... alle ingrediënten voor een tof feest!"

Høken en Bökken bie Beltman in Wilp-Achterhoek (bij Stoeterij Beltmanshoeve) is volgens de site van het evenement "Høken zoals het ooit bedoeld is: manege, muziek, en bier... alle ingrediënten voor een tof feest!"

wilp-achterhoek_carnaval_deurdonderen_city.jpg

Het dorp Wilp-Achterhoek heet tijdens carnaval officieel Broekersgat, maar Carnavalsvereniging Deurdonderen maakt er Deurdonderen City van (© https://www.facebook.com/CV-Deurdonderen-1414458225448718/)

Het dorp Wilp-Achterhoek heet tijdens carnaval officieel Broekersgat, maar Carnavalsvereniging Deurdonderen maakt er Deurdonderen City van (© https://www.facebook.com/CV-Deurdonderen-1414458225448718/)

wilp-achterhoek_abwa_logo_kopie.jpg

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

ABWA (Algemeen Belang Wilp-Achterhoek) zet zich al meer dan 25 jaar in voor de belangen van het dorp Wilp-Achterhoek en zijn inwoners.

Wilp-Achterhoek

Terug naar boven

Status

- Wilp-Achterhoek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp Wilp-Achterhoek heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' buurdorp Wilp.

- De kern van Wilp-Achterhoek heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is dus een 'bebouwde kom' (met 50 km-zone).

- Onder het dorp Wilp-Achterhoek valt een klein deel van buurtschap De Kar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1868 Achter Hoek, 1899 Achterhoek.

Naamsverklaring
Betekent achter 'achteraf gelegen' en hoek '(afgelegen) plaats', ten opzichte van het dorp Wilp.(1) Het betekent dus niet dat Wilp-Achterhoek in de Achterhoek ligt, want het ligt immers op de Veluwe ;-)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Broekersgat.

Terug naar boven

Ligging

Wilp-Achterhoek ligt O van Apeldoorn, ZW van Twello, W van Wilp. De meeste bebouwing ligt direct N van de A1, maar een deel van het dorp ligt ook Z van de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Wilp-Achterhoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, van wie een klein deel in de dorpskern woont en een groot deel in het omringende buitengebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is de Ardeweg heringericht, naar aanleiding van een verzoek van de Algemene Belangenvereniging Wilp-Achterhoek (ABWA) om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dan vooral de verkeerssituatie bij de school en ook op de kruispunten. De Ardeweg staat in het verkeersbeleidsplan van de gemeente opgenomen als 30 km/h-weg en met de herinrichting van de Ardeweg wil de gemeente hier invulling aan geven. In het ontwerp bestaat het rustige wegprofiel uit asfalt met een breedte van 4,5 meter. Aan weerszijden van de weg is een strook van 50 centimeter aangelegd met klinkers. Dit sluit aan bij de maximale snelheid van 30 km/u. Er blijft totaal 5,5 meter beschikbaar zodat het agrarisch verkeer gebruik kan (blijven) maken van de weg. Bij de school is een ‘schoolzone’ gerealiseerd, dit is een combinatie van attentieverhogende maatregelen voor het autoverkeer. De kruisingen zijn iets verhoogd en blijven gelijkwaardig (verkeer van rechts heeft voorrang), maar zijn duidelijker zichtbaar geworden door klinkers op het kruisingsvlak. Bij de komgrenzen is een drempel aangelegd, waar de fietsers omheen kunnen fietsen. In aansluiting op de Ardeweg zijn ook de Oud Lochemseweg en de Zwaluwenweg een 30 km/u zone geworden.

- Z van de kern van Wilp-Achterhoek, Z van de A1, ligt een 75 ha groot afvalverwerkingscomplex van Attero (die zij in 2011 heeft overgenomen van de VAR = Veluwse Afval Recycling). Bij binnenkomst op het terrein is direct het hoofdkantoor zichtbaar met daarvoor de weegbrug. Meteen daarachter bevindt zich de compostering, waar per jaar ca. 225.000 ton GFT (= groente-, fruit- en tuinafval) wordt verwerkt. Een groot deel van het GFT gaat door de vergistingsinstallatie, waar hernieuwbare elektriciteit uit het biogas wordt geproduceerd. De locatie heeft ook verschillende activiteiten op het gebied van mineralen. Zo wordt hier puin gebroken en grond gereinigd. Ook heeft deze locatie een operationele stortplaats. Gemeentelijke vuilophaaldiensten leveren er hun huishoudelijk en GFT-afval af, en als particulier kun je er terecht voor het aanbieden van bouw- en sloopafval, dakafval, schoon puin, groen afval, asbest, en grof huishoudelijk afval.

- De gemeente Voorst wil voor de hervestiging van glastuinders een nieuw tuinbouwgebied ontwikkelen ten zuidwesten van Attero (voorheen VAR) in Wilp-Achterhoek. Het gaat om een gebied van 70 hectare. In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (RSV) staat dat er een hervestigingslocatie moet komen voor glastuinders in de Regio Stedendriehoek. De verwachting was dat er tuinbouwbedrijven verplaatst zouden moeten worden voor het project IJsselsprong. Het college van Voorst besloot toen om in het zoekgebied nabij Attero een begrensd gebied voor hervestiging aan te wijzen zodra zich een gegadigde meldt. Het bedrijf Schoneveld Breeding uit Twello wil zich hier graag vestigen. De veredelaar en producent van potplanten heeft met Attero een akkoord bereikt over de aankoop van een terrein van 10 hectare in het beoogde tuinbouwgebied.

- De gemeente Voorst wilde 75 nieuwe woningen realiseren in Wilp-Achterhoek. Dat lijkt veel voor zo'n klein dorp, maar het was als inhaalslag te beschouwen omdat de afgelopen jaren veel kernen in de gemeente Voorst, waaronder ook dit dorp, 'op slot' hebben gezeten qua woningbouw en uit onderzoek een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen in het dorp was gebleken. De gemeente was op basis van een extern advies en richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uitgegaan van een geurcirkel van 200 meter rond veevoerbedrijf Bosgoed Graanhandel. In februari 2012 bepaalde de Raad van State echter na een advies van de Stichting Adviesgroep Bestuursrecht dat voor Bosgoed Graanhandel een geurcirkel van minimaal 700 meter gehanteerd moet worden.

De gemeente Voorst kan, aldus de Raad van State, binnen deze geurcirkel in onvoldoende mate het vereiste ´goede leef- en woonmilieu´ garanderen. De gemeente heeft daarna onderzocht of het mogelijk is om de bedrijfsvoering aan te passen of het bedrijf te verplaatsen, om zo woningbouw toch mogelijk te maken. Beide opties bleken echter economisch niet verantwoord. De gemeente heeft daarom in maart 2013 definitief geconcludeerd dat om deze reden in Wilp-Achterhoek helaas niet meer kan worden gebouwd. In 2014 heeft de provincie overigens geconcludeerd dat er überhaupt geen 'contingent' meer beschikbaar is om woningen te bouwen in de kleine kernen van de gem. Voorst, waaronder deze kern en buurkern Posterenk, waar ook woningbouwplannen waren.

- Het waterschap is voornemens om een waterzuivering te bouwen op het Attero terrein in Wilp-Achterhoek. Het water van het gebied ten zuiden van Attero dient hier te worden gezuiverd, waardoor schoon water in de Twellosebeek kan worden geloosd en de zuivering in Terwolde wordt ontlast. Ook het afvalwater van Attero kan hier worden verwerkt, echter dit dient eerst te worden voorgezuiverd. Zowel de voorzuivering als de ‘normale’ zuivering zullen afgesloten processen zijn. Dus in een dichte hal of in dichte bassins, met een beperkte kans op geuroverlast. Er is ongeveer 1 ha nodig voor de zuivering en de voorzuivering. Het terrein tussen de afgebrande sorteerhal en de stortplaats is hiervoor in beeld. Attero en het waterschap zijn onderling nog in gesprek over wie wat gaat uitvoeren. Dorpsraad ABWA geeft er sterk de voorkeur aan dat het waterschap beide activiteiten gaat uitvoeren. Volgens hen is de kans op geuroverlast dan het kleinst, aangezien dan de best beschikbare technieken worden gebruikt. Een deel van deze technieken is nog in ontwikkeling. De vergunningprocedure zal medio 2018 worden doorlopen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Jaarlijks is er op carnavalszondag de Carnavalsoptocht Pampus - Lollebroek (= Posterenk en Wilp-Achterhoek), in 2020 voor de 47e keer. Vanaf 2020 start de optocht niet meer in Wilp, omdat veel deelnemers de lengte (9 km) en duur (3 uur) wel erg lang vonden. De optocht start voortaan bij het onderkomen van Pampus, waardoor de route van de optocht nu nog 'maar' 6 km lang is. - Carnavalsvereniging De Lollebroek. - CV Deurdonderen, naar eigen zeggen "de leukste groep uit de regio", bouwt sinds 2013 jaarlijks een mooie wagen en doet daarmee mee in de optochten in het dorp en omgeving.

- De toneelvereniging van CV De Lollebroek brengt jaarlijks in een weekend in april een nieuw stuk op de planken in restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek.

- "De Calimero Cross groeide uit zijn jasje, daarom op naar Cross 2.0: de Lollebroeksecross. Na het succes van edities 2017 en 2018 wordt ook in 2019 e.v. op de zaterdagmiddag van het autorodeo weekend (mei) weer een cross georganiseerd. Sinds 2019 heet het de Lollebroekse Cross. Het evenement vindt plaats op het autorodeoterrein aan de Leemsteeg in Wilp-Achterhoek. Sinds editie 2019 is het een nog groter spektakel. Er zijn spectaculaire veranderingen doorgevoerd. Zo is het rodeoterrein opnieuw ingedeeld en veranderd en mede daardoor is de baan nu twee keer zo groot. De totale lengte is maar liefst 525 meter. Een baan met bochten en bulten, waar je overheen kunt rijden of langs heen kunt rijden, zodat met elk voertuig op de baan kan worden gereden.

Er wordt gereden in verschillende klassen, waar zowel jong als oud(er) gratis aan kan deelnemen. Voor brommers, scooters, quads en motoren. Meedoen is mogelijk voor zowel de geoefende rijders als de beginners. Je kunt al deelnemen vanaf 6 jaar, en of je nou rijdt met een Tomos of een dikke KTM, alles is welkom. Dit alles is gewoon voor de lol, lekker crossen op een leuke baan zónder wedstrijd-element. Natuurlijk is er op het feestterrein nog veel meer te beleven; zo is er een feesttent voor een hapje en een drankje in de wrakkenbar, voor de kinderen is en een springkussen en draaimolen en er kan een rodeoauto beschilderd worden. Kom gerust een kijkje nemen want de entree is gratis! En natuurlijk is er op zondag een nu nog spectaculaire autorodeo!" Aldus de aankondiging van de Lollebroeksecross editie 2019.

- Bij de jaarlijkse spectaculaire Autorodeo in Wilp-Achterhoek (op een zondag in mei, zoals hierboven beschreven is dit dus op de zondag na de Lollebroeksecross) is ons niet helemaal duidelijk wat hiervan nu de bedoeling is. Normaalgesproken proberen coureurs hun wagen zo lang mogelijk heel te houden. Het lijkt er hier op dat het tegengestelde de bedoeling is. Maar wie heeft er dan gewonnen? Voor een indruk zie de foto's en filmpjes onder de link, of bekijk hier de Aftermovie Lollebroekse Cross en Autorodeo editie 2019.

- Tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest (weekend in juni, in 2020 voor de 29e keer) is er 3 dagen lang van alles te doen voor jong en ouder. Voor een indruk van de activiteiten zie het programma Dorpsfeest 2018.

- Høken en Bökken bie Beltman in Wilp-Achterhoek (op zaterdag 13 oktober 2018, bij Stoeterij Beltmanshoeve) is volgens de site van het evenement "Høken zoals het ooit bedoeld is: manege, muziek, en bier... alle ingrediënten voor een tof feest!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wilp-Achterhoek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA) bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Zij houden zich onder meer bezig met woningbouwplannen, de verkeersveiligheid, het gemeentebeleid en de relatie met bedrijven in het dorp. Daarnaast hebben ze een rol gespeeld in aanschaf en onderhoud van de AED die beschikbaar is bij graanhandel Bosgoed.

- Onderwijs: - De missie van Basisschool Wilp-Achterhoek is een school te zijn met een veilige, open sfeer, waarin kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Ze streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. Op een flexibele en praktische wijze werken ze aan de ontwikkeling van hun competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin. Ze werken gedifferentieerd met moderne methoden en hanteren afwisselende, zelfstandigheid bevorderende én samenwerking bevorderende werkvormen om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de leerbehoeften van de kinderen.

Alle kinderen op Basisschool Wilp-Achterhoek zijn verschillend. Om tegemoet te komen aan deze verschillen en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen bieden ze hen een klimaat waarin hun kernwaarden “Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect” een herkenbare plek hebben. Dit kenmerkt zich doordat ze in de omgang met de kinderen, hen laten ervaren dat ze ‘mogen zijn wie ze zijn’. Ze bieden de kinderen daarom sociale ondersteuning zodat ze hun eigen grenzen aan kunnen geven én kunnen omgaan met de grenzen van een ander. Dat klimaat wordt vervolgens gerealiseerd door passende structuur te bieden, regels op te stellen en samen met de kinderen in de groep afspraken te maken.

- Duurzaamheid: - Waterschap Vallei en Veluwe werkt sinds begin 2019 aan de ontwikkeling van een nieuwe 'waterfabriek' in Wilp-Achterhoek. Het wordt een ‘alles in één zuivering’ en vervangt op termijn voor een deel de rioolwaterzuivering in Terwolde. Naast het produceren van schoon water, onttrekt de waterfabriek grondstoffen zodat deze hergebruikt kunnen worden. Zo bouwt het waterschap aan zijn ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Denk hierbij aan het gescheiden opvangen en verwerken van riool- en regenwater, zodat het regenwater niet meer door het zuiveringssysteem mee hoeft te gaan. Een deel van het gezuiverde water van de waterfabriek wordt gebruikt om de Twellosebeek van water te voorzien, zodat deze beek weer voldoende water van goede kwaliteit bevat. De nieuwe waterfabriek haalt maar liefst 75% meer stikstof en fosfaat uit het vervuilde water dan een reguliere zuiveringsinstallatie. Doel is daarnaast om 80% van de medicijnresten te verwijderen, 90% minder slib over te houden en 90% minder chemicaliën te gebruiken.

Het waterschap werkt in dit project samen met de gemeente Voorst, de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook vindt samenwerking plaats met de bedrijven Attero en Schoneveld Breeding en de kennispartners Aquaminerals, STOWA en Wageningen University & Research (WUR). Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV gaan als een bouwteam met het waterschap eerst een pilot uitvoeren om te testen of het vernieuwende idee praktisch haalbaar is. Ook gaan ze aan de slag met het verder ontwerpen van de installaties. Daarnaast wordt er gezocht naar een geschikte locatie op en nabij de bedrijven Schoneveld Breeding en Attero aan de Sluinerweg bij Wilp-Achterhoek. (bron: Waterschap Vallei en Veluwe)

Reactie toevoegen