Nederweert

Plaats
Dorp en gemeente
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

nederweert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

gemeente_nederweert_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Nederweert anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nederweert anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Nederweert

Terug naar boven

Status

- Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

- Wapen van de gemeente Nederweert.

- De gemeente omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Budschop, Leveroy, Nederweert-Eind, Ospel en Ospeldijk, en de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), Hoeven, Horick, Horickheide, Hugten (deels), Hulsen, Klaarstraat, Kraan, Kreijel, Maxet (deels), Mildert, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels), Strateris en Waatskamp. Dat zijn in totaal 6 dorpen en 18 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Nederweert.

- Onder het dorp Nederweert vallen ook de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), Hugten (deels), Kraan, Mildert, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels) en Strateris. Dat zijn in totaal 10 buurtschappen. Alleen voor de postadressen vallen onder het dorp ook het dorp Budschop, een klein deel van de buurtschap Kreijel, en een ander, klein deel (maar niet het geheel van het andere deel) van de buurtschap Sluis 13.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Ni-jwieërt.

Oudere vermeldingen
1350 Meervelt, 1360 "den dorpen van Weert, van den oversten eynde en den nedersten eynde", 1380 Nederwart, 1400 Meerfelt, Merefelt, 1419 "ten oversten ende ten nedersten tot Weert", 1443-1501 Nederweert, 1497 Neederweert, 1558 Meerfelt ecclesia alias Nederwert, 1612 naast de huidige spelling ook Neerweert, 1665 Neer weert, 1846 naast de huidige spelling ook Kerkstraat.

Naamsverklaring
"Heette aanvankelijk Meervelt, een samenstelling van veld 'open vlakte, onontgonnen grond' en meer 'waterplas'. De identificatie van het in Taxandrië gelegen en in 765-779 kopie 1183-1195 vermelde in uilla Martfelde met dit dorp is onzeker. Waarschijnlijk was dit Meerveldhoven. Weert en Nederweert stonden vanaf ca. 1300 onder het gezag van de graven van Horn en werden administratief onderscheiden in een gedeelte ten oversten en ten nedersten, waarna de benaming Nederweert ter onderscheiding van Weert, ook wel Overweert geheten, beklijfde."(1)

Terug naar boven

Ligging

Nederweert ligt NO van Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Nederweert 807 huizen met 4.403 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/540 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Staat 42/192, Rosveld 26/161, Heijsterstraat 25/141, Boeket 25/171, Herstraat 38/165, Strateris 35/201, Bosserstraat 34/186, Winnerstraat 29/153, Nieuwstraat 29/162, Horik 29/147, Klaarstraat 20/125, Ospel 34/176, Waatskamp 25/117, Kreijel 17/130, Budschop 29/144, Schansstraat 27/136, Hoeven 22/123, Hulsen 35/180, Eijnd 31/160, 't Schoor 24/165, Roeven 23/159, Kraan 26/119 en Leveroij 80/450.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1991 in deze regio is de gemeente door grenscorrecties vergroot met delen van de gemeenten Weert (1.013 hectare met 14 huizen en 49 inwoners) en Heythuysen (118 hectare met 80 huizen en 222 inwoners). Tegelijkertijd zijn er delen afgestaan aan de gemeenten Weert (416 hectare met 51 huizen en 162 inwoners), Heythuysen (12 onbewoonde hectare) en Hunsel (14 onbewoonde hectare).

- Tegenwoordig heeft de gemeente Nederweert ca. 7.000 huizen met ca. 16.000 inwoners, waarvan ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Heemkundevereniging Nederweert houdt zich bezig met de samenleving toen en nu, met betrekking tot thema's als plaatselijke geschiedenis, oude gebruiken, dialect en folklore, de natuur om ons heen, en genealogie. Dit doet ze middels het organiseren van een zestal lezingen gedurende het jaar, een excursie en overige activiteiten. De lezingen zijn meestal in zaal Centraal (Kerkstraat 59), aanvang 20.00 uur. Spreekt een onderwerp je aan, bezoek dan eens geheel vrijblijvend een bijeenkomst."

- "Stichting Geschiedschrijving Nederweert is in 1984 begonnen als werkgroep. In 1985 ging de werkgroep over in stichtingsvorm, maar het jaartal 1984 wordt gehanteerd als het geboortejaar. Aanleiding was de viering van het eerste bestaanslustrum van de Heemkundevereniging in datzelfde jaar. Er ontstond het plan om bij dat vijfjarig bestaan een jubileumboek uit te geven. De daarvoor opgerichte Werkgroep Jubileumuitgave kreeg al snel de smaak te pakken en ging met het oog op de continuïteit over in stichtingsvorm. Het doel van de stichting is het bevorderen van de studie naar en belangstelling voor de Nederweerter geschiedenis. Het werkgebied is de hele gemeente, dus inclusief de dorpen Budschop, Ospel, Eind en Leveroy.

Om haar doel te verwezenlijken onderneemt de stichting diverse activiteiten. Op de eerste plaats is dat de uitgave van boeken met publicaties over de Nederweerter historie, van de prehistorie tot de jongste tijden. Deze boeken verschijnen onder de serienaam Nederweerts Verleden. Van 1985 tot 2002 verschenen reeds zes delen. Van het zesde deel, ’Met naam en toenaam’ (over de jaren vijftig) verscheen ook een filmversie op video en dvd. Een belangrijke andere activiteit van de stichting is de aanleg van een documentatie-archief over de geschiedenis van Nederweert onder de titel ´Collectief geheugen´. Er is inmiddels een indrukwekkende collectie opgebouwd die bestaat uit originele documenten, foto´s, dia´s, brieven, dagboeken, kranten enz. Dat alles bestrijkt een periode van ongeveer 1700 tot 2000. Vooral de persoonlijke verzamelingen, verenigings- en familiearchieven vormen een prachtige doorsnede van de laatste decennia Nederweerter geschiedenis en zijn stof voor de geschiedschrijvers van de toekomst. De stichting is vertegenwoordigd in de gemeentelijke Erfgoedcommissie (voorheen: Monumentencommissie) en in de Gemeentelijke Commissie Straatnaamgeving."

- "Wil je meer weten over de geschiedenis van je familie (genealogie/stamboomonderzoek), huis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heb je informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie? Dan kun je terecht bij Gemeentearchief Nederweert. Onderaan de pagina onder de link staan de inventarissen van onze openbare archieven, daarop staan de stukken die in te zien zijn. Niet alle stukken zijn namelijk (al) in te zien i.v.m. privacy. Als je om informatie vraagt, kan het dus zijn dat we die niet kunnen verstrekken wegens privacy-regels. Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie uit het archief te krijgen/in te zien: je kunt zelf zoeken in de inventarissen (zie ‘te downloaden’); je kunt bellen of een schriftelijk verzoek indienen voor bepaalde informatie; je kunt naar het archief komen, in het gemeentehuis (op afspraak). Het zelf zoeken in de inventarissen is gratis. Als je naar het archief komt krijg je een korte uitleg over de opzet van ons archief (ook gratis). Waar zijn wel kosten aan verbonden?: als je hulp nodig hebt bij het zoeken; als je telefonisch of schriftelijk (per brief of mail) informatie uit het archief vraagt."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West. Aanpakken knelpunten. In 2020 hebben de gemeenteraad en Provinciale Staten besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen: aanleg van extra op- en afritten A2; nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds; opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds; nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total; opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat; een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug; een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart; oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat; aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind.

De uitkomsten van onderzoeken en de reacties uit de klankbordgroepen verwerken we tot een definitief schetsontwerp. Hiermee ronden we de haalbaarheidsfase naar verwachting aan het einde van 2021 af. Het definitief schetsontwerp vormt de basis om in een volgende fase, de planvormingsfase, een definitief ontwerp te kunnen maken. Daarna komt de realisatie van het project langzamerhand in zicht. Momenteel voorzien we de start van de uitvoering voor het jaar 2024." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Limburg)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nederweert heeft 25 rijksmonumenten.

- Nederweert heeft 73 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint-Lambertuskerk (Kerkstraat 58) is de parochiekerk van Nederweert. In 1467 begon men met de bouw van de toren, terwijl in dezelfde eeuw ook het schip en het koor gereedkwamen. In 1592 en ook in 1659 brandde de kerk uit. In 1840-1841 is de kerk herbouwd en vergroot. In 1900 is de toren met één geleding verhoogd, en ook de vier typerende hoektorentjes kwamen toen tot stand. Bovenop de nieuwe geleding kwam een achthoekige lantaarn met uurwerk, en een eveneens achthoekige spits. De toren is in 1944 tijdens oorlogshandelingen zwaar beschadigd, en van 1946-1948 hersteld. Restauratie volgde nog in 1983-1984. De drie benedenste geledingen van de bakstenen toren zijn in rijkversierde Kempense gotiek uit de tweede helft van de 15e eeuw, met opvallende speklagen. Schip en koor zijn van 1840. Het betreft een driebeukige pseudobasiliek met een dakruiter. Twee koorbanken zijn van de 16e of 17e eeuw. Het hardstenen doopvont is uit 1698, de kerkbanken uit 1754. Uit 1776 dateert een beeldengroep, met de gekruisigde Christus, Maria en Johannes. Op de begraafplaats bevindt zich een neogotische kerkhofkapel uit 1892, ontworpen door architect Johan Kayser. - Site St. Lambertusparochie.

- "De kleine rijksmonumentale kapel in neogotische stijl op het kerkhof ten oosten van de St. Lambertuskerk in Nederweert is vrij gesitueerd tussen de graven aan een van de oost-west lopende verbindingspaden, met de voorgevel naar het koor van de kerk gericht. De kapel is in 1901 gebouwd onder het pastoorschap van pastoor Kerbosch en valt op door het rijke materiaalgebruik met onder meer glazuursteen en hardsteen en door de fraaie uitmonstering van het interieur. Het kerkhof komt verder, behoudens twee reeds van rijkswege beschermde 16e- en 17e-eeuwse grafkruizen, niet voor bescherming in aanmerking. De kapel bezit algemeen belang, heeft cultuurhistorische en typologische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling, als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een rouwkapel op een kerkhof. In tekstableaus wordt verwezen naar de funeraire bestemming van de kapel. De kapel heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde vanwege het rijke materiaalgebruik, de fraaie neogotische ornamentiek en in het bijzonder vanwege de patroontegels in het interieur die van belang zijn als goede voorbeelden van kunstnijverheid uit het einde van de 19e eeuw. De kapel bezit ensemblewaarden als functioneel onderdeel van het kerkhof waar het object vanwege grootte en verschijningsvorm een beeldbepalende rol speelt." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Op het oorlogskerkhof uit de Tweede Wereldoorlog liggen 363 soldaten begraven.

- Gevelstenen in Nederweert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds mei 2021 heeft Nederweert er weer een jaarlijks evenement bij. Ruim 60 Legobouwers in alle leeftijden hadden zich namelijk gemeld voor de allereerste Legoactiviteit van de gemeente: “Blökske um”. Van 8 t/m 24 mei waren bij tientallen ondernemers de bouwwerken te bewonderen. Een deskundige jury heeft alle bouwwerken beoordeeld. Ook maakte iedereen die het “Blökske um” liep en de juiste mini figures wist te vinden, kans op een mooie prijs (gesponsord door ToyPro). Maar liefst bijna 1500 mensen hebben de route opgehaald bij de Jumbo en deze dus gelopen of gefietst. Het evenement was zo'n doorslaand succes dat de organisatie heeft besloten er een jaarlijks evenement van te maken.

- Muziekfestival Raadpop (weekend in juni, in 2022 voor de 6e keer).

- "De NederWEET (juli) is een kwis voor jong en oud voor alle kernen van de gemeente Nederweert met als belangrijkste doel een gezellige dag samen met elkaar te beleven. Wat moet je doen? Je schrijft je in als team en gaat op de dag van het evenement tussen 15.00 en 21.00u aan de slag met het oplossen van puzzels, vragen en opdrachten. Om alle vragen te kunnen beantwoorden raden we je aan om een groot team samen te stellen. Dat kan familie zijn, een vriendengroep of collega’s. Vanuit een ‘thuishonk’ ga je aan de slag. De vragen zijn zeer divers. Soms gemakkelijk, soms moeilijk, er zitten echte hersenkrakers tussen, cryptische vragen, knutselvragen en doe vragen waarbij je ook de weg op moet. Lokaal goed doel. Elke deelnemende groep verbindt zich aan een zelfgekozen lokaal doel. Daar ga jij voor strijden. En dat mag van alles zijn, van het opknappen van een clubgebouw tot het opzetten van een nieuwe jeugdactiviteit.
De quiz gaat van 15.00 tot 21.00u duren, dus een barbecue, chinees of een goede samenwerking in je team voor een culinaire versnapering is aan te bevelen!"

- Op Americana Village (op een zondag in september) vinden honderden Amerikaanse voertuigen een plekje in het centrum van Nederweert. Nostalgische klassieke voertuigen van merken zoals Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Dodge, Ford, GMC, Oldsmobile, Studebaker enz. kun je met eigen ogen aanschouwen. En je kunt de creativiteit beoordelen van de makers van Hotrods en RatRods. Wie meer interesse heeft voor twee- en driewielers kan gaan genieten van Harley's en Indians. Bikes van ongekende schoonheid met een uniek geluid. In the USA is alles groot wordt er wel eens gezegd. Americana Village doet zijn best om daar niet voor onder te doen. Maak er een familiedag van, want ze hebben nog veel meer in petto.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Vlinderpaât is een pad vanaf het centrum van het dorp naar de Vlindertuin van Zorgboerderij Bosserhof. Langs het pad zijn vlinderstruiken geplant in het openbare groen van de gemeente, bij appartementencomplexen van Bouwvereniging Nederweert en bij particulieren in de tuin. De eigenaren stellen de Vlindertuin open op zondagen van 10.00-12.30 uur voor publiek of op afspraak, gedurende de zomertijd (dus van het 'klokverzetten' eind maart tot het 'klokterugzetten' in oktober). Het pad is in eerste plaats bedoeld om de bewoners van Zorgcentrum St. Joseph en senioren van de appartementencomplexen (andere wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom) te laten genieten. Genieten langs een pad waarlangs veel vlinderminnende planten staan, naar de feeërieke tuin van Bosserhof.

Vlinderpaât heeft twee startpunten, te weten het zorgcentrum St. Joseph en de Antoniusveste aan het Sint Antoniusplein. Het pad is gemarkeerd met bordjes waarop een vlinder te zien is. De lengte van de Vlinderpaât is ca. 3 km. Langs de Vlinderpaât zijn diverse Buddleja’s oftewel vlinderstruiken geplant, hieruit haalt de vlinder zijn nectar. Er zijn verschillende kleuren Buddleja’s zoals paars, blauw, wit, geel en rose. Andere interessante nectarplanten zijn ijzerhart, beemdkroon, sleutelbloem, damastbloem, herfstaster en Koninginnekruid. De vlinder, bijvoorbeeld de koninginnenpage, houdt van venkel en legt daarop zijn eitjes. De rups voedt zich ook met deze venkel, zo heeft iedere vlinder zijn eigen favoriete plant, de zogeheten waardplant.

De Vlinderpaât past overigens perfect in de vlinderactiviteiten die in de gemeente plaatsvinden. Bijvoorbeeld de Vlinderwerkgroep Nederweert inventariseert al vele jaren de vlinderpopulatie in de gemeente. Deze data gaan naar de Vlinderstichting voor wetenschappelijk gebruik. Dit werk wordt in de zomer verricht door vrijwilligers, die in de winter geschikte biotopen voor zeldzame vlindersoorten creëren. In de gemeente komen ca. 25 soorten dagvlinders voor, zoals citroentje, landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje, en ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder.

- "In 1993 hebben enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar gestoken en Vogelwerkgroep Nederweert opgericht. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie. De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogeheten atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de gemeente gebiedsdekkend te inventariseren. Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van de gemeente uitgebracht. Tijdens het 10-jarig bestaan is er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht! De Vogelwerkgroep bruist na ruim 25 jaar nog altijd van energie en met inmiddels ruim 100 leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via onze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken. Het bestuur van de Vogelwerkgroep wenst je veel lees- en kijkplezier op onze site, die vanwege het 25-jarig jubileum in een geheel nieuw jasje is gestoken!"

- "Laco sportcentrum Nederweert is gelegen aan de rand van de wijk Budschop en is een goed uitgerust complex met een groot aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten. Het binnenbad bestaat uit een doelgroepenbad en een wedstrijdbad en is tevens voorzien van een sauna met stoombad. Wij verzorgen zwemles, babyzwemmen (Knuffelzwemmen) en groepslessen zwemmen voor jong en oud zoals Aquafit, AquaJoggen, AquaRobics, AquaVitaal en Laco Gymics. Ook voor recreatief zwemmen met het hele gezin ben je bij ons aan het juiste adres. Zin in een stevige workout? In onze royale fitness ruimte kun je trainen met moderne cardio- en krachtapparaten. In de grote doelgroepenruimte worden lessen gegeven onder begeleiding van ervaren instructeurs. Tevens kun je hier deelnemen aan intensieve en uitdagende groepslessen zoals ClubJoy Core en ClubJoy Power. Na de inspanning kun je in ons horecagedeelte even bijkomen onder het genot van een hapje en een drankje."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nederweert, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederweert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nederweert. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwssite Nederweert24.

- Buurtverenigingen: - "Buurtvereniging De Houtmolen in Nederweert is opgericht in 1962 en telt ca. 150 leden. Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren op het gebied van recreatie en sociale contacten. Door het bestuur worden de volgende activiteiten georganiseerd: kaartavonden, kienavond, Sinterklaasmiddag, gezinsfietstocht met barbecue, kegelmiddagen 55-plussers, brunch 50-plussers, schaats- en zwemavond, bioscoopbezoek jeugd, bowlen voor de jeugd, het wekelijkse wandelgroepje op dinsdagavond en natuurlijk de jaarlijkse feestavond."

- Voortgezet onderwijs: - "Yuverta mavo Nederweert biedt groen onderwijs. Dat betekent dat leerlingen niet de hele dag binnen zitten, maar ook naar buiten gaan. We geven alle vakken die andere vmbo-scholen ook geven, maar dan met een groene twist. Naast de ‘gewone’ lessen zijn er allerlei projecten en opdrachten waar alleen of in een team aan wordt gewerkt. Ook is duurzaamheid een belangrijk thema binnen onze lessen en op school. Het gaat om mensen, dieren, planten, natuur. Alles wat leeft en wat ons leven mooier, beter en leuker maakt. Praktisch onderwijs. Wat ons onderwijs bijzonder maakt, is dat we naast theoretische vakken ook praktische vakken geven. Zo leren onze leerlingen door middel van projectonderwijs ondernemen. Daarnaast leren ze werken in de kas en met dieren. Ook lessen als lichamelijke opvoeding en natuurkunde kennen belangrijke praktische elementen."

- Sport en bewegen: - Voetbalvereniging RKSV Merefeldia.

- "Sport Nederweert brengt mensen in de hele gemeente in beweging. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen op eigen niveau. We organiseren beweegmomenten voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Plezier staat altijd voorop. Een gezonde leefstijl begint op een jonge leeftijd. Daarom willen wij kinderen en jongeren kennis laten maken met verschillende sporten, bewegen en gezondheid. Lekker bewegen en gezond eten. We laten zien dat een gezonde levensstijl niet alleen makkelijk, maar ook erg leuk is! Ook ouderen hebben veel baat bij bewegen. Zo blijven ze langer zelfstandig, gezond en fit. Daarnaast ondersteunen we leraren bij de gymlessen op de scholen en helpen we verenigingen om vitaal te blijven. Wist je dat 26,1% van onze inwoners lid is van een vereniging? Vooral de 10- tot 25-jarigen zijn erg actief. Toch is het een lastige tijd voor verenigingen. We zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Daarom helpen wij ze graag. Samen verbinden we door meer te bewegen!"

- Zorg: - "St. Joseph is de spil in de woonservicezone van Nederweert, een gebied waarin zorgverlening voor de inwoners van de gemeente zich concentreert. In de directe nabijheid liggen onder meer woonzorgcentra, appartementen met thuiszorgvoorzieningen, een huisartsenpraktijk, een tandarts, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Op loopafstand van het zorgcentrum vind je het gezellige centrum. Het terras van gasterij De Ontmoeting biedt uitzicht op de Zuid-Willemsvaart. Kleinschalig wonen. Bijzonder aan St. Joseph is dat het centrum volledig bestaat uit groepswoningen. Deze kleinschalige vorm van wonen biedt je een veilige, herkenbare woonomgeving, waarin je je maximaal 'thuis' zult voelen. Bij het kleinschalig wonen wordt het dagelijks ritme zoals je het thuis gewend bent, zoveel mogelijk voortgezet. Ook de rol van familieleden, mantelzorgers en vrienden is belangrijk voor het thuisgevoel.

Toegankelijkheid en kleinschaligheid zijn de sleutelwoorden voor dit zorgcentrum. In zorgcentrum St. Joseph bieden we zorg aan ouderen met somatische klachten (lichamelijk). Daarnaast bieden we ook zorg aan ouderen met dementie. Sfeer en karakter. Naast goede zorg staan ontmoeten, gezelligheid en sfeer hoog in het vaandel. Ieder zorgcentrum van Land van Horne heeft een eigen sfeer en karakter. St. Joseph is centraal gelegen in Nederweert en er is altijd iets te doen. Er worden namelijk vele activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Ook beschikt het zorgcentrum over verschillende faciliteiten en voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken."

- Wonen: - "Woningvereniging Woonik bestaat sinds juli 2021. Voor die tijd waren we twee aparte organisaties: Woningstichting St. Joseph te Stramproy en Woningvereniging Nederweert. Voortaan zorgen we samen voor betaalbare huurwoningen in zeven dorpskernen in Midden-Limburg: naast de genoemde dorpen zijn dat Budschop, Leveroy, Ospel, Eind en Haler. Voor jou. In alles wat wij doen, staan bewoners centraal. Dat kan iedereen zijn die een huis nodig heeft, en dat niet zelf kan of wil kopen. Zoals jonge mensen die voor het eerst zelfstandig wonen, maar ook oudere mensen die extra zorg of begeleiding wensen. Betaalbaar en goed. Wonen is een eerste levensbehoefte. Een fijn huis draagt bij aan een gelukkig leven. Daarom vinden we het belangrijk dat onze huizen betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Ook de straat en wijk waarin de woningen staan, heeft onze aandacht. Wij helpen. Wij zijn er om je te helpen een huis te vinden dat bij je past. Bij jouw woonwensen, maar ook bij wat je te besteden hebt. Je kunt rekenen op onze steun en hulp, ook als het even tegen zit. Elke vraag krijgt een eerlijk antwoord. Met elkaar. Woonik werkt nauw samen met andere partijen in de verschillende dorpskernen. Bijvoorbeeld met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en leveranciers. We bundelen onze krachten om jou als bewoner zo goed mogelijk van dienst te zijn."

- Veiligheid: - "De brandweer van Nederweert staat zeven dagen per week 24 uur per dag paraat om in geval van nood de inwoners te helpen. Het korps bestaat op dit moment uit 30 personen, en door natuurlijk verloop is de post steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Promotiefilm. Het korps heeft in samenwerking met de gemeente een promotiefilm laten maken waarin een aantal vrijwilligers voor het voetlicht treden. Verschillende gezichten. Door het tonen van een aantal portretten laat het korps verschillende “gezichten” van de brandweervrijwilliger zien. Deze totaal verschillende mensen met hun eigen leven en situatie komen bij elkaar bij de brandweer en dragen zo hun steentje bij aan 'hun' Nederweert. Privé combineren met de brandweer. Door de verschillende portretten juist “buiten” de brandweer te filmen, krijgt men een goed beeld van deze vrijwilliger. Het zijn “gewone” en verschillende inwoners die hun werk en privéleven prima combineren met het brandweerwerk."

- "EHBO-vereniging Nederweert is opgericht in 1964 en heeft inmiddels aan vele honderden volwassenen en jeugdleden cursussen en herhalingslessen gegeven. We hebben heeft 4 kaderinstructeurs en een eigen groep Lotus- slachtoffers. Naast het verzorgen van reguliere EHBO-cursussen en herhalingslessen kun je bij de vereniging ook terecht voor AED-trainingen en hulpverlening bij evenementen. De vereniging wordt bijgestaan door artsen en een psycholoog en is partner van de Nederlandse Hartstichting. Mede door de financiële ondersteuning van de gemeente, de inwoners en enkele sponsoren is de vereniging in staat haar diensten aan te bieden aan individuele slachtoffers en verenigingen bij de ondersteuning van hun evenementen."

- Agrarisch: - "Veel mensen hebben nog altijd geen duidelijk beeld van wat er vandaag de dag in een boerenbedrijf gebeurt. Vreemd en ook zonde eigenlijk als je bedenkt hoe belangrijk de agrarische sector van oudsher voor onze gemeente is. Hoe professioneel en bevlogen de lokale ondernemers bezig zijn met hun vak. Hoe betrokken ze zich voelen bij de gemeenschap waarin ze wonen en werken. Om mensen beter te informeren en onnodige misverstanden over de sector weg te nemen, hebben agrariërs uit de Peelgemeente de krachten gebundeld in het initiatief Boeren van Nederweert. We laten je in een bijzondere serie zien wie wij zijn. Wat er achter de staldeur gebeurt, wat voor moois de sector allemaal in huis heeft en welke keuzes de ondernemers maken om het beste voor mens, dier en milieu te bewerkstelligen. Maak kennis met de Nederweerter boeren!"

Reacties

(4)

beste Frank,
In je opsomming welke dorpen en buurtschappen er onder de gemeente Nederweert vallen vermeld je niet Nieuw - en Winnerstraat en de Nieuwe Hoeven.
Je noemt ze wel als je een opsomming maakt welke buurtschappen eronder het dorp Nederweert vallen.

Dank voor je reactie en opmerkzaamheid Hans. Omdat ik binnenkort een project met een bepaalde partij samen ga doen m.b.t. de Limburgse plaatsen, heb ik gescreend welke kennelijk ooit bestaan hebbende buurtschappen vandaag de dag redelijkerwijs niet meer als zodanig te kwalificeren zijn. Dat waren er een stuk of 10, waaronder deze 2. Daar heb ik de pagina's dus van verwijderd, en dus ook uit de opsommingen. Alleen was ik dat hier bij de dorp-opsomming vergeten. Nu alsnog verwijderd.

Hallo Frank. Je rubriek Naam staat niet op deze pagina van Nederweert hier alvast een voorschotje: Nederweert heette oorspronkelijk Merefelt, hetgeen zou betekenen 'te midden van meren'. Later werd het 'Weert van den nedersten eynde'. Van daaruit ontstond 'Nederweert', in verhouding tot (Over)weert (oftewel Weert).

Dank voor de tip Hans!, dat was er hier inderdaad nog niet van gekomen. Bij dezen alsnog.

Reactie toevoegen