Overbetuwe

Gemeente
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Overbetuwe gemeentebord [640x480].jpg

De gemeente Overbetuwe is genoemd naar de regio Over-Betuwe waar het in ligt. Een regio die verder nog de gemeente Lingewaard en delen van de gemeenten Arnhem en Nijmegen omvat.

De gemeente Overbetuwe is genoemd naar de regio Over-Betuwe waar het in ligt. Een regio die verder nog de gemeente Lingewaard en delen van de gemeenten Arnhem en Nijmegen omvat.

Overbetuwe

Terug naar boven

Status

- Overbetuwe is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, en daarbinnen in de regio Over-Betuwe.

- De gemeente Overbetuwe is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg.

- De gemeente Overbetuwe omvat de dorpen Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Homoet, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten, en de buurtschappen Aam, Bredelaar, Eimeren, Indoornik, Keulse Kamp, Lakemond (deels), Leedjes, Lijnden, Loenen, Raayen, Reeth, Snodenhoek en Wolferen. In totaal zijn dit 12 dorpen en 13 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Overbetuwe.

- De gemeente Overbetuwe heeft een jumelage stedenband) met Boleszkowice (Polen), Usingen (Duitsland) en Zülpich (Duitsland).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Overbetuwe.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Overbetuwe ligt tussen de Rijn in het N en de Waal in het Z, rond beide zijden van de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Overbetuwe heeft ca. 17.000 huizen met ca. 42.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Visies op de ruimtelijke ontwikkelingen in de streek Overbetuwe onder het motto 'Kans of bedreiging?'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landerij De Park in Elst en 't Pakhuis in Hemmen zijn samen de uitvalsbasis voor Stichting NME Overbetuwe. Natuur- en milieu-educatie (NME) is leren over de natuur en in de natuur. Met educatie stimuleert NME enthousiasme en aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid onder scholieren van het basisonderwijs in deze gemeente.

- De gemeente heeft in 2010 het Landschapsontwikkelingsplan Overbetuwe geactualiseerd. De gemeente wil van het buitengebied een visitekaartje maken, omdat dat onder grote druk staat van woningbouw en industrie. Het buitengebied moet 'herkenbaarder, zichtbaarder en beleefbaarder' worden. Natuurvriendelijke oevers en poelen zijn een belangrijk onderdeel van het plan. De herkenbaarheid van het gebied moet worden vergroot door o.a. het planten van voor de Betuwe typische fruitbomen. Er komen meer kleine wandelingen (ommetjes). Voor de fietsers komt er een Romeinen- en een Batavenfietspad.

- Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Bemmel, Elst en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Het park wordt 1.500 hectare groot. Het landschapspark ligt geheel op grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, en is door het Rijk aangewezen als Rijksbufferzone, waardoor het behoud van open ruimte tussen de steden en dorpen gewaarborgd beoogt te worden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Overbetuwe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Overbetuwe. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Lokale links: - Overbetuwe linkspagina.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Overbetuwe op de site van dagblad de Gelderlander.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Businessclub NBO (New Business Overbetuwe) is een netwerkclub van ondernemers uit deze gemeente. Het doel is om ondernemers op informele wijze bij elkaar te brengen en aansprekende activiteiten te organiseren.

Reactie toevoegen