Beesel

Plaats
Dorp en gemeente
Beesel
Midden-Limburg
Limburg

beesel_kleuterkorps.jpg

Beesel is een zeer muzikale gemeente; ze hebben er niet alleen muziekverenigingen en zangkoren, maar zelfs een Kleuterclub, waar kinderen van 4 tot 6 jaar een muziekinstrument leren bespelen.

Beesel is een zeer muzikale gemeente; ze hebben er niet alleen muziekverenigingen en zangkoren, maar zelfs een Kleuterclub, waar kinderen van 4 tot 6 jaar een muziekinstrument leren bespelen.

LB gemeente Beesel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Beesel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Beesel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Beesel

Terug naar boven

Status

- Beesel is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg. Gemeentehuis te Reuver.

- De gemeente Beesel omvat, naast het gelijknamige dorp, de dorpen Offenbeek en Reuver en de buurtschappen Bussereind en Rijkel.

- Wapen van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp Beesel vallen ook de buurtschappen Bussereind en Rijkel.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Bezel.

Oudere vermeldingen
1173 Heinricus de Bisela, 1275 Beesel, 1294-1295 Besel, 1323 Byssel, 1384-1507 Biessel, Biesel, 1394 Besel, 16e eeuw en 1662 Beselen, 1665 Besselen, 1840 naast de huidige spelling "ook wel Besel, Bessel of Bezel gespeld", 1883 Bezel.

Naamsverklaring
Is wel verklaard als bieslo 'open plek in het bos met biezen begroeid'. De klankstand van de jongere vormen komt dan overeen met het Middelnederduitse bêse 'bies'. Ook is gedacht aan het Middelnederlandse bise 'hinde' of het Middelnederlandse bise, bize 'zwart of donkerbruin', maar beide woorden komen niet in aanmerking omdat zij latere ontleningen zijn aan het Frans en Beesel buiten de Romaanse invloedssfeer ligt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Beesel ligt ZW van Venlo en NO van Roermond en grenst in het W aan de rivier de Maas en Neer, in het NW aan de Maas, Kessel-Eik en Kessel, in het NO aan Belfeld, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Bracht en Brüggen en in het Z aan Swalmen. De A73 loopt centraal tot O door de gemeente, van Z naar NO. Het gelijknamige dorp ligt ZW in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Beesel 212 huizen met 1.391 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 51/322 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Riekel 24/158, Bussering 45/293, Leuwen 29/199, Reuver 32/224 en Offenbeek 31/195. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 5.500 huizen met ca. 13.500 inwoners, waarvan ca. 2.500 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Beesel, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal is opgericht in 1980. Voor- en nadien verdwenen namelijk historische gebouwen en landschapselementen, waarmee ook het dorpseigene verloren dreigde te gaan. De vereniging zet zich dan ook in voor behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat de kernen Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul en omgeving.

- Op de site van Loe Giesen uit Reuver vind je o.a. een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de gemeente Beesel plus duiding van alle mogelijke toponiemen in de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2017 heeft de gemeenteraad de visie ‘Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen’ omarmd. Een visie die nadrukkelijk van de gemeenschap is: de visie geeft het (toekomst)beeld van de inwoners over de gemeente weer. Als gemeente gebruiken we deze visie als leidraad in ons dagelijks werk. De visie is het resultaat van vele gesprekken met onze inwoners. Waarbij we de vraag stelden: “wat maakt u blij in onze gemeente, nu en in de toekomst?”. En “wat kunnen we samen doen om stappen te zetten in de richting van die toekomstdromen?”. Spontane gesprekken op straat, in het bos of park. Of bij (sport) activiteiten, een lunch, in de gastlessen op school of tijdens de avonden per kern. Het leverde mooie verhalen en toekomstbeelden op van betrokken en enthousiaste inwoners. Beelden die we nu regelmatig in onze contacten met inwoners checken en actueel houden. Inwoners koesteren de mooie dingen die er in onze dorpen zijn. Om deze te behouden én om verder te blijven werken aan de gemeenschap, hebben inwoners 8 speerpunten benoemd." Nadere informatie daarover vind je onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beesel heeft 10 rijksmonumenten.

- Beesel heeft 60 gemeentelijke monumenten.

Molen
- Korenmolen De Grauwe Beer (Kerkeveldweg 1) is een beltmolen, die in 1614 in Zaandam is gebouwd als houtzaagmolen. In 1891 is de molen verscheept naar Beesel en opgebouwd op de kleine Solberg. Hierbij is de molen heringericht om te dienen als korenmolen. Tot in de jaren '60 is de molen in bedrijf gebleven. In 1982-1983 is de molen gerestaureerd en verplaatst naar de oever van de Maas. De molen is sindsdien op vrijwillige basis geregeld in bedrijf. De molen liep de afgelopen decennia vier keer onder water na overstromingen van de Maas. Daarom is de molen op 9 september 2014 60 meter landinwaarts op een hogere plek geplaatst. Het is de enige Limburgse molen met een stutvang; een herinnering aan zijn Zaanse verleden. De molen is op zaterdagmiddagen vrij te bezichtigen. Stichting Korenmolen De Grauwe Beer is opgericht in 1997 op verzoek van de gemeente, nadat deze de molen van de vorige eigenaar, mr. Joep Derckx, in eigendom had verkregen. De stichting beheert de molen, zorgt voor het onderhoud en de exploitatie daarvan en regelt de financiën. Zij onderhoudt de contacten met de vrijwillige molenaars en molengidsen en is de bindende factor met de gemeente. - Site van en over Korenmolen De Grauwe Beer.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Facebookpagina 'Uit in Beesel' houdt je op de hoogte van wat er door het jaar heen in het dorp te doen is.

- Beesel is beroemd vanwege het Draaksteken-evenement (eens in de 7 jaar. De laatste keer was is in 2016, dus voor de volgende keer moet je nog 'even' geduld hebben).

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Drake heeft in 2017 het 66-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekent men voor jubilea in eenheden van 11 jaar, in dit geval dus 6x11). - Jeugdcarnaval. - Bacchusclup Beesel.

- In mei of juni is er de Beeselse Wandel4daagse, waar je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km.

- In een weekend in juni is er op Landgoed De Berkenhut de kunstmanifestatie Beelden Beesel (in 2020 voor de 7e keer), waar 25 gerenommeerde kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland hun buitenbeelden exposeren. De tentoongestelde collectie kunstwerken omvat een grote variëteit in onderwerp, materiaal en formaat. De beeldenmakers laten werk zien in het weelderige park dat voor twee dagen verandert in een beeldentuin. Een lust voor het oog en de geest. Mevrouw D. Ewals, de bewoonster van Landgoed De Berkenhut stelt het park van het landgoed voor deze bijzondere manifestatie ter beschikking. Op een verrassende wijze worden meer dan 250 beelden tentoongesteld omringd door de imposante natuur. Alle kunstenaars zijn aanwezig en zullen de bezoeker met uitleg over hun werk verrassen, verbazen, vermaken en emoties oproepen die in het gewone dagelijkse leven vaak verdwenen zijn.

- Op een zaterdag begin juli is er de Drakentocht, over naar keuze 10, 20, 30 of 40 km. Deze tochten zijn een ideale training voor de Nijmeegse Vierdaagse, die enkele weken later plaatsvindt.

- Op Smaakmarkt Beesel (op een zondag in september, in 20198 voor de 7e keer) vind je een bijzonder en divers aanbod van regionale produkten. Bij de opzet van de markt zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: gezonde voeding met een herkenbare herkomst; dierenwelzijn staat voorop; kwalitatieve en smaakvolle producten; kleinschalige productiemethoden; productie veroorzaakt geen schade aan leefomgeving. Op de markt vind je een uiteenlopend productaanbod zoals groente, fruit, vlees/vis, meel/brood, drank, zuivel en delicatessen. Naast de verkoop van producten staat het informeren over en het proeven van de producten centraal.

- Op de 1e zondag van oktober organiseert het Gemengd Koor jaarlijks de kunstroute Beesel Creatief (in 2019 voor de 31e keer). Op 5 mooie locaties op loopafstand van elkaar in de historische dorpskern verrassen een 30-tal kunstenaars uit verschillende delen van Nederland je met hun unieke kunstvormen. De kunstroute is dé ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het evenement biedt bezoekers de mogelijkheid een diversiteit aan kunst te zien, direct in contact te komen met de kunstenaars en werk aan te kopen. Een zorgvuldige selectie zorgt voor een breed aanbod van technieken en disciplines: schilderijen, beelden, keramiek, fotografie, sieraden, glas en textiel. - Deze videoreportage geeft je een indruk van de kunstroute.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2003 ontstaat binnen Stichting Beesel en Haar Toekomst het idee om met rondleidingen door het dorp te starten. Dat blijkt een heel goed idee, want sindsdien worden jaarlijks tientallen groepen met samen vele honderden deelnemers door het dorp rondgeleid. Een 5-tal personen meldt zich direct al aan om gids te willen worden (later komen er nog meer bij) en een professionele opleiding tot dorpsgids wordt verzorgd door amateurhistoricus Frans Geerlings. Sinds 2007 valt de Werkgroep Dorpsgidsen onder Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Er zijn 5 verschillende rondleidingen: de Standaardroute, de Centrumroute, de Kunstroute, de Drakendorproute en de Ouddorproute. Voor nadere informatie zie de Facebookpagina van de werkgroep onder de link, waar je ook een link vindt naar hun website, met o.a. informatie over de 5 routes.

- Sinds 2012 kun je, naast buurgemeenten Leudal en Peel en Maas, ook in de kernen van de gemeente Beesel 'Knopen Lopen'. Dit behelst, vergelijkbaar met het al langer bestaande fietsknooppuntennetwerk, een netwerk van punten via welke je zelf uw wandelroutes kunt uitstippelen. Het wandelnetwerk in de gemeente heeft een totale lengte van 95 km. De site Wandelknooppunt.nl heeft al een 4-tal routes rond het dorp voor je uitgestippeld van ca. 5, 10, 15 en 20 km.

- IVN 'De Steilrand' heeft als werkgebied de gemeente Beesel en de voormalige gemeenten Belfeld en Tegelen.

- De bosranden van landgoed Heidenheim (gelegen ZO van Beesel, O van de A73, rond de Heidenheimseweg) zijn in 2012 opengekapt. Daarbij zijn exoten als de Amerikaanse eik en bospest verwijderd, waardoor de inheemse eiken en tamme kastanjes meer ruimte krijgen. Door de kap is een oude aarden grenswal weer zichtbaar in het landschap komen te liggen. Het wallichaam is over een lengte van 1100 meter weer als vanouds beplant met gaspeldoorn. Naast het eerherstel van de oude ontginningsgrenzen van het landgoed zijn diverse plekken opnieuw opengekapt. Tevens is in de bosranden en langs bospaden hakhoutbeheer uitgevoerd. Daarbij zijn de bomen afgezaagd, waardoor er meer licht tot op de bosbodem kan doordringen.

Door deze ingrepen kan een afwisselende kruid- en struiklaag tot ontwikkeling komen. Met name struweelvogels, vlinders, vleermuizen en diverse hagedissen als de hazelworm en de zand- en levendbarende hagedis profiteren van deze ingrepen. In 2013 is het bos met Amerikaanse eik verder opengekapt ten behoeve van de ontwikkeling van de zeldzame rode dopheide. Het gaat om een voormalig heiderelict, waar in de zomermaanden ook hertshooi bloeit. Het heideterrein is vergroot door het kappen van bomen en het plaggen van de bodem.

Beesels Broek
Ter compensatie van de schade aan het landschap die de in 2008 gereed gekomen A73-Zuid heeft aangericht, is elders in de regio een aantal maatregelen genomen ter verhoging van de kwaliteiten van landschap, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door de aanleg van een ecoduct over de A73 dat aanlandt in het Beesels Broek, is een verbindingszone ontstaan waar plant en dier veelvuldig gebruik van maken. Het Beesels Broek, gelegen ZO van Beesel, geeft nog een goed beeld van het vroegere natuurrijke cultuurlandschap. Hier werd rond het jaar 1800 nog turf gestoken. Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden. In het gebied ontspringen twee beken dicht bij elkaar. Beide beken zijn in de jaren zestig rechtgetrokken. Uit de terrasrand komt ijzer- en zuurstofrijk kwelwater aan de oppervlakte. Na een herstelproject is er een ondiepe kwelplas ontstaan; op de oevers is het bijna de hele zomer nat vanwege ontspringende bronnetjes. Door een netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de beekjes.

De plas verandert geleidelijk in een moeras en het in deze omstandigheden kenmerkend elzenbroekbos komt hier dan nu ook tot ontwikkeling. Het Limburgs Landschap heeft maatregelen genomen om het water langer in het gebied te kunnen vastgehouden. Vochtige graslandpercelen met een afwisselende en soms uitbundige flora zijn ook in het Beesels Broek te zien. Zie ook de reportage over het Meerlebroek en Beeselsbroek (25 min.) door L1 (2013). En zie ook bij buurdorp Offenbeek, waar eveneens als compensatie voor de A73 de natuur is heringericht in het Meerlebroek.

Voor de insecten die in onze omgeving voorkomen, en daarmee ook voor alle dieren die van insecten leven, is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van de bossen van levensbelang. Daarom zijn in 2019 boomsoorten die hier niet van nature voorkomen, zoals populier en Amerikaanse eik, gekapt. Waar de populieren gekapt zijn, zullen soorten als wilg, inlandse vogelkers en met name veel elzen zich vanzelf vestigen. In de drogere delen, waar Amerikaanse eik wordt gekapt, vindt heraanplant plaats. Hoofdzakelijk beuk, maar ook andere inheemse soorten als zomereik, wintereik en winterlinde worden aangeplant. Het zal in het begin wennen zijn, maar binnen enkele jaren krijgt deze bosomvorming gestalte door de groei van de aangeplante, maar ook spontaan opkomende bomen en struiken. (bron: het Limburgs Landschap, 15-8-2019)

Het Limburgs Landschap heeft in 2022 in het Beesels Broek wederom werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van deze natte natuurparel verder te herstellen. Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit er nog steeds erg onder druk. De neerslag van onder meer stikstof door de jarenlange hoge uitstoot - afkomstig uit de landbouw, verkeer en industrie - zorgde nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. Daarnaast speelde verdroging een grote rol. Onder andere populieren dragen hier door een extra grote vochtbehoefte aan bij. Samen met de provincie Limburg en Waterschap Limburg is hiervoor in en om het Beesels Broek naar een oplossing gezocht. Om de natuurkwaliteit in het Beesels Broek te verhogen heeft Het Limburgs Landschap van begin mei tot medio oktober 2022 natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.

Bloemrijk grasland. Westelijk van de Huilbeek liggen twee voormalige landbouwgraslanden. Deze vochtige graslanden zijn erg kansrijk voor de ontwikkeling van waardevolle natte en bloemrijke schraallanden. De bovenlaag bevatte, door het langdurige landbouwkundig gebruik, teveel meststoffen. Daarom is deze voedselrijke bovenlaag afgegraven. Het vrijkomende zand is gebruikt voor de dijkaanleg bij Beesel. Hierdoor ontstaan voedselarme natte omstandigheden waar bijzondere en zeldzame soorten als pinksterbloem, dotterbloem en moeraszegge, maar ook orchideeën, ratelaars en in de iets drogere delen ook knoopkruid kunnen aarden.

Drakenrijk
Drakenrijk Beesel, dat in 2013 van start is gegaan, ligt in de praktijk bij de kern Offenbeek. Zie verder aldaar.

Nieuwe dijken
Om te voorkomen dat het dorpsgebied van Beesel overstroomt, zijn twee nieuwe dijken nodig. De ene komt in buurtschap Rijkel, de andere bij buurtschap Bussereind, de toegangsweg naar het dorp. Er zijn verschillende opties bekeken. Het waterschap verwacht dat Rijkswaterstaat vasthoudt aan de voorkeursvariant, omdat die slechts 19 hectare van het winterbed van de rivier vraagt. In de andere variant is dat 45 hectare. Sommige inwoners willen dat de dijk verder van het dorp wordt aangelegd, zodat ook zij geen wateroverlast ervaren. Het waterschap Limburg is echter voorstander van een dijk die zo dicht mogelijk bij het dorp ligt. In dat geval krijgt de rivier namelijk de meeste ruimte als het water hoog staat. Belangrijk argument is tevens dat de panden waar het om gaat, nu ook al onbeschermd zijn tegen hoge waterstanden van de Maas. Ze liggen echter op hogere gronden en zullen volgens het waterschap geen onaanvaardbare overlast ervaren bij hoogwater. Omdat die stelling door de bewoners in het gebied wordt betwist, zal het waterschap nog extra metingen verrichten. Het waterschap is bereid zo nodig nog wat te schuiven met het tracé van de geplande dijk. (2018)

Dijkversterkingen
"In maart 2022 is gestart met de dijkversterking Heel en dijkversterking Beesel. In totaal wordt bijna 6 km dijk versterkt. Dit zijn twee van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap die in 2030 afgerond moeten zijn. Aannemerscombinatie Mourik Infra en FL BV is in 2021 al gestart met het werk aan de dijkversterkingen. Dat jaar is gekenmerkt door kennismaking tussen de inwoners en de aannemer, onderzoeken in het veld, verleggen van kabels en leidingen, gesprekken over het ontwerp, damwandproeven en als laatste de bomenkap. 2022 staat in het teken van de grootschalige uitvoering van het werk.

Duurzaamheid en innovatie zorgt voor minder grondtransport. Waterschap Limburg heeft de aanpak van hoogwaterveiligheid in dde beide genoemde dorpen gecombineerd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Alle dijken hebben een dikke kleilaag. Bij het verhogen en versterken van een dijk, moet hoogwaardige klei worden toegepast om op die manier de benodigde stabiliteit te kunnen bereiken. Op het moment dat er nabij de projectlocatie geen geschikte klei aanwezig is, wordt deze aangevoerd vanuit andere gebieden. Dit brengt veel grondtransport en hoge kosten met zich mee. Hier lossen we dit grotendeels op een andere manier op. De grond (hoofdzakelijk klei) die vrijkomt in Heel, wordt namelijk hergebruikt bij de dijkversterking in Beesel. Het transport hiervan gaat via de Maas. Daarnaast wordt ook nieuwe hoogwaardige klei voor beide dorpen aangevoerd via de Maas. Dit geeft veel minder grondtransport door beide dorpen.

Ook wordt bij de dijkversterking in Beesel bij een aantal dijkvakken het innovatieve Geo Clay Liner (GCL), in combinatie met in-situ grondstabilisatie met GeoCrete toegepast. Hierdoor hebben we geen hoogwaardige klei meer nodig, maar volstaat de gebiedseigen grond. Hierdoor wordt het transport ook verminderd. De toepassing van GeoCrete zorgt ervoor dat ook het onderhoudspad boven op de kruin met gebiedseigen grond kan worden gerealiseerd. Zo ontstaat meteen de vereiste zeer hoge erosiebestendigheid van de toplaag. Een win-win situatie waarmee ook de halfverharding, die ook ergens anders vandaan moet komen, wordt uitgespaard. Het duurzame werken is ook goed te zien door de inzet van de waterstofgraafmachine van Van Mourik, een 100% schone graafmachine op waterstof, 100% emissieloos.

In 2022 al hoogwaterveilig. De geplande uitvoeringstijd van de dijkversterkingen Heel en Beesel was ca. 3 jaar. De aannemer heeft, in overleg met Waterschap Limburg, ervoor gekozen om eerst één jaar alles goed voor te bereiden (2021) en vervolgens de fysieke werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren. Groot voordeel hiervan is dat, zonder tegenslagen, de mensen in beide genoemde dorpen eind 2022 reeds hoogwaterveilig zijn. De waterkeringen zijn dan weer op het wettelijk vereiste niveau. Dat is ruim een half jaar eerder dan gepland. Daarna volgt nog de afronding en oplevering in 2023, wat ook feestelijk gevierd zal worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterkingen in Heel en Beesel zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap." (bron: Waterschap Limburg, maart 2022)

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Beesel. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwssite Ruiver.nl brengt nieuws uit de kernen gelegen tussen Venlo en Roermond, met de nadruk op de kernen van de gemeente Beesel.

- Nieuws uit Beesel op de site van L1.

- Sinds augustus 2017 verschijnt wekelijks op woensdag het digitale magazine Puik, met nieuws uit de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver. Puik is een initiatief van inwoners Mieke Hees, Rob Hillekens en Leon Smolenaars. "Het medialandschap is de laatste jaren enorm veranderd. Nieuws komt en gaat snel; door sociale media en nieuwssites weet je op elk moment van de dag wat er overal in de wereld gebeurt. Maar lokaal nieuws is steeds verder naar de achtergrond verdwenen. Bovendien bieden nieuwe media ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie: bijvoorbeeld door veel meer met foto’s en video’s te werken. Die ontwikkelingen hebben we gebundeld in Puik." Aldus de oprichters.

In Puik lees je verhalen en korte (nieuws)berichten uit Beesel, Offenbeek en Reuver. Hun ambitie is om elke week 16 tot 20 pagina’s te vullen. Artikelen kunnen gekoppeld zijn aan een actualiteit, maar dat hoeft niet. Ze zetten ook bijzondere mensen, verenigingen of organisaties in het zonnetje; zomaar, omdat ze een leuk verhaal te vertellen hebben. Puik heeft enkele vaste rubrieken zoals: Puik nieuws (korte nieuwsberichten), Puik sport (sportnieuws), Agenda (wat is er de komende tijd te doen in de gemeente?), Familieberichten (overlijden, geboorte, huwelijk), Gemeente-info, Foto (of video) van de week. De artikelen in Puik zijn heel gevarieerd, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn overwegend positief van aard. Puik geeft je een goed gevoel. In Puik lees je dan ook geen ‘hard’ nieuws, bijvoorbeeld over een ongeluk of arrestatie. Dat kunnen andere media veel beter in woord en beeld brengen.

- Belangenvereniging: - Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst.

- Onderwijs: - Op Basisschool Het Spick in Beesel heeft men op een slimme manier van de nood een deugd gemaakt. Door ontgroening (minder kinderen) is het aantal kinderen in 5 jaar tijd teruggelopen van 250 naar ca. 180 anno 2015. Hierdoor is de helft van de school leeg komen te staan. Tegelijkertijd neemt door vergrijzing het aantal ouderen, waardoor dagbesteding voor ouderen Sint Lucia ruimtegebrek kreeg. Dit is in 2015 opgelost doordat een deel van de ouderen nu in de leegstaande lokalen van de school terecht kan. Bijkomend voordeel is dat de kinderen en ouderen elkaar met van alles helpen en van elkaar leren.

- Jeugd: - Jong Nederland Beesel is een jeugdclub, die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Vanaf het zevende tot het zestiende jaar kan iedereen bij hen terecht en omdat iedereen het leuk vindt om met leeftijdgenoten te spelen, zijn de groepsavonden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Ben je ouder dan 16 jaar? Ook dan heeft Jong Nederland veel voor jou in petto. De doelstelling van Jong Nederland is kinderen een gevarieerd aanbod te doen in spel en ontspanning en daarvoor is enthousiaste leiding ook van harte welkom.

- Muziek: - Hou jij van muziek, gezelligheid en op zijn tijd een muzikale uitdaging? Ben jij een gezelschapsmens en vind je het leuk om in groepsverband muziek te maken? Dan ben je bij Harmonie St. Gertrudis uit Beesel aan het juiste adres. De vereniging heeft ca. 120 leden en laat zich al sinds 1899 horen in de eigen gemeenschap, tijdens concerten in binnen- en soms buitenland, op straat en in concertzalen. Loop op een repetitieavond gerust eens binnen om te beleven hoe mooi het is om samen muziek te maken!

- In 2016 is Kleuterclub Beesel opgericht, een eigentijdse en eigenzinnige muziekclub voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

- Gemengd Koor Beesel is opgericht in 1945. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een koor waarvan de muzikale prestaties er mogen zijn. Toch blijven ze steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Meer en meer is er gewerkt aan de zangtechniek in koorverband maar ook individueel, wat zijn weerslag vindt in de koorklank. Daarnaast heeft het Gemengd Koor ook een belangrijke sociale functie. Als je lid wordt van het koor krijg je er meteen zo’n 60-tal nieuwe vrienden bij. Het samen musiceren tijdens repetities en uitvoeringen schept een band in het koor die ook terug te vinden is bij activiteiten die worden georganiseerd op niet-muzikaal terrein, zoals de kunstmarkt Beesel Creatief.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Bieslo.

- MCC Beesel is een crossclub die actief is met het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten voor haar leden. De vereniging streeft ernaar om van een individuele sport toch een groepsgebeuren te maken en ze zijn daarmee naar eigen zeggen op de goede weg. De jeugd krijgt onder begeleiding training in de wintermaanden en op de vrije wedstrijddagen, meestal is dit op zondag. De hele jeugdafdeling gaat dan gezamenlijk trainen op een voor elk motortype geschikt circuit. Dit is een groot succes mede door de inzet van de jeugdcommissie en de ouders. De kinderen vinden het leuk om samen te trainen en samen te strijden op de crossbaan.

- Tennisclub 't Brônshout beschikt over 4 verlichte gravelbanen met een kantine.

- Welzijn: - Samen met Beesel is een website met honderden informatieve artikelen en tips voor inwoners van deze gemeente, op het gebied van gezondheid en zorg, huishouding, opvoeden en opgroeien, samen leven, vervoer en mobiliteit, werk en inkomen, wonen, en wetten en regelingen.

- Vrijwilligerszorg Beesel heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger tijdens een 1-op-1-contact staat hierbij centraal. Een vaste vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.

- Duurzaamheid: - Als het regent komt een groot gedeelte van dit water in het riool. Door minder regenwater in het riool te lozen voorkomen we dat riolen overbelast raken tijdens hevige regenbuien. Minder water in het riool heeft weer tot gevolg dat de kans op wateroverlast in de straten afneemt. Ook wordt het aantal overstorten op beken en sloten minder waardoor deze minder vervuild raken. Verder is het onnodig om schoon regenwater met huishoudelijk afvalwater te vermengen en dit naar de rioolwaterzuivering in Venlo te pompen. Daar wordt er weer schoon water van gemaakt. De gemeente Beesel heeft er voor gezorgd dat op verschillende plekken in de gemeente, zoals bij Offenbeker Bemden, Bösdael, Reuversveld en Kleine Solberg het regenwater niet meer wordt afgevoerd via het riool, maar dat het ter plaatse in de bodem wordt opgenomen. Dit heet het 'afkoppelen' van regenwater.

Ook als huiseigenaar kun je hieraan bijdragen door het regenwater dat op je dak, terras of inrit valt af te koppelen, als dat nu is aangesloten op de riolering. Het water - verstandig - afkoppelen en opvangen kan op allerlei manieren. Onder deze link vind je daar meer informatie over. Gemeente Beesel is de eerste gemeente in Noord-Limburg die samen met Waterschap Peel en Maasvallei subsidie beschikbaar stelt voor inwoners die hun regenwater afkoppelen van het riool. Met het afkoppelen wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Wanneer burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen en het regenwater op het eigen perceel infiltreren of hergebruiken, verkleint dit de kans op wateroverlast. Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen. Door regenwater af te koppelen wordt daarnaast ook verdroging tegengegaan, de waterkwaliteit verbeterd en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater vergroot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beesel.

Reactie toevoegen