Ruitenveen

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

ruitenveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

De buurtschap Ruitenveen is sinds 2014 (weer) voorzien van plaatsnaamborden.

De buurtschap Ruitenveen is sinds 2014 (weer) voorzien van plaatsnaamborden.

Ruitenveen

Terug naar boven

Status

- Ruitenveen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. T/m 2000 gemeente Nieuwleusen.

- De buurtschap Ruitenveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuwleusen.

- De buurtschap is sinds 2014 (weer?) voorzien van witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruitenveen ligt rond de gelijknamige weg en rond de parallel lopende lintbebouwing aan de weg Westeinde (= provincialeweg N758), direct ZW van Nieuwleusen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ruitenveen 76 huizen met 439 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ruitenveen op de site van de buurtverenging.

- Geschiedenis van Ruitenveen in de Canon van Nieuwleusen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 had de gemeente plannen om als bezuinigingsmaatregel lantaanpalen in buitenegebieden o.a. in het Ruitenveen te verwijderen. De inwoners vonden dat geen goed plan in verband met de veiligheid van fietsers die in het donker naar Nieuwleusen fietsen. Of dit plan is doorgegaan is ons niet bekend.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Ruitenveen.

- Onderwijs: - Buurtschap Ruitenveen heeft gelukkig nog altijd een eigen basisschool, en wel Basisschool Het Kompas. Kenmerken van deze school zijn: landelijk gelegen kleine school; Daltonschool in wording; ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven; ruime aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek; gezamenlijke schooltuin; gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen in de eigen groep; goede aansluiting op het voortgezet onderwijs; veel ondersteuning van bereidwillige ouders.

- Zorg: - Zorgboerderij Het Ruitenveen is niet gericht op één speciale doelgroep. Door hun ervaring en de verschillende mogelijkheden die de locatie (melkveehouderij) biedt, kunnen ze veel verschillende soorten dagbesteding aanbieden. Als ondergrens hanteren ze de leeftijd van 10 jaar. Een bovengrens qua leeftijd is er niet. Sommige deelnemers zullen het prettig vinden om fysiek aan het werk te zijn en mee te 'buffelen' op de boerderij, anderen willen graag lichte werkzaamheden doen of een bijdrage leveren door bijvoorbeeld de koffie te zetten. Mensen die hier terecht kunnen zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke handicap, mensen (ouderen) die in een isolement dreigen te geraken, mensen die structuur en dagritme willen krijgen, mensen die werkervaring op een boerderij willen opdoen, jongeren die naast school dagopvang nodig hebben. Ze kunnen ook mensen ontvangen met een Ernstig Meervoudige Beperking. - Videoreportage over Zorgboerderij Het Ruitenveen (9 min.).

Reactie toevoegen