Haarlemmerliede

Plaats
Dorp
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Kennemerland
Noord-Holland

nh_gemeente_haarlemmermeer_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

gemeente Haarlemmermeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Haarlemmermeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Haarlemmerliede

Terug naar boven

Status

- Haarlemmerliede is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het was een zelfstandige gemeente t/m 7-9-1857.

- Wapen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede.

- Onder het dorp Haarlemmerliede valt ook de buurtschap Penningsveer (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Haarlemmerleede, 1343 Haerlemmerlee, 1639 Harlemerlye, 1745 De Haerlemmer Lede, 1840 Haarlemmerlieden.

Naamsverklaring
Betekent lede 'gegraven of vergraven waterloop' van de bewoners van Haarlem. Liede is een dialectische ontwikkeling van lede. De Liede was een water dat van het toenmalige Lutkemeer (nu een polder in Amsterdam-Osdorp) langs Boesingheliede naar Haarlem liep. Is deels verdwenen door de uitbreiding van de Haarlemmermeer in noordelijke richting.(1) Tegenwoordig is er alleen nog de Buiten Liede Z van de A200 en de spoorlijn en de Binnen Liede N daarvan.

Terug naar boven

Ligging

Haarlemmerliede ligt O van Haarlem, als lintbebouwing - met kleine kern aan het Dorpsplein - O langs het riviertje de Binnen Liede, rond de Liedeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Haarlemmerliede 40 huizen met 249 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 25/161 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Noordschalkwijk (dat tegenwoordig in Haarlem ligt) 9/49 en Hofambacht 6/39. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haarlemmerliede heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Haarlemmerliede wordt een dorp door/na de bouw van de Sint Jacobus de Meerderekerk in 1837 (vergroot in 1864 en 1883). De kerk is een gemeentelijk monument. - Site RK Parochie St. Jacobus de Meerdere.

- Molen De Slokop staat op Wikipedia als rijksmonument ten onrechte onder Haarlemmerliede, deze ligt namelijk N van dit dorp en valt onder buurdorp Spaarndam.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Prinses Margriet is opgericht in 1946 en verzorgt de jaarlijkse Koningsdag in het dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Omdat een spoorlijn en een snelweg het riviertje De Liede doorsnijden, zijn er twee verschillende oeverlandgebieden ontstaan met elk een eigen karakter. De Liede zelf is oud en kronkelig. Het is van oorsprong een veenstroom die water van een hoogveengebied naar het IJ bracht. De oeverlanden langs de Liede kennen veel landschappelijke verrassingen. Er groeien zeer bijzondere planten waaronder het vleesetende plantje zonnedauw. Maar het meest bijzondere is de lepelaarkolonie. Tot ieders verbazing zijn hier, ondanks de snelweg en de vliegtuigen, sinds 2004 lepelaars gaan broeden. Vanaf het fietspad langs de Amsterdamsevaart zijn de vogels met hun jongen van april t/m juni goed te zien. De lepelaars gebruiken nesten van blauwe reigers, die hier al veel langer broedden.

De wandel- en fietsbrug naast de spoorbaan geeft een spannende kijk op de rietjungle. Door de bijzondere samenstelling van de bodem groeien er op dit deel van de oeverlanden wel meer dan honderd soorten moerasplanten, zoals waterdrieblad en zelfs zonnedauw. Broedvogels zijn blauwborst, rietgors, rietzanger en soms snor en bruine kiekendief. Op een parkeerterreintje begint een wandelpad dat een lus maakt rond het toegankelijke deel van de oevers. Hier lopen enkele pony’s om het gebied door hun gegraas open te houden. (bron: beheerder Landschap Noord-Holland)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haarlemmerliede (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Haarlemmerliede op Facebook.

- Belangenvereniging: - De Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude behartigt de belangen van deze dorpen en bijbehorend omliggend gebied.

- Onderwijs: - De St. Franciscusschool dateert uit 1920 en is 'groots door klein te blijven'. In dit dunbevolkte gebied vervult de school een centrale functie. De school houdt het dorp levendig. De kracht van de school is zijn kleinschaligheid. Hierdoor kunnen ze de kinderen veel individuele aandacht geven. Op de school zijn vaak kleine groepen. Omdat de kinderen in kleine groepen bij elkaar zitten, krijgt ieder kind optimale kansen zich te ontwikkelen. Door de kleinschaligheid hebben de kinderen sociale contacten met kinderen van alle leeftijden. Dit leidt tot een open sfeer. Alle kinderen kennen elkaar. De kinderen komen uit Haarlemmerliede en uit omliggende kernen zoals Spaarndam, de Zuiderpolder, de Waarderpolder en Haarlem Noord.

Reactie toevoegen