Strijbeek

Plaats
Dorp
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Strijbeek plaatsnaambord [640x480].jpg

Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gem. Alphen-Chaam. T/m 1941 gem. Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gem. Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gem. Alphen-Chaam

Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gem. Alphen-Chaam. T/m 1941 gem. Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gem. Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gem. Alphen-Chaam

strijbeek_kaart_openstreetmap_kopie.jpg

Strijbeek is een zeer landelijk gelegen dorp met een prachtig buitengebied waaronder de Strijbeekse Heide, gelegen tussen Ulvenhout in het N, Galder in het W, Chaam in het O en de Belgische grens in het Z. (© www.openstreetmap.org)

Strijbeek is een zeer landelijk gelegen dorp met een prachtig buitengebied waaronder de Strijbeekse Heide, gelegen tussen Ulvenhout in het N, Galder in het W, Chaam in het O en de Belgische grens in het Z. (© www.openstreetmap.org)

galder_strijbeek_dorpsraad.jpg

Galder en het kleinere buurdorp Strijbeek werken op veel gebieden samen omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft. Zo is in 2011 Dorpsraad Galder-Strijbeek opgericht.

Galder en het kleinere buurdorp Strijbeek werken op veel gebieden samen omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft. Zo is in 2011 Dorpsraad Galder-Strijbeek opgericht.

Strijbeek cafe restaurant De Douanier [640x480].jpg

Strijbeek strekt zich vier km lang uit langs de Strijbeekseweg, van Ulvenhout tot aan de Belgische grens. Nabij de grens lág Café-Restaurant De Douanier, enkele jaren geleden herbestemd tot woonhuis. Gelukkig zijn in het dorp zelf nog 2 horecagelegenheden

Strijbeek strekt zich vier km lang uit langs de Strijbeekseweg, van Ulvenhout tot aan de Belgische grens. Nabij de grens lág Café-Restaurant De Douanier, enkele jaren geleden herbestemd tot woonhuis. Gelukkig zijn in het dorp zelf nog 2 horecagelegenheden

Strijbeek Heistraat [640x480].jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Heistraat

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Heistraat

strijbeek_strijbeekse_heide_vanaf_de_goudbergseweg_640x480.jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Goudbergseweg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Goudbergseweg

strijbeek_strijbeekse_heide_ven_hondsdonkseweg_640x480.jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide, ven aan de Hondsdonkseweg

Strijbeek, Strijbeekse Heide, ven aan de Hondsdonkseweg

Strijbeek

Terug naar boven

Status

- Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam (zie ook hierna).

- Dorpswapen van Strijbeek.

- Door de gemeentelijke herindeling van 1997 is het gebied ten zuiden van de A58, waaronder Strijbeek, opgegaan in de nieuwe gemeente Alphen-Chaam. Als gevolg daarvan is het dorpsgebied vergroot met de noordelijk van het dorp gelegen buurtschap Notsel, die voorheen onder de kern Ulvenhout viel.

- Onder het dorp Strijbeek vallen ook de buurtschappen Grazen, Heerstaaien, Kerzel (een heel klein deel ervan) en (sinds 1997 dus) Notsel.

- Het dorp werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Galder, omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft.

- Het dorp is langgerekt en dunbebouwd, zonder kern van enige omvang, kennelijk te dunbebouwd voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Gaat vermoedelijk terug op strijdbeek ‘beek waar om gestreden is’. De naam hoort dan thuis bij namen als Krakeelakker, Kijfmoer, Cabauw, Hebrecht enzovoort. (1)

- Strijbeek ligt op de grens van het Land van Hoogstraten en het Land van Breda. Hier zal ooit strijd of onenigheid geweest zijn (mogelijk alleen over het onderhoud van de beek?) (aldus C. Buiks in 102, nr. 118).

- En (21, 1998) stelt: “Aan de eerdergenoemde beek*, die thans de begrenzing vormt tussen Nederland en België, heeft Strijbeek waarschijnlijk zijn naam ontleend. Niet bekend is echter hoe deze beek aan zijn naam is gekomen. Thomas Ernst van Goor, schrijver van ‘Beschryving der Stadt en Lande van Breda’, meende in 1744 dat het element ‘Strij’ stromend water of strijd aanduidt.”

- Beek komt in de Baronie algemeen voor ter aanduiding van waterlopen, maar ook in nederzettingsnamen en toponiemen. In deze laatste twee gevallen is de naam van het water overgedragen op het aanliggende gebied (vergelijk Strijbeek, Prinsenbeek). (2)
* Zie bij Geschiedenis.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heten Strijbeek en Galder Maerkrattenland.

Terug naar boven

Ligging

Strijbeek ligt 5 km Z van Ulvenhout, aan de Strijbeekseweg (Ulvenhout - Meerle (België)). Z grenzend aan België, W aan Galder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Strijbeek 22 huizen met 139 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Strijbeek kende reeds duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Het bewijs hiervoor werd geleverd door het urnenveldje dat in 1937 ten oosten van de Goudberg werd gevonden. In dat jaar werden tijdens ontginningswerkzaamheden urnenscherven aangetroffen, die een invloed uit de Noord-Franse Marnecultuur lieten zien. Zij tonen aan dat al in de 5e eeuw vóór onze jaartelling mensen op dit hooggelegen terrein hebben gewoond.

In dit verband mag ook de vondst, die H. Peeters in 1979 in Strijbeek deed, niet onvermeld blijven. Het betreft een fragment van een prachtig bewerkte schaaf uit lang vervlogen tijden. Het stuk is tussen de 10.000 en 40.000 jaar oud en tevens het fraaiste midden-paleolithische artefact dat ooit in onze gemeente werd gevonden.

In zijn huidige vorm is Strijbeek vermoedelijk in de 13e eeuw ontstaan door ontginning van bos op de hogere terreingedeelten langs de nabijgelegen beek. Als typische beekdalnederzetting werd het gesticht op het punt waar de Goudbergseweg, eens onderdeel van een eeuwenoude heerbaan, uitkwam op de belangrijke verbindingsweg Hoogstraten-Breda. Ondanks deze gunstige ligging is de nederzetting nooit tot een groot dorp uitgegroeid. Toch telde het in vroeger eeuwen een relatief groter aantal inwoners dan tegenwoordig” (21, 1998).

Een nog tamelijk onbekend feit is dat op 2 januari 1814 bij dit dorp, in de beemden van de Goudbergse Loop, een heuse cavalerieslag, de Slag bij Strijbeek, is geleverd tussen de Franse legers van Napoleon en de Pruisische troepen. Een reeks van gevechten die zijn hoogtepunt zou krijgen in de slag om Hoogstraten op 11 januari 1814.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Strijbeek, kun je terecht bij Heemkundekring Paulus van Daesdonck, die onder meer dit dorp als werkgebied heeft.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het verslag van de jaarlijkse openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek, editie 2019 (mei), geeft een goed beeld van de actuele stand van zaken in deze dorpen op allerlei gebied en van de plannen voor de nabije toekomst in het kader van de leefbaarheid. Daarom geven wij dat hierna weer. Hier vind je de zeer informatieve presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gehouden. "Mededelingen: - De pilot van de gemeente om de dienstverlening dichterbij huis te brengen (in de Leeuwerik) is succesvol en wordt waarschijnlijk verlengd. - De Dorpsraad heeft totaal al 130 welkomstpakketten uitgedeeld en gaat daarmee door. - Voor de windmolens bij de A16 is een nieuw convenant gesloten. Onze gemeente is daarbij geen partij. - Voor het Markdal lopen de procedures van het bestemmingsplan. - Voor de verkeersveiligheid heeft de gemeente enkele verbeteringen aangebracht. Met de Buurtpreventie wordt doorgegaan. - De “adoptie” van Radarkamp Bisam is een succes. Dit betreft een samenwerking tussen de Mattheusschool, Staatsbosbeheer en de heemkundekring. - Abonnees op de glasvezel krijgen voor een proefperiode gratis rookmelders en een centrale. Ook anderen kunnen meedoen, tegen betaling. - In juni 2019 is de entree van Galder afgerond met een kapschuur; daar zijn ook informatieborden geplaatst. - Onze website wordt verbeterd. Ook krijgt iedereen zelf een mogelijkheid om aan te geven welke e-mails men wil ontvangen.

Aandachtspunten Dorpsraad 2019 (en verder): - We gaan verder met ons Plan van aanpak voor versterking van de sociale veerkracht. - Het thema “(blijven) wonen” krijgt een vervolg. Daarover zijn we o.m. met de gemeente in gesprek. CPO voor ouderen en voor jongeren blijft heel belangrijk. - Voor het thema “Zorg” is een Werkgroep opgericht. Net als voor “wonen” gaan we voor “zorg” informatiebijeenkomsten organiseren. Tijdens een van de bijeenkomsten heeft de professionele basisondersteuning en -advies in de gemeente zich voorgesteld. In het kader van zorg worden vrijwilligers overigens ook steeds belangrijker.

Stellingen. Op basis van zes stellingen is een goede discussie gevoerd: - De veiligheid in mijn directe woonomgeving is de laatste jaren verbeterd. De meerderheid was het daarmee eens, maar er is nog meer verbetering nodig. Zo vond men dat er nog steeds te hard wordt gereden en er nog steeds teveel vrachtverkeer is op wegen waar dat niet meer mag. Het wonen is door sociale controle wel veiliger geworden. - Ik zie het nut van een vrijwilligerspool in Galder-Strijbeek. Daar was bijna iedereen het mee eens. Het is goed als er een pool is; dan kan snel worden gereageerd als een vraag ontstaat. Ook voor verenigingen zijn nieuwe vrijwilligers erg belangrijk. - Onze dorpen hoeven niet snel te groeien, maar geleidelijke groei is nodig voor de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst. Met deze stelling was iedereen het eens. Groei met mate werd het beste gevonden vanwege het sterke sociale karakter. CPO’s zijn belangrijk om de eigen jeugd en ouderen in het dorp te houden. - Als ouderen in ons dorp willen blijven wonen, zullen we andere woonconcepten moeten ontwikkelen. De meerderheid was het daarmee wel eens. Zo werd genoemd een woonvorm “met elkaar en voor elkaar”. Een aantal ziet de meeste heil in bestaande concepten zoals (patio) bungalows. - Als zorg nodig is, dan kan ik dat organiseren. Dit geldt voor de meesten. Er zijn positieve ervaringen bij de aanvraag voor zorg in het verleden. Maar men is ook niet helemaal zeker hoe het nu is geregeld. Vooral voor ouderen kan het lastig zijn, als er iets gebeurt. - Ik zie Dorpsraad Galder-Strijbeek als een toegevoegde waarde voor onze gemeenschap en ben van mening dat de Dorpsraad met de juiste onderwerpen bezig is. Hiermee was iedereen het eens."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Strijbeek heeft 1 rijksmonument, namelijk de Sint Hubertuskapel (Strijbeekseweg 59a), op slechts 100 meter van de Belgische grens. Dergelijke kapelletjes werden gebouwd voor de gelovigen die te ver van de parochiekerk in het ‘hoofddorp’ woonden. De eerste kapel dateerde uit 1518 en was aanzienlijk groter dan de huidige, namelijk 22 meter lang en 15 meter hoog. Dat lijkt vandaag de dag overdreven voor zo’n klein dorpje, maar het dorp was vroeger groter dan nu. Sterker nog, in de 16e en 17e eeuw was dit dorp zelfs aanzienlijk groter dan Ulvenhout! Zo vermeldt de volkstelling van 1672 157 inwoners in het dorp tegen 95 in Ulvenhout. Doordat de onderhoudskosten te hoog werden, is in 1872 besloten de kapel af te breken. Van de oude stenen is het huidige kapelletje opgebouwd. In 1979 is het gerestaureerd. Sint Hubertus, de eerste bisschop van Luik, is de patroon van de jagers. De feestdag van deze heilige is 3 november. De Sint Hubertuskapel heeft in 1999 een nieuwe kerststal gekregen.

- Strijbeek heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- In 2007 is op de Strijbeekse Heide, aan de Kilometerbaan nabij de Goudbergseweg, een oorlogsmonument geplaatst ter herinnering aan de Duitse legerbasis Kamp Bisam die hier in de Tweede Wereldoorlog was gevestigd. Vele tientallen inwoners van Strijbeek, Galder en Chaam werden destijds gedwongen de basis te bouwen en onderhouden. Het 47 ha grote Kamp Bisam was een radarpost met twee grote radarschotels. Het maakte deel uit van het Duitse Himmelbett-systeem, een linie van radarpeilstations die Engelse bommenwerpers moesten opsporen en de luchtafweer moest waarschuwen. Er werkten honderden militairen, onder wie veel Duitse vrouwen. Ter plekke is niets meer te zien van het kamp zoals dat er in de oorlogsjaren heeft uitgezien. Vandaar het monument ter herinnering aan het kamp en wat er heeft plaatsgevonden.

Het monument staat op de plek waar destijds een houten wachttoren stond. Het monument omvat een informatiepaneel, een luisterpaal en een nagebouwde scherfmuur van originele stenen. Deze muren deden in de oorlog dienst als bescherming van barakken. De Mattheusschool in Galder heeft het monument in 2019 'geadopteerd', wat inhoudt dat ze het verhaal bij de leerlingen levend houden, er een jaarlijkse herdenking organiseren en het monument in goede staat houden door het jaarlijks een schoonmaakbeurt te geven. De leerlingen zijn voortaan ‘ambassadeurs’ van het monument. “Vertel aan familie het verhaal dat je nu hebt gehoord. Zodat het nooit vergeten wordt", aldus Louis Vriens van de heemkundekring, die de leerlingen vertelde wat hier allemaal heeft plaatsgevonden, bij de herdenking in april 2019.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Maerkratten is de carnavalsvereniging voor Galder, Strijbeek en het aangrenzende Belgische buurdorp Meersel-Dreef. "Het carnaval leeft als nooit tevoren in het Maerkrattenland. Sinds 1994 wordt carnaval in deze kleine doch hechte gemeenschappen georganiseerd door een club van enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn leden van carnavalsverenigingen of buurtschappen. Gezamenlijk maken zij elk jaar weer een compleet programma. Een programma dat er mag zijn. Van donderdag tot en met dinsdag zijn er tijdens carnaval verschillende carnavalsevenementen voor jong en ouder."

- Kermis (oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Treed in de voetsporen van de smokkelaars en bewandel de grens tussen België en Nederland op het Boswachterspad over de Strijbeekse Heide bij Strijbeek. In augustus kleurt de heide paars, al heeft een wandeling rondom het eiland in Goudberg elk jaargetijde iets magisch. Boswachter Liza van Velzen: “Tijdens een wandeling over de Strijbeekse Heide lijkt het soms net alsof je in Afrika bent. Uitkijkend over de vlaktes met heide en vliegdennen ben je opeens ver van huis. Totdat je op het pad in België komt. Tussen de dreven, oude zeedennen en loofbomen wandel je een heel ander landschap in. Vroeger werd er in dit gebied gesmokkeld. Wandelend langs de smokkelroute kom je informatiebordjes tegen en loop je langs de beek die de grens zichtbaar maakt. Je beleeft de geschiedenis. Kom je in augustus of september, dan geniet je onderweg ook van de bloeiende heide. Het ven in de Goudberg is voor mij het echte hoogtepunt. Lopend op de berg kijk je uit over het water met in het midden een eiland. Het is een van de laatste stukjes hoogveen van Nederland. Je kunt er helemaal omheen lopen. De stilte, de sfeer. Het is magisch."

Het startpunt van de wandelroute is Het Smokkelaartje in Strijbeek. Hier is een parkeerplaats aanwezig. Volg vanaf Het Smokkelaartje de paaltjes met het pictogram van het Smokkelaartje om het Boswachterspad van 9 kilometer te lopen. Op verschillende punten langs de route staan informatieborden die vertellen over de smokkelgeschiedenis. Er zijn verschillende zitplekken. Honden zijn aan de lijn toegestaan. De wandeling gaat grotendeels over zand en deels over weiland. In de winter zijn laarzen aan te raden. Tip: breng een bezoek aan Het Smokkelaartje om voorafgaand of na afloop van de wandeling een hapje te eten of een kop koffie of thee te drinken. (bron: Staatsbosbeheer)

- Heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft de Wandelroute Strijbeek uitgegeven. Dit boekje met beschrijving van de route en achtergrondinformatie, is bij de heemkundekring*1, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar. Het boekje beschrijft onder meer de geschiedenis van het dorp, de vroegere en huidige Sint Hubertuskapel*2, de ‘tankval’ langs de Bergweg ter bescherming van Breda die de inwoners er in 1944 op last van de Duitsers moesten aanleggen*3, het Kamp Bisam, waar radarinstallaties voor de luchtverdediging stonden opgesteld*2, het Goudbergven*4, en de standerdmolen De Korenbloem in het dorp, die in 1835 is opgevolgd door de huidige gelijknamige molen te Ulvenhout*5. Een encyclopedie van dit dorp in een notendop dus, en zeer de moeite waard om door te lezen en eens ‘in het echt’ te gaan bekijken!

*1 Zie voor nadere gegevens bij Ulvenhout. *2 Zie verder bij Bezienswaardigheden. *3 En waar thans geen spoor meer van te ontdekken is. Een bord ter plekke met de beschrijving van de geschiedenis van dit voor Strijbeek destijds ingrijpende object zou op zijn plaats zijn! *4 Dat verderop in dit hoofdstuk wordt beschreven. *5 Zie verder aldaar.

- Het grondgebied van Strijbeek grenst in het W aan de (Boven-)Mark. Aan de andere kant van de Mark ligt het grondgebied van buurdorp Galder. Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is opgericht om van het Markdal ten zuiden van Breda - dat voor het Nederlandse deel begint bij de Z rand van de stadskern, bij de Duivelsbruglaan, en loopt tot aan de Belgische grens bij de Galderseweg/Markweg - een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. Zij streven naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water, waar men graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham kan worden verdiend. De komende jaren wordt het gebied heringericht aan de hand van een Uitvoeringsprogramma.

In december 2016 hebben Vereniging Markdal en Waterschap Brabantse Delta een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee komt de realisatie van een natuurlijkere inrichting van het Markdal weer een stap dichterbij. De Mark wordt weer een vrijstromende beek en krijgt er acht kilometer aan meanders bij, het water wordt schoner, er komt 156 hectare aan nieuwe natuur (bloemrijke graslanden en natte hooilanden) en met 15 agrariërs zijn afspraken gemaakt over grondruil en duurzame landbouw. De recreatieve infrastructuur verbetert met voet- en fietspaden en verkoop aan de boerderij. Met de herinrichting is 11 miljoen euro gemoeid.

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, Waterschap Brabantse Delta, gemeenten Alphen-Chaam en Breda, provincie Noord-Brabant, bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen werken op deze manier samen aan een voorkeursalternatief voor een nieuwe loop van de Mark. Deze nieuwe loop moet ruimte bieden aan de waterdoelen van Waterschap Brabantse Delta, de natuurdoelen van de provincie Noord-Brabant en de doelen van de bewoners, gebruikers en grondeigenaren.

Vervolg: - "Het Markdal bereikt nieuwe mijlpaal: het Voorlopig Ontwerp. Vereniging Markdal en Waterschap Brabantse Delta hebben in december 2020 in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal* gepubliceerd. Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van Vereniging Markdal, medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten en het waterschap én samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met natuurverenigingen en dorpsraden plaatsgevonden. Van schetsontwerp naar VO was nog een flinke stap, waarbij nog meer (aanvullend) onderzoek nodig was. Onderzoek dat bijvoorbeeld nodig was om de ligging van de nieuwe meanders te bepalen. Een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding van het project Markdal is bereikt!
* Het Markdal ligt, zoals de naam al suggereert, rond het riviertje de Mark, en ligt N van de A58 tussen het Mastbos en het dorp Ulvenhout, gemeente Breda, en Z van de A58 tussen Galder en Strijbeek, gemeente Alphen-Chaam.

Een flinke stap richting uitvoering. Sjef Langeveld, voorzitter Vereniging Markdal: “Vanaf het begin werken we als vereniging met bewoners en betrokkenen en met name het waterschap en beide gemeenten aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. De start omvat het inrichten van 100 ha nieuwe natuur in samenhang met het graven van een vrijstromende Mark.” “We zijn blij met het resultaat. Hiermee hebben we samen een goede basis gelegd voor het vervolg van het project. Het ontwerp wordt nu zodanig uitgewerkt, dat in 2022 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal in de gemeente Alphen-Chaam. Deze stappen zetten we in 2021 en dat doen we natuurlijk weer samen met alle betrokkenen”, aldus Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid bij het waterschap. Digitaal platform. In verband met de coronamaatregelen is een digitaal platform ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen het uitgewerkte Voorlopig Ontwerp daar vinden. Het VO dat mensen kunnen bekijken, bestaat uit kaarten en gesproken presentaties met toelichting. In de presentaties vertellen Vereniging Markdal, Waterschap Brabantse Delta en adviesbureau RHDHV meer over het VO: van de totstandkoming tot de inhoud en het vervolgproces." (bron: Waterschap Brabantse Delta, december 2020)

- O van Strijbeek, aan de Goudbergseweg richting Chaam, ligt het (volgens (21)) Goudbergven (in (27) wordt het Patersmoer genoemd). (80) verklaart deze verwarring als volgt: “Ten zuiden van de Strijbeekse Heide ligt het mooiste ven van Brabant. Mooi, omdat het landschappelijk fraai is gelegen in het centrum van een bijzonder gave paraboolduin (ook wel sikkelduin genoemd, red.). Uniek, omdat het een echt veeneiland bezit en de ven- en heidevegetaties zo goed bewaard zijn gebleven. En aantrekkelijk, omdat het er stil is en er een mystieke sfeer hangt, doortrokken van folklore en geschiedenis.

Het al in 1958 door Staatsbosbeheer verworven reservaat wordt aangeduid met de naam ‘Goudberg’, hetgeen vanzelfsprekend slaat op het tot wel vijf tot zes meter boven het omringende landschap uitstekende hoefijzervormige stuifduin. Het toponiem ‘Patersmoer’ heeft waarschijnlijk betrekking op het ven zelf, wat afgaande op oude historische kaarten nooit als een echt ven werd beschouwd, maar als een venig, moerassig stuk woeste grond. In sommige geschriften wordt de naam Patersmoer overigens meer toegekend aan het heideterreintje met moerasvennetje dat tussen de Goudberg en de Strijbeekse Beek is gelegen." Het natuurreservaat Goudberg bestaat uit een ringveen (ven met veeneilandjes) waarin levend hoogveen voorkomt. De duin is begroeid met heide, eiken, berken en vliegdennen, waarin de geologische formaties nog ongestoord zijn. Door de toekenning van de status ‘staatsnatuurreservaat’ is voorkomen dat het ven tot cultuurgebied zou worden omgevormd. Het twintig hectare grote reservaat is toegankelijk via wandelpaden.

- De Strijbeekse Heide is een bos-, heide- en vennengebied NO van Strijbeek, 8 km ZO van Breda. Oppervlakte ca. 600 ha. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. “Staatsbosbeheer wil het waterpeil verhogen door het onderhoud aan sloten en greppels stop te zetten. Er zijn zelfs schotjes voor de duikers geplaatst om het water zo lang mogelijk vast te houden. Rond de vennen worden de spontaan opgekomen bomen gekapt. Hierdoor zal de verdamping met ongeveer 100-200 millimeter per jaar afnemen.

Voor de amfibieën zijn op enkele plekken poelen uitgegraven. De poelen brengen meer eenheid in het vennengebied; zij vormen een essentiële schakel in de onderlinge uitwisseling van planten- en dierenleven. De poelen liggen maximaal 500 meter uit elkaar, een afstand die gelijk staat aan de actieradius van een kleine watersalamander. De kleine waterplassen trekken ook andere dieren aan, zoals libellen en andere insecten. Bovendien kunnen in het wild levende zoogdieren en vogels er water drinken.” (23) Ook zijn stukken bos op de Strijbeekse Heide gekapt. Zodoende ontstaat er weer een open, hogergelegen heidegebied, dat grenst aan het iets oostelijker gelegen natte beekdal van de Chaamse Beek. Daardoor ontstaat er op termijn een prachtig, afwisselend natuurgebied met veel meer soorten planten en dieren” (809).

Alle aandacht gaat hier uit naar natuurgerichte recreatie; wandelaars, fietsers en ruiters die in alle rust willen genieten van de natuur. Voor deze recreanten zijn er verschillende routes; voor wandelaars is er een gemarkeerde wandelroute van 5 kilometer langs het Langven en Rondven. Fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad dat voor het grootste deel loopt over de Ericaweg en een onderdeel vormt van de gemarkeerde Baronieroute, een fietsroute met een totale lengte van 35 kilometer. Voor ruiters zijn er ruiterpaden, die ook toegankelijk zijn voor aangespannen wagens. Buiten de ruiterpaden is het paardrijden niet toegestaan” (23). Er zijn voorzieningen voor gehandicapten. Excursies over deze ‘grote stille heide’ worden georganiseerd door de Baroniegidsen. Tel. 076-5646649.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Strijbeek door Kees Wittenbols uit Breda. - Fotoreportage van de Strijbeekse Heide eveneens door Kees Wittenbols.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Galder en Strijbeek.

- Nieuws: - Nieuws uit Galder en Strijbeek van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - In 2011 is Dorpsraad Galder en Strijbeek opgericht, die zich inzet voor behoud en bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. "De Dorpsraad komt voort uit het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP), dat in 2009 mede dankzij subsidie van de Provincie Noord-Brabant kon worden opgesteld. Het IDOP is op 22 oktober 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en is in 2014 afgerond. Het bevatte in totaal 29 projecten. De doelstelling van het IDOP was het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van onze kernen, door het bieden van een sociaal/maatschappelijk voorzieningenniveau, afgestemd op de lokale bevolking en de daarin aanwezige sociale en maatschappelijke actoren." Zie ook de reportage uit 2011 met de toenmalige mede-oprichters en bestuursleden van de Dorpsraad Jan de Hoon en Berry de Ruyter, in BN/De Stem.

- Nieuwe inwoners: - "Het Welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Galder en Strijbeek is een initiatief van de Dorpsraad en is slechts een half jaar na de introductie al een groot succes! Nieuwe inwoners worden sinds 2013 op deze wijze een warm welkom geheten in beide dorpen. Tevens zullen ze zo gemakkelijk de weg vinden naar verenigingen of voorzieningen. Het welkomstpakket bestaat uit een aantal attenties en streekproducten of kortingsbonnen van de lokale bedrijven. Daarnaast zit er informatie over verenigingen en wandelroutes in het pakket. Het welkomstpakket is een goed voorbeeld van wat men in een kleine ondernemende gemeenschap kan bereiken als je maar samenwerkt!

Na de aankondiging van het initiatief van de dorpsraad hebben inmiddels al zo'n 40 bedrijven en verenigingen een bijdrage geleverd aan het pakket voor nieuwe inwoners. Dit geeft een goed gevulde doos waar we indruk mee maken bij nieuwkomers (zie ook de foto onder de link). Het welkomstpakket was een van de eerste dingen die de dorpsraad wilde realiseren. Natuurlijk waren er allerlei belangrijkere en moeilijkere dingen te verzinnen, maar om een vliegende start te maken kun je beter eerst de kleine en makkelijke projecten realiseren. 'Het laaghangend fruit plukken', zoals dat heet. De teller staat nu op 10 uitgereikte dozen en we gaan hier zeker mee door." Zo schreef Dorpsraad Galder-Strijbeek in augustus 2013, vijf maanden na de start in maart 2013. Anno 2019 zijn er sinds het begin in 2013 in totaal al meer dan 100 welkomstpakketten uitgereikt!

- Jeugd: - "Jeugdbelangen Galder en Strijbeek is opgericht in 1995 en heeft ca. 75 leden. De leden zijn kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, waarvoor diverse activiteiten worden georganiseerd. De activiteiten hebben doorgaans een creatief, sportief of sociaal-cultureel karakter. Enkele activiteiten zijn: filmavond, bingoavond, creatieve avond, sport- en spellendag. Deze activiteiten worden op vrijdagavond in of bij gemeenschapshuis De Leeuwerik georganiseerd. Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals discoschaatsen en discobowlen, waarvoor we aangewezen zijn op faciliteiten buiten het dorp. Een lidmaatschap start met het nieuwe schooljaar en kost 5,00 euro als je voor 10 oktober lid wordt. Na 10 oktober betaal je 7,50 euro. Daarnaast wordt voor elke activiteit een kleine eigen bijdrage gevraagd. Niet-leden wordt een iets hogere bijdrage gevraagd. Als je lid bent zijn de entreeprijzen lager, word je persoonlijk op de hoogte gehouden van elke activiteit, worden er vaak extra dingen voor je georganiseerd of krijg je tijdens een activiteit wat extra’s."

- Sport: - "De in 1949 opgerichte voetbalvereniging RKVV GESTA - wat 'Galder en Strijbeek ten aanval' betekent - is ontstaan door een fusie van de verenigingen Vesdo en Diunt. Het clubhuis was toen Café Christianen. In 1959 verhuisden we met Gesta naar Café Oud Strijbeek en in 1962 naar de Strijbeekse familie Bax. In 1963 werd eindelijk de eigen accommodatie in Galder betrokken. We hebben vanaf die tijd verschillende clubhuizen gehad: Café van Opstal, Café Leijten, Café het Wapen van Nieuw-Ginneken/Knooppunt. In 1964 was het eerste jeugdelftal van GESTA een feit. In 1976 maakte het dameselftal haar intrede. RKVV GESTA vervult een sociale functie in de genoemde dorpen en ons Belgische buurdorp Meersel-Dreef. De huidige locatie aan de Sint Jacobsstraat ligt dan ook midden in het verzorgingsgebied. Deze verandering heeft grote gevolgen gehad voor het ledental. Zo is de vereniging gegroeid naar een bloeiende club met een groot aantal jeugd-, meisjes-, dames- en seniorenteams. Ons zondag 1 elftal draait regelmatig mee in de top van de 4e klasse van de KNVB. Kortom een vereniging waar het doordeweeks en in het weekend bruist van de (voetbal-)activiteiten en waar we ons best doen om GESTA de club te laten zijn waar iedereen zich thuisvoelt."

Reacties

(6)

"Nabij de grens ligt Café-Restaurant De Douanier." (tekst bij een foto) Dit gebouw heeft sinds enige jaren de functie van woonhuis i.p.v. horeca. In Strijbeek zelf zijn wel 2 horecagelegenheden te vinden.

Dank voor uw actualisering! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!
Op zich jammer, het is zo'n mooi gelegen punt voor een fietser of wandelaar om even te stoppen voor een hapje of drankje. Maar gelukkig zijn er dus nog 2 horecagelegenheden in het dorp.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Is er een foto beschikbaar van Herberg 't Jagertje waar vanaf 1752 Peeter Jan Peeter van der Aa tavenier was?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Adri van Ham, onderzoeker stamboom van der Aa.

Als íemand daar een foto van heeft, is het Heemkundekring Paulus van Daesdonck, want die hebben iedere m2 van hun werkgebied (waaronder Srijbeek) in hun inmiddels 45-jarige bestaan wel - tekstueel en visueel - in kaart gebracht. Dus als ik u was zou ik contact met hen opnemen. Een beschrijving van deze vereniging vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/nieuw-ginneken#geschiedenis
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Beste Adri, ik zag je oproep op deze site, dat je op zoek bent naar een foto van 't Jagertje. Ik ben een nicht van Maarten van der Aa, volgens mij ben jij degene die onze stamboom hebt gemaakt, ik heb deze gekregen van mijn oom: Rien van der Aa. Sinds kort ben ik bezig met mijn voorouders te onderzoeken, en maak gretig gebruik van de stamboom. Ik woon in Ulvenhout, en ben benieuwd of jij misschien foto's voor mij hebt, meer informatie hebt van mijn voorouders: Van der Aa. Misschien heb je al een foto van 't Jagertje gevonden?

Ik hoor graag van je.

Ik heb begrepen dat jullie inmiddels met elkaar in contact zijn getreden. Mooi dat mijn site daarin een bemiddelende rol heeft kunnen vervullen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen