Babyloniënbroek

Plaats
Dorp
Aalburg
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

babylonienbroek_collage.jpg

Babyloniënbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Babyloniënbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

babylonienbroek_plaatsnaambord_kopie.jpg

De inwoners van het dorp Babyloniënbroek zijn trots op hun inwoner Marianne Vos, die hier in 2008 bij de ingang van het dorp wordt gehuldigd omdat zij een gouden medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen.

De inwoners van het dorp Babyloniënbroek zijn trots op hun inwoner Marianne Vos, die hier in 2008 bij de ingang van het dorp wordt gehuldigd omdat zij een gouden medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen.

babylonienbroek.jpg

In het dorp Babylonienbroek aangekomen

babylonienbroek_3.jpg

Het langgerekte dorp Babylonienbroek, hoofdzakelijk gelegen rondom de Hillstraat en Broekstraat.

babylonienbroek_4.jpg

De Hervormde kerk van Baylonienbroek en tevens verenigingsgebouw "De Korenschoof"

babylonienbroek_2.jpg

Heel veel boerderijen staan er in Babylonienbroek in een uitgestrekte polder met heel veel landbouw.

babylonienbroek_5.jpg

Babylonienbroek ligt te midden van uitgestrekte polders en toch is het dorp nog wel knus te noemen.

Babyloniënbroek

Terug naar boven

Status

- Babyloniënbroek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Aalburg. Sinds 1814 gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek, die per 1-8-1908 van naam wijzigt in gemeente Meeuwen. In 1923 over naar gemeente Eethen, in 1973 over naar gemeente Aalburg.

- Onder het dorp Babyloniënbroek vallen ook de buurtschappen Biesheuvel en Hill (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
In de regio wordt het dorp kortweg Broek genoemd.

Oudere vermeldingen
1131 en 1161 Babilonia, 1292 kopie 1347 Babiloniae, 1347 Babiloniënbroec, 1840 Babiloniënbroek.

Naamsverklaring
Deze nederzetting is omstreeks 1130 ontstaan als een ontginning van het klooster Sint Truiden. De naam wordt verklaard als een uiting van eenzaamheid van de monniken die zich hier ver van hun klooster verwijderd zouden hebben gevoeld, waarbij gesteld wordt dat Babylon in de middeleeuwen vooral bekend was door de bijbelse ballingschap. Babylon gold in de middeleeuwen echter ook als de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem, als de plaats waar hoererij en vleselijke uitspattingen hoogtij vierden, zodat ook een andere verklaring denkbaar is. De verklaringen sluiten elkaar overigens niet uit.(1)

Terug naar boven

Ligging

Babyloniënbroek ligt N van Waalwijk, W van Wijk en Aalburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Babyloniënbroek 40 huizen met 250 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Babyloniënbroek heeft 8 rijksmonumenten.

- Hervormde kerk.

- De beroemdste inwoner van Babyloniënbroek is zonder twijfel wielrenner Marianne Vos, die een reeks NK's, EK's en WK's in diverse klassen op haar naam heeft staan. Inwoners hebben het initiatief opgevat om in het dorp een Marianne Vos Museum te realiseren. "Ontelbare bekers, kampioenstruien en foto's staan tot onze beschikking", aldus Arjens Boom van de Dorpsraad. Het is de bedoeling dat het museum medio 2017 van start gaat, en dat het onderdak krijgt in het pand van Basisschool Den Biekûrf. Kunstenaar Aad Voorhoeve vereeuwigde de wielrenster in haar regenboogtrui. Het schilderij hing geruime tijd in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijk en Aalburg. Voorhoeve wilde dat het schilderij daar een blijvende plek kreeg en besloot het te schenken aan de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben de gift geaccepteerd, op voorwaarde dat het in het nog op te richten Marianne Vos Museum komt te hangen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Andels Broek / Pompveld* is van oudsher een laaggelegen en dus nat gebied, met bossen en eendenkooien. Bij extreme hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht, leidt dat tot hoge waterstanden. In het natuurgebied is dat prima, maar in de naastgelegen polder Den Duijl leidt dat tot wateroverlast. Door extra waterberging aan te leggen, wordt dat risico beperkt. Door meer water vast te houden in het natuurgebied, worden daar tevens de natuurwaarden versterkt. Dat is belangrijk omdat Andels Broek / Pompveld als Natura2000 gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien een Natte Natuurparel. Bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper komen hier voor.
* Het grootste deel, het gebied Pompveld, ligt N van en valt onder het dorp Babyloniënbroek. Het Andels Broek W hiervan valt voor het N deel onder het dorp Giessen en voor het Z deel onder het dorp Almkerk.

Als eerste is het natuurgebied in 2017 uitgebreid met 7 ha waterberging. Die meet 21.000 kubieke meter bij een stijging van het waterpeil van 30 centimeter. De waterberging bestaat deels uit open water, deels uit een kleinschalig slotenpatroon zoals dat al eeuwen hier bestaat. Tegelijk wordt onderzocht hoe het gehele natuurgebied meer water kan vasthouden, meer water kan ontvangen en verdroging kan worden tegengegaan. Het gebied krijgt ook meer variatie in landschappen: van vochtig hooiland tot essenbos en moeras. Ook voor recreatie wordt het Pompveld aantrekkelijker. De herinrichting komt medio 2018 gereed. (bron: Waterschap Rivierenland)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Babyloniënbroek door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Den Biekûrf vervult een belangrijke sociale functie in het dorp. Vrijwel alle kinderen uit het dorp bezoeken de school. Daarnaast is de school ook heel aantrekkelijk voor kinderen van buiten Babyloniënbroek. Onder de link lees je waarom dat zo is.

- Zorg: - Zorgboerderij Den Hill.

Reactie toevoegen