Arnhem

Plaats
Stad en gemeente
Arnhem
VeluweBetuwe
Gelderland

GL gemeente Arnhem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Arnhem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Arnhem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Arnhem

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Arnhem.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Arnhem.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Arnhem.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Arnhem.

Terug naar boven

Status

- Arnhem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, oorspronkelijk geheel op de Veluwe gelegen. De uitbreidingen in het Z van Arnhem, Z van de Rijn, liggen in de Betuwe. Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland.

- Wapen van de gemeente Arnhem.

- De gemeente Arnhem omvat naast de gelijknamige stad verder de dorpen Schaarsbergen en (sinds 1-3-1966) Elden, de buurtschappen De Praets en 't Vlot, een deel van de buurtschap Terlet en een klein deel van de buurtschap Deelen.

- De stad Arnhem kent circa 25 wijken. Beschrijving van de wijken van Arnhem op de site van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Arnhem.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Arem.

Oudere vermeldingen
893 kopie 1222 in Arneym, 996 kopie 1480 Arnhem, midden 12e eeuw Arnheim, 1190 Arnem, 1203 Arnheym.

Naamsverklaring
De naam is een samenstelling van heem 'woonplaats' en de persoonsnaam Aro of Ar(n). In deze persoonsnamen schuilt het Germaanse arnu-* 'arend'. Vergelijk Arwerd en het Duitse Arnstadt: 704 Arnestati 'woonstede van Arn'. De abdij Prüm (in de Eifel) had hier in 893 enkele bezittingen. In 1227 noemde de Gelderse graaf Arnhem nostrum oppidum, wat wellicht op ommuring duidt; Arnhem krijgt in 1233 stadsrechten naar Zutphens model. Keizer Karel V maakte Arnhem tot hoofdstad van Gelderland. (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Arnhem ligt NNO van Nijmegen, grotendeels in het ZO van de Veluwe en lag oorspronkelijk geheel N van de Rijn (op een klein stukje 'Stadswaarden' na, zie de oude plattegrond hieronder). Tegenwoordig ligt, door gebiedsuitbreidingen ten koste van delen van de voormalige gemeenten Elst en Huissen, ook een flink deel van Arnhem Z van de Rijn in de Betuwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Arnhem 3.806 huizen met 16.731 inwoners, verdeeld in stad Arnhem 2.609/11.912 (= huizen/inwoners), buurtschap Klingelbeek 26/130 en 'verspreide woningen' 1.171/4.689.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Arnhem ca. 65.000 huizen met ca. 151.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Arnhem, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur is in 1792 opgericht.

- Arnhem.nl, site over geschiedenis en monumenten van Arnhem.

- De toren van de Eusebiuskerk wordt ingericht als museum over de Slag om Arnhem in september 1944. Het streven is om dit museum in 2015 te realiseren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de wijk Coehoorn wordt nieuwe kennis opgebouwd over nieuwe vormen van revitalisering van wijken in een stedelijke omgeving. Het gevoel van bewoners dat zij niet alleen in de wijk wonen, maar er ook vorm aan geven. Stap voor stap. Daarbij is het ‘vullen’ van leegstand nevendoel. Coehoorn laat ook zien dat een wijk waar meerdere stedelijke functies elkaar versterken, een aantrekkelijker stedelijk milieu opleveren. In een vitale wijk gaan wonen, werken en vermaken samen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Arnhem heeft 368 rijksmonumenten.

- Arnhem heeft 2016 gemeentelijke monumenten.

- Arnhem-Centrum heeft 543 gemeentelijke monumenten.

- Kerken in Arnhem. De afgelopen jaren zijn, en de komende jaren worden, diverse kerken in Arnhem herbestemd, wegens teruglopend kerkbezoek en te hoog wordende onderhouds- en exploitatiekosten. Zo is in 2013 de Sint Janskerk gerestaureerd en herbestemd tot Memorarium, de eerste in zijn soort in Nederland.

- Begraafplaats en crematorium Moscowa. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Arnhem Moscowa.

- Molens: - Witte Watermolen in Park Sonsbeek. - St. Agnietenmolen / Begijnemolen in Park Sonsbeek. - De Kroon of Klarendalse Molen. - Ook in het Openluchtmuseum vindt u nog eens ca. 15 molens die daar vanuit plaatsen elders in het land zijn herbouwd.

- Het Nederlands Openluchtmuseum is in 1918 gestart door een aantal 'bezorgde' particulieren in Arnhem, die zagen dat door de toenemende industrialisatie en verstedelijking een grote rijkdom aan Nederlandse tradities en regionale verscheidenheid verloren dreigde te gaan. Het museum heeft een enorme collectie gebouwen, objecten, foto’s en prenten over de geschiedenis van het dagelijkse leven. Bestel hier online uw kaartjes! Zodat u ter plekke niet in de rij hoeft te staan bij de kassa. Geen reserveringskosten. De prijzen zijn hetzelfde als aan de kassa.

- Kadastermuseum.

- Museum Bronbeek is het museum van het koloniale verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Centraal staat de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en zijn tegenstanders. Het Koninklijk tehuis voor Oud- Militairen en Museum Bronbeek is wereldwijd een van de drie tehuizen voor oud- militairen. De anderen twee zijn het Hotel des Invalides te Parijs (waar ook in een kolossale dôme de stoffelijke resten van Napoleon Bonaparte een laatste rustplaats vonden) en The Royal Hospital Chelsea te Londen. Op Bronbeek combineert men zowel ouderenzorg, de museale taak als het in stand houden van een buitenplaats.

- Museum Arnhem (moderne kunst).

- Nederlands Wijnmuseum.

- Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van water. Een écht doe-museum waar je bijvoorbeeld een tochtje kunt maken door het riool, een prachtige film over water kunt bekijken, waterproefjes kunt uitvoeren, maar waar je ook van alles te weten kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik in Nederland en de rest van de wereld.

- Park en buitenplaats Zypendaal uit de 18e eeuw met bijgebouwen en tuin.

- Het voormalige hoofdpostkantoor aan het Jansplein is begin jaren 2010 gerestaureerd en heeft een herbestemming gekregen als boekhandel en restaurant.

- Ook de Koepelgevangenis (formeel Huis van Bewaring) uit 1886, 1 van de 3 koepelgevangenissen in ons land, is - in 2015 - buiten gebruik gesteld en wordt in 2016 herbestemd.

- Gevelstenen in Arnhem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hoogte80 (Hemelvaartsweekend) is een festival in het gelijknamige park met 4 dagen muziek, theater en kunst.

- Van 1958 t/m 1969 is er jaarlijks de NATO Taptoe op het Marktplein te Arnhem. Vanaf 2016 herleven de tijden van weleer en zal de Arnhem Tattoo (juli) weer worden georganiseerd. Wederom zullen op het Marktplein in Arnhem de geluiden van de (militaire) muziekkorpsen 4 dagen klinken in 8 wervelende shows.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk ligt middenin Arnhem, aan de zuidoever van de Rijn. Koniks en galloway-runderen zorgen ervoor dat het gebied niet dichtgroeit. Er broeden meer dan 90 soorten vogels en er komen ca. 500 plantensoorten voor, waaronder rodelijstsoorten. Enkele vogels die je er kunt tegenkomen zijn havik, grauwe gans, ijsvogel, slobeend, kieviet en aalscholver. Voor Meinerswijk zie ook verder bij De Praets.

- Johan Burgers had aan het begin van de 20e eeuw een fazantencollectie en besloot om van zijn hobby zijn beroep te maken. Samen met zijn dierencollectie verhuisde hij in 1923 naar Arnhem. Burgers besloot om de dieren zo natuurlijk mogelijk te huisvesten en dat is sindsdien altijd de doelstelling van Burgers' Zoo, zoals hij zijn dierentuin noemde, geweest.

- Bezoekerscentrum Sonsbeek is gevestigd in de voormalige 18e-eeuwse molenschuur bij de Witte Watermolen aan de rand van Park Sonsbeek. Het centrum organiseert o.a. tentoonstellingen en wandelingen.

- Parken in de gemeente Arnhem.

- Op landgoed Mariëndaal vindt u o.a. een bijzonder gesnoeide berceau (beukenhaag) van honderden meters lang.

- Arnhem is qua aantal soorten een van de vogelrijkste gebieden van ons land.

Terug naar boven

Beeld

- Meer dan 5.000 foto´s van Arnhem e.o. betreffende de Tweede Wereldoorlog zijn via de link online te bekijken.

- Mijn Arnhem is een site met honderden veelal oude ansichtkaarten van Arnhem, van verzamelaar Judith Minkman.

- Fotogalerij Arnhem.

- Oude Polygoonfilms over enkele van onze steden waaronder Arnhem 1919.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Arnhem.

- De site Historisch Klarendal biedt een kijkje in het verleden van een van Arnhems bekendste wijken, met veel nooit eerder vertoonde foto's en veel verhalen over Klarendal in vroeger tijden in tekst en beeld. - Historisch Klarendal op Facebook.

- Wijkwebsite Burgemeesterswijk.

- Zorgboerderij Tokhok.

 

Reactie toevoegen