Loënga

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Loënga

Terug naar boven

Status.

- Loënga is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Sneek. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel.

* Wij zijn geneigd dit plaatsje, dat al lang geen kerk meer heeft, en met slechts ca. 20 woonhuizen, een buurtschap te vinden, maar kennelijk vindt 'men' het nog een dorp dus conformeren wij ons daar maar aan.

- Het dorp Loënga ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Loaiïngea.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Loënga ligt N van de stad Sneek, OZO van het dorp Tirns, ZO van het dorp Reahûs, Z van het dorp Scharnegoutum, ZW van de dorpen Goënga, Gauw en Sibrandabuorren en NW van het Sneekermeer en het dorp Offingawier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Loënga 13 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Loënga heeft 2 rijksmonumenten.

- Begraafplaats met klokkenstoel uit 1670. Op de klok uit 1950 staat de tekst (in het Fries, dit is de vertaling): "Mijn huis staat in Loënga, mijn geluid hoort men van Sneek tot Goënga, ik luid hier met mijn gebrom, het Friese land vol eer en roem, ik roep op tot werk, ik roep op tot rust, en houd het geloof in God vast."

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loënga.

Reactie toevoegen