Nieuwleusen

Plaats
Dorp
Dalfsen
Salland
Overijssel

nieuwleusen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuwleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

Nieuwleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

gemeente_nieuwleusen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Nieuwleusen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nieuwleusen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Nieuwleusen

Terug naar boven

Status

- Nieuwleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuwleusen.

- Onder het dorp Nieuwleusen vallen ook de buurtschappen De Meele, Den Hulst, Rollecate (deels) en Ruitenveen.

- Het N deel van het huidige dorp was vroeger onderdeel van het aparte dorpje Den Hulst, namelijk van het Z deel, dit was de kern ervan. Op sommige plattegronden wordt Den Hulst nog genoemd als plaatsnaam, en gezien de nog goed herkenbare karakteristieke lintbebouwing van dit vroegere dorp, vinden wij de kwalificatie "buurtschap" voor Den Hulst nog wel gerechtvaardigd. Den Hulst is geleidelijk aan Nieuwleusen vastgegroeid (zij het dat de sportvelden er nog tussen liggen) en wordt tegenwoordig als deel van dat dorp beschouwd. Op oude plattegronden is sprake van een verdeling van het oorspronkelijke dorp - dat vóór de grote uitbreidingen vanaf de jaren zestig alleen nog lintbebouwing was in het O verlengde van de buurtschap Ruitenveen - in West- en Oost-Nieuwleusen. Op de gemeenteplattegrond van Kuijper uit 1870 elders op deze pagina is dat nog goed te zien.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Ni'jlusen of Ni'jluusn.

Oudere vermeldingen
Nieuwleuzen, 1635 Nieuw-Leusen, 1658 Oosterveen, 1738 kopie 1751 Nieuw Lussen, 1803 Nieuw-Leussen, <1850 Nieuw-Leuzen, 1882 Nieuw Leusen, 1883 Nieuw-Leuzen, 1903 Nieuwleusen.

Naamsverklaring
Eertijds was hier de havezate Oosterveen. Vanaf 1635 is de wilde woestenij oftewel het achterste veen vruchtbaar gemaakt vanuit Leusen, dat, na de stichting van Nieuwleusen, Old Luessen werd genoemd, waarvoor zie Oudleusen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwleusen ligt NO van Zwolle, NNO van Dalfsen, NW van Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuwleusen 288 huizen met 1.703 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 114/714 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ruitenveen 76/439, Ruitenhuizen 21/120, De Meele 15/90 en Den Hulst 62/340. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
"Nieuwleusen; een jonge gemeente die niet oud is geworden: zo kan men deze gemeente kenschetsen. Het dorp was van 1818-2001 een zelfstandige gemeente. In de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) werden de drost- en schoutambten omgevormd naar Frans model. Na het vertrek van de Franse troepen werden veel bestuurlijke vernieuwingen uit de Napoleontische periode overgenomen. Bij koninklijk besluit van 24 november 1815 keurde koning Willem I het plan van de verdeling der provincie Overijssel goed. De uitvoering van de gemeentelijke herindelingen volgde in 1818.

De gemeente Nieuwleusen is op 1 juli 1818 ontstaan als samenvoeging van het noordelijk deel van de gemeente Dalfsen met het Ruitenveen en Ruitenhuizen van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel, en een klein gebied met zes huizen van de gemeente Staphorst. Tot 1833 was Avereest met de gemeente samengevoegd. Het was een "personele unie" met een gedeelde burgemeester, maar met gescheiden gemeentelijke budgetten.

Tot 1851 heeft de familie Van Dedem grote invloed gehad op het lokale bestuur van Nieuwleusen en Avereest. De eerste burgemeester, Reinier Saris van der Gronden, was getrouwd met Helena Eva van Marle, een zus van Judith van Marle, de echtgenote van Willem Jan baron van Dedem. De oudste dochter van Jan Willem baron van Dedem was getrouwd met de tweede burgemeester, Onno Zwier van Sandick, en daarna nam de zoon, Coenraad Willem Baron van Dedem de functies van burgemeester en notaris waar.

De gemeentelijke administratie werd vanaf 1818 gehouden in de kamer van een boerenwoning aan het Oosteinde. Dit duurde totdat burgemeester J. Bosch Bruist in 1878 aan het Westeinde een ambtswoning liet bouwen, die ook werd gebruikt als gemeentehuis. Later werd er rechts een secretarie bijgebouwd en kwam er ook een "cachot". In 1931 werd aan de overkant van de straat een nieuw gemeentehuis gebouwd. De burgemeesterswoning werd door burgemeester F. Brink voor het laatst als ambtswoning gebruikt. In de jaren tachtig werd vanwege ruimtegebrek een kantoor achter het gemeentehuis gebouwd. Dat werd in 2006 weer afgebroken. Na de samenvoeging van de gemeente Nieuwleusen met de gemeente Dalfsen in 2001 ontstond er discussie over de vraag wat er moest gebeuren met het Olde Gemientehuus. Verkoop stuitte op grote tegenstand van de bevolking. Besloten werd om het als gemeentelijk servicepunt en politiepost in te richten." (bron: Museum Palthehof)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuwleusen, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Canon van Nieuwleusen.

- "Historische vereniging 'Ni'jluusn van vrogger' is opgericht in 1982. Aanleiding tot de oprichting was de viering van het 350-jarig bestaan van Nieuwleusen. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de algehele belangstelling voor de geschiedenis van deze voormalige gemeente en omliggende gebieden in het bijzonder en de regionale geschiedenis in het algemeen. Voor de uitvoering van de doelstelling kent de vereniging diverse activiteiten, waarvan de belangrijkste zijn: Museum Palthehof, waarin de grote verzameling lokaal cultuurhistorisch erfgoed wordt getoond. Jaarlijks is er een wisseltentoonstelling over een bepaald thema; kwartaalblad met veel interessante informatie en foto's over de geschiedenis van het dorp en omgeving. In de afgelopen jaren is er een groot aantal artikelen verschenen over diverse onderwerpen. In elk nummer een groepsfoto met bijbehorende namen; ledenbijeenkomsten met lezingen, film- en diapresentaties;

werkgroepen die zich bezig houden met een bepaald aspect uit de geschiedenis van het dorp. De werkgroep Genealogie (stamboomonderzoek) doet onderzoek naar families; de werkgroep Begraafplaats inventariseert de grafstenen, de Zanggroep achterhaalt en zingt oude liedjes en de Fotowerkgroep zorgt dat oude foto’s in het archief van de vereniging worden vastgelegd. Deze werkgroep draagt ook zorg voor de verzameling school- en groepsfoto’s die in Museum Palthehof ter inzage liggen. Er zijn meer nog werkgroepen. "Ni'jluusn van vrogger" is de grootste culturele vereniging in Nieuwleusen en telt momenteel ruim 900 leden. Deze komen zowel uit de omgeving als van elders. Een lidmaatschap kost € 18,50 per jaar. Leden ontvangen het kwartaalblad, hebben recht op toegang tot verenigingsactiviteiten en ontvangen twee toegangskaartjes voor Museum Palthehof. Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk."

- Museum Palthehof toont onder meer boerengereedschappen, huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken uit het leven van de Nieuwleusener voorouders en de inventarissen van diverse kleine ambachtelijke bedrijfjes. Het museum bezit ook een collectie over de vroegere Union rijwielfabriek in Den Hulst. Daarnaast is een schoolklasje, een boerenkeuken en een 'mooie kamer' te zien. Verder maquettes van onder andere een Nieuwleusener boerderij en een schip dat vroeger door het kanaal de Dedemsvaart zijn lading turf vervoerde. Een diaklankbeeld geeft meer informatie over de geschiedenis van Nieuwleusen. Aan de leestafel kunnen bezoekers de vele oude school- en groepsfoto's bekijken of gegevens van geboorten, huwelijken en overlijden in het dorp raadplegen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Nieuwleusen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het boerderijcomplex op Oosterveen 89 en het boerderijcomplex op Westeinde 172.

Gemeentelijke monumenten
Het dorp heeft - inclusief de buurtschappen De Meele, Den Hulst en Ruitenveen - 24 gemeentelijke monumenten.

Grote Kerk en Maranathakerk
"Nieuwleusen is een relatief jong dorp, ontstaan in de eerste helft van de 17e eeuw als gevolg van de toenmalige vervening van dit gebied. In die tijd ontstond een nederzetting die de naam Oosterveen droeg. In deze nieuwe gemeenschap werd al spoedig een school gesticht, alsook een kerkelijke gemeente, zo blijkt zowel uit het oudst bekende doopboek, dat vanaf 1659 is bijgehouden, en de oudste avondmaalsbeker, die het jaartal 1660 draagt. Nieuwleusens eerste predikant werd beroepen in 1663. De lokale Hervormde Gemeente (PKN) beschikt over twee kerkgebouwen: de Grote Kerk (Dommelerdijk 102, gebouwd in 1829, opvolger van de eerste kerk uit 1662) en de Maranathakerk (Burgemeester van der Grondenstraat 75, gebouwd in 1965).

Onze Hervormde Gemeente draagt de kenmerken van een echte volkskerk, wortelend temidden van de Sallandse cultuur en volksaard, waar het zoeken naar en leven uit het collectieve en wat bindt een belangrijke factor vormt. Aangezien de gemeente enerzijds wortelt in de traditie van Schrift, kerk en belijdenis, maar anderzijds open wil staan naar de huidige tijd, laat zij zich mogelijk het beste typeren als 'open-confessioneel'. Kenmerkend voor de gemeente is dat de meeste van haar leden praktisch zijn ingesteld. Het 'doen' van het geloof staat voorop. Tegelijk wordt het zijn van een lerende gemeente en het woorden geven aan en delen van wat men gelooft, gevoeld als een belangrijke uitdaging." (bron: Hervormde Gemeente Nieuwleusen) - Nieuws van de Grote Kerk op Facebook. - Nieuws van de Maranathakerk op Facebook.

Ontmoetingskerk
De huidige Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk in Nieuwleusen (Burgmeester Backxlaan 269) dateert uit 1939 en is de opvolger van een kerk uit 1869. De kerk is, evenals de naastgelgen pastorie op huisnr. 267, een gemeentelijk monument. In 1958 is het gebouw uitgebreid met een losstaande vergaderzaal. In 1980 zijn kerk en zaal verbonden. In 1997 is de kerk vernieuwd. De in 2007 uitgevoerde werkzaamheden maakten ten slotte van alle delen één geheel, vooral in het interieur van alle ruimten. Ook het in 1925 door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) gebouwde orgel is toen gerenoveerd. - Nieuws van de Ontmoetingskerk op Facebook.

Molen Massier
Molen Massier is een mooi topografisch grensgeval, omdat hij bijna op een driekernenpunt ligt; voor de post ligt hij nog nét in het noordelijkste puntje van het grondgebied van Dalfsen (daarom staat hij ook op de rijksmonumentenlijst van Dalfsen), vrij snel W ervan begint de Nieuwleusense buurtschap Ruitenveen (bij de Jachtlusterallee), en direct N en O van de molen is grondgebied van de kern Nieuwleusen, waar hij in de praktijk ook toe wordt gerekend, omdat hij maar 1 km van die dorpskern af ligt en wel 5 km van de dorpskern van Dalfsen verwijderd is. Het is de enige molen van dit dorp die bewaard is gebleven; de andere vijf zijn allemaal verdwenen. Anno 2006 was er nog slechts nog een romp van de oorspronkelijke korenmolen - een achtkantige stellingmolen - uit 1861 over, maar er waren toen al wel vergevorderde plannen om de Massier in zijn oude glorie te herstellen. Hiervoor is in 1990 Stichting Molen Massier opgericht. Het duurde 'even' voor het restauratieplan en vooral de financiën rond waren, maar op 10 mei 2006 is het officiële startsein voor de restauratie gegeven.

Molenmaker Dijkstra uit Sloten (Fryslân) wordt bereid gevonden de omvangrijke renovatieklus te klaren. Als nevendoel van het project is gesteld dat de molen een recreatieve en toeristische bestemming krijgt, om zo de middelen te verwerven voor de exploitatie. Op 8 februari 2008 is de gerestaureerde achtkant (de 'rieten jas') in zijn geheel met een grote telescoopkraan, die 80 ton kan tillen, op de stenen romp teruggeplaatst, wat uiteraard grote publieke belangstelling trok (hier vind je een fotoreportage van de restauratie van het achtkant). Op 17 oktober 2008 zijn de nieuwe kap en wieken, met een totaalgewicht van 16 ton, op de romp geplaatst. De officiële opening van de gerestaureerde molen is op 8 mei 2009 verricht door burgemeester Leo Elfers van de gemeente Dalfsen. De totale kosten van de restauratie bedroegen circa 600.000 euro, maar hij is dan ook weer zo goed als nieuw en kan er weer vele jaren tegen. De molen is op zaterdagmiddagen van 13.00-16.30 uur geopend. - Site van Molen Massier Nieuwleusen. - Nieuws van Molen Massier op Facebook. De Peerdestal, het bijgebouw bij de molen, is tegen een schappelijk tarief te huur als vergaderruimte en voor feestjes. De opbrengst zal vermoedelijk ten goede komen aan het onderhoud van de molen.

Grammofoonmuseum
Grammofoonmuseum Nieuwleusen (De Smeule 3). Grammofoons zijn voorzien van een rond plateau, waarop grammofoonplaten varierend diameter van 8 tot wel 50 centimeter afgespeeld kunnen worden. De eerste grammofoons hadden een trechterigvormige hoorn, een soort toeter. De hoorns werden steeds groter en fraaier. Vanaf ca. 1915 werden ze meer en meer ingebouwd in vaak kleine fraaie meubels. Ook kwamen er koffergrammofoons, die heel populair werden omdat ze makkelijker mee te nemen waren. Het museum heeft ook een kleine, maar zeer gevarieerde collectie bandrecorders. Er is ook een vitrine met allerlei soorten microfoons, van kleine eenvoudige modellen tot grote studio-exemplaren.

Het museum beschikt over een grote collectie 78 toeren platen en heeft zich de laatste jaren toegelegd op het verzamelen van vinyl langspeelplaten en singles. De bedoeling is om voor het nageslacht een brede en gevarieerde collectie platen op te bouwen, niet alleen om de muziek, maar ook om de meestal fraaie hoezen. Met de komst van het internet is verzamelen eigenlijk niet meer nodig, want vrijwel elk gewenst muzieknummer kan gedownload worden. Grammofoonplaten zijn levendige getuigen van een heel ander tijdperk. Een groep van 5 enthousiaste vrijwilligers is een avond per week bezig om de platen, vaak afkomstig van schenkingen, te sorteren, te wassen als dat nodig is en te registreren. Uitsluitend op afspraak is het museum iedere weekdag te bezoeken voor groepen van 5 tot ca. 35 personen (ook ‘s avonds).

Het Grammofoonmuseum is opgericht in 2002 en sinds 2005 stelt Jelle Bos zijn verzameling ten toon in de kelder van zijn woonhuis aan De Smeule. De unieke collectie is van nationale en internationale allure en verdient eigenlijk een in alle opzichten beter passende ruimte. De gemeente heeft in 2019 goedgekeurd dat het museum zijn thuisbasis kan gaan inrichten in 't Olde Gemientehuus.* De vrijwilligers willen er een voor jong en oud aantrekkelijk museum organiseren, met kleinschalige evenementen en exposities in de voormalige raadzaal. Verder willen ze educatieve projecten verzorgen voor scholen in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Het museum wordt een reis door de tijd, vanaf 1880 - de ontwikkeling van de apparatuur, maar ook van de muziek. Je komt binnen in 1880 en vertrekt weer in 1980. De anno 2021 82-jarige conservator Jelle Bos heeft bij ieder apparaat wel een leuk verhaal te vertellen. Dat wordt allemaal vastgelegd en gedigitaliseerd. Met een QR-code kunnen geïnteresseerde bezoekers de verhalen dan afluisteren. De bedoeling is dat de nieuwe locatie in de zomer van 2022 van start gaat.
* Sinds de opheffing van de gemeente Nieuwleusen was er een servicepunt van de gemeente Dalfsen in het oude gemeentehuis (Westeinde 2), dat tegenwoordig 't Olde Gemientehuus heet.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Motorclub MC Nieuwleusen organiseert een heleboel toertochten door het jaar heen, waaronder een Motorvierdaagse in juni. - Ook motorclub MC De Zweef organiseert diverse toertochten door het jaar heen. "Mede dankzij de sponsoring van diverse bedrijven in de regio hebben we een prachtig clubhuis kunnen realiseren. Dit clubhuis is met vereende krachten van de leden geheel in eigen beheer opgebouwd. Vanuit dit clubhuis vertrekken we nu met onze toertochten en gaan we naar de diverse evenementen van bevriende clubs. Ook hebben we onze clubavonden die nu elke 3e zaterdag van de maand worden gehouden, waar we lekker bij kunnen kletsen onder het genot van een drankje en met af en toe een live band die voor de juiste sfeer zorgt. Als je nu denkt, dat lijkt mij wel gezellig daar, kom dan gerust een keer langs op een clubavond of ga eens mee met een toertocht."

- "In de loop der jaren hebben de Oranjefeesten zich verder ontwikkeld en zijn ze een niet meer weg te denken volksfeest in de geschiedenis ons dorp. Deze uitstraling blijkt ook wel uit het grote maatschappelijke draagvlak van onze vereniging. Oranjevereniging Nieuwleusen en omgeving heeft ruim 1200 leden en is daarmee de grootste vereniging van het dorp. De Oranjefeesten worden verspreid over vier dagen gevierd. In principe liggen deze dagen altijd rond 31 augustus. Als regel wordt gehanteerd de eerste zaterdag in september met de dagen daarvoor. In verband met de vakantiespreiding kan hiervan incidenteel wel eens worden afgeweken. Naast de bekende Oranjefeesten organiseert de Oranjevereniging ook festiviteiten op Koningsdag.

Toekomst. Het bestuur heeft natuurlijk ook nagedacht waar we de komende jaren naar toe willen. Ons uitgangspunt is dat we een een feest willen organiseren voor en door Nieuwleusen. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van het dorp een of meerdere onderdelen kan vinden in het programma waar men zich in kan vinden. Dit willen de komende jaren doorzetten en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Koningsdag (tot 2013 Koninginnedag) is hier een goed voorbeeld van. Steeds meer wensen weten het Palthebos te vinden met het gratis toegankelijke OranjePop!

Ook vinden we het zeer belangrijk dat iedereen een onderdeel kan bijwonen en willen dus de entreeprijzen laag tot zelfs gratis toegankelijk houden. We werken dan ook volledig met vrijwilligers en willen dit de komende jaren nog verder uitbreiden. Aangezien we dit natuurlijk niet volledig zelf kunnen regelen vragen we hiervoor hulp van de plaatselijke verenigingen en stichtingen. Door de hulp van de verenigingen kunnen we zelfs giften geven aan deze verenigingen. Alle partijen hebben dus profijt van deze samenwerking. Voor en door Nieuwleusen, laagdrempelig en gezelligheid zijn de kernwoorden waar we de komende jaren als bestuur mee bezig willen blijven."

- Op Hemelvaartsdag organiseert Toerclub Nieuwleusen de Rabo Dauwtraprit. Fiets (gewone fiets, e-bike, racefiets) mee en help de erfelijke zeldzame hersenziekte SCA1 de wereld uit te helpen!

- Tijdrit (wielrennen) van Toerclub Nieuwleusen (op een woensdagavond in juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Zwembad
Zwembad De Meule.

Kringloopwinkel
"Kringloopwinkel Deuroe Veuroe is gevestigd op De Grift 17 in Nieuwleusen, een mooie locatie met voldoende parkeerruimte en geopend sinds 2012. U kunt voor veel spullen bij de Kringloopwinkel terecht. Door het hergebruik van diverse spullen kunnen we afval verminderen. Zo werken we samen aan sociale duurzaamheid in het dorp. In de winkel is van alles te koop, voor ieders smaak en natuurlijk voor elke portemonnee. Maar behalve kopen, kunt u ook overtollige spullen en kleding brengen. Hebt u overbodige huisraad en kunt u het niet zelf vervoeren? De Kringloopwinkel beschikt over een eigen aanhanger, waarmee uw spullen kunnen worden opgehaald. Een telefoontje naar de Kringloopwinkel is hiervoor voldoende. Naast het brengen van verkoopbare spullen, zijn er ook randproducten die geld opbrengen. Denk daarbij aan: oud ijzer; oud papier; oude kleding die niet meer verkoopbaar is in de Kringloopwinkel; apparaten met een stekker.

Vrijwilligers gezocht. De winkel wordt gerund door vrijwilligers. Daardoor kunnen de verdiensten van de kringloopwinkel geheel besteed worden aan diverse projecten van Coöperatie Nieuwleusen Synergie, waar de kringloopwinkel een van de onderdelen van is. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn de verkoop, de inname en opslag van materialen. Maar ook reparatie- en administratieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De openingstijden van de Kringloopwinkel zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag 10:00-16:30 uur, zaterdag 10:00-16:00 uur. Maandag en donderdag gesloten."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwleusen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van dit dorp en buurtschap Den Hulst op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwleusen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Nieuwleusen.com.

- Lokale links: - Pagina met links naar lokale instanties.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang is er voor het algemeen belang van de inwoners van de vroegere gemeente. Door de gemeentelijke herindeling met de gemeente Dalfsen is direct een vereniging Plaatselijk Belang Nieuwleusen (PBN) opgericht die voor de belangen van de kern opkomt. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op PBN om mee te spreken in diverse zaken, zowel persoonlijke - maar ook steeds meer gemeentelijke aangelegenheden. De plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen worden steeds meer om mening en advies gevraagd betreffende de ontwikkelingen in hun kern. Dat is een goede zaak want dat betekent dat Plaatselijk Belang door de leden, de inwoners van haar kern, maar ook door de overheid als een belangrijke schakel wordt gezien.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij bevorderen de leefbaarheid van Nieuwleusen. Wij dringen aan op goede huisvesting voor jong en oud en mensen die zorg nodig hebben. Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Wij zijn eerste aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Dalfsen over Nieuwleusener aangelegenheden. Wij maken ons sterk voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau en werkgelegenheid. Wij stimuleren en ondersteunen nieuwe ontwikkelingen. Wij streven naar maximale (verkeers-)veiligheid. Wij werken aan de bevordering van de saamhorigheid en gezelligheid in het dorp. Herkent u zich hierin, word dan lid van PBN. De lidmaatschapskosten bedragen slechts € 5,00 per jaar."

- Kulturhus / MFC: - Sinds 2018 heeft ook Nieuwleusen zijn Kulturhus; het (deels verbouw, deels nieuwbouw) complex van Kulturhus De Spil is namelijk in september 2018 feestelijk opgeleverd. De Spil staat precies in het midden van het uitgestrekte dorp en beoogt letterlijk en figuurlijk de verbindende schakel te worden voor de inwoners. Op vier gebieden wil De Spil meerwaarde brengen: welzijn, sport, onderwijs en kunst en cultuur. Op het gebied van kunst was hier nog weinig te doen. Daarom gaat De Spil onder meer vier keer per jaar een grote expositie organiseren. Voor de helft vult de wekelijkse agenda van De Spil zichzelf, doordat het gebouw door heel veel partijen wordt gebruikt, zoals het Agnietencollege, de Bibliotheek, Saam Welzijn, de Speelgoedbank, de Muziekschool en gemeente. Aanvullend organiseert De Spil nog van alles. Wat er de komende tijd in De Spil te doen is, kun je hier vinden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Het Agnieten College Nieuwleusen is een kleine, zelfstandige en krachtige locatie met grote ambities. Zij biedt alle leerwegen van het vmbo, havo en atheneum. Begrippen die de school kenmerken zijn: zorg voor elkaar, actief, sportief, gezellig en kleinschalig. Op het Agnieten College kennen de leerlingen elkaar, en kennen de docenten alle leerlingen. Het doel is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs, door uit alle leerlingen het maximale te halen. De school biedt een veilige en vertrouwde leer-, leef- en werkomgeving met veel sfeer.

- "Technische vakmensen opleiden, dat is wat wij doen! Volg een MBO-opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een combinatie van werken en leren. Door een goede samenwerking met regionale bedrijven kun je in de regio aan het werk. Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) werkt samen met het Alfa-college in Hardenberg als diplomerende school. Op lokatie Nieuwleusen werkt RTC Bouw samen met het Deltion College. Bekijk welke opleiding het beste bij jou past."

- Basisschool De Tweemaster. - Basisschool De Planthof.

- Stichting PCO-Nieuwleusen (PCO-N) heeft 4 scholen in het dorp en in 2 buurtschappen van het dorp, namelijk De Wegwijzer in het zuidelijke dorpsdeel, De Zaaier in het noorden, Het Kompas in de buurtschap Ruitenveen, en De Meele in de gelijknamige buurtschap. Een fusie met de PCO's van Ommen en Dalfsen zit er voorlopig kennelijk niet in, getuige een niet meer op de site staand nieuwsbericht uit 2016. Het betreft financiële maar vooral identiteits-aspecten waarover de partijen het kennelijk niet eens kunnen worden.

- Kinderopvang De Groene Helden beschikt over een buitenruimte van 1,5 ha met een kinderboerderij en heel veel 'groene' speelgelegenheden.

- Sport: - "Ponyclub en rijvereniging Hippisch Nieuwleusen maakt deel uit van regio Overijssel, kring Vechtdal. Om deel te kunnen nemen aan de KNHS kampioenschappen kun je je plaatsen door middel van deelname aan kringkampioenschappen en regiokampioenschappen. Bij onze organisatie is de hulp van leden, ouders en vrijwilligers van groot belang. Hierbij kun je denken aan onderhoudswerkzaamheden en/of hulp bij de wedstrijden. Het bestuur maakt een taakverdeling voor de te verrichten werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met de leden, er van uitgaande dat een ieder een steentje bijdraagt. Door als vereniging zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uit te voeren, worden de kosten voor de leden zo laag mogelijk gehouden. Ook wordt er jaarlijks door zowel de ponyclub als de rijvereniging een verloting georganiseerd tijdens hun uitnodigingsconcours. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op sponsoren voor een financiële bijdrage.

Ieder jaar organiseren wij een aantal concoursen. Zowel de rijvereniging als de ponyclub organiseren een uitnodigingsconcours. Tevens worden er een aantal kleinere spring- en dressuurwedstrijden georganiseerd voor zowel pony's als paarden. De ponyclub organiseert voor de allerkleinsten ieder jaar een bixiewedstrijd. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een bosrit of een barbecue. Accommodatie. Onze accommodatie ligt aan de Bosmansweg en maakt deel uit van het evenemententerrein in het centrum van het dorp. Als Hippisch Nieuwleusen hebben wij hier sinds 2012 een gloednieuwe kantine en prachtige rijbak (47x75m) met eb- en vloedsysteem. Tijdens wedstrijden wordt er naast de rijbak ook gebruik gemaakt van het evenemententerrein. Tijdens het zomerseizoen worden op dit terrein de lessen van de ponyclub gehouden op woensdagavond. De rijvereniging heeft de lessen op de donderdagavond. Gedurende de clubavonden kan men geen gebruik maken van de rijbak. Buiten de clubavonden om kan je als lid gebruik maken van het terrein."

- Korfbalvereniging d'Ommerdieck.

- Toneel: - Toneelvereniging Plankenkoorts.

- Vogels: - Vogelvereniging De Volièrevriend is opgericht in 1967 en heeft dus in 2017 het 50-jarig bestaan gevierd.

- Welzijn: - Kledingbank Nieuwleusen wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dalfsen en directe omgeving door herbruikbare kleding te verstrekken aan mensen die dat op het moment niet (meer) zelf kunnen bekostigen. Elke laatste zaterdag van de maand is er van 9:00-10:30 uur Sponsorverkoop. Iedereen is dan welkom, en alles kosts dan 1 euro per kledingstuk.

Aanvullend daarop is er de - Speelgoedbank Nieuwleusen. Zij zetten zich in voor gezinnen waar het financieel even minder gaat. Hun insteek is dat je je jeugd maar 1 keer kunt doen en je hierdoor niet beperkt mag worden als het even minder gaat. De kinderen van nu zijn de toekomst. Zij zamelen (gebruikt) goed en net speelgoed in en laten de gezinnen die gebruik maken van de Speelgoedbank het weer uitkiezen.

- "Heb je hersenletsel (NAH)? En wil je graag allerlei vaardigheden (opnieuw) leren of onderhouden? Dan ben je welkom bij Dagbesteding Nieuwleusen, locatie Buurtkamer van InteraktContour. Dat is in sporthal de Schakel."

- Duurzaamheid: - "Coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft als doel om het dorp leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit wil zij bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “Het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend dorp voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”. De voordelen die hier uit komen zullen terugvloeien naar de leden. We doen het samen en de baten zijn ook voor ons samen (Veur ons, deur ons). Iedereen die deel wil nemen aan initiatieven van de coöperatie moet lid worden van de coöperatie. Hiervoor is gekozen omdat zo invloed uitgeoefend kan worden op het beleid. Bovendien wordt via het lidmaatschap aangegeven dat je het eens bent met de doelstellingen van de coöperatie, namelijk het nastreven van een zelfvoorzienend dorp voor een leefbare toekomst."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Op drie tot vier minuten rijden van de A28 ligt Nieuwleusen. Een prima plaats om te ondernemen. Op het bedrijventerrein zijn enkele tientallen bedrijven gevestigd. Tot grote tevredenheid van de ondernemers die allemaal profiteren van de snelle en gemakkelijke verbinding met de A28 en de hoge arbeidsmoraal. De Industrie Kombinatie Nieuwleusen (IKN) is de belangenvereniging voor en door de in het dorp gevestigde industrie. De IKN behartigt de belangen van de ondernemers richting de gemeente en andere (overheids)organisaties. Daarnaast zorgt de IKN voor kostenbesparing via collectieve inkoop, een veilig bedrijventerrein en een kwalitatief goede uitstraling door een beter beheer van de bedrijventerreinen."

Reactie toevoegen