meerstad_deelgebieden.jpg

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)

Het totale Meerstadgebied, verdeeld in Meerstad-Noord, -Midden en -Zuid. Het deel -Noord (N van het Slochterdiep) wordt vooralsnog niet bebouwd. (© gem. Groningen)