Oudleusen

Plaats
Dorp
Dalfsen
Salland
Overijssel

Oudleusen

Terug naar boven

Status

- Oudleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- Het dorp Oudleusen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Dalfsen.

- Onder het dorp Oudleusen valt ook de buurtschap Holt.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Oldlusen of Oldluzen.

Oudere vermeldingen
Oud-Leuzen, 1311 Lusne, 1315 Lusnen, 1381-1383 Losene, ca. 1390 Luesene, 1477 Leussen, 1764 Old Luessen, 1840 Oud-Leusen.

Naamsverklaring
Betekenis onzeker. Verband met loos 'afwatering, waterlozing' is niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oudleusen ligt NO van Dalfsen, aan de provincialeweg N340 (Hessenweg) van Dalfsen naar Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudleusen 78 huizen met 490 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners, verdeeld in ca. 500 in de kern en ca. 700 in het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze nederzetting heet aanvankelijk gewoon Leusen en is ontstaan in de 13e eeuw. In de 17e eeuw worden de hoogveenmoerassen N van de nederzetting ontgonnen en ontstaat daar het dorp Nieuwleusen. Het oude Leusen wordt vanaf dan Oudleusen. De huidige Hervormde (thans PKN) kerk wordt gebouwd in 1952, als opvolger van het evangelisatiegebouwtje uit 1870, dat na de Tweede Wereldoorlog in verval was geraakt.

In 1969 wordt ontmoetingscentrum De Wiekelaar (aanvankelijk verenigingsgebouw van de kerk) gerealiseerd. In 1989 komt daar een sporthal bij. In 2011 is De Wiekelaar een volwaardig multifunctioneel centrum geworden omdat het nu nog meer voorzieningen herbergt, met name bibliotheek, jeugdsoos en peuterspeelzaal. Verdere voorzieningen in het dorp zijn basisschool de Cazemierschool en sinds 1992 de supermarkt van Dirk Wennemars.

Als u zich nader wlt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Ontstaan van Oudleusen.

- Historische Werkgroep Oudleusen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Oudleusen (2011).

- In 2015 is een nieuw evenemententerrein in het dorp gerealiseerd, waarmee er weer een vaste plaats is voor feesten, sportactiviteiten, markten en een plek waar de jeugd kan voetballen, volleyballen en spelen. Wellicht wordt er ook nog een ijsbaan gerealiseerd. De inrichting / aankleding moet door het dorp zelf worden bekostigd. De Vrienden van Evenemententerrein Oudleusen hebben daartoe in 2015 o.a. een gesponsorde fietsmarathon georganiseerd van Parijs naar Oudleusen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oranjevereniging organiseert de Oranjefeesten rond Koningsdag.

- Autorodeo (op een zaterdag in juni).

- Oogstdag op een zaterdag in september.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudleusen.

- Nieuws: - Het laatste nummer van dorpsblad De Vechtanjer is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Oudleusen is opgericht in 1947.

- Sport: - IJsclub De Poel.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Oleu.

Reactie toevoegen