Strijbeek

Plaats
Dorp
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Strijbeek plaatsnaambord [640x480].jpg

Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gem. Alphen-Chaam. T/m 1941 gem. Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gem. Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gem. Alphen-Chaam

Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gem. Alphen-Chaam. T/m 1941 gem. Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gem. Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gem. Alphen-Chaam

strijbeek_kaart_openstreetmap_kopie.jpg

Strijbeek is een zeer landelijk gelegen dorp met een prachtig buitengebied waaronder de Strijbeekse Heide, gelegen tussen Ulvenhout in het N, Galder in het W, Chaam in het O en de Belgische grens in het Z. (© www.openstreetmap.org)

Strijbeek is een zeer landelijk gelegen dorp met een prachtig buitengebied waaronder de Strijbeekse Heide, gelegen tussen Ulvenhout in het N, Galder in het W, Chaam in het O en de Belgische grens in het Z. (© www.openstreetmap.org)

galder_strijbeek_dorpsraad.jpg

Galder en het kleinere buurdorp Strijbeek werken op veel gebieden samen omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft. Zo is in 2011 Dorpsraad Galder-Strijbeek opgericht.

Galder en het kleinere buurdorp Strijbeek werken op veel gebieden samen omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft. Zo is in 2011 Dorpsraad Galder-Strijbeek opgericht.

Strijbeek cafe restaurant De Douanier [640x480].jpg

Strijbeek strekt zich vier km lang uit langs de Strijbeekseweg, van Ulvenhout tot aan de Belgische grens. Nabij de grens ligt Café-Restaurant De Douanier.

Strijbeek strekt zich vier km lang uit langs de Strijbeekseweg, van Ulvenhout tot aan de Belgische grens. Nabij de grens ligt Café-Restaurant De Douanier.

Strijbeek Heistraat [640x480].jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Heistraat

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Heistraat

strijbeek_strijbeekse_heide_vanaf_de_goudbergseweg_640x480.jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Goudbergseweg

Strijbeek, Strijbeekse Heide vanaf de Goudbergseweg

strijbeek_strijbeekse_heide_ven_hondsdonkseweg_640x480.jpg

Strijbeek, Strijbeekse Heide, ven aan de Hondsdonkseweg

Strijbeek, Strijbeekse Heide, ven aan de Hondsdonkseweg

Strijbeek

Terug naar boven

Status

- Strijbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam (zie ook hierna).

- Dorpswapen van Strijbeek.

- Door de gemeentelijke herindeling van 1997 is het gebied ten zuiden van de A58, waaronder Strijbeek, opgegaan in de nieuwe gemeente Alphen-Chaam. Als gevolg daarvan is het dorpsgebied vergroot met de noordelijk van het dorp gelegen buurtschap Notsel, die voorheen onder de kern Ulvenhout viel.

- Onder het dorp Strijbeek vallen ook de buurtschappen Grazen, Heerstaaien, Kerzel (een heel klein deel ervan) en (sinds 1997 dus) Notsel.

- Het dorp werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Galder, omdat ze veel gemeenschappelijks hebben qua landschap en identiteit en omdat het kleine Strijbeek nauwelijks voorzieningen heeft.

- Het dorp is langgerekt en dunbebouwd, zonder kern van enige omvang, kennelijk te dunbebouwd voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Gaat vermoedelijk terug op strijdbeek ‘beek waar om gestreden is’. De naam hoort dan thuis bij namen als Krakeelakker, Kijfmoer, Cabauw, Hebrecht enzovoort. (1)

- Strijbeek ligt op de grens van het Land van Hoogstraten en het Land van Breda. Hier zal ooit strijd of onenigheid geweest zijn (mogelijk alleen over het onderhoud van de beek?) (aldus C. Buiks in 102, nr. 118).

- En (21, 1998) stelt: “Aan de eerdergenoemde beek*, die thans de begrenzing vormt tussen Nederland en België, heeft Strijbeek waarschijnlijk zijn naam ontleend. Niet bekend is echter hoe deze beek aan zijn naam is gekomen. Thomas Ernst van Goor, schrijver van ‘Beschryving der Stadt en Lande van Breda’, meende in 1744 dat het element ‘Strij’ stromend water of strijd aanduidt.”

- Beek komt in de Baronie algemeen voor ter aanduiding van waterlopen, maar ook in nederzettingsnamen en toponiemen. In deze laatste twee gevallen is de naam van het water overgedragen op het aanliggende gebied (vergelijk Strijbeek, Prinsenbeek). (2)
* Zie bij Geschiedenis.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heten Strijbeek en Galder Maerkrattenland.

Terug naar boven

Ligging

Strijbeek ligt 5 km Z van Ulvenhout, aan de Strijbeekseweg (Ulvenhout - Meerle (België)). Z grenzend aan België, W aan Galder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Strijbeek 22 huizen met 139 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Strijbeek kende reeds duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Het bewijs hiervoor werd geleverd door het urnenveldje dat in 1937 ten oosten van de Goudberg werd gevonden. In dat jaar werden tijdens ontginningswerkzaamheden urnenscherven aangetroffen, die een invloed uit de Noord-Franse Marnecultuur lieten zien. Zij tonen aan dat al in de 5e eeuw vóór onze jaartelling mensen op dit hooggelegen terrein hebben gewoond.

In dit verband mag ook de vondst, die H. Peeters in 1979 in Strijbeek deed, niet onvermeld blijven. Het betreft een fragment van een prachtig bewerkte schaaf uit lang vervlogen tijden. Het stuk is tussen de 10.000 en 40.000 jaar oud en tevens het fraaiste midden-paleolithische artefact dat ooit in onze gemeente werd gevonden.

In zijn huidige vorm is Strijbeek vermoedelijk in de 13e eeuw ontstaan door ontginning van bos op de hogere terreingedeelten langs de nabijgelegen beek. Als typische beekdalnederzetting werd het gesticht op het punt waar de Goudbergseweg, eens onderdeel van een eeuwenoude heerbaan, uitkwam op de belangrijke verbindingsweg Hoogstraten-Breda. Ondanks deze gunstige ligging is de nederzetting nooit tot een groot dorp uitgegroeid. Toch telde het in vroeger eeuwen een relatief groter aantal inwoners dan tegenwoordig” (21, 1998).

Een nog tamelijk onbekend feit is dat op 2 januari 1814 bij dit dorp, in de beemden van de Goudbergse Loop, een heuse cavalerieslag, de Slag bij Strijbeek, is geleverd tussen de Franse legers van Napoleon en de Pruisische troepen. Een reeks van gevechten die zijn hoogtepunt zou krijgen in de slag om Hoogstraten op 11 januari 1814.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Strijbeek, kun je terecht bij Heemkundekring Paulus van Daesdonck (die de geschiedenis van de kernen van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken bestudeert).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Strijbeek heeft 1 rijksmonument, namelijk de Sint Hubertuskapel (Strijbeekseweg 59a), op slechts 100 meter van de Belgische grens. Dergelijke kapelletjes werden gebouwd voor de gelovigen die te ver van de parochiekerk in het ‘hoofddorp’ woonden. De eerste kapel dateerde uit 1518 en was aanzienlijk groter dan de huidige, namelijk 22 meter lang en 15 meter hoog. Dat lijkt vandaag de dag overdreven voor zo’n klein dorpje, maar het dorp was vroeger groter dan nu. Sterker nog, in de 16e en 17e eeuw was dit dorp zelfs aanzienlijk groter dan Ulvenhout! Zo vermeldt de volkstelling van 1672 157 inwoners in het dorp tegen 95 in Ulvenhout. Doordat de onderhoudskosten te hoog werden, is in 1872 besloten de kapel af te breken. Van de oude stenen is het huidige kapelletje opgebouwd. In 1979 is het gerestaureerd. Sint Hubertus, de eerste bisschop van Luik, is de patroon van de jagers. De feestdag van deze heilige is 3 november. De Sint Hubertuskapel heeft in 1999 een nieuwe kerststal gekregen.

- Strijbeek heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- In 2007 is op de Strijbeekse Heide, aan de Kilometerbaan nabij de Goudbergseweg, een oorlogsmonument geplaatst ter herinnering aan de Duitse legerbasis Kamp Bisam die hier in de Tweede Wereldoorlog was gevestigd. Vele tientallen inwoners van Strijbeek, Galder en Chaam werden destijds gedwongen de basis te bouwen en onderhouden. Het 47 ha grote Kamp Bisam was een radarpost met twee grote radarschotels. Het maakte deel uit van het Duitse Himmelbett-systeem, een linie van radarpeilstations die Engelse bommenwerpers moesten opsporen en de luchtafweer moest waarschuwen. Er werkten honderden militairen, onder wie veel Duitse vrouwen. Ter plekke is niets meer te zien van het kamp zoals dat er in de oorlogsjaren heeft uitgezien. Vandaar het monument ter herinnering aan het kamp en wat er heeft plaatsgevonden.

Het monument staat op de plek waar destijds een houten wachttoren stond. Het monument omvat een informatiepaneel, een luisterpaal en een nagebouwde scherfmuur van originele stenen. Deze muren deden in de oorlog dienst als bescherming van barakken. De Mattheusschool in Galder heeft het monument in 2019 'geadopteerd', wat inhoudt dat ze het verhaal bij de leerlingen levend houden, er een jaarlijkse herdenking organiseren en het monument in goede staat houden door het jaarlijks een schoonmaakbeurt te geven. De leerlingen zijn voortaan ‘ambassadeurs’ van het monument. “Vertel aan familie het verhaal dat je nu hebt gehoord. Zodat het nooit vergeten wordt", aldus Louis Vriens van de heemkundekring, die de leerlingen vertelde wat hier allemaal heeft plaatsgevonden, bij de herdenking in april 2019.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Treed in de voetsporen van de smokkelaars en bewandel de grens tussen België en Nederland op het Boswachterspad over de Strijbeekse Heide. In augustus kleurt de heide paars, al heeft een wandeling rondom het eiland in Goudberg elk jaargetijde iets magisch. Boswachter Liza van Velzen: "Tijdens een wandeling over de Strijbeekse Heide lijkt het soms net alsof je in Afrika bent. Uitkijkend over de vlaktes met heide en vliegdennen ben je opeens ver van huis. Totdat je op het pad in België komt. Tussen de dreven, oude zeedennen en loofbomen wandel je een heel ander landschap in."

- Heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft de Wandelroute Strijbeek uitgegeven. Dit boekje met beschrijving van de route en achtergrondinformatie, is bij de heemkundekring*1, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar. Het boekje beschrijft onder meer de geschiedenis van het dorp, de vroegere en huidige Sint Hubertuskapel*2, de ‘tankval’ langs de Bergweg ter bescherming van Breda die de inwoners er in 1944 op last van de Duitsers moesten aanleggen*3, het Kamp Bisam, waar radarinstallaties voor de luchtverdediging stonden opgesteld*2, het Goudbergven*4, en de standerdmolen De Korenbloem in het dorp, die in 1835 is opgevolgd door de huidige gelijknamige molen te Ulvenhout*5. Een encyclopedie van dit dorp in een notendop dus, en zeer de moeite waard om door te lezen en eens ‘in het echt’ te gaan bekijken!

*1 Zie voor nadere gegevens bij Ulvenhout.
*2 Zie verder bij Bezienswaardigheden.
*3 En waar thans geen spoor meer van te ontdekken is. Een bord ter plekke met de beschrijving van de geschiedenis van dit voor Strijbeek destijds ingrijpende object zou op zijn plaats zijn!
*4 Zie verder bij Natuur.
*5 Zie verder aldaar.

- Het grondgebied van Strijbeek grenst in het W aan de (Boven-)Mark. Aan de andere kant van de Mark ligt het grondgebied van buurdorp Galder. Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is opgericht om van het Markdal ten zuiden van Breda - dat voor het Nederlandse deel begint bij de Z rand van de stadskern, bij de Duivelsbruglaan, en loopt tot aan de Belgische grens bij de Galderseweg/Markweg - een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. Zij streven naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water, waar men graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham kan worden verdiend. De komende jaren wordt het gebied heringericht aan de hand van een Uitvoeringsprogramma.

In december 2016 hebben Vereniging Markdal en Waterschap Brabantse Delta een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee komt de realisatie van een natuurlijkere inrichting van het Markdal weer een stap dichterbij. De Mark wordt weer een vrijstromende beek en krijgt er acht kilometer aan meanders bij, het water wordt schoner, er komt 156 hectare aan nieuwe natuur (bloemrijke graslanden en natte hooilanden) en met 15 agrariërs zijn afspraken gemaakt over grondruil en duurzame landbouw. De recreatieve infrastructuur verbetert met voet- en fietspaden en verkoop aan de boerderij. Met de herinrichting is 11 miljoen euro gemoeid.

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, Waterschap Brabantse Delta, gemeenten Alphen-Chaam en Breda, provincie Noord-Brabant, bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen werken op deze manier samen aan een voorkeursalternatief voor een nieuwe loop van de Mark. Deze nieuwe loop moet ruimte bieden aan de waterdoelen van Waterschap Brabantse Delta, de natuurdoelen van de provincie Noord-Brabant en de doelen van de bewoners, gebruikers en grondeigenaren.

- O van Strijbeek, aan de Goudbergseweg richting Chaam, ligt het (volgens (21)) Goudbergven (in (27) wordt het Patersmoer genoemd). (80) verklaart deze verwarring als volgt: “Ten zuiden van de Strijbeekse Heide ligt het mooiste ven van Brabant. Mooi, omdat het landschappelijk fraai is gelegen in het centrum van een bijzonder gave paraboolduin (ook wel sikkelduin genoemd, red.). Uniek, omdat het een echt veeneiland bezit en de ven- en heidevegetaties zo goed bewaard zijn gebleven. En aantrekkelijk, omdat het er stil is en er een mystieke sfeer hangt, doortrokken van folklore en geschiedenis.

Het al in 1958 door Staatsbosbeheer verworven reservaat wordt aangeduid met de naam ‘Goudberg’, hetgeen vanzelfsprekend slaat op het tot wel vijf tot zes meter boven het omringende landschap uitstekende hoefijzervormige stuifduin. Het toponiem ‘Patersmoer’ heeft waarschijnlijk betrekking op het ven zelf, wat afgaande op oude historische kaarten nooit als een echt ven werd beschouwd, maar als een venig, moerassig stuk woeste grond. In sommige geschriften wordt de naam Patersmoer overigens meer toegekend aan het heideterreintje met moerasvennetje dat tussen de Goudberg en de Strijbeekse Beek is gelegen.”

Het natuurreservaat Goudberg bestaat uit een ringveen (ven met veeneilandjes) waarin levend hoogveen voorkomt. De duin is begroeid met heide, eiken, berken en vliegdennen, waarin de geologische formaties nog ongestoord zijn. Door de toekenning van de status ‘staatsnatuurreservaat’ is voorkomen dat het ven tot cultuurgebied zou worden omgevormd. Het twintig hectare grote reservaat is toegankelijk via wandelpaden.

- De Strijbeekse Heide is een bos-, heide- en vennengebied NO van Strijbeek, 8 km ZO van Breda. Oppervlakte ca. 600 ha. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

“Staatsbosbeheer wil het waterpeil verhogen door het onderhoud aan sloten en greppels stop te zetten. Er zijn zelfs schotjes voor de duikers geplaatst om het water zo lang mogelijk vast te houden. Rond de vennen worden de spontaan opgekomen bomen gekapt. Hierdoor zal de verdamping met ongeveer 100-200 millimeter per jaar afnemen.

Voor de amfibieën zijn op enkele plekken poelen uitgegraven. De poelen brengen meer eenheid in het vennengebied; zij vormen een essentiële schakel in de onderlinge uitwisseling van planten- en dierenleven. De poelen liggen maximaal 500 meter uit elkaar, een afstand die gelijk staat aan de actieradius van een kleine watersalamander. De kleine waterplassen trekken ook andere dieren aan, zoals libellen en andere insecten. Bovendien kunnen in het wild levende zoogdieren en vogels er water drinken.” (23)

Ook zijn stukken bos op de Strijbeekse Heide gekapt. Zodoende ontstaat er weer een open, hogergelegen heidegebied, dat grenst aan het iets oostelijker gelegen natte beekdal van de Chaamse Beek. Daardoor ontstaat er op termijn een prachtig, afwisselend natuurgebied met veel meer soorten planten en dieren” (809).

Alle aandacht gaat hier uit naar natuurgerichte recreatie; wandelaars, fietsers en ruiters die in alle rust willen genieten van de natuur. Voor deze recreanten zijn er verschillende routes; voor wandelaars is er een gemarkeerde wandelroute van 5 kilometer langs het Langven en Rondven. Fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad dat voor het grootste deel loopt over de Ericaweg en een onderdeel vormt van de gemarkeerde Baronieroute, een fietsroute met een totale lengte van 35 kilometer. Voor ruiters zijn er ruiterpaden, die ook toegankelijk zijn voor aangespannen wagens. Buiten de ruiterpaden is het paardrijden niet toegestaan” (23). Er zijn voorzieningen voor gehandicapten. Excursies over deze ‘grote stille heide’ worden georganiseerd door de Baroniegidsen. Tel. 076-5646649.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Strijbeek door Kees Wittenbols uit Breda. - Fotoreportage van de Strijbeekse Heide eveneens door Kees Wittenbols.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Galder en Strijbeek.

- Belangenvereniging: - In 2011 is Dorpsraad Galder en Strijbeek opgericht, die zich inzet voor behoud en bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen.

Reactie toevoegen