Cruquius

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Cruquius

Terug naar boven

Status

- Cruquius is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Cruquius-Oost.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar het voormalige stoomgemaal De Cruquius, dat op zijn beurt is genoemd naar de o.a. waterbouwkundige Nicolaus Samuelis Cruquius (1678-1754).

Terug naar boven

Ligging

Cruquius ligt NW van Hoofddorp, aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Aan de overzijde ligt Heemstede.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Cruquius heeft ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Haarlemmermeer is grote behoefte aan meer woningen. De westkant van de gemeente is aangewezen als gebied om nieuwe woningen te bouwen. Hier is het mogelijk om dorpse en landelijke woongebieden te maken. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland het uitvoeringsplan ‘Parels aan de Ringvaart’ opgesteld. Hierin staat hoe partijen de ontwikkeling van de westkant van Haarlemmermeer gaan aanpakken. In 2014 is dit document door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het plan is de ontwikkeling van de vier ‘dubbeldorpen’ aan de Ringvaart. Dit zijn dorpen, met elk een eigen karakter, die zijn verbonden met een dorp aan de overkant van de vaart. Het gaat om de dorpen Lisserbroek, Cruquius, Zwaanshoek en Beinsdorp. Lisserbroek is het eerste dorp dat uitgebreid wordt.

- Door de recente herinrichting van het terrein van De Cruquiushoeve (voor een beschrijving van deze instelling zie Links > Zorg), waarbij de woningen op een kleiner deel van het terrein zijn geconcentreerd, is ruimte ontstaan voor een nieuw woongebied met circa 1.000 woningen en voor stadslandbouw en natuur- en recreatieontwikkeling. De nieuwe wijk profiteert vanaf de start van het parkachtige groen met volgroeide bomen. Bovendien kunnen toekomstige bewoners gebruik maken van de aanwezige voorzieningen zoals een zwembad, kinderboerderij, sporthal, café, winkel en manege. Het woongebied gaat Landgoed Wickevoort heten. Deze naam komt van de Heemsteedse familie Van Wickevoort Crommelin, die in de 19e eeuw de Cruquiusboerderij in de toen nog jonge Haarlemmermeerpolder exploiteerde.

- Bestemmingsplan Cruquius.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stoomgemaal De Cruquius is enig in zijn soort en qua diameter de grootste van de wereld. Het is een van de drie stoomgemalen die gebruikt zijn om het Haarlemmermeer tussen 1848 en 1852 droog te leggen. Het gebouw is een prachtig voorbeeld van neogotische industriële architectuur uit de 19e eeuw. Het museum in het gemaal is een tentoonstelling van Nederlands' strijd tegen het water en de waterstaatkundige geschiedenis van Nederland met het accent op een cruciale fase: de overgang van wind- op stoomkracht. - Stoomgemaal en Museum De Cruquius is van 2010-2015 gerestaureerd door eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser. Beschrijving van het stoomgemaal op de site van deze vereniging.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Cruquius Concerten is er ook in haar 14e seizoen (2017/2018) weer in geslaagd om een serie van 12 kamermuziekjuweeltjes samen te stellen. Zowel pers als publiek prijzen de locatie (het stoomgemaal) en de keuze van topmusici. Dit seizoen is er een gevarieerd programma samengesteld met kamermuziek op internationaal topniveau. Dit gecombineerd met de mooie akoestiek in de zaal en de directe interactie tussen publiek en musici, maken ieder concert weer een bijzondere gebeurtenis. De toegangsprijs is voor alle concerten € 22,50 (incl. pauzeconsumptie). Alle concerten beginnen om 20:15 uur, het museum is open vanaf 19:00 uur.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Cruquius (online te bestellen). 'Corpus Cruquius, 160 jaar stoomgemaal De Cruquius' is niet alleen een boek over de geschiedenis van het gemaal, er zit ook een cd-rom bij met meer dan 1.500 pagina's informatie.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Cruquius wordt al ca. 30 jaar bestierd door Henny van Son. Rond 2010 is een nieuw dorpshuis verrezen op korte afstand van het vorige pand. - Beschrijving van het dorpshuis op de site van de Heemsteder.

- Zorg: - Op De Cruquiushoeve is begin jaren zestig een beschermde woonomgeving gecreëerd voor mensen met epilepsie. Op het terrein wonen ruim 200 cliënten. Tot voor kort woonden zij in paviljoens verspreid over het terrein. Recent heeft Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) nieuwbouw gerealiseerd, waarbij de woningen op een kleiner deel van het terrein zijn geconcentreerd, waardoor op het terrein ruimte is gecreëerd voor woningbouw (waarvoor zie het hoofdstuk 'Recente ontwikkelingen').

Reactie toevoegen