Pijnenburg

Plaats
Buurtschap
BaarnSoest
EemlandUtrechtse Heuvelrug
Utrecht

Pijnenburg-MSD-20100417-195458.jpg

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg-MSD-20100417-195466.jpg

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg-MSD-20100417-195467.jpg

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg-MSD-20100417-195456.jpg

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg-MSD-20100417-195454.jpg

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg, Baarn, Utrecht, Eemland

Pijnenburg

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Pijnenburg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Pijnenburg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Pijnenburg.

Terug naar boven

Status

- Pijnenburg is een buurtschap en landgoed in de provincie Utrecht, in de streken Eemland en Utrechtse Heuvelrug, in grotendeels gemeente Baarn, deels gemeente Soest.

- De buurtschap Pijnenburg, voor zover gelegen rond de gelijknamige weg, valt voor de postadressen onder de kern Baarn, maar wordt in de praktijk tot het dichterbij gelegen Lage Vuursche gerekend.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 (als buurtschap) Pijnenburg of Het Spie. Het landgoed Pijnenburg wordt reeds in 1631 vermeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Pijnenburg ligt ZW van Baarn en ZW van Soest, aan beide zijden van de Biltseweg (N234). De bebouwing concentreert zich rond de Biltseweg en de W daarvan gelegen weg Pijnenburg, gemeente Baarn. Het gebied rond de Pijnenburgerlaan, O van de Biltseweg, valt onder Soest. De Pijnenburgergrift of Praamgracht loopt N langs Soest, Z langs Baarn en komt uit in de Eem.

- Landgoed Pijnenburg is ruim 340 hectare groot en omvat drie boswachterijen: ’t Hooge Erf, Kievitsdal en De Brandenburg. Het ligt, net als Lage Vuursche, in de Laagte van Pijnenburg. Deze laagte is onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug maar lager en natter.

- Abusievelijk is lange tijd een stuk bosgebied in Laag Hees (gemeente Soest) aangeduid als Pijnenburg. Onder invloed van de Historische Vereniging Soest is die naam in 2005 veranderd in Laag Hees. Voorheen was een groot deel van dit gebied in handen van de familie Insinger, die het hele bezit Pijnenburg noemde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Pijnenburg 15 huizen met 108 inwoners in de gemeente Baarn. Onder de gemeente Soest wordt Pijnenburg in de Volkstelling van 1840 niet apart vermeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Natuur, water en wonen voor gebied De Wiek
De gemeente Soest, landgoed Pijnenburg, de provincie Utrecht en Waterschap Vallei & Eem hebben in 2010 een intentieovereenkomst gesloten over de toekomstige ontwikkelingen in De Wiek, het gebied tussen bedrijventerrein De Grachten, Biltseweg, Wieksloterweg en Dorresteinweg. Het gebied wordt deels afgegraven zodat dit bij overvloedige regenval onder water komt te staan. Soest denkt dat dit ongeveer twintig tot dertig keer per jaar gebeurt. Ook gaat het grondwaterpeil omhoog. Het regenwater van bedrijventerrein De Grachten wordt naar het nieuwe natuurgebied geleid, en stroomt daarvandaan geleidelijk weg in de Pijnenburgergrift, ook wel bekend als Praamgracht. In totaal wordt 14 hectare nieuwe natuur ontwikkeld: 8 hectare bloemrijk grasland, 3,5 hectare nat schraalland en 2,5 hectare moeras. Langs het gebiedje komt een wandelpad.

Deel van de overeenkomst is dat landgoed Pijnenburg overbodige agrarische gebouwen, zoals loodsen en schuren, kan slopen en een aantal voormalige pachterswoningen kan verbouwen tot moderne woningen. Ook mogen er twee woningen bij worden gebouwd. Het gebied is aangemerkt als nieuw te ontwikkelen natuurgebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De herinrichting van De Wiek, die in 2011 is gestart, is een van de projecten van Hart van de Heuvelrug.

Gemeente Baarn en provincie Utrecht verlenen medewerking aan de realisatie van een klimbos, een theehuis en een dierenbegraafplaats op landgoed Pijnenburg. De ingreep in de natuur wordt gecompenseerd door de aanleg van onder andere nieuwe heidevelden. Het koetshuis op het landgoed krijgt de dubbelfunctie wonen / kantoor-, en congresruimte. (2012)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Pijnenburg Bosmarathon (op een zondag in oktober) voert door de bossen van het deel van voorheen Pijnenburg dat tegenwoordig Laag Hees heet.

Terug naar boven

Links

- Website van Landgoed Pijnenburg.

Reactie toevoegen