Loënga

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Loënga

Terug naar boven

Status

- Loënga is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie over naar gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

* Loënga wordt in vele bronnen nog als dorp vermeld, maar de kerk is al heel lang verdwenen en aan de letterlijke paar handenvol verspreide huizen van deze plaats kunnen wij niets dorps ontdekken**, vandaar onze o.i. vandaag de dag reëlere kwalificatie 'buurtschap'.
** Vermoedelijk zijn anderen geneigd om deze plaats als dorp te beschouwen omdat het een eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, maar dat is puur een administratieve kwestie die niets met ja of nee dorp zijn te maken heeft.

- De buurtschap Loënga valt onder het dorp Scharnegoutum.

- De buurtschap Loënga ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Loaiïngea.

Oudere vermeldingen
1335 in Loinghum, 1482 Loyngum, 1483 toe Lyouns, 1505 Loynghum, 1718 Loijnga.

Naamsverklaring
Naar de oude vormen heem 'woonplaats, woning' van het geslacht Loijnga 'de lieden van de persoon Lode' of eerder een datief meervoud van de geslachtsnaam Loijnga met de betekenis 'nederzetting van de lieden van de persoon Lode'. De huidige Friese vorm heeft gea 'dorp, dorpsgebied' (pas sinds de 16e eeuw), maar dat is een vervorming van de geslachtsnaam. Vergelijk het nabijgelegen Goënga.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Loënga ligt N van Sneek, OZO van Tirns, ZO van Reahûs, Z van Scharnegoutum, ZW van Goënga, Gauw en Sibrandabuorren en NW van het Sneekermeer en Offingawier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Loënga 13 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de begraafplaats met - waarschijnlijk bedoelt men 'vanwege', want wij nemen aan dat niet de hele begraafplaats een rijksmonument is - klokkenstoel uit 1670. Op de klok uit 1950 staat de tekst (in het Fries, dit is de vertaling): "Mijn huis staat in Loënga, mijn geluid hoort men van Sneek tot Goënga, ik luid hier met mijn gebrom, het Friese land vol eer en roem, ik roep op tot werk, ik roep op tot rust, en houd het geloof in God vast."

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Skearnegoutum - Loaiingea.

- Kinderopvang: - "Kinderdagverblijf De Speelhoeve is gevestigd in een kop-hals-rompboerderij aan de rand van Sneek, aan de Ivige Leane (Eeuwige Laan) te Loënga. Het kinderdagverblijf ligt in de nabije omgeving van de woonwijken Pasveer, de Zwette, de Stadsfenne en De Loten in Sneek en de omliggende dorpen Ysbrechtum, Scharnegoutum en Tirns. De Speelhoeve is een kinderdagverblijf waar uw kind in een rustige kindvriendelijke omgeving kan spelen en leren. Het verblijf biedt ruimte aan een tweetal groepen van 12 kinderen in de leeftijdscategorie van 6 weken tot 4 jaar. Er is binnen een grote speelruimte waarin alle voorzieningen zijn aangebracht volgens de huidige normen die gelden voor een erkend kinderdagverblijf. Er is tevens een grote buitenspeelplaats (400 m2) waar aangrenzend een kleine kinderboerderij is aangelegd.

Op deze manier maken de kinderen kennis met de dieren op de boerderij, zoals kippen, duiven, geiten, schapen, varkens en diverse watervogels. We hebben veel aandacht voor natuurbeleving. Zo kunnen de kinderen in de ontdekkingstuin zelf groente en fruit verbouwen en spelen met de materialen uit de natuur (gras, hooi, zand, water). De kinderen worden begeleid door gediplomeerde leidsters (eventueel aangevuld met stagiaires). We willen de kinderen een veilige en geborgen opvang bieden, waarin de kinderen zich snel thuis voelen. In het kinderdagverblijf leert uw kind samen met andere kinderen (leeftijdsgenootjes) spelen. Het leert met andere kinderen te delen en op de beurt te wachten. Ook leert het kind om te gaan met materialen zoals klei, papier, verf, blokken en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door kringgesprekken, spelletjes en liedjes. Het kinderdagverblijf bevordert hierdoor de algemene ontwikkeling van uw kind en creëert de mogelijkheid dat uw kind zich later sneller kan aanpassen aan de basisschool."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loënga.

Reactie toevoegen