Nederweert

Plaats
Dorp en gemeente
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Nederweert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nederweert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nederweert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nederweert

Terug naar boven

Status

- Nederweert is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg.

- Wapen van de gemeente Nederweert.

- De gemeente omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Budschop, Leveroy, Nederweert-Eind, Ospel en Ospeldijk, en de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), De Nieuwe Hoeven, Hoeven, Horick, Horickheide, Hugten (deels), Hulsen, Klaarstraat, Kraan, Kreijel, Maxet (deels), Mildert, Nieuw- en Winnerstraat, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels), Strateris en Waatskamp. Dat zijn in totaal 6 dorpen en 20 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Nederweert.

- Onder het dorp Nederweert vallen, ook voor de postadressen, de buurtschappen Boeket, Bosserstraat, De Hutten (deels), De Nieuwe Hoeven (grotendeels), Hugten (deels), Kraan, Mildert, Roeven, Schoor, Sluis 13 (deels) en Strateris. Dat zijn in totaal 11 buurtschappen. Voor de postadressen vallen onder het dorp ook het dorp Budschop, een klein deel van de buurtschap Kreijel, het grootste deel van de buurtschap Nieuw- en Winnerstraat en een ander, klein deel (maar niet het geheel van het andere deel) van de buurtschap Sluis 13.

Terug naar boven

Ligging

Nederweert ligt NO van Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Nederweert 807 huizen met 4.403 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/540 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Staat 42/192, Rosveld 26/161, Heijsterstraat 25/141, Boeket 25/171, Herstraat 38/165, Strateris 35/201, Bosserstraat 34/186, Winnerstraat 29/153, Nieuwstraat 29/162, Horik 29/147, Klaarstraat 20/125, Ospel 34/176, Waatskamp 25/117, Kreijel 17/130, Budschop 29/144, Schansstraat 27/136, Hoeven 22/123, Hulsen 35/180, Eijnd 31/160, 't Schoor 24/165, Roeven 23/159, Kraan 26/119 en Leveroij 80/450.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1991 in deze regio is de gemeente door grenscorrecties vergroot met delen van de gemeenten Weert (1.013 hectare met 14 huizen en 49 inwoners) en Heythuysen (118 hectare met 80 huizen en 222 inwoners). Tegelijkertijd zijn er delen afgestaan aan de gemeenten Weert (416 hectare met 51 huizen en 162 inwoners), Heythuysen (12 onbewoonde hectare) en Hunsel (14 onbewoonde hectare).

- Tegenwoordig heeft de gemeente Nederweert ca. 7.000 huizen met ca. 16.000 inwoners, waarvan ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Heemkundevereniging Nederweert houdt zich bezig met de samenleving toen en nu, met betrekking tot thema's als plaatselijke geschiedenis, oude gebruiken, dialect en folklore, de natuur om ons heen, en genealogie. Dit doet ze middels het organiseren van een zestal lezingen gedurende het jaar, een excursie en overige activiteiten. De lezingen zijn meestal in zaal Centraal (Kerkstraat 59), aanvang 20.00 uur. Spreekt een onderwerp je aan, bezoek dan eens geheel vrijblijvend een bijeenkomst."

- "Stichting Geschiedschrijving Nederweert is in 1984 begonnen als werkgroep. In 1985 ging de werkgroep over in stichtingsvorm, maar het jaartal 1984 wordt gehanteerd als het geboortejaar. Aanleiding was de viering van het eerste bestaanslustrum van de Heemkundevereniging in datzelfde jaar. Er ontstond het plan om bij dat vijfjarig bestaan een jubileumboek uit te geven. De daarvoor opgerichte Werkgroep Jubileumuitgave kreeg al snel de smaak te pakken en ging met het oog op de continuïteit over in stichtingsvorm. Het doel van de stichting is het bevorderen van de studie naar en belangstelling voor de Nederweerter geschiedenis. Het werkgebied is de hele gemeente, dus inclusief de dorpen Budschop, Ospel, Eind en Leveroy.

Om haar doel te verwezenlijken onderneemt de stichting diverse activiteiten. Op de eerste plaats is dat de uitgave van boeken met publicaties over de Nederweerter historie, van de prehistorie tot de jongste tijden. Deze boeken verschijnen onder de serienaam Nederweerts Verleden. Van 1985 tot 2002 verschenen reeds zes delen. Van het zesde deel, ’Met naam en toenaam’ (over de jaren vijftig) verscheen ook een filmversie op video en dvd. Een belangrijke andere activiteit van de stichting is de aanleg van een documentatie-archief over de geschiedenis van Nederweert onder de titel ´Collectief geheugen´. Er is inmiddels een indrukwekkende collectie opgebouwd die bestaat uit originele documenten, foto´s, dia´s, brieven, dagboeken, kranten enz. Dat alles bestrijkt een periode van ongeveer 1700 tot 2000. Vooral de persoonlijke verzamelingen, verenigings- en familiearchieven vormen een prachtige doorsnede van de laatste decennia Nederweerter geschiedenis en zijn stof voor de geschiedschrijvers van de toekomst. De stichting is vertegenwoordigd in Erfgoedcommissie Nederweert (voorheen: Monumentencommissie) en in de Gemeentelijke Commissie Straatnaamgeving."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nederweert heeft 25 rijksmonumenten.

- Nederweert heeft 73 gemeentelijke monumenten.

- Sint Lambertuskerk.

- Op het oorlogskerkhof uit de Tweede Wereldoorlog liggen 363 soldaten begraven.

- Gevelstenen in Nederweert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Americana Village (op een zondag in september) vinden honderden Amerikaanse voertuigen een plekje in het centrum van Nederweert. Nostalgische klassieke voertuigen van merken zoals Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Corvette, Dodge, Ford, GMC, Oldsmobile, Studebaker enz. kun je met eigen ogen aanschouwen. En je kunt de creativiteit beoordelen van de makers van Hotrods en RatRods. Wie meer interesse heeft voor twee- en driewielers kan gaan genieten van Harley's en Indians. Bikes van ongekende schoonheid met een uniek geluid. In the USA is alles groot wordt er wel eens gezegd. Americana Village doet zijn best om daar niet voor onder te doen. Maak er een familiedag van, want ze hebben nog veel meer in petto.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Vlinderpaât is een pad vanaf het centrum van het dorp naar de Vlindertuin van Zorgboerderij Bosserhof. Langs het pad zijn vlinderstruiken geplant in het openbare groen van de gemeente, bij appartementencomplexen van Bouwvereniging Nederweert en bij particulieren in de tuin. De eigenaren stellen de Vlindertuin open op zondagen van 10.00-12.30 uur voor publiek of op afspraak, gedurende de zomertijd (dus van het 'klokverzetten' eind maart tot het 'klokterugzetten' in oktober). Het pad is in eerste plaats bedoeld om de bewoners van Zorgcentrum St. Joseph en senioren van de appartementencomplexen (andere wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom) te laten genieten. Genieten langs een pad waarlangs veel vlinderminnende planten staan, naar de  feeërieke tuin van Bosserhof.

Vlinderpaât heeft twee startpunten, te weten het zorgcentrum St. Joseph en de Antoniusveste aan het Sint Antoniusplein. Het pad is gemarkeerd met bordjes waarop een vlinder te zien is. De lengte van de Vlinderpaât is ca. 3 km. Langs de Vlinderpaât zijn diverse Buddleja’s oftewel vlinderstruiken geplant, hieruit haalt de vlinder zijn nectar. Er zijn verschillende kleuren Buddleja’s zoals paars, blauw, wit, geel en rose. Andere interessante nectarplanten zijn ijzerhart, beemdkroon, sleutelbloem, damastbloem, herfstaster en Koninginnekruid. De vlinder, bijvoorbeeld de koninginnenpage, houdt van venkel en legt daarop zijn eitjes. De rups voedt zich ook met deze venkel, zo heeft iedere vlinder zijn eigen favoriete plant, de zogeheten waardplant.

De Vlinderpaât past overigens perfect in de vlinderactiviteiten die in de gemeente plaatsvinden. Bijvoorbeeld de Vlinderwerkgroep Nederweert inventariseert al vele jaren de vlinderpopulatie in de gemeente. Deze data gaan naar de Vlinderstichting voor wetenschappelijk gebruik. Dit werk wordt in de zomer verricht door vrijwilligers, die in de winter geschikte biotopen voor zeldzame vlindersoorten creëren. In de gemeente komen ca. 25 soorten dagvlinders voor, zoals citroentje, landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje, en ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederweert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nederweert. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwssite Nederweert24.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging De Houtmolen.

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Merefeldia.

- Agrarisch: - "Veel mensen hebben nog altijd geen duidelijk beeld van wat er vandaag de dag in een boerenbedrijf gebeurt. Vreemd en ook zonde eigenlijk als je bedenkt hoe belangrijk de agrarische sector van oudsher voor onze gemeente is. Hoe professioneel en bevlogen de lokale ondernemers bezig zijn met hun vak. Hoe betrokken ze zich voelen bij de gemeenschap waarin ze wonen en werken. Om mensen beter te informeren en onnodige misverstanden over de sector weg te nemen, hebben agrariërs uit de Peelgemeente de krachten gebundeld in het initiatief Boeren van Nederweert. We laten je in een bijzondere serie zien wie wij zijn. Wat er achter de staldeur gebeurt, wat voor moois de sector allemaal in huis heeft en welke keuzes de ondernemers maken om het beste voor mens, dier en milieu te bewerkstelligen. Maak kennis met de Nederweerter boeren!"

Reactie toevoegen