Bredelaar

Plaats
Buurtschap
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Bredelaar

Terug naar boven

Status

- Bredelaar is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Elst.

- De buurtschap Bredelaar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1353-1354 Theodorico de Brelaer, 1483 den Breler, 1840 Bredelaar, gebied: 1868 Breedelaar, 1868 de Breedler.

Naamsverklaring
Samenstelling van breed 'wijd, uitgestrekt' en laar 'intensief benut bos, bosweide'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bredelaar ligt O van Elst, N van Bemmel, O van de A325, rond de Breedlersestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bredelaar omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Park Bredelaar is een van de ‘pocketparken’ die binnen landschapspark Park Lingezegen zijn ontwikkeld. Pocketparken zijn bijzondere plekken met een eigen identiteit binnen het grote geheel van het landschapspark. Het is een aantrekkelijke verblijfplaats voor recreanten waar cultuurhistorische en archeologische sporen op eigentijdse wijze worden beleefd. Het park ligt aan de Breedlersestraat, tussen een aantal erven, te midden van het weidse akkerland in het deelgebied ‘Landbouwland / De Buitens’. Dit deelgebied wordt gekenmerkt als productielandschap binnen het decor van Park Lingezegen. Hier bestaat de inrichting van Park Lingezegen vooral uit het omvormen van de belangrijkste wegen tot ‘recreatieve linten’. Langs deze linten worden brede bermen aangelegd waarin bomen worden geplant: langs het noordelijke lint losjes verspreid, langs het zuidelijke lint als meer formele laan. Park Bredelaar is aangelegd op een perceel van ongeveer 1 hectare ten oosten van wederopbouwboerderij De Bredelaar. Het park ligt daarmee in het dynamische landschap tussen Rijn en Waal waar rivierdynamiek heeft gezorgd voor een afwisseling tussen droge oeverwallen en nattere kommen.

Het park ligt op een stroomrug, een plek waarvan zeker is dat hij al lange tijd bij de mens in gebruik is. Op basis van vondsten op het perceel en in de directe omgeving (onder andere uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen) heeft men hoge archeologische verwachtingen. Daarom is het perceel aangewezen als Archeologisch Rijksmonument. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het park. Zo mag de ondergrond niet dieper dan 30 centimeter onder het huidige maaiveld geroerd worden en is het niet toegestaan bomen aan te planten. Hierdoor wordt de archeologie goed beschermd, zodat in de toekomst het gebied met betere methoden en technieken kan worden onderzocht.

Dit gebied heeft de mens altijd van voedsel voorzien, vanaf de prehistorie tot nu. Dit is te herleiden uit archeologische vondsten en geschiedschrijvingen. Het ontwerpteam heeft ‘Landbouw door de eeuwen heen’ als thema voor de inrichting van het park gekozen. De nadruk komt te liggen op het telen van vergeten groenten die symbool staan voor de archeologie in het gebied. Daarnaast kunnen oude (vergeten) recepten worden gepresenteerd. Park Bredelaar biedt ook ruimte voor educatie: hoe boerden de Romeinen en hoe bewerkte men land in de middeleeuwen? Maar ook: welke groenten groeien waar, hoe zien ze eruit, hoe ruiken en smaken ze en hoe gebruik je ze? Met dit thema sluit het park aan bij de huidige trend van bewustwording met betrekking tot voedsel en voedselproductie. Nota bene: de oudste tuinen en parken komen voort uit de traditie van (kleinschalige) landbouw, uit het verbouwen van groenten en fruit rondom de
woonplaats. Van oorsprong is een tuin een (omsloten) stuk grond waar gewassen verbouwd worden. Het woord ‘tuin’ is afgeleid van ‘tuun’, een omheining van (bijvoorbeeld) gevlochten wilgen.

Om de archeologie in de ondergrond extra te beschermen en om de mogelijkheden voor het ontwerp te vergroten is het hele terrein minimaal twintig centimeter opgehoogd, met naar het midden toe een maximale ophoging van anderhalve meter. Hierdoor is een licht welvend terrein ontstaan. Het ontwerp (het ‘recept’) van het park bestaat uit een aantal onderdelen die ingrediënten genoemd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel in het park is het hoofdpad. Het verbindt een aantal belangrijke ‘ingrediënten’ van het park met elkaar en begint bij de ingang van het park aan de Breedlersestraat. Vanaf de ingang doorsnijdt het pad de welving van het maaiveld. Een bijzonder ingrediënt is het picknickkleed. Deze ligt centraal in het park aan het hoofdpad. Het picknickkleed, dat letterlijk als een kleed in het terrein is gedrapeerd, is uitgevoerd in gras. De betonnen keermuur loopt als een kader om het picknickkleed heen en dient hier tevens als zitelement. Aan de kant van het hoofdpad is het picknickkleed uitgevoerd in stelconplaten. Hier is ook een vuurplaats aangelegd, die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld kookworkshops.

Het hoofdpad eindigt bij een paviljoen. Dit multifunctionele bouwwerk biedt ruimte voor informatievoorziening en opslag van gereedschappen. Het dak van het paviljoen dient als uitkijkpunt: visueel kan hier de verbinding worden gelegd tussen de erven ‘Groot Breedler’ (De Bredelaar) en ‘Klein Breedler’. Daarnaast hebben bezoekers mooi zicht op een stukje Betuws landschap. (bron: Hofstra|Heersche Landschapsarchitecten) - Zie ook de videoreportage van de feestelijke opening van Park Bredelaar in mei 2016.

In het park worden vergeten en oerhollandse groenten verbouwd. Deze groenten zijn te koop via de kar die ze in het seizoen aan de weg zetten. Daarnaast worden de groenten afgezet via verschillende kanalen, waaronder restaurants, biologische winkels en streekwinkels. Ook worden door De Goesterij proeverijen en buiten-kookworkshops verzorgd. Hierbij worden oergerechten bereid met groenten en fruit van het seizoen. Alles wordt op authentieke wijze bereid op het houtvuur. Naast dat het heel lekker is, is koken op houtvuur ook een hele belevenis. Geniet van de vergeten groenten en proef de historie!

De Betuwe in het klein zoals dat vroeger was. Dat is wat Park Bredelaar is. Ze verbouwen historische groenten en fruit zoals vroeger. Natuurlijk bewerken ze de grond met tractoren met machines, maar de rest van het werk gaat op traditionele en op biologische wijze, dus zonder gif en kunstmest. De bodem en het weer zijn daarbij erg belangrijk. De bodem zullen ze langzaam aan verbeteren, maar ze hebben minder controle over de omstandigheden. Als het regent, is het erg nat en als het lang droog is, dan groeit het allemaal iets minder goed. Zo ging dat vroeger en doen zij dat nu weer. Beleef landbouw door de eeuwen heen!

Loop gerust eens Park Bredelaar in als je in de buurt bent. Je kunt even uitrusten op het bankje in de zon, maar je mag natuurlijk ook een kijkje nemen in de tuinderij met vergeten groenten. Als ze aan het werk zijn, vertellen ze je er graag over. Je kan bovenop de uitkijktoren mooi uitkijken over Park Lingezegen. Met mooi weer kun je Arnhem en Nijmegen zien. Het park is in principe elke dag geopend en voor het publiek toegankelijk (zie de openingstijden). Op afspraak verzorgen ze voor scholen en andere groepen ook graag rondleidingen.

In Park Bredelaar worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd. In de Evenementenkalender staan alle toekomstige evenementen. Hier vind je foto’s en beelden van eerdere evenementen. Wil je zelf iets organiseren in het park of een feestje vieren? Ook dat kan! Neem hiervoor contact op met de beheerders.

Reactie toevoegen