Meerstad

Plaats
Dorp
GroningenSlochteren
Groningen

Meerstad

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Meerstad.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Meerstad.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Meerstad.

Terug naar boven

Status

- Meerstad is een dorp* / woon- en recreatiegebied in wording in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, in deels gemeente Groningen, deels gemeente Slochteren. De dorpen Middelbert en Engelbert (gemeente Groningen) worden op den duur in het gebied Meerstad opgenomen.
* Je zou het gebied ook als wijk of stadsdeel van Groningen kunnen beschouwen, maar omdat in ieder geval het Slochterense deel een eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen, waarmee het dus een formele woonplaats is geworden, lijkt ons, mede in relatie tot het uiteindelijke inwonertal en de ligging los van de stad, al met al de kwalificatie 'dorp' wel accuraat.

- Meerstad heeft een eigen postcode (9613) met bijbehorende plaatsnaam toegekend gekregen (althans voor het gedeelte in de gemeente Slochteren) en is daarmee een formele woonplaats.

- In 2017 gaat het Slochterense deel van Meerstad middels grenscorrectie over naar de gemeente Groningen, zodat het dorp vanaf dan geheel in één gemeente ligt. Voor nadere toelichting zie de pagina van de gemeente Midden-Groningen, die vervolgens in 2018 ontstaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van het in ontwikkeling zijnde meer alhier, en van het begrip MEER-dorpen, de verzamelnaam voor een aantal kernen die onderdeel uitmaken van het gebied. Zie daarvoor verder bij Middelbert.

Terug naar boven

Ligging

Meerstad ligt tussen Groningen en Harkstede (W van de Hamweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het totale Meerstad-gebied beslaat een oppervlakte van 2.300 hectare. In het gebied beogen 6.500 woningen te komen (gefaseerd te bouwen tot 2035), die 1/3 van de oppervlakte in beslag nemen. De rest van het gebied krijgt de functies natuur en recreatie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 is de "eerste schop" de grond ingegaan en een begin gemaakt met het graven van het meer. Een meer dat uiteindelijk maar liefst 600 ha. groot zal worden. Het eerste deel van het meer (ca. 70 ha) ligt in Meeroevers - het eerste deelplan in Meerstad - en is tegelijkertijd met de oplevering van de eerste woningen aldaar medio 2011 gereed gekomen. In totaal zijn er circa 1.300 woningen gerealiseerd. Het gebied ligt tussen Klein Harkstede en het Grunopark, ten noorden van de Hoofdweg.

- In Meerstad komen verschillende soorten woningen en wijken. Dit zal variëren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in Meerstad-Centrum, iets ruimer wonen in het bos of bij het water, tot zeer landelijk wonen in de rustiger gebieden van Meerstad.

- De ruim 100 miljoen euro aan aanlegkosten en 80 miljoen aan overige regionale kosten van al het extra groen en water in Meerstad worden ruimschoots gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe Groningse stadsdeel. Daarnaast zorgt het 560 hectare grote nieuwe meer nog voor 41 miljoen aan vermeden kosten voor anders noodzakelijke zandwinning en waterberging. In totaal levert het extra groen en blauw in Meerstad een verwachte regionale netto welvaartstoename op van ruim 97 miljoen. Dit is althans de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg in april 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de financiële haalbaarheid, maar om een onderzoek naar de maatschappelijke wenselijkheid van Meerstad.

Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in Meerstad 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk in Groningen. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van drie kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent zal stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde voor bewoners en omwonenden van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar. Daar komen nog de baten voor recreatieondernemers en de naar schatting uiteindelijk 1,7 miljoen recreanten bij. De totale regionale recreatiebaten worden in de scriptie geschat op 33 miljoen.

Ten slotte bespreekt Klokkenburg in zijn scriptie nog een serie kleinere meestal positieve effecten die nog niet in geld konden worden uitgedrukt. Zo is wel rekening gehouden met het verlies aan toekomstige landbouwproductie van ruim 8 miljoen, maar kon de hiermee samenhangende verminderde milieubelasting niet in geld worden uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de positieve effecten op de volksgezondheid en het eventuele grotere gevoel van veiligheid door de wateropvangcapaciteit van het nieuwe meer. Nadere informatie is evt. te verkrijgen bij Leendert Klokkenburg MSc (auteur scriptie), tel. 06-42758380. Een exemplaar van de scriptie is verkrijgbaar bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Karen Hooft, 050-317 8500. (bron: Rijksuniversiteit Groningen, 9-4-2009)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ballon Fiësta Meerstad (september).

Terug naar boven

Natur en recreatie

- Sinds 2011 is er de fietsroute Dichterbij Meerstad, een mooie culturele fietsroute van 25 km door dit gebied. Langs de route treft u zogenaamde gedichtenbankjes aan waarop u kunt genieten van het uitzicht en tegelijkertijd kunt luisteren naar de gedichten over het gebied van een aantal bekende Groningse dichters en tekstschrijvers als Jean Pierre Rawie, Jan Mulder, Anneke Claus, Henk Scholte, Sieger Geertsma e.a. Fietskaarten zijn verkrijgbaar bij het Infocentrum Meerstad (zie bij Links).

Terug naar boven

Links

- Officiële site van Meerstad met actueel nieuws over de ontwikkelingen in dit gebied. In het Infocentrum Meerstad kunt u zich laten voorlichten over de woonmogelijkheden in dit gebied.

Reactie toevoegen