Lent

Plaats
Dorp
Nijmegen
Betuwe
Gelderland

lent dorpsgezicht 1900 [640x480].jpg

Lent dorpsgezicht 1900

Lent dorpsgezicht 1900

GL kadastrale gemeente Lent in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Lent in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Lent in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Lent

Terug naar boven

Status

- Lent is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Nijmegen. T/m 1997 gemeente Elst. In 1998 is het dorp middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Nijmegen in het kader van de zogeheten Waalsprong; Nijmegen heeft rond die tijd de 'sprong over de Waal' gemaakt om daar woningbouw te kunnen plegen.

- Onder het dorp Lent vallen ook de buurtschappen Koudenhoek en Vossenpels (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Lent ligt N van Nijmegen, ZW van Bemmel en grenst in het W aan de N325 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lent 161 huizen met 1.171 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Citadel, het toekomstige centrum van Lent rond het Fort Hof van Holland, wordt door de stedenbouwers gekenschetst als een moderne versie van de historisch gegroeide Nijmeegse binnenstad. Rond het fort moeten de komende 15 jaar zo'n 2.500 woningen komen, naast vele tienduizenden m2 aan kantoren, winkels, culturele voorzieningen, cafés en restaurants. Met de ontwikkeling van de Citadel is een omzet gemoeid van circa 1 miljard euro. Het is een woon- en werkgebied voor mensen die stedelijke milieus waarderen. De bouw is in 2013 gestart bij het nieuwe NS-station in Lent.

- Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een relatief smalle bocht die zorgde voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Bij deze 'flessenhals' is de Waal daarom in 2015 verruimd door de dijk een stuk terug te leggen en in de uiterwaarden een nevengeul te maken, waardoor het eiland Veur-Lent is ontstaan. Het project maakt deel uit van het project Ruime voor de Rivier, dat ca. 30 rivierverruimingsprojecten in het rivierengebied beslaat, en daarbinnen het project Ruimte voor de Waal Nijmegen. - Nadere informatie over dijkteruglegging en eiland Veur-Lent.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lent heeft 20 rijksmonumenten.

- Lent heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- Het voormalige waterpompstation in Lent met dienstwoning en garage, is gebouwd in 1935 en heeft architectuurhistorische waarde. Het gebouw inclusief interieur verkeert nog nagenoeg in de oorspronkelijke staat. In 2016 is het complex verbouwd en herbestemd tot horecagelegenheid.

- In 2016 is de reconstructie van Fort Knodsenburg uit 1585 gereed gekomen.

- De schuur op Oosterhoutsedijk 29 is in 1875 gebouwd door de Dorpspolder Lent en is een gemeentelijk monument. Jarenlang was deze schuur in gebruik als opslag van materialen van de voormalige veerpont, het haventje en de uiterwaard. Je vond er kruiwagens, schoppen en balken voor het vak (veerstoep) en draad en palen voor de vracht (heining) van de Lotwaard. Na de Tweede Wereldoorlog was de schuur de timmerwerkplaats van aannemer Jan Lintsen en timmerman Jan Derksen. In 1953 zijn de Dorpspolders opgeheven en is hun hele bezit inclusief de schuur overgegaan naar het Polderdistrict Over-Betuwe, dat op zijn beurt is opgegaan in het huidige Waterschap Rivierenland. In 2002 besluit het Polderdistrict Betuwe de schuur te renoveren en het fraaie gebouwtje ten goede te laten komen aan de Lentse gemeenschap en omgeving. Sindsdien heet het Dorpsschuur Lent. De expositieruimte en de bovenverdieping, elk ca. 30m2 groot, kunnen worden gebruikt voor culturele activiteiten. Ook verenigingen kunnen deze ruimten huren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In het dorp ligt een bijzonder stukje groen; Warmoes de Historische Tuinderij Lent. Het is een gemengd tuinbouwbedrijf, een zogeheten warmoezeniersbedrijf of warmoezerij, zoals dat in de jaren dertig nog volop te vinden was in deze omgeving. Men teelt hier groente en fruit zoals de ‘warmoezeniers’ dat vroeger ook deden. Er is veel variatie in rassen en soorten. Er is een unieke hoogstamboomgaard met bijzondere oude appel-, peren-, kersen- en pruimenrassen, zoals ‘Sijden Hemdje’, ‘Lentsche Roode’ en ‘Sterappel’. Daarnaast is er het zogeheten kleinfruit (aardbeien, verschillende soorten bessen, frambozen en bramen) en vele soorten groenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lent (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkraad Lent.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lent prot. kerk en - idem RK.

Reactie toevoegen