Midden-Groningen

Gemeente
Midden-Groningen
Groningen

midden-groningen_gemeente_kaart_met_de_oude_gemeenten_grenzen.jpg

Kaart van de nieuwe gemeente Midden-Groningen zoals deze in 2018 ontstaat, met de grenzen van de fusiepartners aangegeven: bovenin gem. Slochteren, linksonderin gem. Hoogezand-Sappemeer, rechtsonderin gem. Menterwolde.

Kaart van de nieuwe gemeente Midden-Groningen zoals deze in 2018 ontstaat, met de grenzen van de fusiepartners aangegeven: bovenin gem. Slochteren, linksonderin gem. Hoogezand-Sappemeer, rechtsonderin gem. Menterwolde.

midden-groningen_gemeente_kaart_zonder_oude_gemeenten_grenzen.jpg

Kaart van de gem. Midden-Groningen, zoals die in 2018 ontstaat. Daaraan voorafgaand wordt in 2017 het Slochterense deel van Meerstad overgeheveld naar de gemeente Groningen, zodat dat onder 1 gemeente komt te vallen. Dat is het deel W van de paarse lijn.

Kaart van de gem. Midden-Groningen, zoals die in 2018 ontstaat. Daaraan voorafgaand wordt in 2017 het Slochterense deel van Meerstad overgeheveld naar de gemeente Groningen, zodat dat onder 1 gemeente komt te vallen. Dat is het deel W van de paarse lijn.

midden-groningen_gemeente_ten_opzichte_van_de_provincie_groningen_kopie.jpg

En dit kaartje illustreert de samenstelling van de gemeente Midden-Groningen en haar ligging ten opzichte van de overige gemeenten in de provincie Groningen.

En dit kaartje illustreert de samenstelling van de gemeente Midden-Groningen en haar ligging ten opzichte van de overige gemeenten in de provincie Groningen.

Midden-Groningen

Terug naar boven

Status

- Midden-Groningen is een gemeente in wording. De gemeente ontstaat in 2018 uit fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Terug naar boven

Naam

Werknaam
De voorlopige werknaam tot het bekend worden van de definitieve naam op 15 maart 2016 was HSSM, zijnde de eerste letters van de 3 fusiegemeenten.

Definitieve naam
De inwoners is gevraagd met suggesties voor een nieuwe gemeentenaam te komen. Er komen 410 suggesties binnen, met 271 unieke namen. Een onafhankelijke adviescommissie, samengesteld uit een aantal relevante disciplines, kiest aan de hand van een reeks criteria - zoals: lijkt de naam niet teveel op een andere gemeentenaam in het land, straalt de naam herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit, is de naam makkelijk uit te spreken, heeft de naam topografische en/of historische verwantschap met het gebied of onderdelen daarvan, past het bij de beoogde identiteit van de gemeente, roept het positieve associaties op, heeft het uitstraling naar buiten - aanvankelijk de 20 meest geschikte namen, en daaruit weer de 3 daarvan meest geschikte: De Hogewolden, Midden-Groningen en Woldmeren.

De inwoners kunnen vervolgens stemmen op een van deze namen. Onderbouwing van de namen:
De Hogewolden
Twee van de gebieden worden met wold aangeduid. Slochteren ligt in de Woldstreek en Menterwolde is een deel van het Wold Oldambt. Er zit reliëf in het landschap met hogere gebieden in alle streken. Het hoger gelegen deel van Hoogezand-Sappemeer is het Gorecht. De naam De Hogewolden heeft een positieve uitstraling, een gebied waar het fijn vertoeven is. Landelijkheid, rust en natuurbeleving voor de nieuwe gemeente spreken eruit.
Midden-Groningen
Een krachtige naam die direct staat voor dit gebied. Duidelijk waar de gemeente ligt, ook voor een buitenstaander. Geeft een groot gebied weer met meerdere belangrijke plaatsen erin. Een positieve associatie met alle mogelijkheden om een nieuwe identiteit en uitstraling op te bouwen.
Woldmeren
Een mooie beschrijving van het landschap vanuit historisch perspectief met wolden en meren. Zowel Slochteren, Hoogezand-Sappemeer als Menterwolde hebben één of meerdere meren. Een positieve uitstraling gebaseerd op natuur, recreatie en toerisme. Een naam met de ambitie naar een toekomst met de wind in de zeilen!

De uitslag van de stemming is op 15 maart 2016 bekend gemaakt: het is Midden-Groningen geworden. Deze naam krijgt 48% van de 16.570 uitgebrachte stemmen. Pas na de formele vaststelling van deze naam door de gemeenteraden in april 2016 wordt de naam Midden-Groningen in gebruik genomen en vervalt de werknaam HSSM.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Midden-Groningen i.o. ligt in het midden van de provincie Groningen en grenst in het W aan de gemeenten Haren en Groningen, in het N aan de gemeenten Ten Boer, Loppersum en Appingedam, in het O aan de gemeenten Delfzijl en Oldambt en in het Z aan de gemeente Veendam en de provincie Drenthe (gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze).

De fusiepartners liggen vanouds in 3 verschillende streken (vandaar dat er ook niet 1 overkoepelende bestaande streeknaam kon worden gekozen als gemeentenaam die het hele gebied dekt): Slochteren ligt in de streek Duurswold, Hoogezand-Sappemeer viel onder het Gorecht, en Menterwolde viel grotendeels onder het Wold-Oldambt. De laatste 2 streeknamen zijn vandaag de dag niet meer in gebruik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Midden-Groningen wordt bij haar oprichting in 2018 als volgt samengesteld:
- van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: ruim 34.000 inwoners;
- van de gemeente Slochteren: ca. 15.500 inwoners.
- van de gemeente Menterwolde: ruim 12.000 inwoners.
Gezamenlijk ca. 62.000 inwoners.

- Voorafgaand aan de herindeling per 2018, vindt in 2017 een grenscorrectie plaats tussen de gemeenten Groningen en Slochteren, waarbij het Slochterense deel van nieuwbouwproject Meerstad naar de gemeente Groningen overgaat, zodat dat gebied vanaf 2017 onder 1 gemeente valt. Dit wordt gevisualiseerd door de paarse lijn in de linkerhoek van een van de kaarten op deze pagina.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Reeds in de loop van 2015 hebben de gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties veel input geleverd met betrekking tot hun wensen, kansen, ambities en zorgen over onderwerpen als wonen, werken, toerisme en recreatie, onderwijs, zorg en welzijn et cetera. Input vormde ook de SWOT-analyse gemeente Midden-Groningen van E&E Advies d.d. januari 2016.

Dit heeft geleid tot de nota 'Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen' (concept-versie. De definitieve versie wordt in april 2016 door de gemeenteraden vastgesteld). "Het Kompas gaat over doelen en intenties, want die inspireren en binden samen. In dit Kompas beschrijven wij de richting waarin onze gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Dit Kompas is gebaseerd op vele gevoerde gesprekken en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt ook 3 bouwstenen voor een maatschappelijke agenda die daarbij past, zijnde 'Groots in kleinschaligheid', 'Ieder mens telt' en 'Economie van de toekomst'. De toekomst is onvoorspelbaar, maar wel te beïnvloeden. Dat vraagt een bundeling van krachten en een eensgezind optreden. Het Kompas  laat zien dat we daarvoor niet tot 2018 hoeven te wachten. Wij  nodigen iedereen uit om nu al samen  met ons op weg te gaan in de richting die het Kompas wijst. Onder het motto: 'Alleen  ga je sneller,  maar samen kom je verder!' Inwoners, ondernemers, organisaties en overheid gaan het de komende jaren samen doen. Daar verheugen wij ons op." Aldus de 3 burgemeesters van de huidige gemeenten in de inleiding van de nota.

Terug naar boven

Links

- In de aanloop naar het daadwerkelijk van start gaan van de nieuwe gemeente Midden-Groningen, doen de fusiepartners verslag van de processen daar naartoe middels de site HSSMnet, die na formele vaststelling van de definitieve gemeentenaam wordt opgevolgd door de website www.midden-groningen.nl.

Reactie toevoegen