Penningsveer

Plaats
Buurtschap
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlem
Kennemerland
Noord-Holland

penningsveer_richtingbord.jpg

De buurtschap Penningsveer moet plaatsnaamborden ontberen. In de omgeving staat het wel op richtingborden aangegeven, zij het foutief: zwart op wit suggereert een wijk i.p.v. een buurtschap. Dit hoort wit op blauw te zijn.

De buurtschap Penningsveer moet plaatsnaamborden ontberen. In de omgeving staat het wel op richtingborden aangegeven, zij het foutief: zwart op wit suggereert een wijk i.p.v. een buurtschap. Dit hoort wit op blauw te zijn.

penningveer_molen_de_veer.jpg

Penningsveer, molen De Veer

Penningsveer, molen De Veer

penningsveer_molen_de_kleine_veer_kopie.jpg

Penningsveer. Op een foto van een molen in een weiland kun je moeilijk inschatten hoe groot of klein ie is. Vandaar een foto van molen De Kleine Veer, na het gereedkomen van de herbouw, naast grote broer De Veer, zodat je de verhoudingen goed kunt zien.

Penningsveer. Op een foto van een molen in een weiland kun je moeilijk inschatten hoe groot of klein ie is. Vandaar een foto van molen De Kleine Veer, na het gereedkomen van de herbouw, naast grote broer De Veer, zodat je de verhoudingen goed kunt zien.

Penningsveer

Terug naar boven

Status

- Penningsveer is een buurtschap in de provinvie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, in deels gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, deels gemeente Haarlem.

- De buurtschap Penningsveer valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Haarlemmerliede, deels onder de stad Haarlem.

- Buurtschap Penningsveer heeft geen plaatsnaamborden. In de omgeving staan wel richtingborden, zij het foutief met zwarte letters op een witte ondergrond, wat immers een wijk i.p.v. een buurtschap suggereert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1639 Peninsveer, 1745 Penningsveer.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk: veer 'overzetplaats' (op de plaats waar de Oude Haarlemmerweg over de Liede voerde) van iemand die Penning heette. Vergelijk Molletjesveer. Verband met penning als betaalmiddel is, gezien de -s-, minder waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt O van bedrijventerrein Haarlem-Waarderpolder, Z van Spaarndam, direct NW van Haarlemmerliede, rond beide zijden van de river de Liede, rond de wegen Penningsveer en Veermolenweg. W van de Liede = gem. Haarlem, O van de Liede = gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat aan beide zijden van de Liede, dus zowel op Haarlems als op Haarlemmerlieds grondgebied, een handvol panden plus woonschepen en/of -arken. De Veermolenweg plus Penningsveer 1-7 en 2-8 valt onder Haarlemmerliede, de huisnrs. 35-39 en 36-40 vallen onder Haarlem. (geen idee waarom er zo'n gat zit tussen deze huisnummers. Zijn hier wellicht ooit panden afgebroken?, red.)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Penningsveer (voor het Haarlemse deel).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen De Veer ligt op Haarlems grondgebied. Deze molen bemaalde de Veerpolder.

- Fort Penningsveer ligt op grondgebied van Haarlemmerliede.

- Bij het pand Veerpolder 36 (Z van het Haarlemse deel van Penningsveer) staat nog een bijzonder object: het in 1993 herbouwde weidemolentje De Kleine Veer, nagebouwd op grond van een ouder exemplaar dat hier voorheen heeft gestaan en in de Tweede Wereldoorlog is verdwenen, en een in 1952 gebouwde opvolger die in 1969 is ontvreemd. Het molentje, een gemeentelijk monument, staat buitendijks aan de Binnenliede, direct N van de spoorlijn. Een poel in dit gebiedje wordt door het molentje nat gehouden. Bijzonder is dus dat het molentje inmaalt en niet uitmaalt. Een natuurlijke overstort voorkomt dat er teveel wordt ingemalen. Het gebied is een plaats waar zeldzame broedende watervogels en orchideeën goed gedijen. - Nadere informatie over molen De Kleine Veer op de site van beheerder Stichting Molens Zuid-Kennemerland (SMZK), met o.a. een mooie fotoreportage van de herbouw.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Veerplas, ook wel bekend als het PTT-meertje, is een kunstmatig meer dat in 1994 o.a. voor recreatiedoeleinden is aangelegd. Het meer heeft een strand met ligweides. Tevens wordt hier gevist op karpers. Bijzonder is dat zich hier een groot zuiveringsmoeras met veel riet bevindt, een zogeheten helofytenfilter. In het winterseizoen zijn hier veel watervogels zoals grauwe gans, smient en brilduiker.

Reactie toevoegen