Roerdalen

Gemeente
Roerdalen
Roerstreek
Limburg

roerdalen_kaart_vanaf_2007_2.jpg

De gemeente Roerdalen is opgericht in 1991 en in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort.

De gemeente Roerdalen is opgericht in 1991 en in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort.

roerdalen_kaart.jpg

Gemeente Roerdalen t.o.v. de omgeving: de O helft grenst aan Duitsland, in het ZW grenst de gemeente aan de gem. Echt-Susteren, in het W aan gem. Maasgouw, in het NW aan Roermond. In het N is het Nationaal Park De Meinweg goed te onderscheiden. (© Google)

Gemeente Roerdalen t.o.v. de omgeving: de O helft grenst aan Duitsland, in het ZW grenst de gemeente aan de gem. Echt-Susteren, in het W aan gem. Maasgouw, in het NW aan Roermond. In het N is het Nationaal Park De Meinweg goed te onderscheiden. (© Google)

Roerdalen

Terug naar boven

Status

- Roerdalen is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek. De hoofdplaats van de gemeente is Sint Odiliënberg.

- Wapen van de gemeente Roerdalen.

- De gemeente Roerdalen is in 1991 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Vlodrop en Melick en Herkenbosch.

- De gemeente Roerdalen is in 2007 vergroot met de gemeente Ambt Montfort.

- De gemeente Roerdalen omvat de dorpen Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop, en de buurtschappen Aan het Broek, Annendaal (grotendeels), Borg, Echterheide (deels), Etsberg, Holst, Lerop, Meinweg, Paarlo, Reutje, Roskam, Rothenbach (deels), 't Sittert, Tussen de Bruggen, Vlodrop-Station, Voorst, Voorsterveld en Waterschei. Dat zijn 6 dorpen en 18 buurtschappen in totaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Roerdalen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De fusiegemeente is dus ontstaan in 1991 maar heeft pas in 1993 haar definitieve naam Roerdalen gekregen. In 1991 en 1992 was er nog sprake van de tijdelijke werknaam Melick en Herkenbosch (wettelijk is de voorlopige werknaam, zolang er nog geen definitieve naam van kracht is, namelijk altijd de naam van de grootste fusiepartner, tenzij gemeenten bewust besluiten een andere voorlopige werknaam te kiezen).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Roerdalen grenst in het NW aan de A73, Maasbracht, Brachterbeek, Linne, Merum en Herten, in het N aan Roermond en Duitsland en de Duitse plaats Elmpt, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Oberkrüchten, Dalheim en Rödgen, in het ZO ook aan Duitsland en de Duitse plaatsen Birgelen, Effeld, Steinkirchen, Karken en Haaren en in het ZW aan Maria Hoop en Sint Joost, en ligt NO van Echt, Pey, Slek, Susteren en Knooppunt Het Vonderen (A2/A73), in de O nabijheid van de rivier de Maas en Z van Asenray, Boukoul en Swalmen. In het O van de gemeente ligt, grenzend aan Duitsland, het Nationale Park De Meinweg. De hoofdplaats Sint Odiliënberg ligt centraal tot W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente is bij haar oprichting in 1991 als volgt samengesteld:
van de gemeente Melick en Herkenbosch: 2.969 ha met 2.910 huizen en 7.585 inwoners;
van de gemeente Vlodrop: 1.868 ha met 916 huizen en 2.579 inwoners.
In 2007 is de gemeente Roerdalen vergroot met de gemeente Ambt Montfort, die een oppervlakte van 4.412 ha besloeg en ca. 4.400 huizen met ca. 11.000 inwoners omvatte.
Tergenwoordig heeft de gemeente ca. 9.000 huizen met bijna 21.000 inwoners.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als je wilt weten wat er door het jaar heen of op een bepaald moment in de kernen van deze gemeente te doen is, is de site EropuitinRoerdalen.nl een uitkomst. Op deze site vind je per dorp een activiteiten- en evenementenagenda voor de komende maanden. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de lokale verenigingsraden. De website heeft als doel om inwoners, recreanten en oeristen een compleet overzicht te bieden van activiteiten en evenementen. Het behee van de website is in handen van de verenigingsraden, Gastvrij Roerdalen, Stadt Wassenberg (een Duits buurdorp dat ook aan het portaal meedoet), VVV-Midden Limburg en de gemeente Roerdalen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Klein Geluk in Roerdalen fietsroute (30 km) leidt je door een afwisselend landschap met vele mooie uitzichten. Onderweg kom je o.a. door de dorpen Herkenbosch, Posterholt, Sint Odiliënberg en Vlodrop.

- Schaapskudde De Meinwegregio - onderdeel van Landschapsbeheer De Wassum - trekt rond over de Meinweg, de Melickerheide, kern Swalmen en Heide Swalmen. Hier worden begrazingsprojecten gerealiseerd met verschillende doelen. Van natuurcreatie tot natuurbeheer, op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Maak kennis met deze veelzijdigheid en kom de kudde eens bezoeken, of loop een keer een route mee.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roerdalen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Roerdalen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Omroep Roerstreek.

- Verenigingen: - Fotogroep F8, met als werkgebied de gemeente Roerdalen, is een club waar fotografie de gemeenschappelijke hartstocht is. Vier kernwaarden kenmerken deze club: Het delen van kennis: “wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen”. In de club delen ze hun kennis van en visie op fotografie. Diversiteit stimuleert creativiteit. De kracht van de club ligt in de diversiteit: ze hebben fotografen met verschillende interesses, talenten en mate van ervaring. Diversiteit leidt tot interessante discussies en een verrijking van gezichtspunten. Respect voor elkaar zorgt voor een sfeer waarin alle leden, ongeacht hun achtergronden, zich thuis voelen in de club. Basisvoorwaarde voor het functioneren van onze club is respect voor de verschillende opvattingen, interesses en ontwikkelingsstadia. Elkaar positief steunen en positief bekritiseren zijn de stimulansen voor de fotografische ontwikkeling van de leden. Ervaren leden geven handreikingen aan de minder ervaren leden, minder ervaren leden hebben soms verrassende inzichten voor de ervaren leden. De natuurfotograaf kan originele opmerkingen maken over portretfotografie en vice versa. Het is een vrijetijdsclub waarbij gezelligheid en ontspanning belangrijk zijn.

- Welzijn: - "Geluk is een beetje maakbaar. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. In de gemeente Roerdalen wordt onder de vlag van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’ gewerkt aan het vergroten van geluk. Het begon jaren geleden vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Inmiddels ontstaan er uit de ‘klein geluk’ gedachte steeds meer mooie sociale en maatschappelijke initiatieven en verbindingen. Je realiseren dat je kunt bijdragen aan het geluk van een ander staat centraal. De gemeente wil inwoners en bezoekers raken met dit ideaal.

De gemeente Roerdalen wil bijdragen aan geluk van alle mensen in de gemeente en vertaalt geluk in beleid en nieuwe manieren van werken. De gemeente heeft een gelukscoördinator om deze ontwikkeling te begeleiden. De gemeente wil de randvoorwaarden creëren waarin meer geluk voor meer mensen makkelijker bereikbaar wordt. Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven als respectvolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt om veranderingen van onze manier van werken, houding en gedrag. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om zelf zaken aan te pakken en hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dat vertrouwen motiveert en daar word je ook gelukkig van. De rol van de gemeente verandert. Samen met onze inwoners zoeken we naar een nieuwe balans. We willen er aan bijdragen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat vertrouwen in de overheid en tussen onze inwoners groeit.

De jaarlijkse Geluksdag is een van de initiatieven van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’. Een initiatief van vrijwilligers, ondernemers en de gemeente. Roerdalen heeft 25 door inwoners genomineerde geluksplekken. Hier kunnen mensen werken aan het vergroten van geluk door het uitvoeren van geluksopdrachten. Kasteel Aerwinkel biedt een unieke geluksworkshop aan onder leiding van een gelukscoach. Voor kinderen zijn er 6 speciale kindergeluksplekken. Geluk verbindt mensen met elkaar. Zorgt voor positiviteit, respect en vertrouwen. Wij maken ‘klein geluk’ groter. Doe je mee?" Aldus de toelichting van de gemeente op de in de 1e alinea van dit hoofdstuk gelinkte site. Actualiteiten en tips wat er m.b.t. dit thema allemaal te doen is de komende tijd, vind je ook op de Facebookpagina 'Klein geluk uit Roerdalen'.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Roerdalen is ontstaan uit de vroegere ondernemersvereniging van de toenmalige gemeente Melick, Herkenbosch en Vlodrop. Op hun site vind je informatie over de aangesloten ondernemers en over activiteiten en acties waarbij de vereniging betrokken is.

Reactie toevoegen