Harkstede

Plaats
Dorp
Slochteren
Duurswold
Groningen

harkstede dorpshuisweg [640x480].jpg

Harkstede Dorpshuisweg

Harkstede Dorpshuisweg

harkstede_kerk_i_640x480.jpeg

Harkstede protestantse kerk

Harkstede protestantse kerk

harkstede_kerk_ii_640x480.jpeg

Harkstede protestantse kerk ingang met wapens en offertafereel. Een bijzonder fraai geheel.

Harkstede protestantse kerk ingang met wapens en offertafereel. Een bijzonder fraai geheel.

harkstede_kerk_iv_640x480.jpeg

Harkstede protestantse kerk, wapens van het echtpaar Piccardt-Rengers

Harkstede protestantse kerk, wapens van het echtpaar Piccardt-Rengers

harkstede_kerk_v_640x480.jpeg

Harkstede protestantse kerk, offertafereel met Elia en Johannes de Doper

Harkstede protestantse kerk, offertafereel met Elia en Johannes de Doper

Harkstede

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Harkstede.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Harkstede.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Harkstede.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harkstede (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Harkstede is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Slochteren.

- Onder het dorp Harkstede valt ook de buurtschap Klein Harkstede. Dat is het gebied tussen Middelbert-Harkstederweg in het W en het dorp Harkstede in het O, gelegen W van het Grunostrand.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Haakstee.

Terug naar boven

Ligging

- Harkstede ligt O van Groningen, NW van Hoogezand-Sappemeer, ZW van Slochteren en grenst in het Z aan de A7.

- Het dorp Harkstede zelf is een redelijk compacte kern, maar het dorpsgebied beslaat een forse oppervlakte. Vanuit het centrum van Harkstede loopt de Hoofdweg ca. 5 km naar het westen, tot aan Middelbert, kern Harkstederweg (vlak voor het Eemskanaal). Het westelijke gedeelte heette vanouds - en in principe nog, alleen is dat niet aan bebording herkenbaar - Klein Harkstede. Vanuit Groningen-Ruischerbrug en aansluitend Middelbert-Harkstederweg komend, staat een wit plaatsnaambord Harkstede (wat dus in feite het gedeelte Klein Harkstede betreft). De dorpskern heette vanouds Groot Harkstede, maar in de loop der tijd is dat voorvoegsel vervallen en is men het hele grondgebied formeel Harkstede gaan noemen. Geografisch gezien is de buurtschap Klein Harkstede er echter nog steeds.

- Bij Klein Harkstede doet zich nog een Baarle-Nassau-achtige situatie voor met iets dat je als enclaves zou kunnen beschouwen: Z van gemaal De Borg ligt een handvol huizen W van de Hoofdweg. De Borgsloot is in 1962 ter plekke iets naar het W verlegd. Deze huizen liggen nu tussen Hoofdweg en Borgsloot. De grens tussen de gemeenten Slochteren en Groningen loopt ter plekke door de Hoofdweg. De genoemde handvol huizen liggen geografisch gezien in feite in Klein Harkstede, maar omdat ze onder de gemeente Groningen vallen, vallen enkele panden onder het Z gelegen dorp Engelbert en liggen formeel aan de Engelberterweg, en vallen enkele panden onder het W gelegen dorp Middelbert en liggen formeel aan de Middelberterweg (terwijl die beide wegen op behoorlijke afstand liggen, ca. 500 meter naar het W parallel lopend aan de Hoofdweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Harkstede 87 huizen met 536 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Harkstede ca. 1.300 huizen met ca. 3.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Harkstede en Scharmer op de site van Adviesgroep Harkstede-Scharmer en omgeving.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Voor een groot deel op grondgebied van Harkstede (W van het dorp) komt het nieuwe woongebied Meerstad. Dat gebied heeft een eigen postcode en plaatsnaam gekregen en is dus een formele woonplaats.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige protestantse kerk van Harkstede dateert uit eind 17e eeuw. Henric Piccardt liet deze gotische kerk bouwen als opvolger van de oorspronkelijke 13e-eeuwse kerk, die hij tegelijkertijd liet afbreken. De 13e-eeuwse toren bleef gespaard en diende nog lange tijd als 'cachot' (gevangenis). Piccardt ligt met zijn vrouw in een mausoleum in de kerk begraven. Hij had de kerk mede laten bouwen met het oogmerk om er later in begraven te worden. Het latijse opschrift op de kerk luidt namelijk vertaald: "Lezer, opdat de waarheid blijke, hebben de echtgenoten Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers in het jaar 1694, uit godsvruchtig gevoel, zonder ergens anders hulp te zoeken, deze kerk doen bouwen ter ere van de Allerhoogste, tot aanwas van de Christelijke godsdienst, tot troost der zielen en tot rustplaats voor hun gebeente." Boven de ingang van de kerk zijn de wapens aangebracht van het echtpaar Piccardt-Rengers. Daarboven is een reliëf van een offertafereel met Elia en Johannes de Doper. In de kerk bevindt zich een herenbank, de Piccardtbank. Op de verdieping erboven bevond zich de werkkamer van Piccardt en naast de herenbank was een vertrek voor hem met een privaat ingericht.

- Grafpoëzie te Harkstede.

- Stel's Molen.

Terug naar boven

Evenementen

- Dorpenfeest HSW (Harkstede Scharmer Woudbloem) is eens in de 5 jaar 10 dagen lang feest (juni). De laatste keer was 2015 dus het volgende Dorpenfeest is in 2020.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- W van Harkstede ligt recreatieterrein Grunopark, met o.a. een meer met strand en een uit de kluiten gewassen roeibaan van ruim 2 km lengte. Dat is de officiële wedstrijdbaan voor het noorden des lands.

Terug naar boven

Links

- Harkstede linkspagina.

- Adviesgroep Harkstede-Scharmer en omgeving.

- Vereniging Dorpsbelangen Harkstede.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Harkstede.

Reactie toevoegen