Warniahúzen

Plaats
Buurtschap
Heerenveen
Fryslân

poppenhuzen_en_warniahuzen_collage.jpg

Poppenhúzen en Warniahúzen zijn twee kleine buur-buurtschappen onder Aldeboarn. Het is geografisch eigenlijk één gebied. Het is er vooral 'leeg', d.w.z.: heel veel weidse weilanden, met per buurtschap een handvol boerderijen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Poppenhúzen en Warniahúzen zijn twee kleine buur-buurtschappen onder Aldeboarn. Het is geografisch eigenlijk één gebied. Het is er vooral 'leeg', d.w.z.: heel veel weidse weilanden, met per buurtschap een handvol boerderijen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Warniahûzen..JPG

Warniahúzen

Warniahúzen

Warniahûzen.JPG

Het hooi moet van het land in Warniahúzen

Het hooi moet van het land in Warniahúzen

warniahuzen_grutto.jpg

Met een beetje geluk kun je in de buurtschap Warniahúzen grutto's tegenkomen. In de weilanden of, zoals hier, in de lucht.

Met een beetje geluk kun je in de buurtschap Warniahúzen grutto's tegenkomen. In de weilanden of, zoals hier, in de lucht.

Warniahúzen

Terug naar boven

Status

- Warniahúzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- De buurtschap Warniahúzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aldeboarn.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Warniahuizen.

Spelling
De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden waaraan wij de officiële dan wel voorkeursspelling kunnen verifiëren. Op de straatnaambordjes staat Warniahúzen, dus dat is dan kennelijk de voorkeursspelling. In tegenspraak daarmee is dat er, in de qua plaatsnamen nota bene Friestalige voormalige gemeente Boarnsterhim, vanuit Aldeboarn richtingborden staan naar 'Warniahuizen', de Nederlandse spelling dus. Dat komt niet heel logisch over. Wellicht dat door dat bord Google Maps ook in de war is geraakt en hierboven ook de NL variant vermeldt. En Gildemacher (1) vermeldt de Friese variant zonder een accent op de u. Alleen bij gesloten lettergrepen wordt in het Fries een streepje op de u gezet (tún), bij open lettergrepen gebeurt dit niet (nuver). De juiste spelling is dan ook - in tegenstelling tot wat de bordjes vermelden - Warniahuzen. Hetzelfde geldt voor Poppenhuzen. Gildemacher heeft het dus bij het rechte eind.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Warniahúzen ligt rond de gelijknamige weg, NO van Aldeboarn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatte de buurtschap Warniahúzen 7 huizen met 42 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Molen van de polder Krieke is in 2009 verplaatst van Warniahúzen naar Goëngahuizen. Zie verder aldaar bij Bezienswaardigheden.

Reactie toevoegen