Oudleusen

Plaats
Dorp
Dalfsen
Salland
Overijssel

Oudleusen

Terug naar boven

Status

- Oudleusen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- Het dorp Oudleusen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Dalfsen.

- Onder het dorp Oudleusen valt ook de buurtschap Holt.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Oldlusen of Oldluzen.

Oudere vermeldingen
Oud-Leuzen, 1311 Lusne, 1315 Lusnen, 1381-1383 Losene, ca. 1390 Luesene, 1477 Leussen, 1764 Old Luessen, 1840 Oud-Leusen.

Naamsverklaring
Betekenis onzeker. Verband met loos 'afwatering, waterlozing' is niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oudleusen ligt NO van Dalfsen, aan de provincialeweg N340 (Hessenweg) van Dalfsen naar Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudleusen 78 huizen met 490 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners, verdeeld in ca. 500 in de kern en ca. 700 in het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze nederzetting heet aanvankelijk gewoon Leusen en is ontstaan in de 13e eeuw. In de 17e eeuw worden de hoogveenmoerassen N van de nederzetting ontgonnen en ontstaat daar het dorp Nieuwleusen. Het oude Leusen wordt vanaf dan Oudleusen. De huidige Hervormde (thans PKN) kerk wordt gebouwd in 1952, als opvolger van het evangelisatiegebouwtje uit 1870, dat na de Tweede Wereldoorlog in verval was geraakt.

In 1969 wordt ontmoetingscentrum De Wiekelaar (aanvankelijk verenigingsgebouw van de kerk) gerealiseerd. In 1989 komt daar een sporthal bij. In 2011 is De Wiekelaar een volwaardig multifunctioneel centrum geworden omdat het nu nog meer voorzieningen herbergt, met name bibliotheek, jeugdsoos en peuterspeelzaal. Verdere voorzieningen in het dorp zijn basisschool de Cazemierschool en sinds 1992 de supermarkt van Dirk Wennemars.

Als je je nader wlt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Ontstaan van Oudleusen.

- "Historische Werkgroep Oudleusen richt zich op historisch onderzoek naar Oudleuser families, boerderij- en veldnamenonderzoek, fotografie en documentatie, en het vastleggen van verhalen van ouderen over vroeger. Ook worden er artikelen over de geschiedenis van het dorp geschreven voor het dorpsblad De Vechtanjer."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Oudleusen (2011).

- In 2015 is een nieuw evenemententerrein in het dorp gerealiseerd, waarmee er weer een vaste plaats is voor feesten, sportactiviteiten, markten en een plek waar de jeugd kan voetballen, volleyballen en spelen. Wellicht wordt er ook nog een ijsbaan gerealiseerd. De inrichting / aankleding moet door het dorp zelf worden bekostigd. De Vrienden van Evenemententerrein Oudleusen hebben daartoe in 2015 o.a. een gesponsorde fietsmarathon georganiseerd van Parijs naar Oudleusen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oranjevereniging organiseert de Oranjefeesten rond Koningsdag.

- Autorodeo (op een zaterdag in juni).

- Oogstdag op een zaterdag in september.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudleusen.

- Nieuws: - Het laatste nummer van dorpsblad De Vechtanjer is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Oudleusen is opgericht in 1947.

- Dorpshuis: - "De Wiekelaar is een multifunctioneel ontmoetingscentrum in de dorpskern waarin veel voorzieningen zijn gehuisvest, zoals de bibliotheek, de fysiotherapeut, Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Kindercentrum Oudleusen, de Jeugdsoos, een sportzaal en aangrenzend basisschool O.S. Cazemier. De gebruikers van de Wiekelaar werken nauw samen om een goed programma-aanbod voor de inwoners te realiseren. De Wiekelaar biedt daarnaast tal van mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten, exposities, feesten, lezingen, vergaderingen en vieringen. Er is een ruim aanbod van arrangementen om je bijeenkomst, vergadering of feest onvergetelijk te maken. Een enthousiast horecateam verzorgt alles tot in de puntjes en iedere wens is bespreekbaar. De Wiekelaar is een uniek gebouw met veel zaalruimten en een aangrenzende sportaccommodatie. De centrale ligging vlakbij de A28 en direct aan de N340 en de mogelijkheid om naast de grote zaal ook diverse kleinere ruimten te huren, biedt veel perspectief. Er is bovendien volop parkeergelegenheid aan beide zijden van het gebouw."

- Sport: - "IJsclub De Poel is opgericht in 1975 en beheert een natuurijsbaan, die wordt opengesteld voor recreatief ijsplezier in de winter. In 1975 werd er geschaatst op een oude vechtarm bij de Oude Oever. In de winter van 1980-81 is de ijsbaan verplaatst naar een stuk land van Wijnholt schuin tegenover Mooi Rivier (voorheen De Bron / De Vechtstroom). Dat stuk land werd de Poel genoemd, en daar dankt de ijsclub in Oudleusen zijn naam aan. Na enkele jaren werd er weer verkast en werd de ijsbaan verplaatst naar de huidige locatie, naast de stuw. Hier wordt al weer bijna 25 jaar geschaatst."

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Oleu.

Reactie toevoegen