Beesel

Plaats
Dorp en gemeente
Beesel
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Beesel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Beesel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Beesel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Beesel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal De Lommerbergen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Beesel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Beesel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beesel.

Terug naar boven

Status

- Beesel is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg. Gemeentehuis te Reuver.

- De gemeente Beesel omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Offenbeek en Reuver en de buurtschappen Bussereind en Rijkel.

- Wapen van de gemeente Beesel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Beesel.

- Onder het dorp Beesel vallen de buurtschappen Bussereind en Rijkel.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
Bessel, 12e eeuw Bisela, 13e eeuw Besel, 1883 Bezel.

Terug naar boven

Ligging

Beesel ligt ZW van Venlo en Reuver, N van Roermond en grenst in het W aan de Maas en in het O aan de A73. Het buitengebied O van de A73 valt ook nog onder het dorp Beesel en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Beesel 212 huizen met 1.391 inwoners, verdeeld in dorp Beesel 51/322 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Riekel 24/158, Bussering 45/293, Leuwen 29/199, Reuver 32/224 en Offenbeek 31/195.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Beesel ca. 6.000 huizen met ca. 13.500 inwoners, verdeeld in de dorpen Beesel 2.400, Offenbeek 4.800 en Reuver 6.200.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Beesel, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.

- Op de site van Loe Giesen uit Reuver vindt u o.a. een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de gemeente Beesel plus duiding van alle mogelijke toponiemen in de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Kleine gemeenten rond Beesel zijn de afgelopen jaren gefuseerd. Zo is de gemeente Swalmen Z van Beesel in de gemeente Roermond opgegaan, en de gemeente Belfeld N van Beesel in de gemeente Venlo. De gemeente Beesel stelt echter als bestuurskrachtige gemeente de competenties te hebben om voort te blijven gaan als zelfstandige gemeente. Dat heeft zij uitgewerkt in de documenten Beesel is uniek! De resultaten van het bestuurskrachtonderzoek en Toekomstvisie 2030. Beesel pakt de toekomst.

- In Beesel heeft men op basisschool Het Spick op een slimme manier van de nood een deugd gemaakt. Door ontgroening (minder kinderen) is het aantal kinderen in 5 jaar tijd teruggelopen van 250 naar ca. 180 anno 2015. Hierdoor is de helft van de school leeg komen te staan. Tegelijkertijd neemt door vergrijzing het aantal ouderen, waardoor dagbesteding voor ouderen Sint Lucia ruimtegebrek kreeg. Dit is in 2015 opgelost doordat een deel van de ouderen nu in de leegstaande lokalen van de school terecht kan. Bijkomend voordeel is dat de kinderen en ouderen elkaar met van alles helpen en van elkaar leren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beesel heeft 10 rijksmonumenten.

- Beesel heeft 60 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Grauwe Beer op de site van Ver. De Hollandsche Molens. Site over molen De Grauwe Beer plus de verdwenen molens in de gemeente Beesel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De bosranden van landgoed Heidenheim (gelegen ZO van Beesel, O van de A73, rond de Heidenheimseweg) zijn in 2012 opengekapt. Daarbij zijn exoten als de Amerikaanse eik en bospest verwijderd, waardoor de inheemse eiken en tamme kastanjes meer ruimte krijgen. Door de kap is een oude aarden grenswal weer zichtbaar in het landschap komen te liggen. Het wallichaam is over een lengte van 1100 meter weer als vanouds beplant met gaspeldoorn. Naast het eerherstel van de oude ontginningsgrenzen van het landgoed zijn diverse plekken opnieuw opengekapt. Tevens is in de bosranden en langs bospaden hakhoutbeheer uitgevoerd. Daarbij zijn de bomen afgezaagd, waardoor er meer licht tot op de bosbodem kan doordringen.

Door deze ingrepen kan een afwisselende kruid- en struiklaag tot ontwikkeling komen. Met name struweelvogels, vlinders, vleermuizen en diverse hagedissen als de hazelworm en de zand- en levendbarende hagedis profiteren van deze ingrepen. In 2013 is het bos met Amerikaanse eik verder opengekapt ten behoeve van de ontwikkeling van de zeldzame rode dopheide. Het gaat om een voormalig heiderelict, waar in de zomermaanden ook hertshooi bloeit. Het heideterrein is vergroot door het kappen van bomen en het plaggen van de bodem.

- Ter compensatie van de schade aan het landschap die de in 2008 gereed gekomen A73-Zuid heeft aangericht, is elders in de regio een aantal maatregelen genomen ter verhoging van de kwaliteiten van landschap, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door de aanleg van een ecoduct over de A73 dat aanlandt in het Beesels Broek, is een verbindingszone ontstaan waar plant en dier veelvuldig gebruik van maken. Het Beesels Broek geeft nog een goed beeld van het vroegere natuurrijke cultuurlandschap. Hier werd rond het jaar 1800 nog turf gestoken.

Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige naar droge omstandigheden. In het gebied ontspringen twee beken dicht bij elkaar. Beide beken zijn in de jaren zestig rechtgetrokken. Uit de terrasrand komt ijzer- en zuurstofrijk kwelwater aan de oppervlakte. Na een herstelproject is er een ondiepe kwelplas ontstaan; op de oevers is het bijna de hele zomer nat vanwege ontspringende bronnetjes. Door een netwerk van slootjes verdwijnt het kwelwater via de beekjes.

De plas verandert geleidelijk in een moeras en het in deze omstandigheden kenmerkend elzenbroekbos komt hier dan nu ook tot ontwikkeling. Het Limburgs Landschap heeft maatregelen genomen om het water langer in het gebied te kunnen vastgehouden. Vochtige graslandpercelen met een afwisselende en soms uitbundige flora zijn ook in het Beesels Broek te zien. Zie ook de reportage over het Meerlebroek en Beeselsbroek (25 min.) door L1 (2013). En zie ook bij buurdorp Offenbeek, waar eveneens als compensatie voor de A73 de natuur is heringericht in het Meerlebroek.

- Drakenrijk Beesel, dat in 2013 van start is gegaan, ligt in de praktijk bij de kern Offenbeek. Zie verder aldaar.

- Sinds 2012 kunt u, naast buurgemeenten Leudal en Peel en Maas, ook in de kernen van de gemeente Beesel 'Knopen Lopen'. Dit behelst, vergelijkbaar met het al langer bestaande fietsknooppuntennetwerk, een netwerk van punten via welke u zelf uw wandelroutes kunt uitstippelen. Het wandelnetwerk in de gemeente Beesel heeft een totale lengte van 95 km.

- IVN 'De Steilrand' heeft als werkgebied de gemeente Beesel en de voormalige gemeenten Belfeld en Tegelen.

Terug naar boven

Evenementen

- Beesel is beroemd vanwege het Draaksteken-evenement (eens in de 7 jaar. De volgende keer is in 2016).

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Beesel.

- Stichting Kernoverleg Beesel en haar Toekomst.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beesel.

Reactie toevoegen