Hill

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

gemeente_meeuwen_hill_en_babylonienbroek_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.n

Gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.n

Hill

Terug naar boven

Status

- Hill is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 in grotendeels gemeente Aalburg (t/m 31-7-1908 gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek, per 1-8-1908 gemeente Meeuwen (naamswijziging), per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen, in 1973 over naar gemeente Aalburg), deels gemeente Werkendam (t/m 1996 gemeente Dussen, in 1997 over naar gemeente Werkendam); per 2019 in zijn geheel over naar gemeente Altena.

Bij het onstaan van de gemeente Aalburg, in 1973, zijn er in de buurtschap Hill grenscorrecties tussen deze nieuwe gemeente en de gemeente Dussen, waarbij zowel een klein deel van de buurtschap overgaat van de gemeente Dussen naar de gemeente Aalburg, als een klein deel ervan overgaat van de opgeheven gemeente Eethen naar de gemeente Dussen.

- De buurtschap Hill valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Babyloniënbroek, deels onder het dorp Dussen.

- De buurtschap Hill heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1545 de Hil, 1639 en 1645 Den Hil.

Naamsverklaring
Betekent hil 'heuvel, hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hill ligt rond de gelijknamige weg, de Hillsestraat, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van Babyloniënbroek = W van de splitsing met de Meeuwensesteeg = v/a huisnrs. 29 en 40, en het N deel van de Ruttensteeg. De buurtschap ligt direct W en WNW van het dorp Babyloniënbroek, NNO en NO van het dorp Dussen, N en NW van het dorp Meeuwen, WNW van het dorp Eethen, Z en ZW van het dorp Waardhuizen en ZO van het dorp Almkerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Hill 25 huizen met 155 inwoners onder de gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot de jaren zestig liep hier kennelijk een waterloop, want ter hoogte van de huidige Hillsestraat zien we voordien een Hillsekade lopen en direct parallel Z daaraan een Dussense kade. Bij de ruilverkavelingen van de jaren zestig zijn de kronkelige waterloop en idem kaden 'opgeruimd' en vervangen door de rechter lopende Hillsestraat.

In het W, waar nu de Hillsestraat met een bocht overgaat in de Duijlweg, was op kaarten tot de jaren twintig van de 20e eeuw sprake van 'Hillse watermolens', nadien van 'motorgemalen'. Ook die gemalen zijn tijdens de ruilverkaveling van de jaren zestig kennelijk opgeruimd, want ze staan nadien niet meer op de kaarten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Hill heeft 1 rijksmonument, zijnde de vroeg-19e-eeuwse boerderij Eben Haëzer op Hillsestraat 46. Het is een boerderij van het Altenase dwarsdeeltype met dwarshuis onder afzonderlijk, met riet gedekt wolfdak, waarop het hogere, met riet gedekte wolfdak van het schuurgedeelte teniet loopt. In de voorgevel een drietal T-vensters en een deur met bovenlicht. Deeldeuren in de rechter zijgevel. Staafankers.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Den Hill (Hillsestraat 44a) is vooral bedoel voor mensen die in de maatschappij te veel last hebben van hun beperkingen en die "kleinschaligheid" waarderen. "Zorg op maat" vinden ze balangrijk en "je mag zijn wie je bent." Ze bieden activiteiten in de onbespoten moes- en bloementuin en in de boomgaard. De doelgroep bestaat uit mensen die beperkt worden door autisme spectrum-stoornissen, mensen die last hebben van dementie, vanuit niet-aangeboren hersenledsel, mensen die last hebben van psychische klachten en mensen die door een verstandelijke beperking belemmerd worden. Den Hill is kleinschalig. Ze werken in kleine groepjes van maximaal 5 deelnemers, waarbij er veel aandacht is voor het individu en met deskundige begeleiding.

In het kraampje aan de Hillsestraat worden allerlei producten van de zorgboerderij aangeboden. Het gaat om (h)eerlijke groeten en fruit met meerwaarde. Die meerwaarde bestaat uit de diversiteit, de duurzaamheid, lekkere oude rassen en de zorg vanuit de zorgboerderij. De deelnemers zijn trots op het kraampje: daar kunnen ze laten zien wat ze doen.

Reactie toevoegen