Notsel

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Notsel Strijbeek Notselseweg [640x480].jpg

Notsel, buurtschapsgezicht aan de Notselseweg

Notsel, buurtschapsgezicht aan de Notselseweg

Notsel Strijbeek Notselseweg 2 voormalig bakhuisjejpg [640x480].jpg

Notsel, voormalig bakhuisje aan de Notselseweg 2

Notsel, voormalig bakhuisje aan de Notselseweg 2

Notsel

Terug naar boven

Status

- Notsel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar de gemeente Alphen-Chaam.

- De buurtschap Notsel valt voor de postadressen tegenwoordig onder het dorp Strijbeek. Vóór de gemeentelijke herindeling van 1997 viel de buurtschap onder de kern Ulvenhout. Aangezien Ulvenhout, gelegen ten noorden van de A58, in 1997 overging naar de gemeente Breda, en het gebied ten zuiden van de A58, waaronder Notsel, overging naar de nieuwe gemeente Alphen-Chaam, moest de buurtschap onder een Alphen-Chaams dorp komen te vallen. Dat is dus Strijbeek geworden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1299 kopie ca. 1653 Noortsselt, 1414 Notselt, 1416 Nottasselt, 1e helft 15e eeuw Notsell.

Naamsverklaring
- De jongste verklaring ontleedt de naam als not 'moerassige plek' (zie Nude) en asselt, gevormd met het collectiefsuffix -t bij hassel 'hazelaar' (vergelijk het Romaanse hasletum 'hazelaarsbos', het Franse hallier 'struikgewas' en zie Birkt). Een dergelijke naamsopbouw is echter uitzonderlijk - collectiefvormen figureren zelden als onderdeel van een samenstelling -, het zij dan dat het in oorsprong om twee verschillende namen gaat: een groter gebied hasselt* = (oorspronkelijk) 'hazelaarsbos' en een binnen dat gebied gelegen, de plek nader specificerende locatie, mogelijk not dat is ontstaan uit het Oudnederlandse hnodi (vergelijk Nude) 'moerassige laagte', of anders not behorend bij genieten en dan: dát (gedeelte van) hasselt* dat men rechtens mag benutten (Middelnederlands not, note 'genot'). De vorm (h)asselt komt echter slechts één keer voor, zodat voor het tweede deel ook gedacht kan worden aan het Oudengelse selet 'wilgenbos', dan wel -selt dat is ontstaan uit -salida*, collectief van sali* 'woning' (vergelijk het Middelhoogduitse selde 'woning(en), hoeve met opstallen en bijbehorende grond').(1)
* Gereconstrueerde vorm.
- (2) stelt: “Notselt (1416: notasselt) kan betekenen: ‘bos van hazelaars bij een moeras’. Vergelijk Stokhasselt onder Tilburg.”

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Notsel ligt Z van Ulvenhout, direct Z van de A58, rond de Notselseweg en het N van de Strijbeekseweg. De W van de Notselseweg gelegen Daesdonckseweg valt voor huisnr. 3 onder Strijbeek en daarmee Notsel, en voor de huisnrs. 5 en 7 onder Galder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Notsel 21 huizen met 135 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Strijbeekse Heide door Kees Wittenbols uit Breda.

Reactie toevoegen